sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

HL/Zalo:0838.10.10.10

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Bán Sim Số Đẹp Giá Rẻ Nhất - Giao Sim ĐK Chính Chủ Trong 24h Miễn Phí
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số tiến đơn Viettel Số tiến đơn Mobifone Số tiến đơn Vinaphone Số tiến đơn Vietnamobile Số tiến đơn Gmobile Số tiến đơn Sfone Số tiến đơn Cố Định

Sim Số Đẹp Vinaphone > Số tiến đơn

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0845686789 89,000,000(đ)
Mua
2 0814688123 1,840,000(đ)
Mua
3 0832596234 650,000(đ)
Mua
4 0843119123 650,000(đ)
Mua
5 0855199789 7,600,000(đ)
Mua
6 0826799789 7,600,000(đ)
Mua
7 0852199789 6,460,000(đ)
Mua
8 0855099789 6,180,000(đ)
Mua
9 0849988789 6,180,000(đ)
Mua
10 0859099789 5,230,000(đ)
Mua
11 0852099789 5,230,000(đ)
Mua
12 0844199789 5,230,000(đ)
Mua
13 0837599789 5,230,000(đ)
Mua
14 0852775789 5,230,000(đ)
Mua
15 0842772789 5,230,000(đ)
Mua
16 0844388789 5,230,000(đ)
Mua
17 0817088789 5,230,000(đ)
Mua
18 0911288123 3,330,000(đ)
Mua
19 0948596678 2,090,000(đ)
Mua
20 0949761678 1,900,000(đ)
Mua
21 0911538567 1,900,000(đ)
Mua
22 0917759567 1,900,000(đ)
Mua
23 0914796567 1,900,000(đ)
Mua
24 0945955123 1,500,000(đ)
Mua
25 0886467234 1,100,000(đ)
Mua
26 0944605234 1,100,000(đ)
Mua
27 0941465345 1,100,000(đ)
Mua
28 0942057234 1,100,000(đ)
Mua
29 0942730345 1,100,000(đ)
Mua
30 0946375234 1,100,000(đ)
Mua
31 0845065678 8,550,000(đ)
Mua
32 0886974789 2,190,000(đ)
Mua
33 0886954789 2,190,000(đ)
Mua
34 0886945789 2,190,000(đ)
Mua
35 0886943789 2,190,000(đ)
Mua
36 0886942789 2,190,000(đ)
Mua
37 0886941789 2,190,000(đ)
Mua
38 0886914789 2,190,000(đ)
Mua
39 0886854789 2,190,000(đ)
Mua
40 0886794789 2,190,000(đ)
Mua
41 0886749789 2,190,000(đ)
Mua
42 0886748789 2,190,000(đ)
Mua
43 0886747789 2,190,000(đ)
Mua
44 0886741789 2,190,000(đ)
Mua
45 0886734789 2,190,000(đ)
Mua
46 0886714789 2,190,000(đ)
Mua
47 0886694789 2,190,000(đ)
Mua
48 0886684789 2,190,000(đ)
Mua
49 0886674789 2,190,000(đ)
Mua
50 0886614789 2,190,000(đ)
Mua
51 0886554789 2,190,000(đ)
Mua
52 0886548789 2,190,000(đ)
Mua
53 0886547789 2,190,000(đ)
Mua
54 0886544789 2,190,000(đ)
Mua
55 0886542789 2,190,000(đ)
Mua
56 0886524789 2,190,000(đ)
Mua
57 0886497789 2,190,000(đ)
Mua
58 0886495789 2,190,000(đ)
Mua
59 0886492789 2,190,000(đ)
Mua
60 0886483789 2,190,000(đ)
Mua
61 0886482789 2,190,000(đ)
Mua
62 0886471789 2,190,000(đ)
Mua
63 0886474789 2,190,000(đ)
Mua
64 0886457789 2,190,000(đ)
Mua
65 0886451789 2,190,000(đ)
Mua
66 0886449789 2,190,000(đ)
Mua
67 0886441789 2,190,000(đ)
Mua
68 0886438789 2,190,000(đ)
Mua
69 0886435789 2,190,000(đ)
Mua
70 0886431789 2,190,000(đ)
Mua
71 0886425789 2,190,000(đ)
Mua
72 0886421789 2,190,000(đ)
Mua
73 0886419789 2,190,000(đ)
Mua
74 0886417789 2,190,000(đ)
Mua
75 0886415789 2,190,000(đ)
Mua
76 0886412789 2,190,000(đ)
Mua
77 0886374789 2,190,000(đ)
Mua
78 0886347789 2,190,000(đ)
