sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số Taxi 3 Viettel Số Taxi 3 Mobifone Số Taxi 3 Vinaphone Số Taxi 3 Vietnamobile Số Taxi 3 Gmobile Số Taxi 3 Sfone Số Taxi 3 Cố Định

Số Taxi 3

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0399179179 138,000,000(đ)
Mua
2 0393352352 9,110,000(đ)
Mua
3 0393698698 23,920,000(đ)
Mua
4 0393246246 35,880,000(đ)
Mua
5 0393479479 26,680,000(đ)
Mua
6 0393586586 59,800,000(đ)
Mua
7 0344567567 78,200,000(đ)
Mua
8 0835114114 36,800,000(đ)
Mua
9 0988661661 59,800,000(đ)
Mua
10 0926586586 31,280,000(đ)
Mua
11 0394739739 9,500,000(đ)
Mua
12 0395793793 9,500,000(đ)
Mua
13 0394738738 9,500,000(đ)
Mua
14 0397426426 9,500,000(đ)
Mua
15 0397471471 9,500,000(đ)
Mua
16 0396493493 9,500,000(đ)
Mua
17 0397458458 9,500,000(đ)
Mua
18 0397450450 9,500,000(đ)
Mua
19 0396438438 9,500,000(đ)
Mua
20 0396437437 9,500,000(đ)
Mua
21 0397142142 9,500,000(đ)
Mua
22 0396143143 9,500,000(đ)
Mua
23 0396470470 9,500,000(đ)
Mua
24 0397470470 9,500,000(đ)
Mua
25 0397076076 9,500,000(đ)
Mua
26 0396453453 9,500,000(đ)
Mua
27 0397146146 9,500,000(đ)
Mua
28 0397164164 9,500,000(đ)
Mua
29 0397437437 9,500,000(đ)
Mua
30 0397473473 9,500,000(đ)
Mua
31 0396154154 9,500,000(đ)
Mua
32 0396490490 9,500,000(đ)
Mua
33 0396104104 11,400,000(đ)
Mua
34 0372246246 11,400,000(đ)
Mua
35 0397080080 11,400,000(đ)
Mua
36 0363081081 11,400,000(đ)
Mua
37 0359056056 11,400,000(đ)
Mua
38 0333472472 11,400,000(đ)
Mua
39 0373677677 11,400,000(đ)
Mua
40 0397084084 11,400,000(đ)
Mua
41 0396180180 11,400,000(đ)
Mua
42 0397081081 11,400,000(đ)
Mua
43 0396482482 11,400,000(đ)
Mua
44 0397482482 11,400,000(đ)
Mua
45 0397082082 11,400,000(đ)
Mua
46 0396187187 11,400,000(đ)
Mua
47 0396097097 14,250,000(đ)
Mua
48 0973462462 15,200,000(đ)
Mua
49 0886353353 17,100,000(đ)
Mua
50 0334125125 17,100,000(đ)
Mua
51 0823125125 19,000,000(đ)
Mua
52 0832125125 19,000,000(đ)
Mua
53 0363025025 19,000,000(đ)
Mua
54 0822125125 23,750,000(đ)
Mua
55 0869025025 26,600,000(đ)
Mua
56 0868025025 26,600,000(đ)
Mua
57 0397089089 26,600,000(đ)
Mua
58 0333395395 26,600,000(đ)
Mua
59 0333093093 26,600,000(đ)
Mua
60 0396098098 28,500,000(đ)
Mua
61 0396189189 28,500,000(đ)
Mua
62 0394299299 31,350,000(đ)
Mua
63 0397078078 34,200,000(đ)
Mua
64 0395078078 34,200,000(đ)
Mua
65 0396198198 37,050,000(đ)
Mua
66 0962359359 47,500,000(đ)
Mua
67 0963099099 94,050,000(đ)
Mua
68 0386568568 101,200,000(đ)
Mua
69 0859159159 63,480,000(đ)
Mua
70 0838616616 60,720,000(đ)
Mua
71 0834588588 53,360,000(đ)
Mua
72 0832234234 46,000,000(đ)
Mua
73 0832233233 33,120,000(đ)
Mua
74 0857159159 32,200,000(đ)
Mua
75 0843117117 27,600,000(đ)
Mua
76 0812190190 27,600,000(đ)
Mua
77 0843119119 26,680,000(đ)
