sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

HL/Zalo:0838.10.10.10

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Bán Sim Số Đẹp Giá Rẻ Nhất - Giao Sim ĐK Chính Chủ Miễn Phí Toàn Quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số Taxi 3 Viettel Số Taxi 3 Mobifone Số Taxi 3 Vinaphone Số Taxi 3 Vietnamobile Số Taxi 3 Gmobile Số Taxi 3 Sfone Số Taxi 3 Cố Định

Số Taxi 3

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0346668668 90,000,000(đ)
Mua
2 0392678678 50,000,000(đ)
Mua
3 0395789789 150,000,000(đ)
Mua
4 0366636636 62,700,000(đ)
Mua
5 0986910910 38,000,000(đ)
Mua
6 0399616616 31,350,000(đ)
Mua
7 0839626626 27,550,000(đ)
Mua
8 0392183183 26,600,000(đ)
Mua
9 0912903903 23,750,000(đ)
Mua
10 0392583583 23,750,000(đ)
Mua
11 0363129129 17,100,000(đ)
Mua
12 0362659659 11,400,000(đ)
Mua
13 0392659659 11,400,000(đ)
Mua
14 0362536536 11,400,000(đ)
Mua
15 0362890890 10,450,000(đ)
Mua
16 0852698698 20,900,000(đ)
Mua
17 0832598598 17,100,000(đ)
Mua
18 0854498498 7,600,000(đ)
Mua
19 0848758758 5,700,000(đ)
Mua
20 0833320320 25,120,000(đ)
Mua
21 0842320320 15,460,000(đ)
Mua
22 0853799799 33,250,000(đ)
Mua
23 0889734734 8,170,000(đ)
Mua
24 0889964964 8,170,000(đ)
Mua
25 0844384384 8,170,000(đ)
Mua
26 0844381381 9,310,000(đ)
Mua
27 0859532532 7,410,000(đ)
Mua
28 0859531531 7,220,000(đ)
Mua
29 0858440440 7,030,000(đ)
Mua
30 0836581581 11,400,000(đ)
Mua
31 0856272272 9,030,000(đ)
Mua
32 0856273273 8,170,000(đ)
Mua
33 0856634634 7,130,000(đ)
Mua
34 0856630630 7,030,000(đ)
Mua
35 0856650650 7,030,000(đ)
Mua
36 0856632632 7,220,000(đ)
Mua
37 0853824824 7,510,000(đ)
Mua
38 0856235235 11,400,000(đ)
Mua
39 0856635635 8,080,000(đ)
Mua
40 0856637637 7,130,000(đ)
Mua
41 0816685685 24,700,000(đ)
Mua
42 0833028028 8,080,000(đ)
Mua
43 0835831831 7,030,000(đ)
Mua
44 0838551551 9,030,000(đ)
Mua
45 0857561561 7,130,000(đ)
Mua
46 0835398398 11,400,000(đ)
Mua
47 0833891891 10,450,000(đ)
Mua
48 0825019019 11,400,000(đ)
Mua
49 0945691691 15,200,000(đ)
Mua
50 0943803803 13,300,000(đ)
Mua
51 0886987987 34,200,000(đ)
Mua
52 0828264264 4,750,000(đ)
Mua
53 0815573573 7,600,000(đ)
Mua
54 0854167167 7,600,000(đ)
Mua
55 0829390390 7,600,000(đ)
Mua
56 0839972972 7,600,000(đ)
Mua
57 0834967967 7,600,000(đ)
Mua
58 0856876876 7,600,000(đ)
Mua
59 0814937937 7,600,000(đ)
Mua
60 0825876876 7,600,000(đ)
Mua
61 0848829829 7,600,000(đ)
Mua
62 0844859859 7,600,000(đ)
Mua
63 0844829829 7,600,000(đ)
Mua
64 0886850850 7,600,000(đ)
Mua
65 0886085085 7,600,000(đ)
Mua
66 0814160160 9,500,000(đ)
Mua
67 0837774774 9,500,000(đ)
Mua
68 0839449449 9,500,000(đ)
Mua
69 0812937937 9,500,000(đ)
Mua
70 0815937937 9,500,000(đ)
Mua
71 0837195195 9,500,000(đ)
Mua
72 0834619619 9,500,000(đ)
Mua
73 0816728728 9,500,000(đ)
Mua
74 0838872872 9,500,000(đ)
Mua
75 0848538538 14,250,000(đ)
Mua
76 0845224224 14,250,000(đ)
Mua
77 0859747747 14,250,000(đ)
Mua
78 0854786786 17,100,000(đ)
Mua
