sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

HL/Zalo:0838.10.10.10

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Bán Sim Số Đẹp Giá Rẻ Nhất - Giao Sim ĐK Chính Chủ Miễn Phí Toàn Quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Tiến giữa chọn lọc Viettel Tiến giữa chọn lọc Mobifone Tiến giữa chọn lọc Vinaphone Tiến giữa chọn lọc Vietnamobile Tiến giữa chọn lọc Gmobile Tiến giữa chọn lọc Sfone Tiến giữa chọn lọc Cố Định

Sim tiến giữa > Tiến giữa chọn lọc

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0832234563 3,220,000(đ)
Mua
2 0945456782 4,280,000(đ)
Mua
3 0945456784 4,280,000(đ)
Mua
4 0868567895 8,550,000(đ)
Mua
5 0965012340 1,100,000(đ)
Mua
6 0387567895 15,110,000(đ)
Mua
7 0366567890 15,110,000(đ)
Mua
8 0329567898 4,140,000(đ)
Mua
9 0942234561 4,750,000(đ)
Mua
10 0889345670 4,280,000(đ)
Mua
11 0898234561 2,850,000(đ)
Mua
12 0898234562 2,850,000(đ)
Mua
13 0886.23456.2 2,300,000(đ)
Mua
14 0994012341 500,000(đ)
Mua
15 0994012342 500,000(đ)
Mua
16 0815012342 1,200,000(đ)
Mua
17 0329345676 3,380,000(đ)
Mua
18 0846123452 2,380,000(đ)
Mua
19 0846123453 1,800,000(đ)
Mua
20 0827345674 4,750,000(đ)
Mua
21 0822345677 76,000,000(đ)
Mua
22 0822345679 142,500,000(đ)
Mua
23 0816234568 9,500,000(đ)
Mua
24 0815345679 19,000,000(đ)
Mua
25 0812345673 95,000,000(đ)
Mua
26 0886456785 3,800,000(đ)
Mua
27 0886456784 3,800,000(đ)
Mua
28 0886456782 3,800,000(đ)
Mua
29 0844234566 4,750,000(đ)
Mua
30 0842345671 9,500,000(đ)
Mua
31 0842345672 9,500,000(đ)
Mua
32 0838012344 5,350,000(đ)
Mua
33 0855123457 3,600,000(đ)
Mua
34 0832234569 11,040,000(đ)
Mua
35 0832234566 14,720,000(đ)
Mua
36 0931012346 2,650,000(đ)
Mua
37 0901012341 2,750,000(đ)
Mua
38 0931012344 4,550,000(đ)
Mua
39 0866567899 142,500,000(đ)
Mua
40 0944345674 2,030,000(đ)
Mua
41 0886012348 2,030,000(đ)
Mua
42 0846345672 2,030,000(đ)
Mua
43 0917012341 2,490,000(đ)
Mua
44 0848456781 2,860,000(đ)
Mua
45 0949234561 2,860,000(đ)
Mua
46 0949345671 2,860,000(đ)
Mua
47 0886345672 2,860,000(đ)
Mua
48 0889345675 3,130,000(đ)
Mua
49 0941345673 3,130,000(đ)
Mua
50 0943345672 3,220,000(đ)
Mua
51 0855123452 3,410,000(đ)
Mua
52 0911456784 3,410,000(đ)
Mua
53 0832567893 3,780,000(đ)
Mua
54 0947456781 4,330,000(đ)
Mua
55 0942567893 5,620,000(đ)
Mua
56 0948123453 2,300,000(đ)
Mua
57 0941012344 3,320,000(đ)
Mua
58 0943345674 2,860,000(đ)
Mua
59 0911123459 14,260,000(đ)
Mua
60 0944012348 2,670,000(đ)
Mua
61 0941012348 2,860,000(đ)
Mua
62 0914345671 2,030,000(đ)
Mua
63 0828345676 4,140,000(đ)
Mua
64 0917345676 5,620,000(đ)
Mua
65 0384012342 1,000,000(đ)
Mua
66 0377012344 1,480,000(đ)
Mua
67 0395012344 1,480,000(đ)
Mua
68 0384123450 1,840,000(đ)
Mua
69 0813345676 1,840,000(đ)
Mua
70 0813345675 2,030,000(đ)
Mua
71 0813345674 2,030,000(đ)
Mua
72 0813345673 2,030,000(đ)
Mua
73 0813345672 2,030,000(đ)
Mua
74 0813345671 2,030,000(đ)
Mua
75 0813345670 2,030,000(đ)
Mua
76 0377012346 2,030,000(đ)
Mua
77 0395012346 2,030,000(đ)
