sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

HL/Zalo:0838.10.10.10

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Bán Sim Số Đẹp Giá Rẻ Nhất - Giao Sim ĐK Chính Chủ Trong 24h Miễn Phí
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số Đảo Viettel Số Đảo Mobifone Số Đảo Vinaphone Số Đảo Vietnamobile Số Đảo Gmobile Số Đảo Sfone Số Đảo Cố Định

Số Đảo

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0346668668 90,000,000(đ)
Mua
2 0855981991 4,600,000(đ)
Mua
3 0832233003 1,380,000(đ)
Mua
4 0814661881 1,380,000(đ)
Mua
5 0832233883 4,600,000(đ)
Mua
6 0843116556 1,380,000(đ)
Mua
7 0869698998 23,750,000(đ)
Mua
8 0931233883 4,750,000(đ)
Mua
9 0931213883 2,850,000(đ)
Mua
10 0931218338 2,850,000(đ)
Mua
11 0931288338 2,850,000(đ)
Mua
12 0931553883 2,850,000(đ)
Mua
13 0931223883 2,850,000(đ)
Mua
14 0931558338 2,660,000(đ)
Mua
15 0931228118 2,380,000(đ)
Mua
16 0931558118 2,380,000(đ)
Mua
17 0916536996 2,380,000(đ)
Mua
18 0931263883 2,090,000(đ)
Mua
19 0931293883 2,090,000(đ)
Mua
20 0931286996 2,090,000(đ)
Mua
21 0919429669 2,090,000(đ)
Mua
22 0917656996 2,090,000(đ)
Mua
23 0911526996 2,090,000(đ)
Mua
24 0918076996 2,090,000(đ)
Mua
25 0911409339 2,090,000(đ)
Mua
26 0931223663 1,900,000(đ)
Mua
27 0931221881 1,900,000(đ)
Mua
28 0931218118 1,900,000(đ)
Mua
29 0931551881 1,900,000(đ)
Mua
30 0911398778 1,600,000(đ)
Mua
31 0915898778 1,600,000(đ)
Mua
32 0911908778 1,600,000(đ)
Mua
33 0919628778 1,600,000(đ)
Mua
34 0978390550 1,200,000(đ)
Mua
35 0961850990 1,200,000(đ)
Mua
36 0961850880 1,200,000(đ)
Mua
37 0961936776 900,000(đ)
Mua
38 0888218558 1,900,000(đ)
Mua
39 0942819779 1,500,000(đ)
Mua
40 0979920440 390,000(đ)
Mua
41 0962942772 390,000(đ)
Mua
42 0963093443 390,000(đ)
Mua
43 0976084994 500,000(đ)
Mua
44 0943084224 500,000(đ)
Mua
45 0961319449 750,000(đ)
Mua
46 0973627557 800,000(đ)
Mua
47 0977341881 850,000(đ)
Mua
48 0969465225 850,000(đ)
Mua
49 0982720330 900,000(đ)
Mua
50 0969584554 950,000(đ)
Mua
51 0969334554 1,200,000(đ)
Mua
52 0987500880 1,500,000(đ)
Mua
53 0976383003 1,500,000(đ)
Mua
54 0966943553 1,500,000(đ)
Mua
55 0961399449 1,500,000(đ)
Mua
56 0969875005 1,900,000(đ)
Mua
57 0918708558 2,380,000(đ)
Mua
58 0968623553 2,660,000(đ)
Mua
59 0972219339 3,330,000(đ)
Mua
60 0973364884 680,000(đ)
Mua
61 0376882002 2,760,000(đ)
Mua
62 0349181991 2,190,000(đ)
Mua
63 0354641991 1,800,000(đ)
Mua
64 0355461991 2,090,000(đ)
Mua
65 0347551991 2,380,000(đ)
Mua
66 0346241991 1,800,000(đ)
Mua
67 0349251991 1,900,000(đ)
Mua
68 0977350880 850,000(đ)
Mua
69 0972810440 450,000(đ)
Mua
70 0981074884 650,000(đ)
Mua
71 0981507887 860,000(đ)
Mua
72 0964248558 1,200,000(đ)
Mua
73 0982047227 860,000(đ)
Mua
74 0972693663 1,600,000(đ)
Mua
75 0981063663 1,500,000(đ)
Mua
76 0835831991 2,380,000(đ)
Mua
77 0836581991 2,380,000(đ)
Mua
78 0838551991 2,760,000(đ)
Mua
79 0823091991 2,760,000(đ)
