sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

HL/Zalo:0838.10.10.10

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Bán Sim Số Đẹp Giá Rẻ Nhất - Giao Sim ĐK Chính Chủ Miễn Phí Toàn Quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Dạng kép: xAA.yBB Viettel Dạng kép: xAA.yBB Mobifone Dạng kép: xAA.yBB Vinaphone Dạng kép: xAA.yBB Vietnamobile Dạng kép: xAA.yBB Gmobile Dạng kép: xAA.yBB Sfone Dạng kép: xAA.yBB Cố Định

Số kép khác > Dạng kép: xAA.yBB

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0886.388.166 3,330,000(đ)
Mua
2 0886.266.188 3,330,000(đ)
Mua
3 0868.855.188 3,330,000(đ)
Mua
4 0868.855.388 3,330,000(đ)
Mua
5 0868.833.588 3,330,000(đ)
Mua
6 0868.822.588 3,330,000(đ)
Mua
7 0868.855.288 2,850,000(đ)
Mua
8 0961.599.288 2,850,000(đ)
Mua
9 0961.899.188 2,850,000(đ)
Mua
10 0915.199.366 2,380,000(đ)
Mua
11 0868.833.266 2,380,000(đ)
Mua
12 0868.933.599 2,000,000(đ)
Mua
13 0911.533.966 1,900,000(đ)
Mua
14 0869.233.188 1,900,000(đ)
Mua
15 0971.166.533 800,000(đ)
Mua
16 0971.166.522 800,000(đ)
Mua
17 0971.166.455 600,000(đ)
Mua
18 0971.166.722 500,000(đ)
Mua
19 0971.166.422 500,000(đ)
Mua
20 0971.166.411 500,000(đ)
Mua
21 0971.166.944 500,000(đ)
Mua
22 0948.766.488 790,000(đ)
Mua
23 0947.211.488 790,000(đ)
Mua
24 0943.611.899 790,000(đ)
Mua
25 0964.566.755 850,000(đ)
Mua
26 0945.711.488 850,000(đ)
Mua
27 0966.499.077 950,000(đ)
Mua
28 0945.733.488 980,000(đ)
Mua
29 0945.711.088 980,000(đ)
Mua
30 0985.755.466 1,500,000(đ)
Mua
31 0967.499.588 1,900,000(đ)
Mua
32 0889.400.599 580,000(đ)
Mua
33 0889.744.599 480,000(đ)
Mua
34 0889.600.588 680,000(đ)
Mua
35 0889.499.066 580,000(đ)
Mua
36 0886.944.399 580,000(đ)
Mua
37 0886.744.688 1,200,000(đ)
Mua
38 0886.788.599 1,600,000(đ)
Mua
39 0886.477.899 980,000(đ)
Mua
40 0886.655.866 2,660,000(đ)
Mua
41 0888.700.566 850,000(đ)
Mua
42 0888.400.399 680,000(đ)
Mua
43 0888.433.699 860,000(đ)
Mua
44 0916.722.800 380,000(đ)
Mua
45 0944.766.922 500,000(đ)
Mua
46 0941.522.733 500,000(đ)
Mua
47 0949.699.844 500,000(đ)
Mua
48 0945.233.644 500,000(đ)
Mua
49 0947.944.711 500,000(đ)
Mua
50 0943.822.511 500,000(đ)
Mua
51 0949.944.077 500,000(đ)
Mua
52 0915.500.844 500,000(đ)
Mua
53 0947.244.733 500,000(đ)
Mua
54 0947.700.388 500,000(đ)
Mua
55 0942.600.488 500,000(đ)
Mua
56 0911.811.544 500,000(đ)
Mua
57 0911.811.400 500,000(đ)
Mua
58 0837.200.188 600,000(đ)
Mua
59 0941.200.966 600,000(đ)
Mua
60 0915.522.800 600,000(đ)
Mua
61 0946.500.388 600,000(đ)
Mua
62 0942.400.388 600,000(đ)
Mua
63 0918.133.844 600,000(đ)
Mua
64 0917.399.633 600,000(đ)
Mua
65 0948.900.488 600,000(đ)
Mua
66 0947.044.588 600,000(đ)
Mua
67 0942.822.066 600,000(đ)
Mua
68 0942.511.366 600,000(đ)
Mua
69 0942.388.166 600,000(đ)
Mua
70 0948.577.399 600,000(đ)
Mua
71 0946.711.088 600,000(đ)
Mua
72 0946.155.099 600,000(đ)
Mua
73 0945.711.388 600,000(đ)
Mua
74 0945.044.288 600,000(đ)
Mua
75 0911.811.455 600,000(đ)
Mua
76 0911.811.433 600,000(đ)
Mua
77 0941.433.866 700,000(đ)