Mua
79 0886341789 2,190,000(đ)
Mua
80 0886314789 2,190,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0845686789 89,000,000(đ) Mua
0814688123 1,840,000(đ) Mua
0832596234 650,000(đ) Mua
0843119123 650,000(đ) Mua
0855199789 7,600,000(đ) Mua
0826799789 7,600,000(đ) Mua
0852199789 6,460,000(đ) Mua
0855099789 6,180,000(đ) Mua
0849988789 6,180,000(đ) Mua
0859099789 5,230,000(đ) Mua
0852099789 5,230,000(đ) Mua
0844199789 5,230,000(đ) Mua
0837599789 5,230,000(đ) Mua
0852775789 5,230,000(đ) Mua
0842772789 5,230,000(đ) Mua
0844388789 5,230,000(đ) Mua
0817088789 5,230,000(đ) Mua
0911288123 3,330,000(đ) Mua
0948596678 2,090,000(đ) Mua
0949761678 1,900,000(đ) Mua
0911538567 1,900,000(đ) Mua
0917759567 1,900,000(đ) Mua
0914796567 1,900,000(đ) Mua
0945955123 1,500,000(đ) Mua
0886467234 1,100,000(đ) Mua
0944605234 1,100,000(đ) Mua
0941465345 1,100,000(đ) Mua
0942057234 1,100,000(đ) Mua
0942730345 1,100,000(đ) Mua
0946375234 1,100,000(đ) Mua
0845065678 8,550,000(đ) Mua
0886974789 2,190,000(đ) Mua
0886954789 2,190,000(đ) Mua
0886945789 2,190,000(đ) Mua
0886943789 2,190,000(đ) Mua
0886942789 2,190,000(đ) Mua
0886941789 2,190,000(đ) Mua
0886914789 2,190,000(đ) Mua
0886854789 2,190,000(đ) Mua
0886794789 2,190,000(đ) Mua
0886749789 2,190,000(đ) Mua
0886748789 2,190,000(đ) Mua
0886747789 2,190,000(đ) Mua
0886741789 2,190,000(đ) Mua
0886734789 2,190,000(đ) Mua
0886714789 2,190,000(đ) Mua
0886694789 2,190,000(đ) Mua
0886684789 2,190,000(đ) Mua
0886674789 2,190,000(đ) Mua
0886614789 2,190,000(đ) Mua
0886554789 2,190,000(đ) Mua
0886548789 2,190,000(đ) Mua
0886547789 2,190,000(đ) Mua
0886544789 2,190,000(đ) Mua
0886542789 2,190,000(đ) Mua
0886524789 2,190,000(đ) Mua
0886497789 2,190,000(đ) Mua
0886495789 2,190,000(đ) Mua
0886492789 2,190,000(đ) Mua
0886483789 2,190,000(đ) Mua
0886482789 2,190,000(đ) Mua
0886471789 2,190,000(đ) Mua
0886474789 2,190,000(đ) Mua
0886457789 2,190,000(đ) Mua
0886451789 2,190,000(đ) Mua
0886449789 2,190,000(đ) Mua
0886441789 2,190,000(đ) Mua
0886438789 2,190,000(đ) Mua
0886435789 2,190,000(đ) Mua
0886431789 2,190,000(đ) Mua
0886425789 2,190,000(đ) Mua
0886421789 2,190,000(đ) Mua
0886419789 2,190,000(đ) Mua
0886417789 2,190,000(đ) Mua
0886415789 2,190,000(đ) Mua
0886412789 2,190,000(đ) Mua
0886374789 2,190,000(đ) Mua
0886347789 2,190,000(đ) Mua
0886341789 2,190,000(đ) Mua
0886314789 2,190,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 083.2233.666 simsodep, simgiare, simthanglong, tongkhosim, simdienthoai, simphongthuyĐăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Mr:Dũng

Tl:02466555666

Mb/Zalo: 0832233666

 Ms: Hằng :

Mobi/Zalo/Facebook

0838.10.10.10

++++++++++++++++++++

Góp ý/ Hotline Phụ

0377686868

0377333999

0838616789

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.555.666  -   083.22.33.666

Hotline Phụ: 0377333999 - 0377686868 - 0838616789Hotline: 024.66.555.666 - 083.2233.666