sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

HL/Zalo:0838.10.10.10

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Bán Sim Số Đẹp Giá Rẻ Nhất - Giao Sim ĐK Chính Chủ Miễn Phí Toàn Quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số đối Viettel Số đối Mobifone Số đối Vinaphone Số đối Vietnamobile Số đối Gmobile Số đối Sfone Số đối Cố Định

Số đối

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0843.120.021 500,000(đ)
Mua
2 0868.869.968 20,900,000(đ)
Mua
3 0889.382.283 700,000(đ)
Mua
4 0889.743.347 700,000(đ)
Mua
5 0889.827.728 700,000(đ)
Mua
6 0889.820.028 700,000(đ)
Mua
7 0889.728.827 700,000(đ)
Mua
8 0889.629.926 700,000(đ)
Mua
9 0889.026.620 700,000(đ)
Mua
10 0889.516.615 700,000(đ)
Mua
11 0889.513.315 700,000(đ)
Mua
12 0889.318.813 700,000(đ)
Mua
13 0889.017.710 700,000(đ)
Mua
14 0889.418.814 1,000,000(đ)
Mua
15 0917.340.043 1,000,000(đ)
Mua
16 0888.279.972 1,500,000(đ)
Mua
17 0888.248.842 1,500,000(đ)
Mua
18 0888.023.320 1,500,000(đ)
Mua
19 0397.091.190 1,000,000(đ)
Mua
20 0334.572.275 800,000(đ)
Mua
21 0379.893.398 2,660,000(đ)
Mua
22 0833.701.107 500,000(đ)
Mua
23 0857.291.192 650,000(đ)
Mua
24 0901.504.405 630,000(đ)
Mua
25 0896.041.140 660,000(đ)
Mua
26 0896.042.240 660,000(đ)
Mua
27 0896.043.340 660,000(đ)
Mua
28 0896.045.540 660,000(đ)
Mua
29 0896.046.640 660,000(đ)
Mua
30 0896.047.740 660,000(đ)
Mua
31 0896.048.840 660,000(đ)
Mua
32 0896.049.940 660,000(đ)
Mua
33 0896.704.407 660,000(đ)
Mua
34 0896.714.417 660,000(đ)
Mua
35 0896.724.427 660,000(đ)
Mua
36 0896.734.437 660,000(đ)
Mua
37 0896.740.047 660,000(đ)
Mua
38 0896.741.147 660,000(đ)
Mua
39 0896.743.347 660,000(đ)
Mua
40 0896.745.547 660,000(đ)
Mua
41 0896.746.647 660,000(đ)
Mua
42 0896.748.847 660,000(đ)
Mua
43 0896.749.947 660,000(đ)
Mua
44 0898.023.320 660,000(đ)
Mua
45 0898.037.730 660,000(đ)
Mua
46 0901.056.650 660,000(đ)
Mua
47 0901.274.472 660,000(đ)
Mua
48 0907.024.420 660,000(đ)
Mua
49 0907.039.930 660,000(đ)
Mua
50 0907.053.350 660,000(đ)
Mua
51 0907.328.823 660,000(đ)
Mua
52 0931.016.610 660,000(đ)
Mua
53 0939.417.714 660,000(đ)
Mua
54 0865.762.267 1,200,000(đ)
Mua
55 0363.518.815 1,000,000(đ)
Mua
56 0352.419.914 400,000(đ)
Mua
57 0865.318.813 1,000,000(đ)
Mua
58 0969.834.438 1,200,000(đ)
Mua
59 0979.648.846 1,440,000(đ)
Mua
60 0968.497.794 1,000,000(đ)
Mua
61 0969.531.135 2,760,000(đ)
Mua
62 0968.214.412 1,320,000(đ)
Mua
63 0868.148.841 720,000(đ)
Mua
64 0868.475.574 720,000(đ)
Mua
65 0968.457.754 1,140,000(đ)
Mua
66 0963.790.097 1,900,000(đ)
Mua
67 0869.672.276 900,000(đ)
Mua
68 0335.635.536 1,820,000(đ)
Mua
69 0344.169.961 1,190,000(đ)
Mua
70 0838.019.910 490,000(đ)
Mua
71 0848.079.970 490,000(đ)
Mua
72 0849.089.980 490,000(đ)
Mua
73 0814.079.970 480,000(đ)
Mua
74 0963.493.394 888,000(đ)
Mua
75 0976.275.572 900,000(đ)
Mua
76 0963.472.274 900,000(đ)
Mua
77 0963.496.694 950,000(đ)
Mua
78 0981.403.304 1,500,000(đ)
Mua
