sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số Đảo Viettel Số Đảo Mobifone Số Đảo Vinaphone Số Đảo Vietnamobile Số Đảo Gmobile Số Đảo Sfone Số Đảo Cố Định

Số Đảo

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0843116556 1,380,000(đ)
Mua
2 0763022112 600,000(đ)
Mua
3 0799049779 2,600,000(đ)
Mua
4 0776439119 600,000(đ)
Mua
5 0776439009 600,000(đ)
Mua
6 0769138778 750,000(đ)
Mua
7 0769136776 600,000(đ)
Mua
8 0793146556 600,000(đ)
Mua
9 0774206006 600,000(đ)
Mua
10 0793146006 600,000(đ)
Mua
11 0763046006 600,000(đ)
Mua
12 0795004774 750,000(đ)
Mua
13 0763022992 700,000(đ)
Mua
14 0763022882 700,000(đ)
Mua
15 0763022772 650,000(đ)
Mua
16 0763022662 650,000(đ)
Mua
17 0763022552 650,000(đ)
Mua
18 0795005115 750,000(đ)
Mua
19 0943156006 600,000(đ)
Mua
20 0946258118 850,000(đ)
Mua
21 0944194004 650,000(đ)
Mua
22 0943695445 600,000(đ)
Mua
23 0947295445 550,000(đ)
Mua
24 0947641001 700,000(đ)
Mua
25 0944194334 600,000(đ)
Mua
26 0947287447 600,000(đ)
Mua
27 0947640880 750,000(đ)
Mua
28 0947290330 700,000(đ)
Mua
29 0947290550 700,000(đ)
Mua
30 0947158448 650,000(đ)
Mua
31 0946258778 750,000(đ)
Mua
32 0947726446 550,000(đ)
Mua
33 0947290110 600,000(đ)
Mua
34 0943156446 500,000(đ)
Mua
35 0855917997 1,750,000(đ)
Mua
36 0834685995 2,050,000(đ)
Mua
37 0834645885 1,600,000(đ)
Mua
38 0812189889 2,800,000(đ)
Mua
39 0837829889 1,700,000(đ)
Mua
40 0832849889 1,500,000(đ)
Mua
41 0816088558 1,700,000(đ)
Mua
42 0818289669 7,300,000(đ)
Mua
43 0947290220 650,000(đ)
Mua
44 0834685885 2,300,000(đ)
Mua
45 0855123223 2,300,000(đ)
Mua
46 0816551991 4,150,000(đ)
Mua
47 0816581991 3,700,000(đ)
Mua
48 0832841991 2,300,000(đ)
Mua
49 0854381991 1,850,000(đ)
Mua
50 0838221221 7,850,000(đ)
Mua
51 0816086886 8,750,000(đ)
Mua
52 0816088668 9,050,000(đ)
Mua
53 0812198668 8,300,000(đ)
Mua
54 0816356886 6,900,000(đ)
Mua
55 0816036886 4,600,000(đ)
Mua
56 0816106886 4,150,000(đ)
Mua
57 0819616886 8,300,000(đ)
Mua
58 0832233883 4,600,000(đ)
Mua
59 0843117667 650,000(đ)
Mua
60 0843117887 650,000(đ)
Mua
61 0843117997 800,000(đ)
Mua
62 0843117227 1,840,000(đ)
Mua
63 0843119559 2,300,000(đ)
Mua
64 0843119779 2,760,000(đ)
Mua
65 0843119669 2,300,000(đ)
Mua
66 0843119229 2,300,000(đ)
Mua
67 0843118118 23,000,000(đ)
Mua
68 0843119119 23,000,000(đ)
Mua
69 0843118668 7,920,000(đ)
Mua
70 0838616886 27,600,000(đ)
Mua
71 0843116886 10,120,000(đ)
Mua
72 0843117117 18,400,000(đ)
Mua
73 0942641881 650,000(đ)
Mua
74 0948651881 1,380,000(đ)
Mua
75 0948950880 600,000(đ)
Mua
76 0949345775 500,000(đ)
Mua
77 0947293883 1,250,000(đ)
Mua
78 0947293773 650,000(đ)
Mua
79 0942797667 800,000(đ)
Mua
80 0392562002 3,220,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0843116556 1,380,000(đ) Mua
0763022112 600,000(đ) Mua
0799049779 2,600,000(đ) Mua
0776439119 600,000(đ) Mua
0776439009 600,000(đ) Mua
0769138778 750,000(đ) Mua
0769136776 600,000(đ) Mua
0793146556 600,000(đ) Mua
0774206006 600,000(đ) Mua
0793146006 600,000(đ) Mua
0763046006 600,000(đ) Mua
0795004774 750,000(đ) Mua
0763022992 700,000(đ) Mua
0763022882 700,000(đ) Mua
0763022772 650,000(đ) Mua
0763022662 650,000(đ) Mua
0763022552 650,000(đ) Mua
0795005115 750,000(đ) Mua
0943156006 600,000(đ) Mua
0946258118 850,000(đ) Mua
0944194004 650,000(đ) Mua
0943695445 600,000(đ) Mua
0947295445 550,000(đ) Mua
0947641001 700,000(đ) Mua
0944194334 600,000(đ) Mua
0947287447 600,000(đ) Mua
0947640880 750,000(đ) Mua
0947290330 700,000(đ) Mua
0947290550 700,000(đ) Mua
0947158448 650,000(đ) Mua
0946258778 750,000(đ) Mua
0947726446 550,000(đ) Mua
0947290110 600,000(đ) Mua
0943156446 500,000(đ) Mua
0855917997 1,750,000(đ) Mua
0834685995 2,050,000(đ) Mua
0834645885 1,600,000(đ) Mua
0812189889 2,800,000(đ) Mua
0837829889 1,700,000(đ) Mua
0832849889 1,500,000(đ) Mua
0816088558 1,700,000(đ) Mua
0818289669 7,300,000(đ) Mua
0947290220 650,000(đ) Mua
0834685885 2,300,000(đ) Mua
0855123223 2,300,000(đ) Mua
0816551991 4,150,000(đ) Mua
0816581991 3,700,000(đ) Mua
0832841991 2,300,000(đ) Mua
0854381991 1,850,000(đ) Mua
0838221221 7,850,000(đ) Mua
0816086886 8,750,000(đ) Mua
0816088668 9,050,000(đ) Mua
0812198668 8,300,000(đ) Mua
0816356886 6,900,000(đ) Mua
0816036886 4,600,000(đ) Mua
0816106886 4,150,000(đ) Mua
0819616886 8,300,000(đ) Mua
0832233883 4,600,000(đ) Mua
0843117667 650,000(đ) Mua
0843117887 650,000(đ) Mua
0843117997 800,000(đ) Mua
0843117227 1,840,000(đ) Mua
0843119559 2,300,000(đ) Mua
0843119779 2,760,000(đ) Mua
0843119669 2,300,000(đ) Mua
0843119229 2,300,000(đ) Mua
0843118118 23,000,000(đ) Mua
0843119119 23,000,000(đ) Mua
0843118668 7,920,000(đ) Mua
0838616886 27,600,000(đ) Mua
0843116886 10,120,000(đ) Mua
0843117117 18,400,000(đ) Mua
0942641881 650,000(đ) Mua
0948651881 1,380,000(đ) Mua
0948950880 600,000(đ) Mua
0949345775 500,000(đ) Mua
0947293883 1,250,000(đ) Mua
0947293773 650,000(đ) Mua
0942797667 800,000(đ) Mua
0392562002 3,220,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68