sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số Thần Tài Viettel Số Thần Tài Mobifone Số Thần Tài Vinaphone Số Thần Tài Vietnamobile Số Thần Tài Gmobile Số Thần Tài Sfone Số Thần Tài Cố Định

Sim Số Đẹp Vinaphone > Số Thần Tài

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0879129139 1,000,000(đ)
Mua
2 0879196979 2,300,000(đ)
Mua
3 0837117939 4,600,000(đ)
Mua
4 0843117779 2,300,000(đ)
Mua
5 0843119339 1,840,000(đ)
Mua
6 0916280479 1,100,000(đ)
Mua
7 0843118779 800,000(đ)
Mua
8 0942030579 1,380,000(đ)
Mua
9 0812789679 1,840,000(đ)
Mua
10 0819989679 1,840,000(đ)
Mua
11 0839199679 1,660,000(đ)
Mua
12 0832299679 1,380,000(đ)
Mua
13 0817899679 1,200,000(đ)
Mua
14 0819789679 2,760,000(đ)
Mua
15 0819119679 2,300,000(đ)
Mua
16 0813789679 2,300,000(đ)
Mua
17 0822689679 1,380,000(đ)
Mua
18 0819899179 1,000,000(đ)
Mua
19 0826899379 1,000,000(đ)
Mua
20 0832789279 1,200,000(đ)
Mua
21 0826689179 1,000,000(đ)
Mua
22 0839389279 1,380,000(đ)
Mua
23 0836689279 1,200,000(đ)
Mua
24 0834899179 800,000(đ)
Mua
25 0839899179 1,200,000(đ)
Mua
26 0859699179 1,000,000(đ)
Mua
27 0852699579 800,000(đ)
Mua
28 0859899179 1,300,000(đ)
Mua
29 0859299179 1,000,000(đ)
Mua
30 0858299579 1,380,000(đ)
Mua
31 0817689679 1,000,000(đ)
Mua
32 0819269679 1,380,000(đ)
Mua
33 0829389679 1,200,000(đ)
Mua
34 0825689679 1,200,000(đ)
Mua
35 0852696239 800,000(đ)
Mua
36 0815689139 1,000,000(đ)
Mua
37 0835191679 1,300,000(đ)
Mua
38 0836289379 1,300,000(đ)
Mua
39 0856189579 1,380,000(đ)
Mua
40 0838259379 1,000,000(đ)
Mua
41 0836696379 1,380,000(đ)
Mua
42 0856159679 1,200,000(đ)
Mua
43 0825323679 1,000,000(đ)
Mua
44 0859569279 1,380,000(đ)
Mua
45 0818336379 1,380,000(đ)
Mua
46 0835586179 1,000,000(đ)
Mua
47 0816996239 1,000,000(đ)
Mua
48 0819189239 1,000,000(đ)
Mua
49 0813678139 1,380,000(đ)
Mua
50 0812678139 1,380,000(đ)
Mua
51 0819369239 800,000(đ)
Mua
52 0825258279 1,000,000(đ)
Mua
53 0825298279 500,000(đ)
Mua
54 0828468279 800,000(đ)
Mua
55 0828398279 800,000(đ)
Mua
56 0827128279 500,000(đ)
Mua
57 0822989679 1,000,000(đ)
Mua
58 0817113679 800,000(đ)
Mua
59 0839599579 800,000(đ)
Mua
60 0812899279 1,380,000(đ)
Mua
61 0819678339 1,660,000(đ)
Mua
62 0826299239 500,000(đ)
Mua
63 0826899239 500,000(đ)
Mua
64 0812139679 1,380,000(đ)
Mua
65 0839568239 800,000(đ)
Mua
66 0833989679 1,300,000(đ)
Mua
67 0825678139 1,380,000(đ)
Mua
68 0817559279 500,000(đ)
Mua
69 0813919679 1,000,000(đ)
Mua
70 0828289239 1,000,000(đ)
Mua
71 0812891979 3,500,000(đ)
Mua
72 0812129279 1,300,000(đ)
Mua
73 0818129279 1,380,000(đ)
Mua
