sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

HL/Zalo:0838.10.10.10

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Bán Sim Số Đẹp Giá Rẻ Nhất - Giao Sim ĐK Chính Chủ Miễn Phí Toàn Quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số tiến đơn Viettel Số tiến đơn Mobifone Số tiến đơn Vinaphone Số tiến đơn Vietnamobile Số tiến đơn Gmobile Số tiến đơn Sfone Số tiến đơn Cố Định

Số tiến đơn

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0392678678 50,000,000(đ)
Mua
2 0395789789 150,000,000(đ)
Mua
3 0814688123 1,840,000(đ)
Mua
4 0832596234 650,000(đ)
Mua
5 0843119123 650,000(đ)
Mua
6 0855199789 7,600,000(đ)
Mua
7 0826799789 7,600,000(đ)
Mua
8 0852199789 6,460,000(đ)
Mua
9 0855099789 6,180,000(đ)
Mua
10 0849988789 6,180,000(đ)
Mua
11 0859099789 5,230,000(đ)
Mua
12 0852099789 5,230,000(đ)
Mua
13 0844199789 5,230,000(đ)
Mua
14 0837599789 5,230,000(đ)
Mua
15 0852775789 5,230,000(đ)
Mua
16 0842772789 5,230,000(đ)
Mua
17 0844388789 5,230,000(đ)
Mua
18 0817088789 5,230,000(đ)
Mua
19 0911288123 3,330,000(đ)
Mua
20 0932021678 2,660,000(đ)
Mua
21 0932601678 2,660,000(đ)
Mua
22 0931836678 2,660,000(đ)
Mua
23 0936583567 2,660,000(đ)
Mua
24 0931266123 2,380,000(đ)
Mua
25 0901588123 2,380,000(đ)
Mua
26 0931899345 2,380,000(đ)
Mua
27 0931889345 2,380,000(đ)
Mua
28 0931886234 2,380,000(đ)
Mua
29 0931899234 2,380,000(đ)
Mua
30 0931889234 2,380,000(đ)
Mua
31 0868366123 2,380,000(đ)
Mua
32 0869966123 2,380,000(đ)
Mua
33 0948596678 2,090,000(đ)
Mua
34 0931838234 1,900,000(đ)
Mua
35 0931878234 1,900,000(đ)
Mua
36 0949761678 1,900,000(đ)
Mua
37 0911538567 1,900,000(đ)
Mua
38 0917759567 1,900,000(đ)
Mua
39 0914796567 1,900,000(đ)
Mua
40 0945955123 1,500,000(đ)
Mua
41 0886467234 1,100,000(đ)
Mua
42 0944605234 1,100,000(đ)
Mua
43 0941465345 1,100,000(đ)
Mua
44 0942057234 1,100,000(đ)
Mua
45 0942730345 1,100,000(đ)
Mua
46 0946375234 1,100,000(đ)
Mua
47 0971167012 450,000(đ)
Mua
48 0845065678 8,550,000(đ)
Mua
49 0963407012 390,000(đ)
Mua
50 0966280012 500,000(đ)
Mua
51 0985314012 550,000(đ)
Mua
52 0972589012 550,000(đ)
Mua
53 0973813345 990,000(đ)
Mua
54 0973192234 1,390,000(đ)
Mua
55 0986660012 1,900,000(đ)
Mua
56 0886974789 2,190,000(đ)
Mua
57 0886954789 2,190,000(đ)
Mua
58 0886945789 2,190,000(đ)
Mua
59 0886943789 2,190,000(đ)
Mua
60 0886942789 2,190,000(đ)
Mua
61 0886941789 2,190,000(đ)
Mua
62 0886914789 2,190,000(đ)
Mua
63 0886854789 2,190,000(đ)
Mua
64 0886794789 2,190,000(đ)
Mua
65 0886749789 2,190,000(đ)
Mua
66 0886748789 2,190,000(đ)
Mua
67 0886747789 2,190,000(đ)
Mua
68 0886741789 2,190,000(đ)
Mua
69 0886734789 2,190,000(đ)
Mua
70 0886714789 2,190,000(đ)
Mua
71 0886694789 2,190,000(đ)
Mua
72 0886684789 2,190,000(đ)
Mua
73 0886674789 2,190,000(đ)
Mua
74 0886614789 2,190,000(đ)
Mua
75 0886554789 2,190,000(đ)
Mua
76 0886548789 2,190,000(đ)
Mua
77 0886547789 2,190,000(đ)
Mua
78 0886544789 2,190,000(đ)
