sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Sim tiến giữa Viettel Sim tiến giữa Mobifone Sim tiến giữa Vinaphone Sim tiến giữa Vietnamobile Sim tiến giữa Gmobile Sim tiến giữa Sfone Sim tiến giữa Cố Định

Sim Số Đẹp Vinaphone > Sim tiến giữa

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0879123568 1,000,000(đ)
Mua
2 0879123168 1,840,000(đ)
Mua
3 0879123668 1,380,000(đ)
Mua
4 0879123686 1,380,000(đ)
Mua
5 0879123868 1,380,000(đ)
Mua
6 0879123879 2,760,000(đ)
Mua
7 0944345544 500,000(đ)
Mua
8 0944345500 550,000(đ)
Mua
9 0944345522 500,000(đ)
Mua
10 0944345533 500,000(đ)
Mua
11 0944345680 1,600,000(đ)
Mua
12 0946545655 600,000(đ)
Mua
13 0838012266 2,300,000(đ)
Mua
14 0838012233 1,750,000(đ)
Mua
15 0838012299 2,300,000(đ)
Mua
16 0855123388 4,600,000(đ)
Mua
17 0855123366 4,600,000(đ)
Mua
18 0855123399 4,600,000(đ)
Mua
19 0838012344 5,350,000(đ)
Mua
20 0855123246 1,500,000(đ)
Mua
21 0816356788 2,800,000(đ)
Mua
22 0855123223 2,300,000(đ)
Mua
23 0816356777 4,150,000(đ)
Mua
24 0815045666 6,000,000(đ)
Mua
25 0819612333 3,700,000(đ)
Mua
26 0858345668 8,750,000(đ)
Mua
27 0855123457 3,600,000(đ)
Mua
28 0832234677 500,000(đ)
Mua
29 0832234789 18,400,000(đ)
Mua
30 0832234569 11,040,000(đ)
Mua
31 0942123881 1,250,000(đ)
Mua
32 0942123991 1,250,000(đ)
Mua
33 0945123281 800,000(đ)
Mua
34 0942123121 1,000,000(đ)
Mua
35 0945123081 390,000(đ)
Mua
36 0945123771 390,000(đ)
Mua
37 0945123751 390,000(đ)
Mua
38 0942123181 1,380,000(đ)
Mua
39 0945123961 390,000(đ)
Mua
40 0942123191 1,380,000(đ)
Mua
41 0942123311 500,000(đ)
Mua
42 0942123470 500,000(đ)
Mua
43 0942123880 800,000(đ)
Mua
44 0942123180 500,000(đ)
Mua
45 0949345690 1,840,000(đ)
Mua
46 0942123189 1,380,000(đ)
Mua
47 0942123469 1,380,000(đ)
Mua
48 0942123869 650,000(đ)
Mua
49 0942123959 600,000(đ)
Mua
50 0942123289 1,250,000(đ)
Mua
51 0949345775 500,000(đ)
Mua
52 0942123885 1,000,000(đ)
Mua
53 0949345655 1,840,000(đ)
Mua
54 0945123173 500,000(đ)
Mua
55 0949345533 390,000(đ)
Mua
56 0945123873 500,000(đ)
Mua
57 0945123303 500,000(đ)
Mua
58 0945123193 800,000(đ)
Mua
59 0945123793 500,000(đ)
Mua
60 0949345693 2,760,000(đ)
Mua
61 0945123165 500,000(đ)
Mua
62 0945123885 1,000,000(đ)
Mua
63 0942123255 650,000(đ)
Mua
64 0942123495 1,000,000(đ)
Mua
65 0949345515 500,000(đ)
Mua
66 0942123475 650,000(đ)
Mua
67 0942123155 600,000(đ)
Mua
68 0949345685 1,840,000(đ)
Mua
69 0949345755 500,000(đ)
Mua
70 0942123986 2,300,000(đ)
Mua
71 0949345996 1,000,000(đ)
Mua
72 0942123166 1,000,000(đ)
Mua
