sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số đối Viettel Số đối Mobifone Số đối Vinaphone Số đối Vietnamobile Số đối Gmobile Số đối Sfone Số đối Cố Định

Số đối

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0866.923.329 2,380,000(đ)
Mua
2 0965.308.803 2,850,000(đ)
Mua
3 0993.429.924 550,000(đ)
Mua
4 0994.039.930 650,000(đ)
Mua
5 0997.307.703 790,000(đ)
Mua
6 0994.698.896 790,000(đ)
Mua
7 0993.908.809 790,000(đ)
Mua
8 0995.679.976 790,000(đ)
Mua
9 0995.367.763 890,000(đ)
Mua
10 0996.318.813 890,000(đ)
Mua
11 0997.608.806 990,000(đ)
Mua
12 0997.568.865 990,000(đ)
Mua
13 0994.680.086 990,000(đ)
Mua
14 0993.985.589 990,000(đ)
Mua
15 0994.678.876 2,760,000(đ)
Mua
16 0995.234.432 1,900,000(đ)
Mua
17 0774.463.364 450,000(đ)
Mua
18 0932.463.364 850,000(đ)
Mua
19 0889.479.974 1,200,000(đ)
Mua
20 0935.871.178 2,380,000(đ)
Mua
21 0931.975.579 5,230,000(đ)
Mua
22 0966.953.359 10,000(đ)
Mua
23 0963.719.917 10,000(đ)
Mua
24 0961.823.328 10,000(đ)
Mua
25 0975.925.529 10,000(đ)
Mua
26 01658.789.987 10,000(đ)
Mua
27 0975.615.516 10,000(đ)
Mua
28 0962.483.384 820,000(đ)
Mua
29 0344.897.798 1,500,000(đ)
Mua
30 0336.748.847 600,000(đ)
Mua
31 0354.361.163 500,000(đ)
Mua
32 0365.680.086 1,500,000(đ)
Mua
33 0339.837.738 1,500,000(đ)
Mua
34 0369.940.049 980,000(đ)
Mua
35 0967.648.846 1,360,000(đ)
Mua
36 0967.047.740 480,000(đ)
Mua
37 0886.251.152 1,900,000(đ)
Mua
38 0819.923.329 1,840,000(đ)
Mua
39 0813.923.329 1,840,000(đ)
Mua
40 0826.912.219 1,660,000(đ)
Mua
41 0818.912.219 1,840,000(đ)
Mua
42 0813.912.219 1,660,000(đ)
Mua
43 0816.912.219 1,660,000(đ)
Mua
44 0858.659.956 2,300,000(đ)
Mua
45 0856.659.956 2,210,000(đ)
Mua
46 0812.623.326 1,480,000(đ)
Mua
47 0826.612.216 1,480,000(đ)
Mua
48 0855.612.216 1,570,000(đ)
Mua
49 0834.612.216 1,400,000(đ)
Mua
50 0822.612.216 1,570,000(đ)
Mua
51 0856.612.216 1,400,000(đ)
Mua
52 0822.621.126 1,940,000(đ)
Mua
53 0852.621.126 1,570,000(đ)
Mua
54 0826.593.395 2,120,000(đ)
Mua
55 0828.593.395 2,300,000(đ)
Mua
56 0822.593.395 2,300,000(đ)
Mua
57 0852.523.325 1,400,000(đ)
Mua
58 0839.523.325 1,400,000(đ)
Mua
59 0825.526.625 1,480,000(đ)
Mua
60 0823.526.625 1,480,000(đ)
Mua
61 0826.526.625 1,480,000(đ)
Mua
62 0859.526.625 1,480,000(đ)
Mua
63 0822.526.625 1,660,000(đ)
Mua
64 0852.526.625 1,400,000(đ)
Mua
65 0823.592.295 1,940,000(đ)
Mua
66 0826.592.295 1,940,000(đ)
Mua
67 0817.521.125 1,400,000(đ)
Mua
68 0817.395.593 1,660,000(đ)
Mua
69 0857.395.593 1,660,000(đ)
Mua
70 0859.395.593 2,120,000(đ)
Mua
71 0816.395.593 1,840,000(đ)
Mua
72 0819.395.593 1,840,000(đ)
Mua
73 0818.395.593 2,300,000(đ)
Mua
74 0832.325.523 1,400,000(đ)
Mua
