sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Dạng kép: xAA.yAA Viettel Dạng kép: xAA.yAA Mobifone Dạng kép: xAA.yAA Vinaphone Dạng kép: xAA.yAA Vietnamobile Dạng kép: xAA.yAA Gmobile Dạng kép: xAA.yAA Sfone Dạng kép: xAA.yAA Cố Định

Số kép khác > Dạng kép: xAA.yAA

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0879.155.255 1,380,000(đ)
Mua
2 0879.133.233 1,380,000(đ)
Mua
3 0879.199.699 4,600,000(đ)
Mua
4 0763.022.922 500,000(đ)
Mua
5 0942.644.144 500,000(đ)
Mua
6 0834.644.944 1,150,000(đ)
Mua
7 0816.088.588 4,450,000(đ)
Mua
8 0834.644.844 1,150,000(đ)
Mua
9 0838.366.266 2,800,000(đ)
Mua
10 0837.200.500 1,700,000(đ)
Mua
11 0837.200.400 1,400,000(đ)
Mua
12 0837.200.300 1,850,000(đ)
Mua
13 0838.366.766 2,300,000(đ)
Mua
14 0816.355.855 2,300,000(đ)
Mua
15 0832.844.944 1,200,000(đ)
Mua
16 0839.422.522 1,700,000(đ)
Mua
17 0816.088.188 6,000,000(đ)
Mua
18 0832.233.133 2,760,000(đ)
Mua
19 0838.066.866 13,800,000(đ)
Mua
20 0374.399.699 11,040,000(đ)
Mua
21 0374.399.499 9,200,000(đ)
Mua
22 0374.399.899 11,040,000(đ)
Mua
23 0814.688.488 1,250,000(đ)
Mua
24 0814.688.088 1,840,000(đ)
Mua
25 0814.688.388 7,360,000(đ)
Mua
26 0838.066.766 4,600,000(đ)
Mua
27 0814.688.588 7,360,000(đ)
Mua
28 0814.688.288 2,760,000(đ)
Mua
29 0834.588.488 1,380,000(đ)
Mua
30 0838.066.966 4,600,000(đ)
Mua
31 0583.788.688 3,500,000(đ)
Mua
32 0822.688.488 2,000,000(đ)
Mua
33 0812.199.499 1,200,000(đ)
Mua
34 0822.688.188 4,500,000(đ)
Mua
35 0822.688.388 6,600,000(đ)
Mua
36 0822.688.788 5,500,000(đ)
Mua
37 0832.811.711 1,200,000(đ)
Mua
38 0975.544.844 1,300,000(đ)
Mua
39 0342.399.199 1,660,000(đ)
Mua
40 0334.899.199 1,660,000(đ)
Mua
41 0946.599.399 3,220,000(đ)
Mua
42 0335.211.011 780,000(đ)
Mua
43 0328.300.200 650,000(đ)
Mua
44 0368.322.022 650,000(đ)
Mua
45 0335.133.033 650,000(đ)
Mua
46 0342.722.622 650,000(đ)
Mua
47 0358.633.233 650,000(đ)
Mua
48 0347.900.400 650,000(đ)
Mua
49 0337.922.422 650,000(đ)
Mua
50 0374.699.099 650,000(đ)
Mua
51 0385.700.500 715,000(đ)
Mua
52 0374.588.088 715,000(đ)
Mua
53 0392.788.088 780,000(đ)
Mua
54 0378.277.177 910,000(đ)
Mua
55 0334.799.599 1,040,000(đ)
Mua
56 0385.688.088 1,300,000(đ)
Mua
57 0339.655.455 600,000(đ)
Mua
58 0932.933.733 1,300,000(đ)
Mua
59 0898.800.500 1,300,000(đ)
Mua
60 0898.811.011 1,300,000(đ)
Mua
61 0932.933.133 1,400,000(đ)
Mua
62 0931.055.255 1,400,000(đ)
Mua
63 0931.022.722 1,400,000(đ)
Mua
64 0907.211.811 1,400,000(đ)
Mua
65 0907.055.455 1,400,000(đ)
Mua
66 0901.022.322 1,400,000(đ)
Mua
67 0901.022.722 1,400,000(đ)
Mua
68 0939.877.577 1,500,000(đ)
Mua
69 0931.011.711 1,650,000(đ)
Mua
70 0931.055.855 1,650,000(đ)
Mua
71 0932.866.066 1,650,000(đ)
Mua
72 0932.966.266 1,650,000(đ)
Mua
73 0939.122.022 1,750,000(đ)