79 0968.176.671 1,900,000(đ)
Mua
80 0886.387.783 750,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0843.120.021 500,000(đ) Mua
0868.869.968 20,900,000(đ) Mua
0889.382.283 700,000(đ) Mua
0889.743.347 700,000(đ) Mua
0889.827.728 700,000(đ) Mua
0889.820.028 700,000(đ) Mua
0889.728.827 700,000(đ) Mua
0889.629.926 700,000(đ) Mua
0889.026.620 700,000(đ) Mua
0889.516.615 700,000(đ) Mua
0889.513.315 700,000(đ) Mua
0889.318.813 700,000(đ) Mua
0889.017.710 700,000(đ) Mua
0889.418.814 1,000,000(đ) Mua
0917.340.043 1,000,000(đ) Mua
0888.279.972 1,500,000(đ) Mua
0888.248.842 1,500,000(đ) Mua
0888.023.320 1,500,000(đ) Mua
0397.091.190 1,000,000(đ) Mua
0334.572.275 800,000(đ) Mua
0379.893.398 2,660,000(đ) Mua
0833.701.107 500,000(đ) Mua
0857.291.192 650,000(đ) Mua
0901.504.405 630,000(đ) Mua
0896.041.140 660,000(đ) Mua
0896.042.240 660,000(đ) Mua
0896.043.340 660,000(đ) Mua
0896.045.540 660,000(đ) Mua
0896.046.640 660,000(đ) Mua
0896.047.740 660,000(đ) Mua
0896.048.840 660,000(đ) Mua
0896.049.940 660,000(đ) Mua
0896.704.407 660,000(đ) Mua
0896.714.417 660,000(đ) Mua
0896.724.427 660,000(đ) Mua
0896.734.437 660,000(đ) Mua
0896.740.047 660,000(đ) Mua
0896.741.147 660,000(đ) Mua
0896.743.347 660,000(đ) Mua
0896.745.547 660,000(đ) Mua
0896.746.647 660,000(đ) Mua
0896.748.847 660,000(đ) Mua
0896.749.947 660,000(đ) Mua
0898.023.320 660,000(đ) Mua
0898.037.730 660,000(đ) Mua
0901.056.650 660,000(đ) Mua
0901.274.472 660,000(đ) Mua
0907.024.420 660,000(đ) Mua
0907.039.930 660,000(đ) Mua
0907.053.350 660,000(đ) Mua
0907.328.823 660,000(đ) Mua
0931.016.610 660,000(đ) Mua
0939.417.714 660,000(đ) Mua
0865.762.267 1,200,000(đ) Mua
0363.518.815 1,000,000(đ) Mua
0352.419.914 400,000(đ) Mua
0865.318.813 1,000,000(đ) Mua
0969.834.438 1,200,000(đ) Mua
0979.648.846 1,440,000(đ) Mua
0968.497.794 1,000,000(đ) Mua
0969.531.135 2,760,000(đ) Mua
0968.214.412 1,320,000(đ) Mua
0868.148.841 720,000(đ) Mua
0868.475.574 720,000(đ) Mua
0968.457.754 1,140,000(đ) Mua
0963.790.097 1,900,000(đ) Mua
0869.672.276 900,000(đ) Mua
0335.635.536 1,820,000(đ) Mua
0344.169.961 1,190,000(đ) Mua
0838.019.910 490,000(đ) Mua
0848.079.970 490,000(đ) Mua
0849.089.980 490,000(đ) Mua
0814.079.970 480,000(đ) Mua
0963.493.394 888,000(đ) Mua
0976.275.572 900,000(đ) Mua
0963.472.274 900,000(đ) Mua
0963.496.694 950,000(đ) Mua
0981.403.304 1,500,000(đ) Mua
0968.176.671 1,900,000(đ) Mua
0886.387.783 750,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 083.2233.666 simsodep, simgiare, tongkhosim, simthanglong, simdienthoaiĐăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Mr:Dũng

Tl:02466555666

Mb/Zalo: 0832233666

 Ms: Hằng :

Mobi/Zalo/Facebook

0838.10.10.10

++++++++++++++++++++

Góp ý/ Hotline Phụ

0377686868

0377333999

0838616789

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.555.666  -   083.22.33.666

Hotline Phụ: 0377333999 - 0377686868 - 0838616789Hotline: 024.66.555.666 - 083.2233.666