Mua
80 0948301661 580,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0346668668 90,000,000(đ) Mua
0855981991 4,600,000(đ) Mua
0832233003 1,380,000(đ) Mua
0814661881 1,380,000(đ) Mua
0832233883 4,600,000(đ) Mua
0843116556 1,380,000(đ) Mua
0869698998 23,750,000(đ) Mua
0931233883 4,750,000(đ) Mua
0931213883 2,850,000(đ) Mua
0931218338 2,850,000(đ) Mua
0931288338 2,850,000(đ) Mua
0931553883 2,850,000(đ) Mua
0931223883 2,850,000(đ) Mua
0931558338 2,660,000(đ) Mua
0931228118 2,380,000(đ) Mua
0931558118 2,380,000(đ) Mua
0916536996 2,380,000(đ) Mua
0931263883 2,090,000(đ) Mua
0931293883 2,090,000(đ) Mua
0931286996 2,090,000(đ) Mua
0919429669 2,090,000(đ) Mua
0917656996 2,090,000(đ) Mua
0911526996 2,090,000(đ) Mua
0918076996 2,090,000(đ) Mua
0911409339 2,090,000(đ) Mua
0931223663 1,900,000(đ) Mua
0931221881 1,900,000(đ) Mua
0931218118 1,900,000(đ) Mua
0931551881 1,900,000(đ) Mua
0911398778 1,600,000(đ) Mua
0915898778 1,600,000(đ) Mua
0911908778 1,600,000(đ) Mua
0919628778 1,600,000(đ) Mua
0978390550 1,200,000(đ) Mua
0961850990 1,200,000(đ) Mua
0961850880 1,200,000(đ) Mua
0961936776 900,000(đ) Mua
0888218558 1,900,000(đ) Mua
0942819779 1,500,000(đ) Mua
0979920440 390,000(đ) Mua
0962942772 390,000(đ) Mua
0963093443 390,000(đ) Mua
0976084994 500,000(đ) Mua
0943084224 500,000(đ) Mua
0961319449 750,000(đ) Mua
0973627557 800,000(đ) Mua
0977341881 850,000(đ) Mua
0969465225 850,000(đ) Mua
0982720330 900,000(đ) Mua
0969584554 950,000(đ) Mua
0969334554 1,200,000(đ) Mua
0987500880 1,500,000(đ) Mua
0976383003 1,500,000(đ) Mua
0966943553 1,500,000(đ) Mua
0961399449 1,500,000(đ) Mua
0969875005 1,900,000(đ) Mua
0918708558 2,380,000(đ) Mua
0968623553 2,660,000(đ) Mua
0972219339 3,330,000(đ) Mua
0973364884 680,000(đ) Mua
0376882002 2,760,000(đ) Mua
0349181991 2,190,000(đ) Mua
0354641991 1,800,000(đ) Mua
0355461991 2,090,000(đ) Mua
0347551991 2,380,000(đ) Mua
0346241991 1,800,000(đ) Mua
0349251991 1,900,000(đ) Mua
0977350880 850,000(đ) Mua
0972810440 450,000(đ) Mua
0981074884 650,000(đ) Mua
0981507887 860,000(đ) Mua
0964248558 1,200,000(đ) Mua
0982047227 860,000(đ) Mua
0972693663 1,600,000(đ) Mua
0981063663 1,500,000(đ) Mua
0835831991 2,380,000(đ) Mua
0836581991 2,380,000(đ) Mua
0838551991 2,760,000(đ) Mua
0823091991 2,760,000(đ) Mua
0948301661 580,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 083.2233.666 simsodep, simgiare, simthanglong, tongkhosim, simdienthoai, simphongthuyĐăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Mr:Dũng

Tl:02466555666

Mb/Zalo: 0832233666

 Ms: Hằng :

Mobi/Zalo/Facebook

0838.10.10.10

++++++++++++++++++++

Góp ý/ Hotline Phụ

0377686868

0377333999

0838616789

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.555.666  -   083.22.33.666

Hotline Phụ: 0377333999 - 0377686868 - 0838616789Hotline: 024.66.555.666 - 083.2233.666