Mua
74 0939.622.122 1,750,000(đ)
Mua
75 0939.611.211 1,750,000(đ)
Mua
76 0931.055.955 1,850,000(đ)
Mua
77 0939.966.166 1,850,000(đ)
Mua
78 0901.211.011 2,100,000(đ)
Mua
79 0931.033.733 2,100,000(đ)
Mua
80 0939.833.733 2,300,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0879.155.255 1,380,000(đ) Mua
0879.133.233 1,380,000(đ) Mua
0879.199.699 4,600,000(đ) Mua
0763.022.922 500,000(đ) Mua
0942.644.144 500,000(đ) Mua
0834.644.944 1,150,000(đ) Mua
0816.088.588 4,450,000(đ) Mua
0834.644.844 1,150,000(đ) Mua
0838.366.266 2,800,000(đ) Mua
0837.200.500 1,700,000(đ) Mua
0837.200.400 1,400,000(đ) Mua
0837.200.300 1,850,000(đ) Mua
0838.366.766 2,300,000(đ) Mua
0816.355.855 2,300,000(đ) Mua
0832.844.944 1,200,000(đ) Mua
0839.422.522 1,700,000(đ) Mua
0816.088.188 6,000,000(đ) Mua
0832.233.133 2,760,000(đ) Mua
0838.066.866 13,800,000(đ) Mua
0374.399.699 11,040,000(đ) Mua
0374.399.499 9,200,000(đ) Mua
0374.399.899 11,040,000(đ) Mua
0814.688.488 1,250,000(đ) Mua
0814.688.088 1,840,000(đ) Mua
0814.688.388 7,360,000(đ) Mua
0838.066.766 4,600,000(đ) Mua
0814.688.588 7,360,000(đ) Mua
0814.688.288 2,760,000(đ) Mua
0834.588.488 1,380,000(đ) Mua
0838.066.966 4,600,000(đ) Mua
0583.788.688 3,500,000(đ) Mua
0822.688.488 2,000,000(đ) Mua
0812.199.499 1,200,000(đ) Mua
0822.688.188 4,500,000(đ) Mua
0822.688.388 6,600,000(đ) Mua
0822.688.788 5,500,000(đ) Mua
0832.811.711 1,200,000(đ) Mua
0975.544.844 1,300,000(đ) Mua
0342.399.199 1,660,000(đ) Mua
0334.899.199 1,660,000(đ) Mua
0946.599.399 3,220,000(đ) Mua
0335.211.011 780,000(đ) Mua
0328.300.200 650,000(đ) Mua
0368.322.022 650,000(đ) Mua
0335.133.033 650,000(đ) Mua
0342.722.622 650,000(đ) Mua
0358.633.233 650,000(đ) Mua
0347.900.400 650,000(đ) Mua
0337.922.422 650,000(đ) Mua
0374.699.099 650,000(đ) Mua
0385.700.500 715,000(đ) Mua
0374.588.088 715,000(đ) Mua
0392.788.088 780,000(đ) Mua
0378.277.177 910,000(đ) Mua
0334.799.599 1,040,000(đ) Mua
0385.688.088 1,300,000(đ) Mua
0339.655.455 600,000(đ) Mua
0932.933.733 1,300,000(đ) Mua
0898.800.500 1,300,000(đ) Mua
0898.811.011 1,300,000(đ) Mua
0932.933.133 1,400,000(đ) Mua
0931.055.255 1,400,000(đ) Mua
0931.022.722 1,400,000(đ) Mua
0907.211.811 1,400,000(đ) Mua
0907.055.455 1,400,000(đ) Mua
0901.022.322 1,400,000(đ) Mua
0901.022.722 1,400,000(đ) Mua
0939.877.577 1,500,000(đ) Mua
0931.011.711 1,650,000(đ) Mua
0931.055.855 1,650,000(đ) Mua
0932.866.066 1,650,000(đ) Mua
0932.966.266 1,650,000(đ) Mua
0939.122.022 1,750,000(đ) Mua
0939.622.122 1,750,000(đ) Mua
0939.611.211 1,750,000(đ) Mua
0931.055.955 1,850,000(đ) Mua
0939.966.166 1,850,000(đ) Mua
0901.211.011 2,100,000(đ) Mua
0931.033.733 2,100,000(đ) Mua
0939.833.733 2,300,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68