sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Danh sách sim hợp ngũ hành Thủy

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0838616616 60,720,000(đ)
Mua
2 0843117117 27,600,000(đ)
Mua
3 0838616886 27,600,000(đ)
Mua
4 0838616686 23,920,000(đ)
Mua
5 0843118686 18,400,000(đ)
Mua
6 0843118866 18,400,000(đ)
Mua
7 0838066866 14,720,000(đ)
Mua
8 0854367367 13,800,000(đ)
Mua
9 0832233886 11,040,000(đ)
Mua
10 0843118666 9,200,000(đ)
Mua
11 0843116886 7,920,000(đ)
Mua
12 0948975886 850,000(đ)
Mua
13 0967.94.1636 350,000(đ)
Mua
14 0392068386 2,380,000(đ)
Mua
15 0332232777 7,600,000(đ)
Mua
16 0357638686 8,550,000(đ)
Mua
17 0912195197 1,900,000(đ)
Mua
18 0356638686 7,600,000(đ)
Mua
19 0984199187 1,500,000(đ)
Mua
20 0967195197 1,900,000(đ)
Mua
21 0383568586 2,660,000(đ)
Mua
22 0865247336 650,000(đ)
Mua
23 0383269886 1,500,000(đ)
Mua
24 0355088386 2,380,000(đ)
Mua
25 0365507507 9,500,000(đ)
Mua
26 0868283676 650,000(đ)
Mua
27 0866182676 650,000(đ)
Mua
28 0866511176 600,000(đ)
Mua
29 0866898156 700,000(đ)
Mua
30 0866900056 700,000(đ)
Mua
31 0868089987 700,000(đ)
Mua
32 0363168456 1,000,000(đ)
Mua
33 0866962836 600,000(đ)
Mua
34 0866852646 850,000(đ)
Mua
35 0869867986 3,800,000(đ)
Mua
36 0866953836 800,000(đ)
Mua
37 0866635676 800,000(đ)
Mua
38 0866952826 700,000(đ)
Mua
39 0866595516 650,000(đ)
Mua
40 0866738876 550,000(đ)
Mua
41 0869862246 650,000(đ)
Mua
42 0398247717 450,000(đ)
Mua
43 0388282737 600,000(đ)
Mua
44 0869287376 650,000(đ)
Mua
45 0354453567 2,850,000(đ)
Mua
46 0362281386 1,500,000(đ)
Mua
47 0359791886 1,500,000(đ)
Mua
48 0868913377 2,380,000(đ)
Mua
49 0868862277 2,380,000(đ)
Mua
50 0332175777 5,700,000(đ)
Mua
51 0332180777 5,700,000(đ)
Mua
52 0332182777 5,700,000(đ)
Mua
53 0332184777 5,700,000(đ)
Mua
54 0332178787 2,380,000(đ)
Mua
55 0332173456 12,350,000(đ)
Mua
56 0332180246 1,500,000(đ)
Mua
57 0962944187 450,000(đ)
Mua
58 0981065226 750,000(đ)
Mua
59 0869322636 800,000(đ)
Mua
60 0981329646 800,000(đ)
Mua
61 0963593226 900,000(đ)
Mua
62 0985376936 500,000(đ)
Mua
63 0961408676 700,000(đ)
Mua
64 0868050226 700,000(đ)
Mua
65 0868708136 550,000(đ)
Mua
66 0869946926 700,000(đ)
Mua
67 0868275696 700,000(đ)
Mua
68 0868087836 600,000(đ)
Mua
69 0969379126 800,000(đ)
Mua
70 0868008396 700,000(đ)
Mua
71 0986447896 600,000(đ)
Mua
72 0869890136 650,000(đ)
Mua
73 0869878337 650,000(đ)
Mua
74 0868494136 850,000(đ)
Mua
75 0869343836 1,200,000(đ)
Mua
76 0869398697 1,200,000(đ)
Mua
77 01638821456 650,000(đ)
Mua
78 0868053637 1,100,000(đ)
Mua
79 0868026896 900,000(đ)
Mua
80 0869815896 700,000(đ)
Mua
81 0869806126 600,000(đ)
Mua
82 0868039336 850,000(đ)
Mua
83 0869091636 900,000(đ)
Mua
84 0868213596 500,000(đ)
Mua
85 0868187396 800,000(đ)
Mua
86 0974203226 850,000(đ)
Mua
87 0964328626 1,300,000(đ)
Mua
88 0868852636 1,500,000(đ)
Mua
89 0868825767 900,000(đ)
Mua
90 0868775987 550,000(đ)
Mua
91 0868285246 450,000(đ)
Mua
92 0869877136 600,000(đ)
Mua
93 0869202836 850,000(đ)
Mua
94 0868756836 850,000(đ)
Mua