73 0949345876 1,000,000(đ)
Mua
74 0942123496 1,250,000(đ)
Mua
75 0949345626 800,000(đ)
Mua
76 0914023496 500,000(đ)
Mua
77 0945123958 500,000(đ)
Mua
78 0945123708 500,000(đ)
Mua
79 0942123188 1,840,000(đ)
Mua
80 0942123682 800,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0879123568 1,000,000(đ) Mua
0879123168 1,840,000(đ) Mua
0879123668 1,380,000(đ) Mua
0879123686 1,380,000(đ) Mua
0879123868 1,380,000(đ) Mua
0879123879 2,760,000(đ) Mua
0944345544 500,000(đ) Mua
0944345500 550,000(đ) Mua
0944345522 500,000(đ) Mua
0944345533 500,000(đ) Mua
0944345680 1,600,000(đ) Mua
0946545655 600,000(đ) Mua
0838012266 2,300,000(đ) Mua
0838012233 1,750,000(đ) Mua
0838012299 2,300,000(đ) Mua
0855123388 4,600,000(đ) Mua
0855123366 4,600,000(đ) Mua
0855123399 4,600,000(đ) Mua
0838012344 5,350,000(đ) Mua
0855123246 1,500,000(đ) Mua
0816356788 2,800,000(đ) Mua
0855123223 2,300,000(đ) Mua
0816356777 4,150,000(đ) Mua
0815045666 6,000,000(đ) Mua
0819612333 3,700,000(đ) Mua
0858345668 8,750,000(đ) Mua
0855123457 3,600,000(đ) Mua
0832234677 500,000(đ) Mua
0832234789 18,400,000(đ) Mua
0832234569 11,040,000(đ) Mua
0942123881 1,250,000(đ) Mua
0942123991 1,250,000(đ) Mua
0945123281 800,000(đ) Mua
0942123121 1,000,000(đ) Mua
0945123081 390,000(đ) Mua
0945123771 390,000(đ) Mua
0945123751 390,000(đ) Mua
0942123181 1,380,000(đ) Mua
0945123961 390,000(đ) Mua
0942123191 1,380,000(đ) Mua
0942123311 500,000(đ) Mua
0942123470 500,000(đ) Mua
0942123880 800,000(đ) Mua
0942123180 500,000(đ) Mua
0949345690 1,840,000(đ) Mua
0942123189 1,380,000(đ) Mua
0942123469 1,380,000(đ) Mua
0942123869 650,000(đ) Mua
0942123959 600,000(đ) Mua
0942123289 1,250,000(đ) Mua
0949345775 500,000(đ) Mua
0942123885 1,000,000(đ) Mua
0949345655 1,840,000(đ) Mua
0945123173 500,000(đ) Mua
0949345533 390,000(đ) Mua
0945123873 500,000(đ) Mua
0945123303 500,000(đ) Mua
0945123193 800,000(đ) Mua
0945123793 500,000(đ) Mua
0949345693 2,760,000(đ) Mua
0945123165 500,000(đ) Mua
0945123885 1,000,000(đ) Mua
0942123255 650,000(đ) Mua
0942123495 1,000,000(đ) Mua
0949345515 500,000(đ) Mua
0942123475 650,000(đ) Mua
0942123155 600,000(đ) Mua
0949345685 1,840,000(đ) Mua
0949345755 500,000(đ) Mua
0942123986 2,300,000(đ) Mua
0949345996 1,000,000(đ) Mua
0942123166 1,000,000(đ) Mua
0949345876 1,000,000(đ) Mua
0942123496 1,250,000(đ) Mua
0949345626 800,000(đ) Mua
0914023496 500,000(đ) Mua
0945123958 500,000(đ) Mua
0945123708 500,000(đ) Mua
0942123188 1,840,000(đ) Mua
0942123682 800,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68