sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số Thần Tài Viettel Số Thần Tài Mobifone Số Thần Tài Vinaphone Số Thần Tài Vietnamobile Số Thần Tài Gmobile Số Thần Tài Sfone Số Thần Tài Cố Định

Số Thần Tài

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0399179179 138,000,000(đ)
Mua
2 0967525079 990,000(đ)
Mua
3 0384201339 450,000(đ)
Mua
4 0367044339 450,000(đ)
Mua
5 0382018579 450,000(đ)
Mua
6 0344101339 450,000(đ)
Mua
7 0399587739 399,000(đ)
Mua
8 0344760339 399,000(đ)
Mua
9 0368576239 399,000(đ)
Mua
10 0375051239 850,000(đ)
Mua
11 0327757139 399,000(đ)
Mua
12 0334253139 399,000(đ)
Mua
13 0362001879 399,000(đ)
Mua
14 0393754879 399,000(đ)
Mua
15 0362549779 1,380,000(đ)
Mua
16 0359968779 650,000(đ)
Mua
17 0376817679 650,000(đ)
Mua
18 0336440579 650,000(đ)
Mua
19 0337011579 650,000(đ)
Mua
20 0376899379 850,000(đ)
Mua
21 0388582379 399,000(đ)
Mua
22 0971179539 1,300,000(đ)
Mua
23 0961887079 750,000(đ)
Mua
24 0973541979 4,140,000(đ)
Mua
25 0397618779 650,000(đ)
Mua
26 0385273579 1,660,000(đ)
Mua
27 0333672139 399,000(đ)
Mua
28 0349308179 399,000(đ)
Mua
29 0359142579 650,000(đ)
Mua
30 0382627579 650,000(đ)
Mua
31 0328152579 650,000(đ)
Mua
32 0389401579 650,000(đ)
Mua
33 0378184579 650,000(đ)
Mua
34 0374136479 399,000(đ)
Mua
35 0365929479 399,000(đ)
Mua
36 0383951379 399,000(đ)
Mua
37 0386318379 399,000(đ)
Mua
38 0392880279 399,000(đ)
Mua
39 0365753279 399,000(đ)
Mua
40 0357342179 399,000(đ)
Mua
41 0374002179 399,000(đ)
Mua
42 0968766479 1,100,000(đ)
Mua
43 0969498479 1,100,000(đ)
Mua
44 0868190339 650,000(đ)
Mua
45 0868189479 699,000(đ)
Mua
46 0385337979 8,740,000(đ)
Mua
47 0393479479 26,680,000(đ)
Mua
48 096.232.7779 4,790,000(đ)
Mua
49 0961846879 2,070,000(đ)
Mua
50 0912294179 1,200,000(đ)
Mua
51 0912396.779 1,660,000(đ)
Mua
52 0912426179 1,200,000(đ)
Mua
53 0912.379.279 4,600,000(đ)
Mua
54 0912417779 4,600,000(đ)
Mua
55 0912290079 1,660,000(đ)
Mua
56 0912274779 1,200,000(đ)
Mua
57 0362844539 330,000(đ)
Mua
58 0397784379 390,000(đ)
Mua
59 0963.486.039 390,000(đ)
Mua
60 0974501539 390,000(đ)
Mua
61 0966730939 350,000(đ)
Mua
62 0987.433.539 350,000(đ)
Mua
63 0978534039 350,000(đ)
Mua
64 0392575939 800,000(đ)
Mua
65 0326886079 800,000(đ)
Mua
66 0971675179 800,000(đ)
Mua
67 0866688539 1,500,000(đ)
Mua
68 0866682379 1,500,000(đ)
Mua
69 0329995939 1,900,000(đ)
Mua
70 0866839639 2,850,000(đ)
Mua
71 0336111379 3,330,000(đ)
Mua
72 0886581979 3,330,000(đ)
Mua
73 0368888579 4,750,000(đ)
Mua
74 0869723939 5,700,000(đ)
Mua
75 0394739739 9,500,000(đ)
Mua
76 0812197979 91,080,000(đ)
Mua
77 0837117979 23,000,000(đ)
Mua
78 0854367979 18,400,000(đ)
Mua
79 0832233979 13,800,000(đ)
Mua
80 0832233939 13,800,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0399179179 138,000,000(đ) Mua
0967525079 990,000(đ) Mua
0384201339 450,000(đ) Mua
0367044339 450,000(đ) Mua
0382018579 450,000(đ) Mua
0344101339 450,000(đ) Mua
0399587739 399,000(đ) Mua
0344760339 399,000(đ) Mua
0368576239 399,000(đ) Mua
0375051239 850,000(đ) Mua
0327757139 399,000(đ) Mua
0334253139 399,000(đ) Mua
0362001879 399,000(đ) Mua
0393754879 399,000(đ) Mua
0362549779 1,380,000(đ) Mua
0359968779 650,000(đ) Mua
0376817679 650,000(đ) Mua
0336440579 650,000(đ) Mua
0337011579 650,000(đ) Mua
0376899379 850,000(đ) Mua
0388582379 399,000(đ) Mua
0971179539 1,300,000(đ) Mua
0961887079 750,000(đ) Mua
0973541979 4,140,000(đ) Mua
0397618779 650,000(đ) Mua
0385273579 1,660,000(đ) Mua
0333672139 399,000(đ) Mua
0349308179 399,000(đ) Mua
0359142579 650,000(đ) Mua
0382627579 650,000(đ) Mua
0328152579 650,000(đ) Mua
0389401579 650,000(đ) Mua
0378184579 650,000(đ) Mua
0374136479 399,000(đ) Mua
0365929479 399,000(đ) Mua
0383951379 399,000(đ) Mua
0386318379 399,000(đ) Mua
0392880279 399,000(đ) Mua
0365753279 399,000(đ) Mua
0357342179 399,000(đ) Mua
0374002179 399,000(đ) Mua
0968766479 1,100,000(đ) Mua
0969498479 1,100,000(đ) Mua
0868190339 650,000(đ) Mua
0868189479 699,000(đ) Mua
0385337979 8,740,000(đ) Mua
0393479479 26,680,000(đ) Mua
096.232.7779 4,790,000(đ) Mua
0961846879 2,070,000(đ) Mua
0912294179 1,200,000(đ) Mua
0912396.779 1,660,000(đ) Mua
0912426179 1,200,000(đ) Mua
0912.379.279 4,600,000(đ) Mua
0912417779 4,600,000(đ) Mua
0912290079 1,660,000(đ) Mua
0912274779 1,200,000(đ) Mua
0362844539 330,000(đ) Mua
0397784379 390,000(đ) Mua
0963.486.039 390,000(đ) Mua
0974501539 390,000(đ) Mua
0966730939 350,000(đ) Mua
0987.433.539 350,000(đ) Mua
0978534039 350,000(đ) Mua
0392575939 800,000(đ) Mua
0326886079 800,000(đ) Mua
0971675179 800,000(đ) Mua
0866688539 1,500,000(đ) Mua
0866682379 1,500,000(đ) Mua
0329995939 1,900,000(đ) Mua
0866839639 2,850,000(đ) Mua
0336111379 3,330,000(đ) Mua
0886581979 3,330,000(đ) Mua
0368888579 4,750,000(đ) Mua
0869723939 5,700,000(đ) Mua
0394739739 9,500,000(đ) Mua
0812197979 91,080,000(đ) Mua
0837117979 23,000,000(đ) Mua
0854367979 18,400,000(đ) Mua
0832233979 13,800,000(đ) Mua
0832233939 13,800,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 0868315999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 01238616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 01238616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68