sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Sim Tứ Quý Viettel Sim Tứ Quý Mobifone Sim Tứ Quý Vinaphone Sim Tứ Quý Vietnamobile Sim Tứ Quý Gmobile Sim Tứ Quý Sfone Sim Tứ Quý Cố Định

Sim Số Đẹp Vinaphone > Sim Tứ Quý

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0854.36.0000 6,900,000(đ)
Mua
2 0853.26.0000 6,900,000(đ)
Mua
3 0812.19.2222 35,000,000(đ)
Mua
4 0839.48.7777 35,900,000(đ)
Mua
5 0858.02.9999 211,600,000(đ)
Mua
6 0859.67.8888 179,400,000(đ)
Mua
7 0837.84.2222 16,560,000(đ)
Mua
8 0857.07.5555 50,600,000(đ)
Mua
9 0848.00.7777 51,520,000(đ)
Mua
10 01299.32.0000 9,200,000(đ)
Mua
11 01235.82.0000 9,200,000(đ)
Mua
12 0829.32.0000 9,200,000(đ)
Mua
13 0835.82.0000 9,200,000(đ)
Mua
14 0834.47.8888 82,800,000(đ)
Mua
15 0948.64.8888 165,600,000(đ)
Mua
16 0888.26.9999 367,080,000(đ)
Mua
17 0915.83.9999 423,200,000(đ)
Mua
18 0855.06.1111 11,060,000(đ)
Mua
19 0834.94.1111 11,060,000(đ)
Mua
20 0834.04.1111 11,060,000(đ)
Mua
21 0833.70.1111 11,060,000(đ)
Mua
22 0829.70.1111 11,060,000(đ)
Mua
23 0829.50.1111 11,060,000(đ)
Mua
24 0826.84.1111 11,060,000(đ)
Mua
25 0826.53.1111 11,060,000(đ)
Mua
26 0822.67.1111 11,060,000(đ)
Mua
27 0822.07.1111 11,060,000(đ)
Mua
28 0818.97.1111 11,060,000(đ)
Mua
29 0817.93.1111 11,060,000(đ)
Mua
30 0815.87.1111 11,060,000(đ)
Mua
31 0815.06.1111 11,060,000(đ)
Mua
32 0853.50.1111 10,310,000(đ)
Mua
33 0835.30.1111 10,310,000(đ)
Mua
34 0843.25.1111 9,570,000(đ)
Mua
35 0847.62.1111 9,440,000(đ)
Mua
36 0846.05.1111 9,440,000(đ)
Mua
37 0842.76.1111 9,440,000(đ)
Mua
38 0819.24.1111 9,440,000(đ)
Mua
39 0814.87.1111 9,440,000(đ)
Mua
40 0816.54.1111 9,200,000(đ)
Mua
41 0855.84.1111 8,820,000(đ)
Mua
42 0816.94.1111 8,820,000(đ)
Mua
43 0859.81.0000 8,820,000(đ)
Mua
44 0847.50.1111 8,330,000(đ)
Mua
45 0838.54.1111 8,330,000(đ)
Mua
46 0859.30.4444 7,580,000(đ)
Mua
47 0858.71.4444 7,580,000(đ)
Mua
48 0858.03.4444 7,580,000(đ)
Mua
49 0826.70.4444 7,580,000(đ)
Mua
50 0824.64.0000 7,210,000(đ)
Mua
51 0832.76.0000 7,080,000(đ)
Mua
52 0847.19.0000 5,720,000(đ)
Mua
53 0813.06.3333 32,920,000(đ)
Mua
54 0827.32.3333 30,430,000(đ)
Mua
55 0849.00.3333 30,430,000(đ)
Mua
56 0834.77.3333 30,430,000(đ)
Mua
57 0842.77.3333 30,430,000(đ)
Mua
58 0827.35.3333 30,430,000(đ)
Mua
59 0816.20.3333 29,190,000(đ)
Mua
60 0817.06.3333 29,190,000(đ)
Mua
61 0848.10.3333 26,710,000(đ)
Mua
62 0817.51.3333 26,710,000(đ)
Mua
63 0857.80.3333 26,710,000(đ)
Mua
64 0817.26.3333 26,710,000(đ)
Mua
65 0817.50.3333 25,470,000(đ)
Mua
66 0845.07.3333 24,220,000(đ)
Mua
67 0846.91.3333 22,980,000(đ)
Mua
68 0847.90.3333 22,980,000(đ)
Mua
69 0816.74.3333 22,980,000(đ)
Mua
70 0854.69.3333 22,980,000(đ)
Mua
71 0839.04.3333 22,980,000(đ)
Mua
72 0819.64.3333 22,980,000(đ)
Mua
73 0817.46.3333 22,980,000(đ)
Mua
74 0846.01.3333 22,980,000(đ)
