sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

HL/Zalo:0838.10.10.10

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Bán Sim Số Đẹp Giá Rẻ Nhất - Giao Sim ĐK Chính Chủ Miễn Phí Toàn Quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Sim Vip Viettel Sim Vip Mobifone Sim Vip Vinaphone Sim Vip Vietnamobile Sim Vip Gmobile Sim Vip Sfone Sim Vip Cố Định

Sim Đặc Biệt > Sim Vip

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0389888999 850,000,000(đ)
Mua
2 0838.33.8888 533,888,888(đ)
Mua
3 0848555555 800,000,000(đ)
Mua
4 0989689999 1,000,000,000(đ)
Mua
5 0816399999 600,000,000(đ)
Mua
6 0911236666 570,000,000(đ)
Mua
7 0911238888 760,000,000(đ)
Mua
8 0919000000 2,500,000,000(đ)
Mua
9 0968288888 1,555,000,000(đ)
Mua
10 0889669999 634,800,000(đ)
Mua
11 0983818888 542,800,000(đ)
Mua
12 0339999999 9,405,000,000(đ)
Mua
13 0376666666 3,325,000,000(đ)
Mua
14 0346666666 3,040,000,000(đ)
Mua
15 0855666666 2,755,000,000(đ)
Mua
16 0832.666.666 2,300,000,000(đ)
Mua
17 0856565656 1,098,200,000(đ)
Mua
18 0393555555 1,044,050,000(đ)
Mua
19 0961696969 854,050,000(đ)
Mua
20 0387878787 798,000,000(đ)
Mua
21 0849.49.49.49 726,800,000(đ)
Mua
22 0333588888 684,000,000(đ)
Mua
23 0326299999 617,500,000(đ)
Mua
24 0977979797 569,050,000(đ)
Mua
25 0388199999 560,500,000(đ)
Mua
26 0961339999 491,150,000(đ)
Mua
27 0859699999 962,940,000(đ)
Mua
28 0985838888 902,500,000(đ)
Mua
29 0326066666 475,000,000(đ)
Mua
30 0389588888 760,000,000(đ)
Mua
31 0916633333 520,000,000(đ)
Mua
32 0339333666 874,000,000(đ)
Mua
33 0818383838 760,000,000(đ)
Mua
34 0377686868 625,600,000(đ)
Mua
35 0988618888 460,000,000(đ)
Mua
36 0961969999 474,720,000(đ)
Mua
37 0362299999 692,760,000(đ)
Mua
38 0368899999 1,472,000,000(đ)
Mua
39 0812345789 1,104,280,000(đ)
Mua
40 0826788888 920,000,000(đ)
Mua
41 0848288888 920,000,000(đ)
Mua
42 0825599999 1,104,000,000(đ)
Mua
43 0829333333 823,400,000(đ)
Mua
44 0825555555 2,612,800,000(đ)
Mua
45 0888868868 736,000,000(đ)
Mua
46 0888778899 736,000,000(đ)
Mua
47 0888168168 920,000,000(đ)
Mua
48 0888886868 1,104,000,000(đ)
Mua
49 0888668668 1,104,000,000(đ)
Mua
50 0938666888 1,104,000,000(đ)
Mua
51 0387899999 874,000,000(đ)
Mua
52 0393838888 460,000,000(đ)
Mua
53 0988168888 910,800,000(đ)
Mua
54 0985269999 598,500,000(đ)
Mua
55 0946468888 539,600,000(đ)
Mua
56 0908886666 1,386,000,000(đ)
Mua
57 0836899999 2,689,000,000(đ)
Mua
58 0398555555 931,000,000(đ)
Mua
59 0979833333 475,000,000(đ)
Mua
60 0868688688 653,600,000(đ)
Mua
61 0868668668 634,600,000(đ)
Mua
62 0888888885 2,375,000,000(đ)
Mua
63 0888499999 560,500,000(đ)
Mua
64 0888889888 655,500,000(đ)
Mua
65 0984444444 2,375,000,000(đ)
Mua
66 0914444444 2,090,000,000(đ)
Mua
67 0888882888 617,500,000(đ)
Mua
68 0888383838 655,500,000(đ)
Mua
69 0978444444 570,000,000(đ)
Mua
70 0911828888 570,000,000(đ)
Mua
71 0911556789 570,000,000(đ)
Mua
72 0995199999 950,000,000(đ)
Mua
73 0908798888 593,750,000(đ)
Mua
74 0819001900 520,000,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0389888999 850,000,000(đ) Mua
0838.33.8888 533,888,888(đ) Mua
0848555555 800,000,000(đ) Mua
0989689999 1,000,000,000(đ) Mua
0816399999 600,000,000(đ) Mua
0911236666 570,000,000(đ) Mua
0911238888 760,000,000(đ) Mua
0919000000 2,500,000,000(đ) Mua
0968288888 1,555,000,000(đ) Mua
0889669999 634,800,000(đ) Mua
0983818888 542,800,000(đ) Mua
0339999999 9,405,000,000(đ) Mua
0376666666 3,325,000,000(đ) Mua
0346666666 3,040,000,000(đ) Mua
0855666666 2,755,000,000(đ) Mua
0832.666.666 2,300,000,000(đ) Mua
