sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

HL/Zalo:0838.10.10.10

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Bán Sim Số Đẹp Giá Rẻ Nhất - Giao Sim ĐK Chính Chủ Miễn Phí Toàn Quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Dạng lặp: xAB.yAB Viettel Dạng lặp: xAB.yAB Mobifone Dạng lặp: xAB.yAB Vinaphone Dạng lặp: xAB.yAB Vietnamobile Dạng lặp: xAB.yAB Gmobile Dạng lặp: xAB.yAB Sfone Dạng lặp: xAB.yAB Cố Định

Số lặp khác > Dạng lặp: xAB.yAB

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0961.468.868 10,450,000(đ)
Mua
2 0961.068.868 10,450,000(đ)
Mua
3 0971.268.868 18,050,000(đ)
Mua
4 0971.168.868 18,050,000(đ)
Mua
5 0971.568.868 23,750,000(đ)
Mua
6 0977.491.191 650,000(đ)
Mua
7 0889.761.161 860,000(đ)
Mua
8 0889.590.090 1,600,000(đ)
Mua
9 0948.301.101 560,000(đ)
Mua
10 0835.398.898 3,610,000(đ)
Mua
11 0947.912.212 400,000(đ)
Mua
12 0942.054.454 500,000(đ)
Mua
13 0917.571.171 500,000(đ)
Mua
14 0848.904.404 700,000(đ)
Mua
15 0846.904.404 700,000(đ)
Mua
16 0845.904.404 700,000(đ)
Mua
17 0842.904.404 700,000(đ)
Mua
18 0849.704.404 700,000(đ)
Mua
19 0846.704.404 700,000(đ)
Mua
20 0845.704.404 700,000(đ)
Mua
21 0842.704.404 700,000(đ)
Mua
22 0847.604.404 700,000(đ)
Mua
23 0842.604.404 700,000(đ)
Mua
24 0858.704.404 700,000(đ)
Mua
25 0855.704.404 700,000(đ)
Mua
26 0854.704.404 700,000(đ)
Mua
27 0857.604.404 700,000(đ)
Mua
28 0853.604.404 700,000(đ)
Mua
29 0942.457.757 700,000(đ)
Mua
30 0829.704.404 800,000(đ)
Mua
31 0823.704.404 800,000(đ)
Mua
32 0824.604.404 800,000(đ)
Mua
33 0823.504.404 800,000(đ)
Mua
34 0857.504.404 800,000(đ)
Mua
35 0823.004.404 800,000(đ)
Mua
36 0889.436.636 800,000(đ)
Mua
37 0889.661.161 800,000(đ)
Mua
38 0886.354.454 800,000(đ)
Mua
39 0886.314.414 800,000(đ)
Mua
40 0918.317.717 1,000,000(đ)
Mua
41 0917.416.616 1,000,000(đ)
Mua
42 0918.137.737 1,000,000(đ)
Mua
43 0945.348.848 1,000,000(đ)
Mua
44 0914.108.808 1,000,000(đ)
Mua
45 0889.637.737 1,500,000(đ)
Mua
46 0911.983.383 1,500,000(đ)
Mua
47 0945.178.878 1,500,000(đ)
Mua
48 0918.637.737 1,500,000(đ)
Mua
49 0911.448.848 1,500,000(đ)
Mua
50 0917.569.969 3,330,000(đ)
Mua
51 0829.079.979 4,750,000(đ)
Mua
52 0828.079.979 4,750,000(đ)
Mua
53 0827.079.979 4,750,000(đ)
Mua
54 0826.079.979 4,750,000(đ)
Mua
55 0825.079.979 4,750,000(đ)
Mua
56 0824.079.979 4,750,000(đ)
Mua
57 0822.079.979 4,750,000(đ)
Mua
58 0813.986.686 4,750,000(đ)
Mua
59 0836.986.686 4,750,000(đ)
Mua
60 0824.579.979 6,650,000(đ)
Mua
61 0824.279.979 6,650,000(đ)
Mua
62 0823.279.979 6,650,000(đ)
Mua
63 0348.435.535 410,000(đ)
Mua
64 0338.183.383 4,750,000(đ)
Mua
65 0971.725.525 680,000(đ)
Mua
66 0815.221.121 2,280,000(đ)
Mua
67 0852.221.121 2,090,000(đ)
Mua
68 0845.221.121 2,090,000(đ)
Mua
69 0847.112.212 2,090,000(đ)
Mua
70 0816.221.121 2,090,000(đ)
Mua
71 0814.112.212 2,090,000(đ)
Mua
72 0814.221.121 2,090,000(đ)
Mua
73 0846.221.121 2,090,000(đ)
Mua
74 0813.221.121 2,090,000(đ)
Mua
75 0813.495.595 1,300,000(đ)
Mua
76 0902.046.646 660,000(đ)
Mua
77 0904.317.717 660,000(đ)