Mua
75 0854.29.3333 22,980,000(đ)
Mua
76 0846.57.3333 22,980,000(đ)
Mua
77 0854.31.3333 22,980,000(đ)
Mua
78 0846.92.3333 22,980,000(đ)
Mua
79 0844.85.3333 22,980,000(đ)
Mua
80 0846.51.3333 22,980,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0854.36.0000 6,900,000(đ) Mua
0853.26.0000 6,900,000(đ) Mua
0812.19.2222 35,000,000(đ) Mua
0839.48.7777 35,900,000(đ) Mua
0858.02.9999 211,600,000(đ) Mua
0859.67.8888 179,400,000(đ) Mua
0837.84.2222 16,560,000(đ) Mua
0857.07.5555 50,600,000(đ) Mua
0848.00.7777 51,520,000(đ) Mua
01299.32.0000 9,200,000(đ) Mua
01235.82.0000 9,200,000(đ) Mua
0829.32.0000 9,200,000(đ) Mua
0835.82.0000 9,200,000(đ) Mua
0834.47.8888 82,800,000(đ) Mua
0948.64.8888 165,600,000(đ) Mua
0888.26.9999 367,080,000(đ) Mua
0915.83.9999 423,200,000(đ) Mua
0855.06.1111 11,060,000(đ) Mua
0834.94.1111 11,060,000(đ) Mua
0834.04.1111 11,060,000(đ) Mua
0833.70.1111 11,060,000(đ) Mua
0829.70.1111 11,060,000(đ) Mua
0829.50.1111 11,060,000(đ) Mua
0826.84.1111 11,060,000(đ) Mua
0826.53.1111 11,060,000(đ) Mua
0822.67.1111 11,060,000(đ) Mua
0822.07.1111 11,060,000(đ) Mua
0818.97.1111 11,060,000(đ) Mua
0817.93.1111 11,060,000(đ) Mua
0815.87.1111 11,060,000(đ) Mua
0815.06.1111 11,060,000(đ) Mua
0853.50.1111 10,310,000(đ) Mua
0835.30.1111 10,310,000(đ) Mua
0843.25.1111 9,570,000(đ) Mua
0847.62.1111 9,440,000(đ) Mua
0846.05.1111 9,440,000(đ) Mua
0842.76.1111 9,440,000(đ) Mua
0819.24.1111 9,440,000(đ) Mua
0814.87.1111 9,440,000(đ) Mua
0816.54.1111 9,200,000(đ) Mua
0855.84.1111 8,820,000(đ) Mua
0816.94.1111 8,820,000(đ) Mua
0859.81.0000 8,820,000(đ) Mua
0847.50.1111 8,330,000(đ) Mua
0838.54.1111 8,330,000(đ) Mua
0859.30.4444 7,580,000(đ) Mua
0858.71.4444 7,580,000(đ) Mua
0858.03.4444 7,580,000(đ) Mua
0826.70.4444 7,580,000(đ) Mua
0824.64.0000 7,210,000(đ) Mua
0832.76.0000 7,080,000(đ) Mua
0847.19.0000 5,720,000(đ) Mua
0813.06.3333 32,920,000(đ) Mua
0827.32.3333 30,430,000(đ) Mua
0849.00.3333 30,430,000(đ) Mua
0834.77.3333 30,430,000(đ) Mua
0842.77.3333 30,430,000(đ) Mua
0827.35.3333 30,430,000(đ) Mua
0816.20.3333 29,190,000(đ) Mua
0817.06.3333 29,190,000(đ) Mua
0848.10.3333 26,710,000(đ) Mua
0817.51.3333 26,710,000(đ) Mua
0857.80.3333 26,710,000(đ) Mua
0817.26.3333 26,710,000(đ) Mua
0817.50.3333 25,470,000(đ) Mua
0845.07.3333 24,220,000(đ) Mua
0846.91.3333 22,980,000(đ) Mua
0847.90.3333 22,980,000(đ) Mua
0816.74.3333 22,980,000(đ) Mua
0854.69.3333 22,980,000(đ) Mua
0839.04.3333 22,980,000(đ) Mua
0819.64.3333 22,980,000(đ) Mua
0817.46.3333 22,980,000(đ) Mua
0846.01.3333 22,980,000(đ) Mua
0854.29.3333 22,980,000(đ) Mua
0846.57.3333 22,980,000(đ) Mua
0854.31.3333 22,980,000(đ) Mua
0846.92.3333 22,980,000(đ) Mua
0844.85.3333 22,980,000(đ) Mua
0846.51.3333 22,980,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68