sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Dạng kép: *AA.BB* Viettel Dạng kép: *AA.BB* Mobifone Dạng kép: *AA.BB* Vinaphone Dạng kép: *AA.BB* Vietnamobile Dạng kép: *AA.BB* Gmobile Dạng kép: *AA.BB* Sfone Dạng kép: *AA.BB* Cố Định

Số kép khác > Dạng kép: *AA.BB*

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0868335525 600,000(đ)
Mua
2 0869911626 1,300,000(đ)
Mua
3 0869955626 1,200,000(đ)
Mua
4 0925009929 990,000(đ)
Mua
5 0997722808 550,000(đ)
Mua
6 0993377484 550,000(đ)
Mua
7 0993116646 790,000(đ)
Mua
8 0993115535 790,000(đ)
Mua
9 0997722858 790,000(đ)
Mua
10 0997996636 890,000(đ)
Mua
11 0997886696 890,000(đ)
Mua
12 0997885595 890,000(đ)
Mua
13 0997885575 890,000(đ)
Mua
14 0997711959 890,000(đ)
Mua
15 0995577606 890,000(đ)
Mua
16 0994447717 890,000(đ)
Mua
17 0994447707 890,000(đ)
Mua
18 0994446616 890,000(đ)
Mua
19 0994446606 890,000(đ)
Mua
20 0994445595 890,000(đ)
Mua
21 0994433808 890,000(đ)
Mua
22 0993355171 890,000(đ)
Mua
23 0993344151 890,000(đ)
Mua
24 0993322959 890,000(đ)
Mua
25 0993300242 890,000(đ)
Mua
26 0997993313 990,000(đ)
Mua
27 0993443393 990,000(đ)
Mua
28 0993116636 990,000(đ)
Mua
29 0993116626 990,000(đ)
Mua
30 0993300939 1,290,000(đ)
Mua
31 0795577141 450,000(đ)
Mua
32 0971188525 450,000(đ)
Mua
33 0888.667.747 1,000,000(đ)
Mua
34 0799977090 1,800,000(đ)
Mua
35 0962669929 20,000(đ)
Mua
36 0963114404 10,000(đ)
Mua
37 0944433707 390,000(đ)
Mua
38 0858822979 499,000(đ)
Mua
39 0847744979 499,000(đ)
Mua
40 0818822979 850,000(đ)
Mua
41 0854422979 499,000(đ)
Mua
42 0847722979 850,000(đ)
Mua
43 0941110080 399,000(đ)
Mua
44 0942211757 390,000(đ)
Mua
45 0941177303 390,000(đ)
Mua
46 0943311050 390,000(đ)
Mua
47 0945511353 390,000(đ)
Mua
48 0942883303 390,000(đ)
Mua
49 0941177050 330,000(đ)
Mua
50 0964.00.77.37 1,200,000(đ)
Mua
51 098.66.55.090 760,000(đ)
Mua
52 098.6655.080 760,000(đ)
Mua
53 098.66.55.131 620,000(đ)
Mua
54 0327.113.303 500,000(đ)
Mua
55 0396.64.4.1.91 680,000(đ)
Mua
56 0348.99.4.4.84 860,000(đ)
Mua
57 0775.449.979 1,500,000(đ)
Mua
58 0785.886.646 600,000(đ)
Mua
59 0967.755.303 650,000(đ)
Mua
60 0967.33.5.5.85 1,300,000(đ)
Mua
61 096.777.4424 580,000(đ)
Mua
62 0967.55.2.2.92 1,200,000(đ)
Mua
63 096.77.11.3.73 980,000(đ)
Mua
64 096.77.66.949 520,000(đ)
Mua
65 0967.550.060 520,000(đ)
Mua
66 0927.996.626 560,000(đ)
Mua
67 0927.996.606 560,000(đ)
Mua
68 0986.22.11.71 980,000(đ)
Mua
69 09.73.00.77.37 1,500,000(đ)
Mua
70 0973.77.00.40 500,000(đ)
Mua
71 0967.008.818 2,090,000(đ)
Mua
72 0986611242 450,000(đ)
Mua
73 0971669959 4,420,000(đ)
Mua
74 0832233979 13,800,000(đ)
Mua
75 0978811242 650,000(đ)
Mua
