sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Sim Tứ Quý Viettel Sim Tứ Quý Mobifone Sim Tứ Quý Vinaphone Sim Tứ Quý Vietnamobile Sim Tứ Quý Gmobile Sim Tứ Quý Sfone Sim Tứ Quý Cố Định

Sim Tứ Quý

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0336.74.9999 87,400,000(đ)
Mua
2 0366.05.6666 101,200,000(đ)
Mua
3 0338.10.6666 90,160,000(đ)
Mua
4 0344.42.9999 110,400,000(đ)
Mua
5 0353.43.5555 44,160,000(đ)
Mua
6 0366.36.7777 103,960,000(đ)
Mua
7 0362.12.7777 60,720,000(đ)
Mua
8 0835.66.5555 127,880,000(đ)
Mua
9 0838.56.5555 127,880,000(đ)
Mua
10 0827.13.8888 92,920,000(đ)
Mua
11 0332.93.5555 50,600,000(đ)
Mua
12 0376.06.7777 47,840,000(đ)
Mua
13 0799.66.5555 172,960,000(đ)
Mua
14 0798.99.5555 172,960,000(đ)
Mua
15 0798.99.7777 172,960,000(đ)
Mua
16 0376.19.5555 40,480,000(đ)
Mua
17 0707.69.8888 238,280,000(đ)
Mua
18 0789.61.9999 184,000,000(đ)
Mua
19 0776.65.9999 184,000,000(đ)
Mua
20 0326.38.9999 292,560,000(đ)
Mua
21 0338.36.9999 324,760,000(đ)
Mua
22 0799.11.6666 171,120,000(đ)
Mua
23 0368.02.7777 43,240,000(đ)
Mua
24 0796.63.5555 43,240,000(đ)
Mua
25 0796.62.5555 43,240,000(đ)
Mua
26 0795.12.7777 43,240,000(đ)
Mua
27 0795.13.7777 43,240,000(đ)
Mua
28 0792.21.6666 65,320,000(đ)
Mua
29 0796.61.5555 43,240,000(đ)
Mua
30 0931.06.1111 35,880,000(đ)
Mua
31 0938.37.1111 36,800,000(đ)
Mua
32 0939.67.1111 43,240,000(đ)
Mua
33 0932.59.1111 46,920,000(đ)
Mua
34 0933.52.1111 43,240,000(đ)
Mua
35 0933.53.1111 46,920,000(đ)
Mua
36 0902.13.1111 65,320,000(đ)
Mua
37 0902.03.1111 61,640,000(đ)
Mua
38 0904.33.1111 65,320,000(đ)
Mua
39 0936.39.1111 59,800,000(đ)
Mua
40 0931.16.1111 73,600,000(đ)
Mua
41 0903.89.1111 69,000,000(đ)
Mua
42 0906.55.1111 68,080,000(đ)
Mua
43 0903.23.1111 66,240,000(đ)
Mua
44 0932.66.1111 69,920,000(đ)
Mua
45 0932.33.1111 75,440,000(đ)
Mua
46 0909.86.1111 68,080,000(đ)
Mua
47 0948.05.1111 31,280,000(đ)
Mua
48 0911.38.1111 65,320,000(đ)
Mua
49 0948.48.1111 60,720,000(đ)
Mua
50 0964.83.1111 43,240,000(đ)
Mua
51 0963.95.1111 48,760,000(đ)
Mua
52 0965.35.1111 53,360,000(đ)
Mua
53 0962.35.1111 53,360,000(đ)
Mua
54 0962.59.1111 55,200,000(đ)
Mua
55 0969.12.1111 59,800,000(đ)
Mua
56 0961.69.1111 61,640,000(đ)
Mua
57 0965.66.1111 84,640,000(đ)
Mua
58 0977.67.1111 57,040,000(đ)
Mua
59 0975.18.1111 59,800,000(đ)
Mua
60 0989.34.1111 53,360,000(đ)
Mua
61 0985.45.1111 59,800,000(đ)
Mua
62 0983.15.1111 69,920,000(đ)
Mua
63 0985.59.1111 74,520,000(đ)
Mua
64 0922.05.2222 55,200,000(đ)
Mua
65 0948.41.2222 47,840,000(đ)
Mua
66 0913.57.2222 98,440,000(đ)
Mua
67 0932.54.2222 54,280,000(đ)
Mua
68 0909.57.2222 69,920,000(đ)
Mua
69 0931.14.2222 58,880,000(đ)
Mua
70 0935.89.2222 80,040,000(đ)
Mua
71 0962.64.2222 69,000,000(đ)
Mua
72 0925.75.3333 44,160,000(đ)
Mua
73 0928.35.3333 47,840,000(đ)
Mua
74 0931.75.3333 59,800,000(đ)
Mua
75 0904.16.3333 86,480,000(đ)
Mua
76 0905.21.3333 86,480,000(đ)
Mua
77 0904.56.3333 158,240,000(đ)