Mua
78 0395012348 2,030,000(đ)
Mua
79 0395012349 2,030,000(đ)
Mua
80 0364456782 2,030,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0832234563 3,220,000(đ) Mua
0945456782 4,280,000(đ) Mua
0945456784 4,280,000(đ) Mua
0868567895 8,550,000(đ) Mua
0965012340 1,100,000(đ) Mua
0387567895 15,110,000(đ) Mua
0366567890 15,110,000(đ) Mua
0329567898 4,140,000(đ) Mua
0942234561 4,750,000(đ) Mua
0889345670 4,280,000(đ) Mua
0898234561 2,850,000(đ) Mua
0898234562 2,850,000(đ) Mua
0886.23456.2 2,300,000(đ) Mua
0994012341 500,000(đ) Mua
0994012342 500,000(đ) Mua
0815012342 1,200,000(đ) Mua
0329345676 3,380,000(đ) Mua
0846123452 2,380,000(đ) Mua
0846123453 1,800,000(đ) Mua
0827345674 4,750,000(đ) Mua
0822345677 76,000,000(đ) Mua
0822345679 142,500,000(đ) Mua
0816234568 9,500,000(đ) Mua
0815345679 19,000,000(đ) Mua
0812345673 95,000,000(đ) Mua
0886456785 3,800,000(đ) Mua
0886456784 3,800,000(đ) Mua
0886456782 3,800,000(đ) Mua
0844234566 4,750,000(đ) Mua
0842345671 9,500,000(đ) Mua
0842345672 9,500,000(đ) Mua
0838012344 5,350,000(đ) Mua
0855123457 3,600,000(đ) Mua
0832234569 11,040,000(đ) Mua
0832234566 14,720,000(đ) Mua
0931012346 2,650,000(đ) Mua
0901012341 2,750,000(đ) Mua
0931012344 4,550,000(đ) Mua
0866567899 142,500,000(đ) Mua
0944345674 2,030,000(đ) Mua
0886012348 2,030,000(đ) Mua
0846345672 2,030,000(đ) Mua
0917012341 2,490,000(đ) Mua
0848456781 2,860,000(đ) Mua
0949234561 2,860,000(đ) Mua
0949345671 2,860,000(đ) Mua
0886345672 2,860,000(đ) Mua
0889345675 3,130,000(đ) Mua
0941345673 3,130,000(đ) Mua
0943345672 3,220,000(đ) Mua
0855123452 3,410,000(đ) Mua
0911456784 3,410,000(đ) Mua
0832567893 3,780,000(đ) Mua
0947456781 4,330,000(đ) Mua
0942567893 5,620,000(đ) Mua
0948123453 2,300,000(đ) Mua
0941012344 3,320,000(đ) Mua
0943345674 2,860,000(đ) Mua
0911123459 14,260,000(đ) Mua
0944012348 2,670,000(đ) Mua
0941012348 2,860,000(đ) Mua
0914345671 2,030,000(đ) Mua
0828345676 4,140,000(đ) Mua
0917345676 5,620,000(đ) Mua
0384012342 1,000,000(đ) Mua
0377012344 1,480,000(đ) Mua
0395012344 1,480,000(đ) Mua
0384123450 1,840,000(đ) Mua
0813345676 1,840,000(đ) Mua
0813345675 2,030,000(đ) Mua
0813345674 2,030,000(đ) Mua
0813345673 2,030,000(đ) Mua
0813345672 2,030,000(đ) Mua
0813345671 2,030,000(đ) Mua
0813345670 2,030,000(đ) Mua
0377012346 2,030,000(đ) Mua
0395012346 2,030,000(đ) Mua
0395012348 2,030,000(đ) Mua
0395012349 2,030,000(đ) Mua
0364456782 2,030,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 083.2233.666 simsodep, simgiare, tongkhosim, simthanglong, simdienthoaiĐăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Mr:Dũng

Tl:02466555666

Mb/Zalo: 0832233666

 Ms: Hằng :

Mobi/Zalo/Facebook

0838.10.10.10

++++++++++++++++++++

Góp ý/ Hotline Phụ

0377686868

0377333999

0838616789

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.555.666  -   083.22.33.666

Hotline Phụ: 0377333999 - 0377686868 - 0838616789Hotline: 024.66.555.666 - 083.2233.666