sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Danh sách sim hợp ngũ hành Thổ

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0399179179 138,000,000(đ)
Mua
2 0984324929 499,000(đ)
Mua
3 0964168119 399,000(đ)
Mua
4 0865412019 399,000(đ)
Mua
5 0332983889 450,000(đ)
Mua
6 0338916989 450,000(đ)
Mua
7 0393127989 450,000(đ)
Mua
8 0383645989 450,000(đ)
Mua
9 0329075989 450,000(đ)
Mua
10 0376634989 450,000(đ)
Mua
11 0383490989 450,000(đ)
Mua
12 0971136399 1,660,000(đ)
Mua
13 0967525079 990,000(đ)
Mua
14 0981425689 1,200,000(đ)
Mua
15 0967630169 399,000(đ)
Mua
16 0967011189 2,300,000(đ)
Mua
17 0975003489 399,000(đ)
Mua
18 0986739489 399,000(đ)
Mua
19 0869254969 450,000(đ)
Mua
20 0869217969 450,000(đ)
Mua
21 0869237969 450,000(đ)
Mua
22 0869914969 450,000(đ)
Mua
23 0868634969 450,000(đ)
Mua
24 0866721959 299,000(đ)
Mua
25 0964537959 450,000(đ)
Mua
26 0964827959 450,000(đ)
Mua
27 0975746959 450,000(đ)
Mua
28 0976437959 450,000(đ)
Mua
29 0961314959 450,000(đ)
Mua
30 0962546959 450,000(đ)
Mua
31 0981620959 450,000(đ)
Mua
32 0981027949 399,000(đ)
Mua
33 0986821949 399,000(đ)
Mua
34 0961117929 450,000(đ)
Mua
35 0961087929 450,000(đ)
Mua
36 0965743929 450,000(đ)
Mua
37 0969724929 450,000(đ)
Mua
38 0976443909 399,000(đ)
Mua
39 0969752909 399,000(đ)
Mua
40 0964682909 399,000(đ)
Mua
41 0981295909 650,000(đ)
Mua
42 0968341909 450,000(đ)
Mua
43 0978425909 399,000(đ)
Mua
44 0971142909 450,000(đ)
Mua
45 0964513959 399,000(đ)
Mua
46 0971754929 399,000(đ)
Mua
47 0962405929 399,000(đ)
Mua
48 0964106959 399,000(đ)
Mua
49 0969210959 399,000(đ)
Mua
50 0974723959 399,000(đ)
Mua
51 0982742959 399,000(đ)
Mua
52 0366727919 450,000(đ)
Mua
53 0367668869 850,000(đ)
Mua
54 0378333899 850,000(đ)
Mua
55 0397851999 11,040,000(đ)
Mua
56 0385884999 11,040,000(đ)
Mua
57 0398176999 91,080,000(đ)
Mua
58 0397002999 11,040,000(đ)
Mua
59 0378076999 91,080,000(đ)
Mua
60 0397721999 11,040,000(đ)
Mua
61 0397427999 91,080,000(đ)
Mua
62 0325633999 16,560,000(đ)
Mua
63 0349702789 2,300,000(đ)
Mua
64 0387607789 2,300,000(đ)
Mua
65 0384201339 450,000(đ)
Mua
66 0367044339 450,000(đ)
Mua
67 0382018579 450,000(đ)
Mua
68 0344101339 450,000(đ)
Mua
69 0399587739 399,000(đ)
Mua
70 0344760339 399,000(đ)
Mua
71 0368576239 399,000(đ)
Mua
72 0375051239 850,000(đ)
Mua
73 0327757139 399,000(đ)
Mua
74 0334253139 399,000(đ)
Mua
75 0362001879 399,000(đ)
Mua
76 0393754879 399,000(đ)
Mua
77 0362549779 1,380,000(đ)
Mua
78 0359968779 650,000(đ)
Mua
79 0376817679 650,000(đ)
Mua
80 0336440579 650,000(đ)
Mua
81 0337011579 650,000(đ)
Mua
82 0376899379 850,000(đ)
Mua
83 0388582379 399,000(đ)
Mua
84 0394361919 850,000(đ)
Mua
85 0352068899 2,950,000(đ)
Mua
86 0373241969 850,000(đ)
Mua
87 0965929309 399,000(đ)
Mua
88 0974810769 399,000(đ)
Mua
89 0984039229 550,000(đ)
Mua
90 0964490299 450,000(đ)
Mua
91 0961430699 650,000(đ)
Mua
92 0965974169 450,000(đ)
Mua
93 0961883169 450,000(đ)
Mua
94 0964248169 450,000(đ)
Mua
95 0986178169 450,000(đ)
Mua
96 0985803269 450,000(đ)
Mua
97 0989710269 450,000(đ)
Mua