Mua
78 0904.184.484 600,000(đ)
Mua
79 0901.510.010 630,000(đ)
Mua
80 0899.287.787 630,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0961.468.868 10,450,000(đ) Mua
0961.068.868 10,450,000(đ) Mua
0971.268.868 18,050,000(đ) Mua
0971.168.868 18,050,000(đ) Mua
0971.568.868 23,750,000(đ) Mua
0977.491.191 650,000(đ) Mua
0889.761.161 860,000(đ) Mua
0889.590.090 1,600,000(đ) Mua
0948.301.101 560,000(đ) Mua
0835.398.898 3,610,000(đ) Mua
0947.912.212 400,000(đ) Mua
0942.054.454 500,000(đ) Mua
0917.571.171 500,000(đ) Mua
0848.904.404 700,000(đ) Mua
0846.904.404 700,000(đ) Mua
0845.904.404 700,000(đ) Mua
0842.904.404 700,000(đ) Mua
0849.704.404 700,000(đ) Mua
0846.704.404 700,000(đ) Mua
0845.704.404 700,000(đ) Mua
0842.704.404 700,000(đ) Mua
0847.604.404 700,000(đ) Mua
0842.604.404 700,000(đ) Mua
0858.704.404 700,000(đ) Mua
0855.704.404 700,000(đ) Mua
0854.704.404 700,000(đ) Mua
0857.604.404 700,000(đ) Mua
0853.604.404 700,000(đ) Mua
0942.457.757 700,000(đ) Mua
0829.704.404 800,000(đ) Mua
0823.704.404 800,000(đ) Mua
0824.604.404 800,000(đ) Mua
0823.504.404 800,000(đ) Mua
0857.504.404 800,000(đ) Mua
0823.004.404 800,000(đ) Mua
0889.436.636 800,000(đ) Mua
0889.661.161 800,000(đ) Mua
0886.354.454 800,000(đ) Mua
0886.314.414 800,000(đ) Mua
0918.317.717 1,000,000(đ) Mua
0917.416.616 1,000,000(đ) Mua
0918.137.737 1,000,000(đ) Mua
0945.348.848 1,000,000(đ) Mua
0914.108.808 1,000,000(đ) Mua
0889.637.737 1,500,000(đ) Mua
0911.983.383 1,500,000(đ) Mua
0945.178.878 1,500,000(đ) Mua
0918.637.737 1,500,000(đ) Mua
0911.448.848 1,500,000(đ) Mua
0917.569.969 3,330,000(đ) Mua
0829.079.979 4,750,000(đ) Mua
0828.079.979 4,750,000(đ) Mua
0827.079.979 4,750,000(đ) Mua
0826.079.979 4,750,000(đ) Mua
0825.079.979 4,750,000(đ) Mua
0824.079.979 4,750,000(đ) Mua
0822.079.979 4,750,000(đ) Mua
0813.986.686 4,750,000(đ) Mua
0836.986.686 4,750,000(đ) Mua
0824.579.979 6,650,000(đ) Mua
0824.279.979 6,650,000(đ) Mua
0823.279.979 6,650,000(đ) Mua
0348.435.535 410,000(đ) Mua
0338.183.383 4,750,000(đ) Mua
0971.725.525 680,000(đ) Mua
0815.221.121 2,280,000(đ) Mua
0852.221.121 2,090,000(đ) Mua
0845.221.121 2,090,000(đ) Mua
0847.112.212 2,090,000(đ) Mua
0816.221.121 2,090,000(đ) Mua
0814.112.212 2,090,000(đ) Mua
0814.221.121 2,090,000(đ) Mua
0846.221.121 2,090,000(đ) Mua
0813.221.121 2,090,000(đ) Mua
0813.495.595 1,300,000(đ) Mua
0902.046.646 660,000(đ) Mua
0904.317.717 660,000(đ) Mua
0904.184.484 600,000(đ) Mua
0901.510.010 630,000(đ) Mua
0899.287.787 630,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 083.2233.666 simsodep, simgiare, tongkhosim, simthanglong, simdienthoaiĐăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Mr:Dũng

Tl:02466555666

Mb/Zalo: 0832233666

 Ms: Hằng :

Mobi/Zalo/Facebook

0838.10.10.10

++++++++++++++++++++

Góp ý/ Hotline Phụ

0377686868

0377333999

0838616789

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.555.666  -   083.22.33.666

Hotline Phụ: 0377333999 - 0377686868 - 0838616789Hotline: 024.66.555.666 - 083.2233.666