sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số gánh Viettel Số gánh Mobifone Số gánh Vinaphone Số gánh Vietnamobile Số gánh Gmobile Số gánh Sfone Số gánh Cố Định

Số gánh

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0843.116.696 1,380,000(đ)
Mua
2 0834.588.696 800,000(đ)
Mua
3 0879.123.686 1,380,000(đ)
Mua
4 0879.123.868 1,380,000(đ)
Mua
5 0879.111.686 1,840,000(đ)
Mua
6 0879.121.979 600,000(đ)
Mua
7 0922.168.868 6,000,000(đ)
Mua
8 0925.168.878 600,000(đ)
Mua
9 0769.138.797 600,000(đ)
Mua
10 0793.146.070 400,000(đ)
Mua
11 0796.172.242 350,000(đ)
Mua
12 0796.172.232 350,000(đ)
Mua
13 0796.172.272 1,400,000(đ)
Mua
14 0769.138.898 1,200,000(đ)
Mua
15 0945.621.929 750,000(đ)
Mua
16 0944.194.656 750,000(đ)
Mua
17 0947.792.636 700,000(đ)
Mua
18 0946.332.535 800,000(đ)
Mua
19 0947.287.080 600,000(đ)
Mua
20 0835.778.898 6,450,000(đ)
Mua
21 0816.087.989 1,700,000(đ)
Mua
22 0835.778.878 3,250,000(đ)
Mua
23 0832.231.232 1,400,000(đ)
Mua
24 0834.629.929 1,400,000(đ)
Mua
25 0819.615.616 3,500,000(đ)
Mua
26 0816.581.989 2,800,000(đ)
Mua
27 0838.011.989 3,250,000(đ)
Mua
28 0838.221.989 3,700,000(đ)
Mua
29 0816.551.989 3,700,000(đ)
Mua
30 0854.381.979 1,700,000(đ)
Mua
31 0816.581.979 1,700,000(đ)
Mua
32 0816.356.686 3,700,000(đ)
Mua
33 0816.396.686 4,600,000(đ)
Mua
34 0816.546.686 1,700,000(đ)
Mua
35 0816.355.868 3,250,000(đ)
Mua
36 0819.618.868 4,450,000(đ)
Mua
37 0832.233.979 11,500,000(đ)
Mua
38 0838.616.686 16,560,000(đ)
Mua
39 0988.023.191 500,000(đ)
Mua
40 0988.022.575 500,000(đ)
Mua
41 0919.736.191 390,000(đ)
Mua
42 0942.123.121 1,000,000(đ)
Mua
43 0942.268.191 1,000,000(đ)
Mua
44 0919.735.191 390,000(đ)
Mua
45 0942.123.181 1,380,000(đ)
Mua
46 0942.123.191 1,380,000(đ)
Mua
47 0945.124.181 390,000(đ)
Mua
48 0942.797.191 500,000(đ)
Mua
49 0944.033.090 390,000(đ)
Mua
50 0945.124.060 390,000(đ)
Mua
51 0944.862.969 800,000(đ)
Mua
52 0914.022.959 500,000(đ)
Mua
53 0942.123.959 600,000(đ)
Mua
54 0948.651.939 1,380,000(đ)
Mua
55 0945.123.303 500,000(đ)
Mua
56 0916.586.505 500,000(đ)
Mua
57 0949.345.515 500,000(đ)
Mua
58 0947.293.686 2,760,000(đ)
Mua
59 0943.114.656 500,000(đ)
Mua
60 0943.212.686 3,220,000(đ)
Mua
61 0946.332.686 3,220,000(đ)
Mua
62 0942.797.696 650,000(đ)
Mua
63 0949.345.626 800,000(đ)
Mua
64 0943.727.858 1,380,000(đ)
Mua
65 0943.727.868 1,380,000(đ)
Mua
66 0942.123.484 1,000,000(đ)
Mua
67 0942.123.494 1,000,000(đ)
Mua
68 0942.727.838 800,000(đ)
Mua
69 0986.901.484 500,000(đ)
Mua
70 0986.885.161 500,000(đ)
Mua
71 0988.023.181 500,000(đ)
Mua
72 0986.938.070 500,000(đ)
Mua
73 0868.448.636 500,000(đ)
Mua
74 0868.433.969 600,000(đ)
Mua