98 0978280269 450,000(đ)
Mua
99 0984548269 450,000(đ)
Mua
100 0964506269 450,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0399179179 138,000,000(đ) Mua
0984324929 499,000(đ) Mua
0964168119 399,000(đ) Mua
0865412019 399,000(đ) Mua
0332983889 450,000(đ) Mua
0338916989 450,000(đ) Mua
0393127989 450,000(đ) Mua
0383645989 450,000(đ) Mua
0329075989 450,000(đ) Mua
0376634989 450,000(đ) Mua
0383490989 450,000(đ) Mua
0971136399 1,660,000(đ) Mua
0967525079 990,000(đ) Mua
0981425689 1,200,000(đ) Mua
0967630169 399,000(đ) Mua
0967011189 2,300,000(đ) Mua
0975003489 399,000(đ) Mua
0986739489 399,000(đ) Mua
0869254969 450,000(đ) Mua
0869217969 450,000(đ) Mua
0869237969 450,000(đ) Mua
0869914969 450,000(đ) Mua
0868634969 450,000(đ) Mua
0866721959 299,000(đ) Mua
0964537959 450,000(đ) Mua
0964827959 450,000(đ) Mua
0975746959 450,000(đ) Mua
0976437959 450,000(đ) Mua
0961314959 450,000(đ) Mua
0962546959 450,000(đ) Mua
0981620959 450,000(đ) Mua
0981027949 399,000(đ) Mua
0986821949 399,000(đ) Mua
0961117929 450,000(đ) Mua
0961087929 450,000(đ) Mua
0965743929 450,000(đ) Mua
0969724929 450,000(đ) Mua
0976443909 399,000(đ) Mua
0969752909 399,000(đ) Mua
0964682909 399,000(đ) Mua
0981295909 650,000(đ) Mua
0968341909 450,000(đ) Mua
0978425909 399,000(đ) Mua
0971142909 450,000(đ) Mua
0964513959 399,000(đ) Mua
0971754929 399,000(đ) Mua
0962405929 399,000(đ) Mua
0964106959 399,000(đ) Mua
0969210959 399,000(đ) Mua
0974723959 399,000(đ) Mua
0982742959 399,000(đ) Mua
0366727919 450,000(đ) Mua
0367668869 850,000(đ) Mua
0378333899 850,000(đ) Mua
0397851999 11,040,000(đ) Mua
0385884999 11,040,000(đ) Mua
0398176999 91,080,000(đ) Mua
0397002999 11,040,000(đ) Mua
0378076999 91,080,000(đ) Mua
0397721999 11,040,000(đ) Mua
0397427999 91,080,000(đ) Mua
0325633999 16,560,000(đ) Mua
0349702789 2,300,000(đ) Mua
0387607789 2,300,000(đ) Mua
0384201339 450,000(đ) Mua
0367044339 450,000(đ) Mua
0382018579 450,000(đ) Mua
0344101339 450,000(đ) Mua
0399587739 399,000(đ) Mua
0344760339 399,000(đ) Mua
0368576239 399,000(đ) Mua
0375051239 850,000(đ) Mua
0327757139 399,000(đ) Mua
0334253139 399,000(đ) Mua
0362001879 399,000(đ) Mua
0393754879 399,000(đ) Mua
0362549779 1,380,000(đ) Mua
0359968779 650,000(đ) Mua
0376817679 650,000(đ) Mua
0336440579 650,000(đ) Mua
0337011579 650,000(đ) Mua
0376899379 850,000(đ) Mua
0388582379 399,000(đ) Mua
0394361919 850,000(đ) Mua
0352068899 2,950,000(đ) Mua
0373241969 850,000(đ) Mua
0965929309 399,000(đ) Mua
0974810769 399,000(đ) Mua
0984039229 550,000(đ) Mua
0964490299 450,000(đ) Mua
0961430699 650,000(đ) Mua
0965974169 450,000(đ) Mua
0961883169 450,000(đ) Mua
0964248169 450,000(đ) Mua
0986178169 450,000(đ) Mua
0985803269 450,000(đ) Mua
0989710269 450,000(đ) Mua
0978280269 450,000(đ) Mua
0984548269 450,000(đ) Mua
0964506269 450,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 0868315999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 01238616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 01238616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68