sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Danh sách sim hợp ngũ hành Kim

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0355666688 230,000,000(đ)
Mua
2 0362666688 115,920,000(đ)
Mua
3 0386568568 101,200,000(đ)
Mua
4 0355226688 92,000,000(đ)
Mua
5 0365336688 92,000,000(đ)
Mua
6 0858286868 82,800,000(đ)
Mua
7 0838616868 82,800,000(đ)
Mua
8 0838616888 62,560,000(đ)
Mua
9 0834588588 53,360,000(đ)
Mua
10 0843116688 53,360,000(đ)
Mua
11 0838616688 34,960,000(đ)
Mua
12 0838066868 29,440,000(đ)
Mua
13 0832233555 27,600,000(đ)
Mua
14 0832233668 23,920,000(đ)
Mua
15 0832595888 23,000,000(đ)
Mua
16 0837115588 18,400,000(đ)
Mua
17 0855126668 13,800,000(đ)
Mua
18 0394862678 1,380,000(đ)
Mua
19 0338040868 1,900,000(đ)
Mua
20 0865247848 600,000(đ)
Mua
21 0364876888 8,550,000(đ)
Mua
22 0349674888 8,080,000(đ)
Mua
23 0364049888 11,400,000(đ)
Mua
24 0387289888 9,500,000(đ)
Mua
25 0396030888 12,350,000(đ)
Mua
26 0328066888 17,100,000(đ)
Mua
27 0355036888 10,450,000(đ)
Mua
28 0379892892 10,450,000(đ)
Mua
29 0393866555 5,230,000(đ)
Mua
30 0347779888 26,600,000(đ)
Mua
31 0383575888 19,000,000(đ)
Mua
32 0865223265 650,000(đ)
Mua
33 0866031132 1,300,000(đ)
Mua
34 0866032878 750,000(đ)
Mua
35 0866012232 850,000(đ)
Mua
36 0352359868 1,900,000(đ)
Mua
37 0368095668 1,500,000(đ)
Mua
38 0383093668 1,500,000(đ)
Mua
39 0385933868 1,900,000(đ)
Mua
40 0387963868 1,900,000(đ)
Mua
41 0866001885 600,000(đ)
Mua
42 0335092992 1,000,000(đ)
Mua
43 0377923688 1,000,000(đ)
Mua
44 0358148688 1,000,000(đ)
Mua
45 0398331168 650,000(đ)
Mua
46 0345658865 900,000(đ)
Mua
47 0329433678 1,500,000(đ)
Mua
48 0326279268 1,900,000(đ)
Mua
49 0385265578 600,000(đ)
Mua
50 0868398618 700,000(đ)
Mua
51 0869268928 700,000(đ)
Mua
52 0866080048 650,000(đ)
Mua
53 0866126628 700,000(đ)
Mua
54 0868236128 600,000(đ)
Mua
55 0866648012 600,000(đ)
Mua
56 0866499012 600,000(đ)
Mua
57 0866457012 600,000(đ)
Mua
58 0866676012 600,000(đ)
Mua
59 0866697012 600,000(đ)
Mua
60 0866703012 600,000(đ)
Mua
61 0866713012 600,000(đ)
Mua
62 0866719012 600,000(đ)
Mua
63 0866756012 600,000(đ)
Mua
64 0866758012 600,000(đ)
Mua
65 0866917012 600,000(đ)
Mua
66 0866976012 600,000(đ)
Mua
67 0866800058 1,200,000(đ)
Mua
68 0866622928 600,000(đ)
Mua
69 0866555648 700,000(đ)
Mua
70 0866555208 1,200,000(đ)
Mua
71 0866520585 650,000(đ)
Mua
72 0866959385 600,000(đ)
Mua
73 0866962565 700,000(đ)
Mua
74 0866962695 550,000(đ)
Mua
75 0868084698 700,000(đ)
Mua
76 0869983628 600,000(đ)
Mua
77 0868009378 700,000(đ)
Mua
78 0869868125 550,000(đ)
Mua
79 0367793378 500,000(đ)
Mua
80 0866855645 600,000(đ)
Mua
81 0392125078 800,000(đ)
Mua
82 0869630578 650,000(đ)
Mua
83 0383304222 2,190,000(đ)
Mua
84 0973207878 4,750,000(đ)
Mua
85 0365235012 500,000(đ)
Mua
86 0326676568 1,000,000(đ)
Mua
87 0869723565 650,000(đ)
Mua
88 0869027595 650,000(đ)
Mua
89 0868430115 550,000(đ)
Mua
90 0869728285 650,000(đ)
Mua
91 0868924378 600,000(đ)
Mua
92 0352035012 500,000(đ)
Mua
93 0393704345 650,000(đ)
Mua
94 0397944688 1,000,000(đ)
Mua
95 0334409688 1,000,000(đ)
