sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Sim Năm Sinh 19xx Viettel Sim Năm Sinh 19xx Mobifone Sim Năm Sinh 19xx Vinaphone Sim Năm Sinh 19xx Vietnamobile Sim Năm Sinh 19xx Gmobile Sim Năm Sinh 19xx Sfone Sim Năm Sinh 19xx Cố Định

Sim Năm Sinh 19xx

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0961321971 1,380,000(đ)
Mua
2 0987631971 1,750,000(đ)
Mua
3 0963981972 1,750,000(đ)
Mua
4 0986491972 990,000(đ)
Mua
5 0988131972 990,000(đ)
Mua
6 0979321973 1,380,000(đ)
Mua
7 0965411973 1,380,000(đ)
Mua
8 0964191973 1,380,000(đ)
Mua
9 0397851999 11,040,000(đ)
Mua
10 0397721999 11,040,000(đ)
Mua
11 0377631971 399,000(đ)
Mua
12 0345142014 650,000(đ)
Mua
13 0342442014 900,000(đ)
Mua
14 0345602012 900,000(đ)
Mua
15 0343312011 900,000(đ)
Mua
16 0392922011 900,000(đ)
Mua
17 0394042007 1,380,000(đ)
Mua
18 0364072005 1,380,000(đ)
Mua
19 0329782005 2,300,000(đ)
Mua
20 0354852005 2,300,000(đ)
Mua
21 0382552007 2,300,000(đ)
Mua
22 0346012002 2,300,000(đ)
Mua
23 0339072001 2,300,000(đ)
Mua
24 0373241969 850,000(đ)
Mua
25 0395561972 850,000(đ)
Mua
26 0398981972 850,000(đ)
Mua
27 0395361973 850,000(đ)
Mua
28 0865342004 800,000(đ)
Mua
29 0966361974 999,000(đ)
Mua
30 0982531974 999,000(đ)
Mua
31 0961921974 1,380,000(đ)
Mua
32 0983921975 1,380,000(đ)
Mua
33 0869211975 1,300,000(đ)
Mua
34 0964421976 1,300,000(đ)
Mua
35 0972951976 1,750,000(đ)
Mua
36 0973541979 4,140,000(đ)
Mua
37 0966842001 1,750,000(đ)
Mua
38 0974942001 1,480,000(đ)
Mua
39 0986912001 3,500,000(đ)
Mua
40 0983702004 1,660,000(đ)
Mua
41 0396122017 500,000(đ)
Mua
42 0327202017 500,000(đ)
Mua
43 0365312016 600,000(đ)
Mua
44 0326752016 600,000(đ)
Mua
45 0373312014 600,000(đ)
Mua
46 0384031974 850,000(đ)
Mua
47 0332551975 1,200,000(đ)
Mua
48 0395101976 990,000(đ)
Mua
49 0368301978 990,000(đ)
Mua
50 0387491980 990,000(đ)
Mua
51 0365701980 990,000(đ)
Mua
52 0397901982 990,000(đ)
Mua
53 0396401982 990,000(đ)
Mua
54 0333691984 2,300,000(đ)
Mua
55 0363941987 1,380,000(đ)
Mua
56 0394621988 1,380,000(đ)
Mua
57 0369531991 1,380,000(đ)
Mua
58 0358501993 1,380,000(đ)
Mua
59 0353821993 1,380,000(đ)
Mua
60 0394251994 1,380,000(đ)
Mua
61 0983802014 1,200,000(đ)
Mua
62 0964052013 1,200,000(đ)
Mua
63 0969932010 1,380,000(đ)
Mua
64 0868902002 1,380,000(đ)
Mua
65 0866421987 1,660,000(đ)
Mua
66 0961001989 4,790,000(đ)
Mua
67 0793911999 21,160,000(đ)
Mua
68 0868602014 900,000(đ)
Mua
69 0886262017 1,800,000(đ)
Mua
70 0947462011 1,900,000(đ)
Mua
71 0948352012 1,900,000(đ)
Mua
72 0947182011 1,900,000(đ)
Mua
73 0941642016 1,900,000(đ)
Mua
74 0947722013 1,900,000(đ)
Mua
75 0943972017 1,900,000(đ)
Mua
76 0944322014 1,900,000(đ)
