sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Sim Đặc Biệt Viettel Sim Đặc Biệt Mobifone Sim Đặc Biệt Vinaphone Sim Đặc Biệt Vietnamobile Sim Đặc Biệt Gmobile Sim Đặc Biệt Sfone Sim Đặc Biệt Cố Định

Sim Đặc Biệt

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0392068386 2,380,000(đ)
Mua
2 0355088386 2,380,000(đ)
Mua
3 0979398386 47,500,000(đ)
Mua
4 0993088386 790,000(đ)
Mua
5 0997478386 790,000(đ)
Mua
6 0997934078 890,000(đ)
Mua
7 0995204078 890,000(đ)
Mua
8 0994014078 890,000(đ)
Mua
9 0995581102 990,000(đ)
Mua
10 0994874078 990,000(đ)
Mua
11 0997601102 990,000(đ)
Mua
12 0994211368 1,590,000(đ)
Mua
13 0993241368 1,900,000(đ)
Mua
14 0967.058.910 850,000(đ)
Mua
15 0374.921.102 1,000,000(đ)
Mua
16 0898354078 1,200,000(đ)
Mua
17 0898178910 4,750,000(đ)
Mua
18 0898701368 4,750,000(đ)
Mua
19 0979408683 10,000(đ)
Mua
20 0977828683 10,000(đ)
Mua
21 01693868683 20,000(đ)
Mua
22 0886864078 30,000(đ)
Mua
23 0703154078 4,940,000(đ)
Mua
24 0776154078 4,940,000(đ)
Mua
25 0768154078 4,940,000(đ)
Mua
26 0886341102 3,520,000(đ)
Mua
27 0886031102 3,610,000(đ)
Mua
28 0886044078 2,850,000(đ)
Mua
29 0962.45.8.9.10 660,000(đ)
Mua
30 0369.02.8.3.86 2,760,000(đ)
Mua
31 0327.69.1368 2,380,000(đ)
Mua
32 0387.06.1102 1,800,000(đ)
Mua
33 0978.40.8.9.10 560,000(đ)
Mua
34 0824441102 1,500,000(đ)
Mua
35 0911088910 800,000(đ)
Mua
36 0946231368 4,750,000(đ)
Mua
37 0973251368 7,600,000(đ)
Mua
38 0889398683 1,000,000(đ)
Mua
39 0941368910 900,000(đ)
Mua
40 0949568910 1,500,000(đ)
Mua
41 0942568910 900,000(đ)
Mua
42 0784891368 1,900,000(đ)
Mua
43 0944.58.8.9.10 550,000(đ)
Mua
44 08.28.28.1368 21,350,000(đ)
Mua
45 0.83338.1368 21,350,000(đ)
Mua
46 01678.51.1368 1,840,000(đ)
Mua
47 01638.97.1102 1,450,000(đ)
Mua
48 0969.44.4078 3,780,000(đ)
Mua
49 096.37.11102 3,780,000(đ)
Mua
50 0827618386 900,000(đ)
Mua
51 0829728386 900,000(đ)
Mua
52 0825618386 900,000(đ)
Mua
53 0837638386 2,850,000(đ)
Mua
54 0838268386 3,800,000(đ)
Mua
55 0827268386 2,380,000(đ)
Mua
56 0852798386 2,380,000(đ)
Mua
57 0833681102 2,850,000(đ)
Mua
58 0839381102 1,500,000(đ)
Mua
59 0836381102 1,500,000(đ)
Mua
60 0839631102 1,000,000(đ)
Mua
61 0858191102 1,500,000(đ)
Mua
62 0833961102 1,500,000(đ)
Mua
63 0822891102 1,500,000(đ)
Mua
64 0823351102 1,000,000(đ)
Mua
65 0838351102 1,500,000(đ)
Mua
66 0833351102 1,500,000(đ)
Mua
67 0823611102 1,000,000(đ)
Mua
68 0817861102 1,000,000(đ)
Mua
69 0832884078 1,500,000(đ)
Mua
70 0832664078 1,500,000(đ)
Mua
71 0941058683 500,000(đ)
Mua
72 0944268683 800,000(đ)
Mua
73 0944918683 500,000(đ)
Mua
74 0898751102 2,760,000(đ)
Mua
75 0888671102 2,760,000(đ)
Mua
76 0962044078 2,300,000(đ)
Mua
