sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Danh sách sim hợp ngũ hành Hỏa

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0832234234 46,000,000(đ)
Mua
2 0868893373 350,000(đ)
Mua
3 0865219193 650,000(đ)
Mua
4 0868939813 800,000(đ)
Mua
5 0865342663 550,000(đ)
Mua
6 0865268163 600,000(đ)
Mua
7 0376544444 76,000,000(đ)
Mua
8 0378993993 14,250,000(đ)
Mua
9 0886195333 4,280,000(đ)
Mua
10 0385133133 11,400,000(đ)
Mua
11 0968616543 500,000(đ)
Mua
12 0326621234 5,230,000(đ)
Mua
13 0933573444 1,000,000(đ)
Mua
14 0363231993 2,850,000(đ)
Mua
15 0865246383 900,000(đ)
Mua
16 0359339444 1,500,000(đ)
Mua
17 0383266444 1,500,000(đ)
Mua
18 0386828444 1,500,000(đ)
Mua
19 0866570893 650,000(đ)
Mua
20 0866019983 650,000(đ)
Mua
21 0339252013 1,000,000(đ)
Mua
22 0346439234 500,000(đ)
Mua
23 0868108893 650,000(đ)
Mua
24 0868095993 600,000(đ)
Mua
25 0868228233 550,000(đ)
Mua
26 0868042383 600,000(đ)
Mua
27 0866479383 750,000(đ)
Mua
28 0866772793 550,000(đ)
Mua
29 0866508323 600,000(đ)
Mua
30 0868093383 750,000(đ)
Mua
31 0869568323 650,000(đ)
Mua
32 0869958363 700,000(đ)
Mua
33 0395283234 500,000(đ)
Mua
34 0386580004 450,000(đ)
Mua
35 0372968123 550,000(đ)
Mua
36 0332180123 3,800,000(đ)
Mua
37 0332175533 1,000,000(đ)
Mua
38 0868350313 650,000(đ)
Mua
39 0869078313 750,000(đ)
Mua
40 0868838813 1,900,000(đ)
Mua
41 0869386313 850,000(đ)
Mua
42 0869905383 650,000(đ)
Mua
43 0869978793 600,000(đ)
Mua
44 0961037323 600,000(đ)
Mua
45 0965308803 2,850,000(đ)
Mua
46 0981532414 400,000(đ)
Mua
47 0981822894 500,000(đ)
Mua
48 0983312203 500,000(đ)
Mua
49 0981232593 550,000(đ)
Mua
50 0981008313 650,000(đ)
Mua
51 0981055323 600,000(đ)
Mua
52 0981102263 700,000(đ)
Mua
53 0981282293 650,000(đ)
Mua
54 0869339593 550,000(đ)
Mua
55 0869882683 600,000(đ)
Mua
56 0868463393 650,000(đ)
Mua
57 0868389343 650,000(đ)
Mua
58 0987385693 600,000(đ)
Mua
59 0868178223 450,000(đ)
Mua
60 0868326393 650,000(đ)
Mua
61 0869065393 600,000(đ)
Mua
62 0868247323 550,000(đ)
Mua
63 0869069114 550,000(đ)
Mua
64 0868259383 850,000(đ)
Mua
65 0869367363 700,000(đ)
Mua
66 0868399323 650,000(đ)
Mua
67 0869340383 650,000(đ)
Mua
68 0868932383 750,000(đ)
Mua
69 0868038583 600,000(đ)
Mua
70 0869668693 750,000(đ)
Mua
71 0969892373 650,000(đ)
Mua
72 0868083193 900,000(đ)
Mua
73 0868283313 750,000(đ)
Mua
74 0869371393 700,000(đ)
Mua
75 0868139373 650,000(đ)
Mua
76 0868138863 550,000(đ)
Mua
77 0868163733 500,000(đ)
Mua
78 0868183303 650,000(đ)
Mua
79 0967863353 650,000(đ)
Mua
80 0965163873 700,000(đ)
Mua
81 0965037893 650,000(đ)
Mua
82 0869960393 850,000(đ)
Mua
83 0869980383 850,000(đ)
Mua
84 0961610323 700,000(đ)
Mua
85 0869247323 850,000(đ)
Mua
86 0869083773 900,000(đ)
Mua
87 0961963923 850,000(đ)
Mua
88 0868068583 700,000(đ)
Mua
89 0868287983 950,000(đ)
Mua
90 0869899083 1,600,000(đ)
Mua
91 0868081033 550,000(đ)
Mua
92 0868807393 1,100,000(đ)
Mua
93 0869122623 600,000(đ)
Mua
94 0961089193 750,000(đ)
Mua