76 0967665515 650,000(đ)
Mua
77 0965445575 650,000(đ)
Mua
78 0886556696 1,900,000(đ)
Mua
79 0886119939 1,900,000(đ)
Mua
80 0886338858 1,900,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0868335525 600,000(đ) Mua
0869911626 1,300,000(đ) Mua
0869955626 1,200,000(đ) Mua
0925009929 990,000(đ) Mua
0997722808 550,000(đ) Mua
0993377484 550,000(đ) Mua
0993116646 790,000(đ) Mua
0993115535 790,000(đ) Mua
0997722858 790,000(đ) Mua
0997996636 890,000(đ) Mua
0997886696 890,000(đ) Mua
0997885595 890,000(đ) Mua
0997885575 890,000(đ) Mua
0997711959 890,000(đ) Mua
0995577606 890,000(đ) Mua
0994447717 890,000(đ) Mua
0994447707 890,000(đ) Mua
0994446616 890,000(đ) Mua
0994446606 890,000(đ) Mua
0994445595 890,000(đ) Mua
0994433808 890,000(đ) Mua
0993355171 890,000(đ) Mua
0993344151 890,000(đ) Mua
0993322959 890,000(đ) Mua
0993300242 890,000(đ) Mua
0997993313 990,000(đ) Mua
0993443393 990,000(đ) Mua
0993116636 990,000(đ) Mua
0993116626 990,000(đ) Mua
0993300939 1,290,000(đ) Mua
0795577141 450,000(đ) Mua
0971188525 450,000(đ) Mua
0888.667.747 1,000,000(đ) Mua
0799977090 1,800,000(đ) Mua
0962669929 20,000(đ) Mua
0963114404 10,000(đ) Mua
0944433707 390,000(đ) Mua
0858822979 499,000(đ) Mua
0847744979 499,000(đ) Mua
0818822979 850,000(đ) Mua
0854422979 499,000(đ) Mua
0847722979 850,000(đ) Mua
0941110080 399,000(đ) Mua
0942211757 390,000(đ) Mua
0941177303 390,000(đ) Mua
0943311050 390,000(đ) Mua
0945511353 390,000(đ) Mua
0942883303 390,000(đ) Mua
0941177050 330,000(đ) Mua
0964.00.77.37 1,200,000(đ) Mua
098.66.55.090 760,000(đ) Mua
098.6655.080 760,000(đ) Mua
098.66.55.131 620,000(đ) Mua
0327.113.303 500,000(đ) Mua
0396.64.4.1.91 680,000(đ) Mua
0348.99.4.4.84 860,000(đ) Mua
0775.449.979 1,500,000(đ) Mua
0785.886.646 600,000(đ) Mua
0967.755.303 650,000(đ) Mua
0967.33.5.5.85 1,300,000(đ) Mua
096.777.4424 580,000(đ) Mua
0967.55.2.2.92 1,200,000(đ) Mua
096.77.11.3.73 980,000(đ) Mua
096.77.66.949 520,000(đ) Mua
0967.550.060 520,000(đ) Mua
0927.996.626 560,000(đ) Mua
0927.996.606 560,000(đ) Mua
0986.22.11.71 980,000(đ) Mua
09.73.00.77.37 1,500,000(đ) Mua
0973.77.00.40 500,000(đ) Mua
0967.008.818 2,090,000(đ) Mua
0986611242 450,000(đ) Mua
0971669959 4,420,000(đ) Mua
0832233979 13,800,000(đ) Mua
0978811242 650,000(đ) Mua
0967665515 650,000(đ) Mua
0965445575 650,000(đ) Mua
0886556696 1,900,000(đ) Mua
0886119939 1,900,000(đ) Mua
0886338858 1,900,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 0868315999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 01238616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 01238616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68