74 0829669279 1,380,000(đ)
Mua
75 0823238279 1,380,000(đ)
Mua
76 0858119679 1,380,000(đ)
Mua
77 0819110579 1,200,000(đ)
Mua
78 0818699579 1,660,000(đ)
Mua
79 0839699279 1,200,000(đ)
Mua
80 0859269179 1,000,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0879129139 1,000,000(đ) Mua
0879196979 2,300,000(đ) Mua
0837117939 4,600,000(đ) Mua
0843117779 2,300,000(đ) Mua
0843119339 1,840,000(đ) Mua
0916280479 1,100,000(đ) Mua
0843118779 800,000(đ) Mua
0942030579 1,380,000(đ) Mua
0812789679 1,840,000(đ) Mua
0819989679 1,840,000(đ) Mua
0839199679 1,660,000(đ) Mua
0832299679 1,380,000(đ) Mua
0817899679 1,200,000(đ) Mua
0819789679 2,760,000(đ) Mua
0819119679 2,300,000(đ) Mua
0813789679 2,300,000(đ) Mua
0822689679 1,380,000(đ) Mua
0819899179 1,000,000(đ) Mua
0826899379 1,000,000(đ) Mua
0832789279 1,200,000(đ) Mua
0826689179 1,000,000(đ) Mua
0839389279 1,380,000(đ) Mua
0836689279 1,200,000(đ) Mua
0834899179 800,000(đ) Mua
0839899179 1,200,000(đ) Mua
0859699179 1,000,000(đ) Mua
0852699579 800,000(đ) Mua
0859899179 1,300,000(đ) Mua
0859299179 1,000,000(đ) Mua
0858299579 1,380,000(đ) Mua
0817689679 1,000,000(đ) Mua
0819269679 1,380,000(đ) Mua
0829389679 1,200,000(đ) Mua
0825689679 1,200,000(đ) Mua
0852696239 800,000(đ) Mua
0815689139 1,000,000(đ) Mua
0835191679 1,300,000(đ) Mua
0836289379 1,300,000(đ) Mua
0856189579 1,380,000(đ) Mua
0838259379 1,000,000(đ) Mua
0836696379 1,380,000(đ) Mua
0856159679 1,200,000(đ) Mua
0825323679 1,000,000(đ) Mua
0859569279 1,380,000(đ) Mua
0818336379 1,380,000(đ) Mua
0835586179 1,000,000(đ) Mua
0816996239 1,000,000(đ) Mua
0819189239 1,000,000(đ) Mua
0813678139 1,380,000(đ) Mua
0812678139 1,380,000(đ) Mua
0819369239 800,000(đ) Mua
0825258279 1,000,000(đ) Mua
0825298279 500,000(đ) Mua
0828468279 800,000(đ) Mua
0828398279 800,000(đ) Mua
0827128279 500,000(đ) Mua
0822989679 1,000,000(đ) Mua
0817113679 800,000(đ) Mua
0839599579 800,000(đ) Mua
0812899279 1,380,000(đ) Mua
0819678339 1,660,000(đ) Mua
0826299239 500,000(đ) Mua
0826899239 500,000(đ) Mua
0812139679 1,380,000(đ) Mua
0839568239 800,000(đ) Mua
0833989679 1,300,000(đ) Mua
0825678139 1,380,000(đ) Mua
0817559279 500,000(đ) Mua
0813919679 1,000,000(đ) Mua
0828289239 1,000,000(đ) Mua
0812891979 3,500,000(đ) Mua
0812129279 1,300,000(đ) Mua
0818129279 1,380,000(đ) Mua
0829669279 1,380,000(đ) Mua
0823238279 1,380,000(đ) Mua
0858119679 1,380,000(đ) Mua
0819110579 1,200,000(đ) Mua
0818699579 1,660,000(đ) Mua
0839699279 1,200,000(đ) Mua
0859269179 1,000,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68