sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Sim Số Đẹp Viettel

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0355666688 230,000,000(đ)
Mua
2 0356668899 154,560,000(đ)
Mua
3 0362666688 115,920,000(đ)
Mua
4 0386568568 101,200,000(đ)
Mua
5 0355226688 92,000,000(đ)
Mua
6 0365336688 92,000,000(đ)
Mua
7 0394862678 1,380,000(đ)
Mua
8 0868893373 350,000(đ)
Mua
9 0967.94.1636 350,000(đ)
Mua
10 0865219691 650,000(đ)
Mua
11 0865219193 650,000(đ)
Mua
12 0868939813 800,000(đ)
Mua
13 0865638569 850,000(đ)
Mua
14 0865667569 850,000(đ)
Mua
15 0868418569 950,000(đ)
Mua
16 0868328619 600,000(đ)
Mua
17 0392068386 2,380,000(đ)
Mua
18 0338040868 1,900,000(đ)
Mua
19 0865342663 550,000(đ)
Mua
20 0865268163 600,000(đ)
Mua
21 0865247848 600,000(đ)
Mua
22 0364876888 8,550,000(đ)
Mua
23 0399880999 19,000,000(đ)
Mua
24 0376544444 76,000,000(đ)
Mua
25 0386113999 24,700,000(đ)
Mua
26 0347530999 8,550,000(đ)
Mua
27 0387854999 8,080,000(đ)
Mua
28 0349674888 8,080,000(đ)
Mua
29 0349674999 8,080,000(đ)
Mua
30 0347490999 8,080,000(đ)
Mua
31 0349342999 8,550,000(đ)
Mua
32 0364049888 11,400,000(đ)
Mua
33 0378993993 14,250,000(đ)
Mua
34 0342286999 11,880,000(đ)
Mua
35 0387289888 9,500,000(đ)
Mua
36 0368190999 17,100,000(đ)
Mua
37 0374355999 10,450,000(đ)
Mua
38 0396030888 12,350,000(đ)
Mua
39 0399451999 13,300,000(đ)
Mua
40 0332232777 7,600,000(đ)
Mua
41 0328066888 17,100,000(đ)
Mua
42 0355036888 10,450,000(đ)
Mua
43 0349483999 9,500,000(đ)
Mua
44 0373163999 9,500,000(đ)
Mua
45 0357638686 8,550,000(đ)
Mua
46 0386012999 19,000,000(đ)
Mua
47 0383161980 1,200,000(đ)
Mua
48 0385133133 11,400,000(đ)
Mua
49 0379892892 10,450,000(đ)
Mua
50 0337863999 11,400,000(đ)
Mua
51 0968616543 500,000(đ)
Mua
52 0356638686 7,600,000(đ)
Mua
53 0393866555 5,230,000(đ)
Mua
54 0347779888 26,600,000(đ)
Mua
55 0383575888 19,000,000(đ)
Mua
56 0326621234 5,230,000(đ)
Mua
57 0363231993 2,850,000(đ)
Mua
58 0984199187 1,500,000(đ)
Mua
59 0967195197 1,900,000(đ)
Mua
60 0383568586 2,660,000(đ)
Mua
61 0339211991 2,850,000(đ)
Mua
62 0985100899 3,420,000(đ)
Mua
63 0982380080 2,380,000(đ)
Mua
64 0339891891 7,600,000(đ)
Mua
65 0865247336 650,000(đ)
Mua
66 0865223265 650,000(đ)
Mua
67 0865246383 900,000(đ)
Mua
68 0865286829 650,000(đ)
Mua
69 0865242269 800,000(đ)
Mua
70 0865247369 900,000(đ)
Mua
71 0865243569 800,000(đ)
Mua
72 0865673869 600,000(đ)
Mua
73 0865669309 600,000(đ)
Mua
74 0865683009 650,000(đ)
Mua
75 0865695359 650,000(đ)
Mua
76 0865677829 650,000(đ)
Mua
77 0866030020 1,500,000(đ)
Mua
78 0866031132 1,300,000(đ)
Mua
79 0866032878 750,000(đ)
Mua
80 0866956629 800,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0355666688 230,000,000(đ) Mua
0356668899 154,560,000(đ) Mua
0362666688 115,920,000(đ) Mua
0386568568 101,200,000(đ) Mua
0355226688 92,000,000(đ) Mua
0365336688 92,000,000(đ) Mua
0394862678 1,380,000(đ) Mua
0868893373 350,000(đ) Mua
0967.94.1636 350,000(đ) Mua
0865219691 650,000(đ) Mua
0865219193 650,000(đ) Mua
0868939813 800,000(đ) Mua
0865638569 850,000(đ) Mua
0865667569 850,000(đ) Mua
0868418569 950,000(đ) Mua
0868328619 600,000(đ) Mua
0392068386 2,380,000(đ) Mua
0338040868 1,900,000(đ) Mua
0865342663 550,000(đ) Mua
0865268163 600,000(đ) Mua
0865247848 600,000(đ) Mua
0364876888 8,550,000(đ) Mua
0399880999 19,000,000(đ) Mua
0376544444 76,000,000(đ) Mua
0386113999 24,700,000(đ) Mua
0347530999 8,550,000(đ) Mua
0387854999 8,080,000(đ) Mua
0349674888 8,080,000(đ) Mua
0349674999 8,080,000(đ) Mua
0347490999 8,080,000(đ) Mua
0349342999 8,550,000(đ) Mua
0364049888 11,400,000(đ) Mua
0378993993 14,250,000(đ) Mua
0342286999 11,880,000(đ) Mua
0387289888 9,500,000(đ) Mua
0368190999 17,100,000(đ) Mua
0374355999 10,450,000(đ) Mua
0396030888 12,350,000(đ) Mua
0399451999 13,300,000(đ) Mua
0332232777 7,600,000(đ) Mua
0328066888 17,100,000(đ) Mua
0355036888 10,450,000(đ) Mua
0349483999 9,500,000(đ) Mua
0373163999 9,500,000(đ) Mua
0357638686 8,550,000(đ) Mua
0386012999 19,000,000(đ) Mua
0383161980 1,200,000(đ) Mua
0385133133 11,400,000(đ) Mua
0379892892 10,450,000(đ) Mua
0337863999 11,400,000(đ) Mua
0968616543 500,000(đ) Mua
0356638686 7,600,000(đ) Mua
0393866555 5,230,000(đ) Mua
0347779888 26,600,000(đ) Mua
0383575888 19,000,000(đ) Mua
0326621234 5,230,000(đ) Mua
0363231993 2,850,000(đ) Mua
0984199187 1,500,000(đ) Mua
0967195197 1,900,000(đ) Mua
0383568586 2,660,000(đ) Mua
0339211991 2,850,000(đ) Mua
0985100899 3,420,000(đ) Mua
0982380080 2,380,000(đ) Mua
0339891891 7,600,000(đ) Mua
0865247336 650,000(đ) Mua
0865223265 650,000(đ) Mua
0865246383 900,000(đ) Mua
0865286829 650,000(đ) Mua
0865242269 800,000(đ) Mua
0865247369 900,000(đ) Mua
0865243569 800,000(đ) Mua
0865673869 600,000(đ) Mua
0865669309 600,000(đ) Mua
0865683009 650,000(đ) Mua
0865695359 650,000(đ) Mua
0865677829 650,000(đ) Mua
0866030020 1,500,000(đ) Mua
0866031132 1,300,000(đ) Mua
0866032878 750,000(đ) Mua
0866956629 800,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 0868315999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 01238616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 01238616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68