79 0854178178 17,100,000(đ)
Mua
80 0824178178 17,100,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0346668668 90,000,000(đ) Mua
0392678678 50,000,000(đ) Mua
0395789789 150,000,000(đ) Mua
0366636636 62,700,000(đ) Mua
0986910910 38,000,000(đ) Mua
0399616616 31,350,000(đ) Mua
0839626626 27,550,000(đ) Mua
0392183183 26,600,000(đ) Mua
0912903903 23,750,000(đ) Mua
0392583583 23,750,000(đ) Mua
0363129129 17,100,000(đ) Mua
0362659659 11,400,000(đ) Mua
0392659659 11,400,000(đ) Mua
0362536536 11,400,000(đ) Mua
0362890890 10,450,000(đ) Mua
0852698698 20,900,000(đ) Mua
0832598598 17,100,000(đ) Mua
0854498498 7,600,000(đ) Mua
0848758758 5,700,000(đ) Mua
0833320320 25,120,000(đ) Mua
0842320320 15,460,000(đ) Mua
0853799799 33,250,000(đ) Mua
0889734734 8,170,000(đ) Mua
0889964964 8,170,000(đ) Mua
0844384384 8,170,000(đ) Mua
0844381381 9,310,000(đ) Mua
0859532532 7,410,000(đ) Mua
0859531531 7,220,000(đ) Mua
0858440440 7,030,000(đ) Mua
0836581581 11,400,000(đ) Mua
0856272272 9,030,000(đ) Mua
0856273273 8,170,000(đ) Mua
0856634634 7,130,000(đ) Mua
0856630630 7,030,000(đ) Mua
0856650650 7,030,000(đ) Mua
0856632632 7,220,000(đ) Mua
0853824824 7,510,000(đ) Mua
0856235235 11,400,000(đ) Mua
0856635635 8,080,000(đ) Mua
0856637637 7,130,000(đ) Mua
0816685685 24,700,000(đ) Mua
0833028028 8,080,000(đ) Mua
0835831831 7,030,000(đ) Mua
0838551551 9,030,000(đ) Mua
0857561561 7,130,000(đ) Mua
0835398398 11,400,000(đ) Mua
0833891891 10,450,000(đ) Mua
0825019019 11,400,000(đ) Mua
0945691691 15,200,000(đ) Mua
0943803803 13,300,000(đ) Mua
0886987987 34,200,000(đ) Mua
0828264264 4,750,000(đ) Mua
0815573573 7,600,000(đ) Mua
0854167167 7,600,000(đ) Mua
0829390390 7,600,000(đ) Mua
0839972972 7,600,000(đ) Mua
0834967967 7,600,000(đ) Mua
0856876876 7,600,000(đ) Mua
0814937937 7,600,000(đ) Mua
0825876876 7,600,000(đ) Mua
0848829829 7,600,000(đ) Mua
0844859859 7,600,000(đ) Mua
0844829829 7,600,000(đ) Mua
0886850850 7,600,000(đ) Mua
0886085085 7,600,000(đ) Mua
0814160160 9,500,000(đ) Mua
0837774774 9,500,000(đ) Mua
0839449449 9,500,000(đ) Mua
0812937937 9,500,000(đ) Mua
0815937937 9,500,000(đ) Mua
0837195195 9,500,000(đ) Mua
0834619619 9,500,000(đ) Mua
0816728728 9,500,000(đ) Mua
0838872872 9,500,000(đ) Mua
0848538538 14,250,000(đ) Mua
0845224224 14,250,000(đ) Mua
0859747747 14,250,000(đ) Mua
0854786786 17,100,000(đ) Mua
0854178178 17,100,000(đ) Mua
0824178178 17,100,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 083.2233.666 simsodep, simgiare, tongkhosim, simthanglong, simdienthoaiĐăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Mr:Dũng

Tl:02466555666

Mb/Zalo: 0832233666

 Ms: Hằng :

Mobi/Zalo/Facebook

0838.10.10.10

++++++++++++++++++++

Góp ý/ Hotline Phụ

0377686868

0377333999

0838616789

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.555.666  -   083.22.33.666

Hotline Phụ: 0377333999 - 0377686868 - 0838616789Hotline: 024.66.555.666 - 083.2233.666