95 0868739896 1,200,000(đ)
Mua
96 0868213836 900,000(đ)
Mua
97 0869973896 850,000(đ)
Mua
98 0869828196 850,000(đ)
Mua
99 0869253896 1,200,000(đ)
Mua
100 0869248616 950,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0838616616 60,720,000(đ) Mua
0843117117 27,600,000(đ) Mua
0838616886 27,600,000(đ) Mua
0838616686 23,920,000(đ) Mua
0843118686 18,400,000(đ) Mua
0843118866 18,400,000(đ) Mua
0838066866 14,720,000(đ) Mua
0854367367 13,800,000(đ) Mua
0832233886 11,040,000(đ) Mua
0843118666 9,200,000(đ) Mua
0843116886 7,920,000(đ) Mua
0948975886 850,000(đ) Mua
0967.94.1636 350,000(đ) Mua
0392068386 2,380,000(đ) Mua
0332232777 7,600,000(đ) Mua
0357638686 8,550,000(đ) Mua
0912195197 1,900,000(đ) Mua
0356638686 7,600,000(đ) Mua
0984199187 1,500,000(đ) Mua
0967195197 1,900,000(đ) Mua
0383568586 2,660,000(đ) Mua
0865247336 650,000(đ) Mua
0383269886 1,500,000(đ) Mua
0355088386 2,380,000(đ) Mua
0365507507 9,500,000(đ) Mua
0868283676 650,000(đ) Mua
0866182676 650,000(đ) Mua
0866511176 600,000(đ) Mua
0866898156 700,000(đ) Mua
0866900056 700,000(đ) Mua
0868089987 700,000(đ) Mua
0363168456 1,000,000(đ) Mua
0866962836 600,000(đ) Mua
0866852646 850,000(đ) Mua
0869867986 3,800,000(đ) Mua
0866953836 800,000(đ) Mua
0866635676 800,000(đ) Mua
0866952826 700,000(đ) Mua
0866595516 650,000(đ) Mua
0866738876 550,000(đ) Mua
0869862246 650,000(đ) Mua
0398247717 450,000(đ) Mua
0388282737 600,000(đ) Mua
0869287376 650,000(đ) Mua
0354453567 2,850,000(đ) Mua
0362281386 1,500,000(đ) Mua
0359791886 1,500,000(đ) Mua
0868913377 2,380,000(đ) Mua
0868862277 2,380,000(đ) Mua
0332175777 5,700,000(đ) Mua
0332180777 5,700,000(đ) Mua
0332182777 5,700,000(đ) Mua
0332184777 5,700,000(đ) Mua
0332178787 2,380,000(đ) Mua
0332173456 12,350,000(đ) Mua
0332180246 1,500,000(đ) Mua
0962944187 450,000(đ) Mua
0981065226 750,000(đ) Mua
0869322636 800,000(đ) Mua
0981329646 800,000(đ) Mua
0963593226 900,000(đ) Mua
0985376936 500,000(đ) Mua
0961408676 700,000(đ) Mua
0868050226 700,000(đ) Mua
0868708136 550,000(đ) Mua
0869946926 700,000(đ) Mua
0868275696 700,000(đ) Mua
0868087836 600,000(đ) Mua
0969379126 800,000(đ) Mua
0868008396 700,000(đ) Mua
0986447896 600,000(đ) Mua
0869890136 650,000(đ) Mua
0869878337 650,000(đ) Mua
0868494136 850,000(đ) Mua
0869343836 1,200,000(đ) Mua
0869398697 1,200,000(đ) Mua
01638821456 650,000(đ) Mua
0868053637 1,100,000(đ) Mua
0868026896 900,000(đ) Mua
0869815896 700,000(đ) Mua
0869806126 600,000(đ) Mua
0868039336 850,000(đ) Mua
0869091636 900,000(đ) Mua
0868213596 500,000(đ) Mua
0868187396 800,000(đ) Mua
0974203226 850,000(đ) Mua
0964328626 1,300,000(đ) Mua
0868852636 1,500,000(đ) Mua
0868825767 900,000(đ) Mua
0868775987 550,000(đ) Mua
0868285246 450,000(đ) Mua
0869877136 600,000(đ) Mua
0869202836 850,000(đ) Mua
0868756836 850,000(đ) Mua
0868739896 1,200,000(đ) Mua
0868213836 900,000(đ) Mua
0869973896 850,000(đ) Mua
0869828196 850,000(đ) Mua
0869253896 1,200,000(đ) Mua
0869248616 950,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68