Mua
77 0944872014 1,900,000(đ)
Mua
78 0944912016 1,900,000(đ)
Mua
79 0948452016 1,900,000(đ)
Mua
80 0944242014 1,900,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0961321971 1,380,000(đ) Mua
0987631971 1,750,000(đ) Mua
0963981972 1,750,000(đ) Mua
0986491972 990,000(đ) Mua
0988131972 990,000(đ) Mua
0979321973 1,380,000(đ) Mua
0965411973 1,380,000(đ) Mua
0964191973 1,380,000(đ) Mua
0397851999 11,040,000(đ) Mua
0397721999 11,040,000(đ) Mua
0377631971 399,000(đ) Mua
0345142014 650,000(đ) Mua
0342442014 900,000(đ) Mua
0345602012 900,000(đ) Mua
0343312011 900,000(đ) Mua
0392922011 900,000(đ) Mua
0394042007 1,380,000(đ) Mua
0364072005 1,380,000(đ) Mua
0329782005 2,300,000(đ) Mua
0354852005 2,300,000(đ) Mua
0382552007 2,300,000(đ) Mua
0346012002 2,300,000(đ) Mua
0339072001 2,300,000(đ) Mua
0373241969 850,000(đ) Mua
0395561972 850,000(đ) Mua
0398981972 850,000(đ) Mua
0395361973 850,000(đ) Mua
0865342004 800,000(đ) Mua
0966361974 999,000(đ) Mua
0982531974 999,000(đ) Mua
0961921974 1,380,000(đ) Mua
0983921975 1,380,000(đ) Mua
0869211975 1,300,000(đ) Mua
0964421976 1,300,000(đ) Mua
0972951976 1,750,000(đ) Mua
0973541979 4,140,000(đ) Mua
0966842001 1,750,000(đ) Mua
0974942001 1,480,000(đ) Mua
0986912001 3,500,000(đ) Mua
0983702004 1,660,000(đ) Mua
0396122017 500,000(đ) Mua
0327202017 500,000(đ) Mua
0365312016 600,000(đ) Mua
0326752016 600,000(đ) Mua
0373312014 600,000(đ) Mua
0384031974 850,000(đ) Mua
0332551975 1,200,000(đ) Mua
0395101976 990,000(đ) Mua
0368301978 990,000(đ) Mua
0387491980 990,000(đ) Mua
0365701980 990,000(đ) Mua
0397901982 990,000(đ) Mua
0396401982 990,000(đ) Mua
0333691984 2,300,000(đ) Mua
0363941987 1,380,000(đ) Mua
0394621988 1,380,000(đ) Mua
0369531991 1,380,000(đ) Mua
0358501993 1,380,000(đ) Mua
0353821993 1,380,000(đ) Mua
0394251994 1,380,000(đ) Mua
0983802014 1,200,000(đ) Mua
0964052013 1,200,000(đ) Mua
0969932010 1,380,000(đ) Mua
0868902002 1,380,000(đ) Mua
0866421987 1,660,000(đ) Mua
0961001989 4,790,000(đ) Mua
0793911999 21,160,000(đ) Mua
0868602014 900,000(đ) Mua
0886262017 1,800,000(đ) Mua
0947462011 1,900,000(đ) Mua
0948352012 1,900,000(đ) Mua
0947182011 1,900,000(đ) Mua
0941642016 1,900,000(đ) Mua
0947722013 1,900,000(đ) Mua
0943972017 1,900,000(đ) Mua
0944322014 1,900,000(đ) Mua
0944872014 1,900,000(đ) Mua
0944912016 1,900,000(đ) Mua
0948452016 1,900,000(đ) Mua
0944242014 1,900,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 0868315999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 01238616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 01238616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68