Mua
78 0843118118 25,760,000(đ)
Mua
79 0837121121 23,000,000(đ)
Mua
80 0854367367 13,800,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0399179179 138,000,000(đ) Mua
0393352352 9,110,000(đ) Mua
0393698698 23,920,000(đ) Mua
0393246246 35,880,000(đ) Mua
0393479479 26,680,000(đ) Mua
0393586586 59,800,000(đ) Mua
0344567567 78,200,000(đ) Mua
0835114114 36,800,000(đ) Mua
0988661661 59,800,000(đ) Mua
0926586586 31,280,000(đ) Mua
0394739739 9,500,000(đ) Mua
0395793793 9,500,000(đ) Mua
0394738738 9,500,000(đ) Mua
0397426426 9,500,000(đ) Mua
0397471471 9,500,000(đ) Mua
0396493493 9,500,000(đ) Mua
0397458458 9,500,000(đ) Mua
0397450450 9,500,000(đ) Mua
0396438438 9,500,000(đ) Mua
0396437437 9,500,000(đ) Mua
0397142142 9,500,000(đ) Mua
0396143143 9,500,000(đ) Mua
0396470470 9,500,000(đ) Mua
0397470470 9,500,000(đ) Mua
0397076076 9,500,000(đ) Mua
0396453453 9,500,000(đ) Mua
0397146146 9,500,000(đ) Mua
0397164164 9,500,000(đ) Mua
0397437437 9,500,000(đ) Mua
0397473473 9,500,000(đ) Mua
0396154154 9,500,000(đ) Mua
0396490490 9,500,000(đ) Mua
0396104104 11,400,000(đ) Mua
0372246246 11,400,000(đ) Mua
0397080080 11,400,000(đ) Mua
0363081081 11,400,000(đ) Mua
0359056056 11,400,000(đ) Mua
0333472472 11,400,000(đ) Mua
0373677677 11,400,000(đ) Mua
0397084084 11,400,000(đ) Mua
0396180180 11,400,000(đ) Mua
0397081081 11,400,000(đ) Mua
0396482482 11,400,000(đ) Mua
0397482482 11,400,000(đ) Mua
0397082082 11,400,000(đ) Mua
0396187187 11,400,000(đ) Mua
0396097097 14,250,000(đ) Mua
0973462462 15,200,000(đ) Mua
0886353353 17,100,000(đ) Mua
0334125125 17,100,000(đ) Mua
0823125125 19,000,000(đ) Mua
0832125125 19,000,000(đ) Mua
0363025025 19,000,000(đ) Mua
0822125125 23,750,000(đ) Mua
0869025025 26,600,000(đ) Mua
0868025025 26,600,000(đ) Mua
0397089089 26,600,000(đ) Mua
0333395395 26,600,000(đ) Mua
0333093093 26,600,000(đ) Mua
0396098098 28,500,000(đ) Mua
0396189189 28,500,000(đ) Mua
0394299299 31,350,000(đ) Mua
0397078078 34,200,000(đ) Mua
0395078078 34,200,000(đ) Mua
0396198198 37,050,000(đ) Mua
0962359359 47,500,000(đ) Mua
0963099099 94,050,000(đ) Mua
0386568568 101,200,000(đ) Mua
0859159159 63,480,000(đ) Mua
0838616616 60,720,000(đ) Mua
0834588588 53,360,000(đ) Mua
0832234234 46,000,000(đ) Mua
0832233233 33,120,000(đ) Mua
0857159159 32,200,000(đ) Mua
0843117117 27,600,000(đ) Mua
0812190190 27,600,000(đ) Mua
0843119119 26,680,000(đ) Mua
0843118118 25,760,000(đ) Mua
0837121121 23,000,000(đ) Mua
0854367367 13,800,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 0868315999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 01238616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 01238616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68