Mua
78 0949.022.866 700,000(đ)
Mua
79 0948.722.866 700,000(đ)
Mua
80 0945.455.977 700,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0886.388.166 3,330,000(đ) Mua
0886.266.188 3,330,000(đ) Mua
0868.855.188 3,330,000(đ) Mua
0868.855.388 3,330,000(đ) Mua
0868.833.588 3,330,000(đ) Mua
0868.822.588 3,330,000(đ) Mua
0868.855.288 2,850,000(đ) Mua
0961.599.288 2,850,000(đ) Mua
0961.899.188 2,850,000(đ) Mua
0915.199.366 2,380,000(đ) Mua
0868.833.266 2,380,000(đ) Mua
0868.933.599 2,000,000(đ) Mua
0911.533.966 1,900,000(đ) Mua
0869.233.188 1,900,000(đ) Mua
0971.166.533 800,000(đ) Mua
0971.166.522 800,000(đ) Mua
0971.166.455 600,000(đ) Mua
0971.166.722 500,000(đ) Mua
0971.166.422 500,000(đ) Mua
0971.166.411 500,000(đ) Mua
0971.166.944 500,000(đ) Mua
0948.766.488 790,000(đ) Mua
0947.211.488 790,000(đ) Mua
0943.611.899 790,000(đ) Mua
0964.566.755 850,000(đ) Mua
0945.711.488 850,000(đ) Mua
0966.499.077 950,000(đ) Mua
0945.733.488 980,000(đ) Mua
0945.711.088 980,000(đ) Mua
0985.755.466 1,500,000(đ) Mua
0967.499.588 1,900,000(đ) Mua
0889.400.599 580,000(đ) Mua
0889.744.599 480,000(đ) Mua
0889.600.588 680,000(đ) Mua
0889.499.066 580,000(đ) Mua
0886.944.399 580,000(đ) Mua
0886.744.688 1,200,000(đ) Mua
0886.788.599 1,600,000(đ) Mua
0886.477.899 980,000(đ) Mua
0886.655.866 2,660,000(đ) Mua
0888.700.566 850,000(đ) Mua
0888.400.399 680,000(đ) Mua
0888.433.699 860,000(đ) Mua
0916.722.800 380,000(đ) Mua
0944.766.922 500,000(đ) Mua
0941.522.733 500,000(đ) Mua
0949.699.844 500,000(đ) Mua
0945.233.644 500,000(đ) Mua
0947.944.711 500,000(đ) Mua
0943.822.511 500,000(đ) Mua
0949.944.077 500,000(đ) Mua
0915.500.844 500,000(đ) Mua
0947.244.733 500,000(đ) Mua
0947.700.388 500,000(đ) Mua
0942.600.488 500,000(đ) Mua
0911.811.544 500,000(đ) Mua
0911.811.400 500,000(đ) Mua
0837.200.188 600,000(đ) Mua
0941.200.966 600,000(đ) Mua
0915.522.800 600,000(đ) Mua
0946.500.388 600,000(đ) Mua
0942.400.388 600,000(đ) Mua
0918.133.844 600,000(đ) Mua
0917.399.633 600,000(đ) Mua
0948.900.488 600,000(đ) Mua
0947.044.588 600,000(đ) Mua
0942.822.066 600,000(đ) Mua
0942.511.366 600,000(đ) Mua
0942.388.166 600,000(đ) Mua
0948.577.399 600,000(đ) Mua
0946.711.088 600,000(đ) Mua
0946.155.099 600,000(đ) Mua
0945.711.388 600,000(đ) Mua
0945.044.288 600,000(đ) Mua
0911.811.455 600,000(đ) Mua
0911.811.433 600,000(đ) Mua
0941.433.866 700,000(đ) Mua
0949.022.866 700,000(đ) Mua
0948.722.866 700,000(đ) Mua
0945.455.977 700,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 083.2233.666 simsodep, simgiare, tongkhosim, simthanglong, simdienthoaiĐăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Mr:Dũng

Tl:02466555666

Mb/Zalo: 0832233666

 Ms: Hằng :

Mobi/Zalo/Facebook

0838.10.10.10

++++++++++++++++++++

Góp ý/ Hotline Phụ

0377686868

0377333999

0838616789

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.555.666  -   083.22.33.666

Hotline Phụ: 0377333999 - 0377686868 - 0838616789Hotline: 024.66.555.666 - 083.2233.666