77 0962024078 2,760,000(đ)
Mua
78 0944308910 1,000,000(đ)
Mua
79 0945708910 1,000,000(đ)
Mua
80 0886288910 1,000,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0392068386 2,380,000(đ) Mua
0355088386 2,380,000(đ) Mua
0979398386 47,500,000(đ) Mua
0993088386 790,000(đ) Mua
0997478386 790,000(đ) Mua
0997934078 890,000(đ) Mua
0995204078 890,000(đ) Mua
0994014078 890,000(đ) Mua
0995581102 990,000(đ) Mua
0994874078 990,000(đ) Mua
0997601102 990,000(đ) Mua
0994211368 1,590,000(đ) Mua
0993241368 1,900,000(đ) Mua
0967.058.910 850,000(đ) Mua
0374.921.102 1,000,000(đ) Mua
0898354078 1,200,000(đ) Mua
0898178910 4,750,000(đ) Mua
0898701368 4,750,000(đ) Mua
0979408683 10,000(đ) Mua
0977828683 10,000(đ) Mua
01693868683 20,000(đ) Mua
0886864078 30,000(đ) Mua
0703154078 4,940,000(đ) Mua
0776154078 4,940,000(đ) Mua
0768154078 4,940,000(đ) Mua
0886341102 3,520,000(đ) Mua
0886031102 3,610,000(đ) Mua
0886044078 2,850,000(đ) Mua
0962.45.8.9.10 660,000(đ) Mua
0369.02.8.3.86 2,760,000(đ) Mua
0327.69.1368 2,380,000(đ) Mua
0387.06.1102 1,800,000(đ) Mua
0978.40.8.9.10 560,000(đ) Mua
0824441102 1,500,000(đ) Mua
0911088910 800,000(đ) Mua
0946231368 4,750,000(đ) Mua
0973251368 7,600,000(đ) Mua
0889398683 1,000,000(đ) Mua
0941368910 900,000(đ) Mua
0949568910 1,500,000(đ) Mua
0942568910 900,000(đ) Mua
0784891368 1,900,000(đ) Mua
0944.58.8.9.10 550,000(đ) Mua
08.28.28.1368 21,350,000(đ) Mua
0.83338.1368 21,350,000(đ) Mua
01678.51.1368 1,840,000(đ) Mua
01638.97.1102 1,450,000(đ) Mua
0969.44.4078 3,780,000(đ) Mua
096.37.11102 3,780,000(đ) Mua
0827618386 900,000(đ) Mua
0829728386 900,000(đ) Mua
0825618386 900,000(đ) Mua
0837638386 2,850,000(đ) Mua
0838268386 3,800,000(đ) Mua
0827268386 2,380,000(đ) Mua
0852798386 2,380,000(đ) Mua
0833681102 2,850,000(đ) Mua
0839381102 1,500,000(đ) Mua
0836381102 1,500,000(đ) Mua
0839631102 1,000,000(đ) Mua
0858191102 1,500,000(đ) Mua
0833961102 1,500,000(đ) Mua
0822891102 1,500,000(đ) Mua
0823351102 1,000,000(đ) Mua
0838351102 1,500,000(đ) Mua
0833351102 1,500,000(đ) Mua
0823611102 1,000,000(đ) Mua
0817861102 1,000,000(đ) Mua
0832884078 1,500,000(đ) Mua
0832664078 1,500,000(đ) Mua
0941058683 500,000(đ) Mua
0944268683 800,000(đ) Mua
0944918683 500,000(đ) Mua
0898751102 2,760,000(đ) Mua
0888671102 2,760,000(đ) Mua
0962044078 2,300,000(đ) Mua
0962024078 2,760,000(đ) Mua
0944308910 1,000,000(đ) Mua
0945708910 1,000,000(đ) Mua
0886288910 1,000,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 0868315999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 01238616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 01238616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68