sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Sim dễ nhớ Viettel Sim dễ nhớ Mobifone Sim dễ nhớ Vinaphone Sim dễ nhớ Vietnamobile Sim dễ nhớ Gmobile Sim dễ nhớ Sfone Sim dễ nhớ Cố Định

Sim dễ nhớ

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 01298818299 1,660,000(đ)
Mua
2 01273101002 1,000,000(đ)
Mua
3 01279150995 800,000(đ)
Mua
4 01232280995 800,000(đ)
Mua
5 01273777985 800,000(đ)
Mua
6 01258090993 1,380,000(đ)
Mua
7 01642111369 800,000(đ)
Mua
8 01647108886 1,380,000(đ)
Mua
9 01666987575 1,200,000(đ)
Mua
10 01666989911 1,380,000(đ)
Mua
11 01666966161 1,380,000(đ)
Mua
12 01666967755 1,200,000(đ)
Mua
13 01666967474 1,200,000(đ)
Mua
14 01666968855 1,380,000(đ)
Mua
15 01666986655 1,200,000(đ)
Mua
16 01666986565 1,200,000(đ)
Mua
17 01666969911 1,380,000(đ)
Mua
18 016.86.82.2016 910,000(đ)
Mua
19 016.7771.3345 780,000(đ)
Mua
20 01293362991 420,000(đ)
Mua
21 01259940022 480,000(đ)
Mua
22 01293348858 480,000(đ)
Mua
23 01294687299 480,000(đ)
Mua
24 01638773788 480,000(đ)
Mua
25 01689288066 480,000(đ)
Mua
26 01638988115 480,000(đ)
Mua
27 01657777372 480,000(đ)
Mua
28 01659758444 480,000(đ)
Mua
29 01694891963 480,000(đ)
Mua
30 01687291974 480,000(đ)
Mua
31 01674611974 480,000(đ)
Mua
32 01674260896 480,000(đ)
Mua
33 01697110508 480,000(đ)
Mua
34 01664302019 480,000(đ)
Mua
35 01654728000 480,000(đ)
Mua
36 01258869188 600,000(đ)
Mua
37 01637367588 600,000(đ)
Mua
38 01686587578 600,000(đ)
Mua
39 01672168345 600,000(đ)
Mua
40 01632521345 600,000(đ)
Mua
41 01637140456 600,000(đ)
Mua
42 01685202014 600,000(đ)
Mua
43 01672302014 600,000(đ)
Mua
44 01682602016 600,000(đ)
Mua
45 01637912017 600,000(đ)
Mua
46 01627522018 600,000(đ)
Mua
47 01654585856 600,000(đ)
Mua
48 01694571971 600,000(đ)
Mua
49 01638412010 600,000(đ)
Mua
50 01673352011 600,000(đ)
Mua
51 01634832011 600,000(đ)
Mua
52 01672580588 600,000(đ)
Mua
53 01684999235 600,000(đ)
Mua
54 01686013669 600,000(đ)
Mua
55 01639951970 700,000(đ)
Mua
56 01674271972 700,000(đ)
Mua
57 01688801974 700,000(đ)
Mua
58 01693919968 700,000(đ)
Mua
59 01677822006 800,000(đ)
Mua
60 01628561972 800,000(đ)
Mua
61 01687021974 800,000(đ)
Mua
62 01627100068 800,000(đ)
Mua
63 01699671978 900,000(đ)
Mua
64 01638401981 900,000(đ)
Mua
65 01663456858 900,000(đ)
Mua
66 01297891970 1,000,000(đ)
Mua
67 01297891971 1,000,000(đ)
Mua
68 01297891974 1,000,000(đ)
Mua
69 01297891975 1,380,000(đ)
Mua
70 01297892000 1,380,000(đ)
Mua
71 01297891969 1,840,000(đ)
Mua
72 01297891985 1,840,000(đ)
Mua
73 01234131990 1,840,000(đ)
Mua
74 01297891994 1,840,000(đ)
Mua
75 01635446886 2,300,000(đ)
Mua
76 01297891992 2,400,000(đ)
Mua
77 01297891979 2,670,000(đ)
Mua
78 01257541666 3,870,000(đ)
Mua
79 01259431666 3,870,000(đ)
Mua
80 01254231666 3,870,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
01298818299 1,660,000(đ) Mua
01273101002 1,000,000(đ) Mua
01279150995 800,000(đ) Mua
01232280995 800,000(đ) Mua
01273777985 800,000(đ) Mua
01258090993 1,380,000(đ) Mua
01642111369 800,000(đ) Mua
01647108886 1,380,000(đ) Mua
01666987575 1,200,000(đ) Mua
01666989911 1,380,000(đ) Mua
01666966161 1,380,000(đ) Mua
01666967755 1,200,000(đ) Mua
01666967474 1,200,000(đ) Mua
01666968855 1,380,000(đ) Mua
01666986655 1,200,000(đ) Mua
01666986565 1,200,000(đ) Mua
01666969911 1,380,000(đ) Mua
016.86.82.2016 910,000(đ) Mua
016.7771.3345 780,000(đ) Mua
01293362991 420,000(đ) Mua
01259940022 480,000(đ) Mua
01293348858 480,000(đ) Mua
01294687299 480,000(đ) Mua
01638773788 480,000(đ) Mua
01689288066 480,000(đ) Mua
01638988115 480,000(đ) Mua
01657777372 480,000(đ) Mua
01659758444 480,000(đ) Mua
01694891963 480,000(đ) Mua
01687291974 480,000(đ) Mua
01674611974 480,000(đ) Mua
01674260896 480,000(đ) Mua
01697110508 480,000(đ) Mua
01664302019 480,000(đ) Mua
01654728000 480,000(đ) Mua
01258869188 600,000(đ) Mua
01637367588 600,000(đ) Mua
01686587578 600,000(đ) Mua
01672168345 600,000(đ) Mua
01632521345 600,000(đ) Mua
01637140456 600,000(đ) Mua
01685202014 600,000(đ) Mua
01672302014 600,000(đ) Mua
01682602016 600,000(đ) Mua
01637912017 600,000(đ) Mua
01627522018 600,000(đ) Mua
01654585856 600,000(đ) Mua
01694571971 600,000(đ) Mua
01638412010 600,000(đ) Mua
01673352011 600,000(đ) Mua
01634832011 600,000(đ) Mua
01672580588 600,000(đ) Mua
01684999235 600,000(đ) Mua
01686013669 600,000(đ) Mua
01639951970 700,000(đ) Mua
01674271972 700,000(đ) Mua
01688801974 700,000(đ) Mua
01693919968 700,000(đ) Mua
01677822006 800,000(đ) Mua
01628561972 800,000(đ) Mua
01687021974 800,000(đ) Mua
01627100068 800,000(đ) Mua
01699671978 900,000(đ) Mua
01638401981 900,000(đ) Mua
01663456858 900,000(đ) Mua
01297891970 1,000,000(đ) Mua
01297891971 1,000,000(đ) Mua
01297891974 1,000,000(đ) Mua
01297891975 1,380,000(đ) Mua
01297892000 1,380,000(đ) Mua
01297891969 1,840,000(đ) Mua
01297891985 1,840,000(đ) Mua
01234131990 1,840,000(đ) Mua
01297891994 1,840,000(đ) Mua
01635446886 2,300,000(đ) Mua
01297891992 2,400,000(đ) Mua
01297891979 2,670,000(đ) Mua
01257541666 3,870,000(đ) Mua
01259431666 3,870,000(đ) Mua
01254231666 3,870,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68