Mua
78 0942.71.3333 47,840,000(đ)
Mua
79 0916.44.3333 72,680,000(đ)
Mua
80 0931.03.4444 29,440,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0336.74.9999 87,400,000(đ) Mua
0366.05.6666 101,200,000(đ) Mua
0338.10.6666 90,160,000(đ) Mua
0344.42.9999 110,400,000(đ) Mua
0353.43.5555 44,160,000(đ) Mua
0366.36.7777 103,960,000(đ) Mua
0362.12.7777 60,720,000(đ) Mua
0835.66.5555 127,880,000(đ) Mua
0838.56.5555 127,880,000(đ) Mua
0827.13.8888 92,920,000(đ) Mua
0332.93.5555 50,600,000(đ) Mua
0376.06.7777 47,840,000(đ) Mua
0799.66.5555 172,960,000(đ) Mua
0798.99.5555 172,960,000(đ) Mua
0798.99.7777 172,960,000(đ) Mua
0376.19.5555 40,480,000(đ) Mua
0707.69.8888 238,280,000(đ) Mua
0789.61.9999 184,000,000(đ) Mua
0776.65.9999 184,000,000(đ) Mua
0326.38.9999 292,560,000(đ) Mua
0338.36.9999 324,760,000(đ) Mua
0799.11.6666 171,120,000(đ) Mua
0368.02.7777 43,240,000(đ) Mua
0796.63.5555 43,240,000(đ) Mua
0796.62.5555 43,240,000(đ) Mua
0795.12.7777 43,240,000(đ) Mua
0795.13.7777 43,240,000(đ) Mua
0792.21.6666 65,320,000(đ) Mua
0796.61.5555 43,240,000(đ) Mua
0931.06.1111 35,880,000(đ) Mua
0938.37.1111 36,800,000(đ) Mua
0939.67.1111 43,240,000(đ) Mua
0932.59.1111 46,920,000(đ) Mua
0933.52.1111 43,240,000(đ) Mua
0933.53.1111 46,920,000(đ) Mua
0902.13.1111 65,320,000(đ) Mua
0902.03.1111 61,640,000(đ) Mua
0904.33.1111 65,320,000(đ) Mua
0936.39.1111 59,800,000(đ) Mua
0931.16.1111 73,600,000(đ) Mua
0903.89.1111 69,000,000(đ) Mua
0906.55.1111 68,080,000(đ) Mua
0903.23.1111 66,240,000(đ) Mua
0932.66.1111 69,920,000(đ) Mua
0932.33.1111 75,440,000(đ) Mua
0909.86.1111 68,080,000(đ) Mua
0948.05.1111 31,280,000(đ) Mua
0911.38.1111 65,320,000(đ) Mua
0948.48.1111 60,720,000(đ) Mua
0964.83.1111 43,240,000(đ) Mua
0963.95.1111 48,760,000(đ) Mua
0965.35.1111 53,360,000(đ) Mua
0962.35.1111 53,360,000(đ) Mua
0962.59.1111 55,200,000(đ) Mua
0969.12.1111 59,800,000(đ) Mua
0961.69.1111 61,640,000(đ) Mua
0965.66.1111 84,640,000(đ) Mua
0977.67.1111 57,040,000(đ) Mua
0975.18.1111 59,800,000(đ) Mua
0989.34.1111 53,360,000(đ) Mua
0985.45.1111 59,800,000(đ) Mua
0983.15.1111 69,920,000(đ) Mua
0985.59.1111 74,520,000(đ) Mua
0922.05.2222 55,200,000(đ) Mua
0948.41.2222 47,840,000(đ) Mua
0913.57.2222 98,440,000(đ) Mua
0932.54.2222 54,280,000(đ) Mua
0909.57.2222 69,920,000(đ) Mua
0931.14.2222 58,880,000(đ) Mua
0935.89.2222 80,040,000(đ) Mua
0962.64.2222 69,000,000(đ) Mua
0925.75.3333 44,160,000(đ) Mua
0928.35.3333 47,840,000(đ) Mua
0931.75.3333 59,800,000(đ) Mua
0904.16.3333 86,480,000(đ) Mua
0905.21.3333 86,480,000(đ) Mua
0904.56.3333 158,240,000(đ) Mua
0942.71.3333 47,840,000(đ) Mua
0916.44.3333 72,680,000(đ) Mua
0931.03.4444 29,440,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 0868315999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 01238616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 01238616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68