0856565656 1,098,200,000(đ) Mua
0393555555 1,044,050,000(đ) Mua
0961696969 854,050,000(đ) Mua
0387878787 798,000,000(đ) Mua
0849.49.49.49 726,800,000(đ) Mua
0333588888 684,000,000(đ) Mua
0326299999 617,500,000(đ) Mua
0977979797 569,050,000(đ) Mua
0388199999 560,500,000(đ) Mua
0961339999 491,150,000(đ) Mua
0859699999 962,940,000(đ) Mua
0985838888 902,500,000(đ) Mua
0326066666 475,000,000(đ) Mua
0389588888 760,000,000(đ) Mua
0916633333 520,000,000(đ) Mua
0339333666 874,000,000(đ) Mua
0818383838 760,000,000(đ) Mua
0377686868 625,600,000(đ) Mua
0988618888 460,000,000(đ) Mua
0961969999 474,720,000(đ) Mua
0362299999 692,760,000(đ) Mua
0368899999 1,472,000,000(đ) Mua
0812345789 1,104,280,000(đ) Mua
0826788888 920,000,000(đ) Mua
0848288888 920,000,000(đ) Mua
0825599999 1,104,000,000(đ) Mua
0829333333 823,400,000(đ) Mua
0825555555 2,612,800,000(đ) Mua
0888868868 736,000,000(đ) Mua
0888778899 736,000,000(đ) Mua
0888168168 920,000,000(đ) Mua
0888886868 1,104,000,000(đ) Mua
0888668668 1,104,000,000(đ) Mua
0938666888 1,104,000,000(đ) Mua
0387899999 874,000,000(đ) Mua
0393838888 460,000,000(đ) Mua
0988168888 910,800,000(đ) Mua
0985269999 598,500,000(đ) Mua
0946468888 539,600,000(đ) Mua
0908886666 1,386,000,000(đ) Mua
0836899999 2,689,000,000(đ) Mua
0398555555 931,000,000(đ) Mua
0979833333 475,000,000(đ) Mua
0868688688 653,600,000(đ) Mua
0868668668 634,600,000(đ) Mua
0888888885 2,375,000,000(đ) Mua
0888499999 560,500,000(đ) Mua
0888889888 655,500,000(đ) Mua
0984444444 2,375,000,000(đ) Mua
0914444444 2,090,000,000(đ) Mua
0888882888 617,500,000(đ) Mua
0888383838 655,500,000(đ) Mua
0978444444 570,000,000(đ) Mua
0911828888 570,000,000(đ) Mua
0911556789 570,000,000(đ) Mua
0995199999 950,000,000(đ) Mua
0908798888 593,750,000(đ) Mua
0819001900 520,000,000(đ) Mua
  Sim số đẹp là gì?

  Sim số đẹp là gì


  Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

  Sim số đẹp là gì?

  - Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

  - Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

  + Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

  + Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

  + Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

  + Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

  + Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


  Cách mua sim số đẹp như thế nào?

  Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

  Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

  Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 083.2233.666 simsodep, simgiare, tongkhosim, simthanglong, simdienthoai  Đăng bán sim
  Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

  Ads 3

   

   

   
  Tìm sim năm sinh  mặc định 19xx m/d/Y

  Hỗ trợ khách hàng

     Mr:Dũng

  Tl:02466555666

  Mb/Zalo: 0832233666

   Ms: Hằng :

  Mobi/Zalo/Facebook

  0838.10.10.10

  ++++++++++++++++++++

  Góp ý/ Hotline Phụ

  0377686868

  0377333999

  0838616789

  Thời Gian Làm Việc

   

  Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

   

  Chủ nhật: 8h00 - 18h00

   

  Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

   

  Số đẹp theo phong thủy
  Tin tức
  Chọn theo giá tiền
  Quảng cáo
   

  Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

  Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

  Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

  Hotline: 024.66.555.666  -   083.22.33.666

  Hotline Phụ: 0377333999 - 0377686868 - 0838616789

  
  

  Hotline: 024.66.555.666 - 083.2233.666