Mua
96 0868842255 2,380,000(đ)
Mua
97 0332172555 3,800,000(đ)
Mua
98 0332176655 1,500,000(đ)
Mua
99 0332180022 1,900,000(đ)
Mua
100 0332179955 1,500,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0355666688 230,000,000(đ) Mua
0362666688 115,920,000(đ) Mua
0386568568 101,200,000(đ) Mua
0355226688 92,000,000(đ) Mua
0365336688 92,000,000(đ) Mua
0858286868 82,800,000(đ) Mua
0838616868 82,800,000(đ) Mua
0838616888 62,560,000(đ) Mua
0834588588 53,360,000(đ) Mua
0843116688 53,360,000(đ) Mua
0838616688 34,960,000(đ) Mua
0838066868 29,440,000(đ) Mua
0832233555 27,600,000(đ) Mua
0832233668 23,920,000(đ) Mua
0832595888 23,000,000(đ) Mua
0837115588 18,400,000(đ) Mua
0855126668 13,800,000(đ) Mua
0394862678 1,380,000(đ) Mua
0338040868 1,900,000(đ) Mua
0865247848 600,000(đ) Mua
0364876888 8,550,000(đ) Mua
0349674888 8,080,000(đ) Mua
0364049888 11,400,000(đ) Mua
0387289888 9,500,000(đ) Mua
0396030888 12,350,000(đ) Mua
0328066888 17,100,000(đ) Mua
0355036888 10,450,000(đ) Mua
0379892892 10,450,000(đ) Mua
0393866555 5,230,000(đ) Mua
0347779888 26,600,000(đ) Mua
0383575888 19,000,000(đ) Mua
0865223265 650,000(đ) Mua
0866031132 1,300,000(đ) Mua
0866032878 750,000(đ) Mua
0866012232 850,000(đ) Mua
0352359868 1,900,000(đ) Mua
0368095668 1,500,000(đ) Mua
0383093668 1,500,000(đ) Mua
0385933868 1,900,000(đ) Mua
0387963868 1,900,000(đ) Mua
0866001885 600,000(đ) Mua
0335092992 1,000,000(đ) Mua
0377923688 1,000,000(đ) Mua
0358148688 1,000,000(đ) Mua
0398331168 650,000(đ) Mua
0345658865 900,000(đ) Mua
0329433678 1,500,000(đ) Mua
0326279268 1,900,000(đ) Mua
0385265578 600,000(đ) Mua
0868398618 700,000(đ) Mua
0869268928 700,000(đ) Mua
0866080048 650,000(đ) Mua
0866126628 700,000(đ) Mua
0868236128 600,000(đ) Mua
0866648012 600,000(đ) Mua
0866499012 600,000(đ) Mua
0866457012 600,000(đ) Mua
0866676012 600,000(đ) Mua
0866697012 600,000(đ) Mua
0866703012 600,000(đ) Mua
0866713012 600,000(đ) Mua
0866719012 600,000(đ) Mua
0866756012 600,000(đ) Mua
0866758012 600,000(đ) Mua
0866917012 600,000(đ) Mua
0866976012 600,000(đ) Mua
0866800058 1,200,000(đ) Mua
0866622928 600,000(đ) Mua
0866555648 700,000(đ) Mua
0866555208 1,200,000(đ) Mua
0866520585 650,000(đ) Mua
0866959385 600,000(đ) Mua
0866962565 700,000(đ) Mua
0866962695 550,000(đ) Mua
0868084698 700,000(đ) Mua
0869983628 600,000(đ) Mua
0868009378 700,000(đ) Mua
0869868125 550,000(đ) Mua
0367793378 500,000(đ) Mua
0866855645 600,000(đ) Mua
0392125078 800,000(đ) Mua
0869630578 650,000(đ) Mua
0383304222 2,190,000(đ) Mua
0973207878 4,750,000(đ) Mua
0365235012 500,000(đ) Mua
0326676568 1,000,000(đ) Mua
0869723565 650,000(đ) Mua
0869027595 650,000(đ) Mua
0868430115 550,000(đ) Mua
0869728285 650,000(đ) Mua
0868924378 600,000(đ) Mua
0352035012 500,000(đ) Mua
0393704345 650,000(đ) Mua
0397944688 1,000,000(đ) Mua
0334409688 1,000,000(đ) Mua
0868842255 2,380,000(đ) Mua
0332172555 3,800,000(đ) Mua
0332176655 1,500,000(đ) Mua
0332180022 1,900,000(đ) Mua
0332179955 1,500,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68