95 0961049893 750,000(đ)
Mua
96 0961047393 950,000(đ)
Mua
97 0868283193 1,100,000(đ)
Mua
98 0869612813 1,300,000(đ)
Mua
99 0869925313 800,000(đ)
Mua
100 0869352383 850,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0832234234 46,000,000(đ) Mua
0868893373 350,000(đ) Mua
0865219193 650,000(đ) Mua
0868939813 800,000(đ) Mua
0865342663 550,000(đ) Mua
0865268163 600,000(đ) Mua
0376544444 76,000,000(đ) Mua
0378993993 14,250,000(đ) Mua
0886195333 4,280,000(đ) Mua
0385133133 11,400,000(đ) Mua
0968616543 500,000(đ) Mua
0326621234 5,230,000(đ) Mua
0933573444 1,000,000(đ) Mua
0363231993 2,850,000(đ) Mua
0865246383 900,000(đ) Mua
0359339444 1,500,000(đ) Mua
0383266444 1,500,000(đ) Mua
0386828444 1,500,000(đ) Mua
0866570893 650,000(đ) Mua
0866019983 650,000(đ) Mua
0339252013 1,000,000(đ) Mua
0346439234 500,000(đ) Mua
0868108893 650,000(đ) Mua
0868095993 600,000(đ) Mua
0868228233 550,000(đ) Mua
0868042383 600,000(đ) Mua
0866479383 750,000(đ) Mua
0866772793 550,000(đ) Mua
0866508323 600,000(đ) Mua
0868093383 750,000(đ) Mua
0869568323 650,000(đ) Mua
0869958363 700,000(đ) Mua
0395283234 500,000(đ) Mua
0386580004 450,000(đ) Mua
0372968123 550,000(đ) Mua
0332180123 3,800,000(đ) Mua
0332175533 1,000,000(đ) Mua
0868350313 650,000(đ) Mua
0869078313 750,000(đ) Mua
0868838813 1,900,000(đ) Mua
0869386313 850,000(đ) Mua
0869905383 650,000(đ) Mua
0869978793 600,000(đ) Mua
0961037323 600,000(đ) Mua
0965308803 2,850,000(đ) Mua
0981532414 400,000(đ) Mua
0981822894 500,000(đ) Mua
0983312203 500,000(đ) Mua
0981232593 550,000(đ) Mua
0981008313 650,000(đ) Mua
0981055323 600,000(đ) Mua
0981102263 700,000(đ) Mua
0981282293 650,000(đ) Mua
0869339593 550,000(đ) Mua
0869882683 600,000(đ) Mua
0868463393 650,000(đ) Mua
0868389343 650,000(đ) Mua
0987385693 600,000(đ) Mua
0868178223 450,000(đ) Mua
0868326393 650,000(đ) Mua
0869065393 600,000(đ) Mua
0868247323 550,000(đ) Mua
0869069114 550,000(đ) Mua
0868259383 850,000(đ) Mua
0869367363 700,000(đ) Mua
0868399323 650,000(đ) Mua
0869340383 650,000(đ) Mua
0868932383 750,000(đ) Mua
0868038583 600,000(đ) Mua
0869668693 750,000(đ) Mua
0969892373 650,000(đ) Mua
0868083193 900,000(đ) Mua
0868283313 750,000(đ) Mua
0869371393 700,000(đ) Mua
0868139373 650,000(đ) Mua
0868138863 550,000(đ) Mua
0868163733 500,000(đ) Mua
0868183303 650,000(đ) Mua
0967863353 650,000(đ) Mua
0965163873 700,000(đ) Mua
0965037893 650,000(đ) Mua
0869960393 850,000(đ) Mua
0869980383 850,000(đ) Mua
0961610323 700,000(đ) Mua
0869247323 850,000(đ) Mua
0869083773 900,000(đ) Mua
0961963923 850,000(đ) Mua
0868068583 700,000(đ) Mua
0868287983 950,000(đ) Mua
0869899083 1,600,000(đ) Mua
0868081033 550,000(đ) Mua
0868807393 1,100,000(đ) Mua
0869122623 600,000(đ) Mua
0961089193 750,000(đ) Mua
0961049893 750,000(đ) Mua
0961047393 950,000(đ) Mua
0868283193 1,100,000(đ) Mua
0869612813 1,300,000(đ) Mua
0869925313 800,000(đ) Mua
0869352383 850,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68