sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số Lộc Phát Viettel Số Lộc Phát Mobifone Số Lộc Phát Vinaphone Số Lộc Phát Vietnamobile Số Lộc Phát Gmobile Số Lộc Phát Sfone Số Lộc Phát Cố Định

Số Lộc Phát

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0988172268 800,000(đ)
Mua
2 0964007468 1,380,000(đ)
Mua
3 0985602168 900,000(đ)
Mua
4 0961220468 1,200,000(đ)
Mua
5 0961949168 1,200,000(đ)
Mua
6 0981489168 900,000(đ)
Mua
7 0961224168 900,000(đ)
Mua
8 0965445168 900,000(đ)
Mua
9 0398015868 950,000(đ)
Mua
10 0362889968 2,950,000(đ)
Mua
11 0355987468 450,000(đ)
Mua
12 0387477968 950,000(đ)
Mua
13 0374897268 399,000(đ)
Mua
14 0357665468 450,000(đ)
Mua
15 0392787768 450,000(đ)
Mua
16 0374759568 450,000(đ)
Mua
17 0363364468 399,000(đ)
Mua
18 0382061868 650,000(đ)
Mua
19 0364393268 650,000(đ)
Mua
20 0366132668 650,000(đ)
Mua
21 0334962768 399,000(đ)
Mua
22 0386185768 399,000(đ)
Mua
23 0358347768 399,000(đ)
Mua
24 0332925668 900,000(đ)
Mua
25 0347427168 450,000(đ)
Mua
26 0981609568 1,660,000(đ)
Mua
27 0974489568 1,660,000(đ)
Mua
28 0963114368 1,380,000(đ)
Mua
29 0965048368 1,380,000(đ)
Mua
30 0963964368 1,300,000(đ)
Mua
31 0357457568 450,000(đ)
Mua
32 0373144568 450,000(đ)
Mua
33 0393394568 450,000(đ)
Mua
34 0362955568 650,000(đ)
Mua
35 0359645568 650,000(đ)
Mua
36 0964990368 1,660,000(đ)
Mua
37 0964216368 1,380,000(đ)
Mua
38 0989004168 1,380,000(đ)
Mua
39 0982997468 1,660,000(đ)
Mua
40 0979876468 1,660,000(đ)
Mua
41 0354841568 650,000(đ)
Mua
42 0394461568 650,000(đ)
Mua
43 0396271468 399,000(đ)
Mua
44 0384111768 399,000(đ)
Mua
45 0398351568 399,000(đ)
Mua
46 0335194568 650,000(đ)
Mua
47 0387633568 650,000(đ)
Mua
48 0368445168 399,000(đ)
Mua
49 0369239168 890,000(đ)
Mua
50 0376911168 850,000(đ)
Mua
51 0326078068 399,000(đ)
Mua
52 0396542068 399,000(đ)
Mua
53 0334476168 650,000(đ)
Mua
54 0375780168 650,000(đ)
Mua
55 0354839868 1,660,000(đ)
Mua
56 0352475868 450,000(đ)
Mua
57 0964417368 1,200,000(đ)
Mua
58 0988402168 1,660,000(đ)
Mua
59 0976949168 1,750,000(đ)
Mua
60 0869240868 1,380,000(đ)
Mua
61 0869071868 1,380,000(đ)
Mua
62 0989569568 19,320,000(đ)
Mua
63 0943096868 22,080,000(đ)
Mua
64 0943266868 22,080,000(đ)
Mua
65 0813801468 350,000(đ)
Mua
66 0329.961.468 500,000(đ)
Mua
67 0327500468 800,000(đ)
Mua
68 0329960668 800,000(đ)
Mua
69 0374845568 900,000(đ)
Mua
70 0379688068 1,000,000(đ)
Mua
71 0326886068 1,000,000(đ)
Mua
72 0376779468 1,200,000(đ)
Mua
73 0394290668 1,200,000(đ)
Mua
74 0347580668 1,200,000(đ)
Mua
75 0347140668 1,200,000(đ)
Mua
76 0347901668 1,200,000(đ)
Mua
77 0394573668 1,200,000(đ)
Mua
78 0356043668 1,200,000(đ)
Mua
79 0355780668 1,200,000(đ)
Mua
80 0334262568 1,500,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0988172268 800,000(đ) Mua
0964007468 1,380,000(đ) Mua
0985602168 900,000(đ) Mua
0961220468 1,200,000(đ) Mua
0961949168 1,200,000(đ) Mua
0981489168 900,000(đ) Mua
0961224168 900,000(đ) Mua
0965445168 900,000(đ) Mua
0398015868 950,000(đ) Mua
0362889968 2,950,000(đ) Mua
0355987468 450,000(đ) Mua
0387477968 950,000(đ) Mua
0374897268 399,000(đ) Mua
0357665468 450,000(đ) Mua
0392787768 450,000(đ) Mua
0374759568 450,000(đ) Mua
0363364468 399,000(đ) Mua
0382061868 650,000(đ) Mua
0364393268 650,000(đ) Mua
0366132668 650,000(đ) Mua
0334962768 399,000(đ) Mua
0386185768 399,000(đ) Mua
0358347768 399,000(đ) Mua
0332925668 900,000(đ) Mua
0347427168 450,000(đ) Mua
0981609568 1,660,000(đ) Mua
0974489568 1,660,000(đ) Mua
0963114368 1,380,000(đ) Mua
0965048368 1,380,000(đ) Mua
0963964368 1,300,000(đ) Mua
0357457568 450,000(đ) Mua
0373144568 450,000(đ) Mua
0393394568 450,000(đ) Mua
0362955568 650,000(đ) Mua
0359645568 650,000(đ) Mua
0964990368 1,660,000(đ) Mua
0964216368 1,380,000(đ) Mua
0989004168 1,380,000(đ) Mua
0982997468 1,660,000(đ) Mua
0979876468 1,660,000(đ) Mua
0354841568 650,000(đ) Mua
0394461568 650,000(đ) Mua
0396271468 399,000(đ) Mua
0384111768 399,000(đ) Mua
0398351568 399,000(đ) Mua
0335194568 650,000(đ) Mua
0387633568 650,000(đ) Mua
0368445168 399,000(đ) Mua
0369239168 890,000(đ) Mua
0376911168 850,000(đ) Mua
0326078068 399,000(đ) Mua
0396542068 399,000(đ) Mua
0334476168 650,000(đ) Mua
0375780168 650,000(đ) Mua
0354839868 1,660,000(đ) Mua
0352475868 450,000(đ) Mua
0964417368 1,200,000(đ) Mua
0988402168 1,660,000(đ) Mua
0976949168 1,750,000(đ) Mua
0869240868 1,380,000(đ) Mua
0869071868 1,380,000(đ) Mua
0989569568 19,320,000(đ) Mua
0943096868 22,080,000(đ) Mua
0943266868 22,080,000(đ) Mua
0813801468 350,000(đ) Mua
0329.961.468 500,000(đ) Mua
0327500468 800,000(đ) Mua
0329960668 800,000(đ) Mua
0374845568 900,000(đ) Mua
0379688068 1,000,000(đ) Mua
0326886068 1,000,000(đ) Mua
0376779468 1,200,000(đ) Mua
0394290668 1,200,000(đ) Mua
0347580668 1,200,000(đ) Mua
0347140668 1,200,000(đ) Mua
0347901668 1,200,000(đ) Mua
0394573668 1,200,000(đ) Mua
0356043668 1,200,000(đ) Mua
0355780668 1,200,000(đ) Mua
0334262568 1,500,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 0868315999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 01238616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 01238616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68