sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số tiến đơn Viettel Số tiến đơn Mobifone Số tiến đơn Vinaphone Số tiến đơn Vietnamobile Số tiến đơn Gmobile Số tiến đơn Sfone Số tiến đơn Cố Định

Số tiến đơn

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0977920012 399,000(đ)
Mua
2 0971714012 399,000(đ)
Mua
3 0964590012 399,000(đ)
Mua
4 0986408234 800,000(đ)
Mua
5 0974715012 399,000(đ)
Mua
6 0975086012 399,000(đ)
Mua
7 0961923012 399,000(đ)
Mua
8 0962320012 399,000(đ)
Mua
9 0976819012 399,000(đ)
Mua
10 0969398012 399,000(đ)
Mua
11 0964207012 399,000(đ)
Mua
12 0961503012 399,000(đ)
Mua
13 0966466012 399,000(đ)
Mua
14 0961409012 400,000(đ)
Mua
15 0962308012 399,000(đ)
Mua
16 0965737012 750,000(đ)
Mua
17 0865447012 400,000(đ)
Mua
18 0374914567 4,420,000(đ)
Mua
19 0366528456 450,000(đ)
Mua
20 0378050345 450,000(đ)
Mua
21 0349702789 2,300,000(đ)
Mua
22 0387607789 2,300,000(đ)
Mua
23 0329047123 450,000(đ)
Mua
24 0384479345 650,000(đ)
Mua
25 0328556345 1,380,000(đ)
Mua
26 0329784345 650,000(đ)
Mua
27 0367265345 650,000(đ)
Mua
28 0389764456 650,000(đ)
Mua
29 0386756456 650,000(đ)
Mua
30 0359728456 850,000(đ)
Mua
31 0392154456 850,000(đ)
Mua
32 0394030456 850,000(đ)
Mua
33 0355771456 850,000(đ)
Mua
34 0334439456 850,000(đ)
Mua
35 0326512567 850,000(đ)
Mua
36 0396663567 1,660,000(đ)
Mua
37 0376968567 850,000(đ)
Mua
38 0367663567 1,380,000(đ)
Mua
39 0377083567 850,000(đ)
Mua
40 0353043567 850,000(đ)
Mua
41 0345602012 900,000(đ)
Mua
42 0984385012 299,000(đ)
Mua
43 0966203012 399,000(đ)
Mua
44 0973789567 16,560,000(đ)
Mua
45 0961898234 1,660,000(đ)
Mua
46 0365742123 650,000(đ)
Mua
47 0332775234 650,000(đ)
Mua
48 0353215234 650,000(đ)
Mua
49 0334875234 650,000(đ)
Mua
50 0389544234 650,000(đ)
Mua
51 0365940234 650,000(đ)
Mua
52 0338672234 650,000(đ)
Mua
53 0385294345 650,000(đ)
Mua
54 0328984345 650,000(đ)
Mua
55 0385428456 650,000(đ)
Mua
56 0377237456 650,000(đ)
Mua
57 0363505456 950,000(đ)
Mua
58 0354021567 650,000(đ)
Mua
59 0363572567 650,000(đ)
Mua
60 0363758567 650,000(đ)
Mua
61 0373473567 650,000(đ)
Mua
62 0866627567 800,000(đ)
Mua
63 0866962567 750,000(đ)
Mua
64 0868618567 800,000(đ)
Mua
65 0866815567 800,000(đ)
Mua
66 0866485567 800,000(đ)
Mua
67 0869303567 1,200,000(đ)
Mua
68 0869735567 800,000(đ)
Mua
69 0869768567 800,000(đ)
Mua
70 0869356567 800,000(đ)
Mua
71 0971693234 800,000(đ)
Mua
72 0969532234 800,000(đ)
Mua
73 0962910234 800,000(đ)
Mua
74 0382734234 399,000(đ)
Mua
75 0328553345 399,000(đ)
Mua
76 0359488345 850,000(đ)
Mua
77 0359537345 450,000(đ)
Mua
78 0367098123 450,000(đ)
Mua
79 0379470234 450,000(đ)
Mua
80 0344665234 450,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0977920012 399,000(đ) Mua
0971714012 399,000(đ) Mua
0964590012 399,000(đ) Mua
0986408234 800,000(đ) Mua
0974715012 399,000(đ) Mua
0975086012 399,000(đ) Mua
0961923012 399,000(đ) Mua
0962320012 399,000(đ) Mua
0976819012 399,000(đ) Mua
0969398012 399,000(đ) Mua
0964207012 399,000(đ) Mua
0961503012 399,000(đ) Mua
0966466012 399,000(đ) Mua
0961409012 400,000(đ) Mua
0962308012 399,000(đ) Mua
0965737012 750,000(đ) Mua
0865447012 400,000(đ) Mua
0374914567 4,420,000(đ) Mua
0366528456 450,000(đ) Mua
0378050345 450,000(đ) Mua
0349702789 2,300,000(đ) Mua
0387607789 2,300,000(đ) Mua
0329047123 450,000(đ) Mua
0384479345 650,000(đ) Mua
0328556345 1,380,000(đ) Mua
0329784345 650,000(đ) Mua
0367265345 650,000(đ) Mua
0389764456 650,000(đ) Mua
0386756456 650,000(đ) Mua
0359728456 850,000(đ) Mua
0392154456 850,000(đ) Mua
0394030456 850,000(đ) Mua
0355771456 850,000(đ) Mua
0334439456 850,000(đ) Mua
0326512567 850,000(đ) Mua
0396663567 1,660,000(đ) Mua
0376968567 850,000(đ) Mua
0367663567 1,380,000(đ) Mua
0377083567 850,000(đ) Mua
0353043567 850,000(đ) Mua
0345602012 900,000(đ) Mua
0984385012 299,000(đ) Mua
0966203012 399,000(đ) Mua
0973789567 16,560,000(đ) Mua
0961898234 1,660,000(đ) Mua
0365742123 650,000(đ) Mua
0332775234 650,000(đ) Mua
0353215234 650,000(đ) Mua
0334875234 650,000(đ) Mua
0389544234 650,000(đ) Mua
0365940234 650,000(đ) Mua
0338672234 650,000(đ) Mua
0385294345 650,000(đ) Mua
0328984345 650,000(đ) Mua
0385428456 650,000(đ) Mua
0377237456 650,000(đ) Mua
0363505456 950,000(đ) Mua
0354021567 650,000(đ) Mua
0363572567 650,000(đ) Mua
0363758567 650,000(đ) Mua
0373473567 650,000(đ) Mua
0866627567 800,000(đ) Mua
0866962567 750,000(đ) Mua
0868618567 800,000(đ) Mua
0866815567 800,000(đ) Mua
0866485567 800,000(đ) Mua
0869303567 1,200,000(đ) Mua
0869735567 800,000(đ) Mua
0869768567 800,000(đ) Mua
0869356567 800,000(đ) Mua
0971693234 800,000(đ) Mua
0969532234 800,000(đ) Mua
0962910234 800,000(đ) Mua
0382734234 399,000(đ) Mua
0328553345 399,000(đ) Mua
0359488345 850,000(đ) Mua
0359537345 450,000(đ) Mua
0367098123 450,000(đ) Mua
0379470234 450,000(đ) Mua
0344665234 450,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 0868315999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 01238616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 01238616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68