Mua
79 0886542789 2,190,000(đ)
Mua
80 0886524789 2,190,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0392678678 50,000,000(đ) Mua
0395789789 150,000,000(đ) Mua
0814688123 1,840,000(đ) Mua
0832596234 650,000(đ) Mua
0843119123 650,000(đ) Mua
0855199789 7,600,000(đ) Mua
0826799789 7,600,000(đ) Mua
0852199789 6,460,000(đ) Mua
0855099789 6,180,000(đ) Mua
0849988789 6,180,000(đ) Mua
0859099789 5,230,000(đ) Mua
0852099789 5,230,000(đ) Mua
0844199789 5,230,000(đ) Mua
0837599789 5,230,000(đ) Mua
0852775789 5,230,000(đ) Mua
0842772789 5,230,000(đ) Mua
0844388789 5,230,000(đ) Mua
0817088789 5,230,000(đ) Mua
0911288123 3,330,000(đ) Mua
0932021678 2,660,000(đ) Mua
0932601678 2,660,000(đ) Mua
0931836678 2,660,000(đ) Mua
0936583567 2,660,000(đ) Mua
0931266123 2,380,000(đ) Mua
0901588123 2,380,000(đ) Mua
0931899345 2,380,000(đ) Mua
0931889345 2,380,000(đ) Mua
0931886234 2,380,000(đ) Mua
0931899234 2,380,000(đ) Mua
0931889234 2,380,000(đ) Mua
0868366123 2,380,000(đ) Mua
0869966123 2,380,000(đ) Mua
0948596678 2,090,000(đ) Mua
0931838234 1,900,000(đ) Mua
0931878234 1,900,000(đ) Mua
0949761678 1,900,000(đ) Mua
0911538567 1,900,000(đ) Mua
0917759567 1,900,000(đ) Mua
0914796567 1,900,000(đ) Mua
0945955123 1,500,000(đ) Mua
0886467234 1,100,000(đ) Mua
0944605234 1,100,000(đ) Mua
0941465345 1,100,000(đ) Mua
0942057234 1,100,000(đ) Mua
0942730345 1,100,000(đ) Mua
0946375234 1,100,000(đ) Mua
0971167012 450,000(đ) Mua
0845065678 8,550,000(đ) Mua
0963407012 390,000(đ) Mua
0966280012 500,000(đ) Mua
0985314012 550,000(đ) Mua
0972589012 550,000(đ) Mua
0973813345 990,000(đ) Mua
0973192234 1,390,000(đ) Mua
0986660012 1,900,000(đ) Mua
0886974789 2,190,000(đ) Mua
0886954789 2,190,000(đ) Mua
0886945789 2,190,000(đ) Mua
0886943789 2,190,000(đ) Mua
0886942789 2,190,000(đ) Mua
0886941789 2,190,000(đ) Mua
0886914789 2,190,000(đ) Mua
0886854789 2,190,000(đ) Mua
0886794789 2,190,000(đ) Mua
0886749789 2,190,000(đ) Mua
0886748789 2,190,000(đ) Mua
0886747789 2,190,000(đ) Mua
0886741789 2,190,000(đ) Mua
0886734789 2,190,000(đ) Mua
0886714789 2,190,000(đ) Mua
0886694789 2,190,000(đ) Mua
0886684789 2,190,000(đ) Mua
0886674789 2,190,000(đ) Mua
0886614789 2,190,000(đ) Mua
0886554789 2,190,000(đ) Mua
0886548789 2,190,000(đ) Mua
0886547789 2,190,000(đ) Mua
0886544789 2,190,000(đ) Mua
0886542789 2,190,000(đ) Mua
0886524789 2,190,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 083.2233.666 simsodep, simgiare, tongkhosim, simthanglong, simdienthoaiĐăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Mr:Dũng

Tl:02466555666

Mb/Zalo: 0832233666

 Ms: Hằng :

Mobi/Zalo/Facebook

0838.10.10.10

++++++++++++++++++++

Góp ý/ Hotline Phụ

0377686868

0377333999

0838616789

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.555.666  -   083.22.33.666

Hotline Phụ: 0377333999 - 0377686868 - 0838616789Hotline: 024.66.555.666 - 083.2233.666