75 0868.448.838 2,300,000(đ)
Mua
76 0868.448.878 2,300,000(đ)
Mua
77 0982.463.484 500,000(đ)
Mua
78 0989.587.494 500,000(đ)
Mua
79 0985.577.484 500,000(đ)
Mua
80 0984.105.606 500,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0843.116.696 1,380,000(đ) Mua
0834.588.696 800,000(đ) Mua
0879.123.686 1,380,000(đ) Mua
0879.123.868 1,380,000(đ) Mua
0879.111.686 1,840,000(đ) Mua
0879.121.979 600,000(đ) Mua
0922.168.868 6,000,000(đ) Mua
0925.168.878 600,000(đ) Mua
0769.138.797 600,000(đ) Mua
0793.146.070 400,000(đ) Mua
0796.172.242 350,000(đ) Mua
0796.172.232 350,000(đ) Mua
0796.172.272 1,400,000(đ) Mua
0769.138.898 1,200,000(đ) Mua
0945.621.929 750,000(đ) Mua
0944.194.656 750,000(đ) Mua
0947.792.636 700,000(đ) Mua
0946.332.535 800,000(đ) Mua
0947.287.080 600,000(đ) Mua
0835.778.898 6,450,000(đ) Mua
0816.087.989 1,700,000(đ) Mua
0835.778.878 3,250,000(đ) Mua
0832.231.232 1,400,000(đ) Mua
0834.629.929 1,400,000(đ) Mua
0819.615.616 3,500,000(đ) Mua
0816.581.989 2,800,000(đ) Mua
0838.011.989 3,250,000(đ) Mua
0838.221.989 3,700,000(đ) Mua
0816.551.989 3,700,000(đ) Mua
0854.381.979 1,700,000(đ) Mua
0816.581.979 1,700,000(đ) Mua
0816.356.686 3,700,000(đ) Mua
0816.396.686 4,600,000(đ) Mua
0816.546.686 1,700,000(đ) Mua
0816.355.868 3,250,000(đ) Mua
0819.618.868 4,450,000(đ) Mua
0832.233.979 11,500,000(đ) Mua
0838.616.686 16,560,000(đ) Mua
0988.023.191 500,000(đ) Mua
0988.022.575 500,000(đ) Mua
0919.736.191 390,000(đ) Mua
0942.123.121 1,000,000(đ) Mua
0942.268.191 1,000,000(đ) Mua
0919.735.191 390,000(đ) Mua
0942.123.181 1,380,000(đ) Mua
0942.123.191 1,380,000(đ) Mua
0945.124.181 390,000(đ) Mua
0942.797.191 500,000(đ) Mua
0944.033.090 390,000(đ) Mua
0945.124.060 390,000(đ) Mua
0944.862.969 800,000(đ) Mua
0914.022.959 500,000(đ) Mua
0942.123.959 600,000(đ) Mua
0948.651.939 1,380,000(đ) Mua
0945.123.303 500,000(đ) Mua
0916.586.505 500,000(đ) Mua
0949.345.515 500,000(đ) Mua
0947.293.686 2,760,000(đ) Mua
0943.114.656 500,000(đ) Mua
0943.212.686 3,220,000(đ) Mua
0946.332.686 3,220,000(đ) Mua
0942.797.696 650,000(đ) Mua
0949.345.626 800,000(đ) Mua
0943.727.858 1,380,000(đ) Mua
0943.727.868 1,380,000(đ) Mua
0942.123.484 1,000,000(đ) Mua
0942.123.494 1,000,000(đ) Mua
0942.727.838 800,000(đ) Mua
0986.901.484 500,000(đ) Mua
0986.885.161 500,000(đ) Mua
0988.023.181 500,000(đ) Mua
0986.938.070 500,000(đ) Mua
0868.448.636 500,000(đ) Mua
0868.433.969 600,000(đ) Mua
0868.448.838 2,300,000(đ) Mua
0868.448.878 2,300,000(đ) Mua
0982.463.484 500,000(đ) Mua
0989.587.494 500,000(đ) Mua
0985.577.484 500,000(đ) Mua
0984.105.606 500,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68