75 0833.325.523 1,660,000(đ)
Mua
76 0852.219.912 1,400,000(đ)
Mua
77 0832.219.912 1,400,000(đ)
Mua
78 0962.713.317 1,150,000(đ)
Mua
79 0859.975.579 3,330,000(đ)
Mua
80 0855.975.579 3,800,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0866.923.329 2,380,000(đ) Mua
0965.308.803 2,850,000(đ) Mua
0993.429.924 550,000(đ) Mua
0994.039.930 650,000(đ) Mua
0997.307.703 790,000(đ) Mua
0994.698.896 790,000(đ) Mua
0993.908.809 790,000(đ) Mua
0995.679.976 790,000(đ) Mua
0995.367.763 890,000(đ) Mua
0996.318.813 890,000(đ) Mua
0997.608.806 990,000(đ) Mua
0997.568.865 990,000(đ) Mua
0994.680.086 990,000(đ) Mua
0993.985.589 990,000(đ) Mua
0994.678.876 2,760,000(đ) Mua
0995.234.432 1,900,000(đ) Mua
0774.463.364 450,000(đ) Mua
0932.463.364 850,000(đ) Mua
0889.479.974 1,200,000(đ) Mua
0935.871.178 2,380,000(đ) Mua
0931.975.579 5,230,000(đ) Mua
0966.953.359 10,000(đ) Mua
0963.719.917 10,000(đ) Mua
0961.823.328 10,000(đ) Mua
0975.925.529 10,000(đ) Mua
01658.789.987 10,000(đ) Mua
0975.615.516 10,000(đ) Mua
0962.483.384 820,000(đ) Mua
0344.897.798 1,500,000(đ) Mua
0336.748.847 600,000(đ) Mua
0354.361.163 500,000(đ) Mua
0365.680.086 1,500,000(đ) Mua
0339.837.738 1,500,000(đ) Mua
0369.940.049 980,000(đ) Mua
0967.648.846 1,360,000(đ) Mua
0967.047.740 480,000(đ) Mua
0886.251.152 1,900,000(đ) Mua
0819.923.329 1,840,000(đ) Mua
0813.923.329 1,840,000(đ) Mua
0826.912.219 1,660,000(đ) Mua
0818.912.219 1,840,000(đ) Mua
0813.912.219 1,660,000(đ) Mua
0816.912.219 1,660,000(đ) Mua
0858.659.956 2,300,000(đ) Mua
0856.659.956 2,210,000(đ) Mua
0812.623.326 1,480,000(đ) Mua
0826.612.216 1,480,000(đ) Mua
0855.612.216 1,570,000(đ) Mua
0834.612.216 1,400,000(đ) Mua
0822.612.216 1,570,000(đ) Mua
0856.612.216 1,400,000(đ) Mua
0822.621.126 1,940,000(đ) Mua
0852.621.126 1,570,000(đ) Mua
0826.593.395 2,120,000(đ) Mua
0828.593.395 2,300,000(đ) Mua
0822.593.395 2,300,000(đ) Mua
0852.523.325 1,400,000(đ) Mua
0839.523.325 1,400,000(đ) Mua
0825.526.625 1,480,000(đ) Mua
0823.526.625 1,480,000(đ) Mua
0826.526.625 1,480,000(đ) Mua
0859.526.625 1,480,000(đ) Mua
0822.526.625 1,660,000(đ) Mua
0852.526.625 1,400,000(đ) Mua
0823.592.295 1,940,000(đ) Mua
0826.592.295 1,940,000(đ) Mua
0817.521.125 1,400,000(đ) Mua
0817.395.593 1,660,000(đ) Mua
0857.395.593 1,660,000(đ) Mua
0859.395.593 2,120,000(đ) Mua
0816.395.593 1,840,000(đ) Mua
0819.395.593 1,840,000(đ) Mua
0818.395.593 2,300,000(đ) Mua
0832.325.523 1,400,000(đ) Mua
0833.325.523 1,660,000(đ) Mua
0852.219.912 1,400,000(đ) Mua
0832.219.912 1,400,000(đ) Mua
0962.713.317 1,150,000(đ) Mua
0859.975.579 3,330,000(đ) Mua
0855.975.579 3,800,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68