sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số Taxi 2 Viettel Số Taxi 2 Mobifone Số Taxi 2 Vinaphone Số Taxi 2 Vietnamobile Số Taxi 2 Gmobile Số Taxi 2 Sfone Số Taxi 2 Cố Định

Sim Số Đẹp Vinaphone > Số Taxi 2

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0837.12.12.12 82,800,000(đ)
Mua
2 0838.10.10.10 110,400,000(đ)
Mua
3 0832.59.59.59 184,000,000(đ)
Mua
4 0838.61.61.61 138,000,000(đ)
Mua
5 0856.05.05.05 47,500,000(đ)
Mua
6 0818.25.25.25 76,360,000(đ)
Mua
7 0833.61.61.61 115,000,000(đ)
Mua
8 0813.96.96.96 127,880,000(đ)
Mua
9 0819.96.96.96 139,840,000(đ)
Mua
10 0886.18.18.18 311,880,000(đ)
Mua
11 0849.49.49.49 726,800,000(đ)
Mua
12 0837.93.93.93 72,040,000(đ)
Mua
13 0856.92.92.92 63,350,000(đ)
Mua
14 0828.50.50.50 63,350,000(đ)
Mua
15 0825.01.01.01 52,170,000(đ)
Mua
16 0823.01.01.01 52,170,000(đ)
Mua
17 0814.90.90.90 50,930,000(đ)
Mua
18 0839.84.84.84 49,680,000(đ)
Mua
19 0843.05.05.05 48,440,000(đ)
Mua
20 0857.49.49.49 44,720,000(đ)
Mua
21 0852.84.84.84 44,720,000(đ)
Mua
22 0854.74.74.74 44,720,000(đ)
Mua
23 0828.34.34.34 44,720,000(đ)
Mua
24 0854.73.73.73 44,720,000(đ)
Mua
25 0854.43.43.43 44,720,000(đ)
Mua
26 0825.42.42.42 44,720,000(đ)
Mua
27 0842.20.20.20 44,720,000(đ)
Mua
28 0843.14.14.14 40,990,000(đ)
Mua
29 0854.01.01.01 40,990,000(đ)
Mua
30 0847.01.01.01 40,990,000(đ)
Mua
31 0845.30.30.30 40,990,000(đ)
Mua
32 0844.71.71.71 20,240,000(đ)
Mua
33 0825.30.30.30 30,360,000(đ)
Mua
34 0837.23.23.23 39,100,000(đ)
Mua
35 0817.94.94.94 41,590,000(đ)
Mua
36 0855.71.71.71 46,000,000(đ)
Mua
37 0848.74.74.74 46,190,000(đ)
Mua
38 0857.90.90.90 50,600,000(đ)
Mua
39 0853.24.24.24 55,200,000(đ)
Mua
40 0823.31.31.31 55,200,000(đ)
Mua
41 0856.17.17.17 64,400,000(đ)
Mua
42 0847.81.81.81 64,400,000(đ)
Mua
43 0852.81.81.81 73,600,000(đ)
Mua
44 0858.92.92.92 81,880,000(đ)
Mua
45 0941.90.90.90 101,390,000(đ)
Mua
46 0827.96.96.96 110,400,000(đ)
Mua
47 0848.98.98.98 113,160,000(đ)
Mua
48 0911.07.07.07 257,790,000(đ)
Mua
49 0814.51.51.51 46,000,000(đ)
Mua
50 0854.70.70.70 64,400,000(đ)
Mua
51 0853.37.37.37 73,600,000(đ)
Mua
52 0947.08.08.08 82,800,000(đ)
Mua
53 0827.64.64.64 82,800,000(đ)
Mua
54 0836.61.61.61 115,000,000(đ)
Mua
55 0814.74.74.74 165,300,000(đ)
Mua
56 0888.38.38.38 655,500,000(đ)
Mua
57 0946.09.09.09 190,000,000(đ)
Mua
58 0858.56.56.56 142,790,000(đ)
Mua
59 0828.06.06.06 82,070,000(đ)
Mua
60 0856.56.56.56 1,098,200,000(đ)
Mua
61 0854.40.40.40 38,000,000(đ)
Mua
62 0827.06.06.06 47,500,000(đ)
Mua
63 0829.32.32.32 57,000,000(đ)
Mua
64 0818.21.21.21 64,600,000(đ)
Mua
65 0853.95.95.95 65,550,000(đ)
Mua
66 0837.35.35.35 95,000,000(đ)
Mua
67 0813.29.29.29 99,750,000(đ)
Mua
68 0857.37.37.37 104,500,000(đ)
Mua
69 0852.37.37.37 104,500,000(đ)
Mua
70 0859.07.07.07 109,250,000(đ)
Mua
71 0858.07.07.07 114,000,000(đ)
Mua
72 0857.07.07.07 118,750,000(đ)
Mua
73 0826.37.37.37 123,500,000(đ)
Mua
74 0816.37.37.37 123,500,000(đ)
Mua
75 0828.37.37.37 142,500,000(đ)
Mua
76 0822.69.69.69 209,000,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0837.12.12.12 82,800,000(đ) Mua
0838.10.10.10 110,400,000(đ) Mua
0832.59.59.59 184,000,000(đ) Mua
0838.61.61.61 138,000,000(đ) Mua
0856.05.05.05 47,500,000(đ) Mua
0818.25.25.25 76,360,000(đ) Mua
0833.61.61.61 115,000,000(đ) Mua
0813.96.96.96 127,880,000(đ) Mua
0819.96.96.96 139,840,000(đ) Mua
0886.18.18.18 311,880,000(đ) Mua
0849.49.49.49 726,800,000(đ) Mua
0837.93.93.93 72,040,000(đ) Mua
0856.92.92.92 63,350,000(đ) Mua
0828.50.50.50 63,350,000(đ) Mua
0825.01.01.01 52,170,000(đ) Mua
0823.01.01.01 52,170,000(đ) Mua
0814.90.90.90 50,930,000(đ) Mua
0839.84.84.84 49,680,000(đ) Mua
0843.05.05.05 48,440,000(đ) Mua
0857.49.49.49 44,720,000(đ) Mua
0852.84.84.84 44,720,000(đ) Mua
0854.74.74.74 44,720,000(đ) Mua
0828.34.34.34 44,720,000(đ) Mua
0854.73.73.73 44,720,000(đ) Mua
0854.43.43.43 44,720,000(đ) Mua
0825.42.42.42 44,720,000(đ) Mua
0842.20.20.20 44,720,000(đ) Mua
0843.14.14.14 40,990,000(đ) Mua
0854.01.01.01 40,990,000(đ) Mua
0847.01.01.01 40,990,000(đ) Mua
0845.30.30.30 40,990,000(đ) Mua
0844.71.71.71 20,240,000(đ) Mua
0825.30.30.30 30,360,000(đ) Mua
0837.23.23.23 39,100,000(đ) Mua
0817.94.94.94 41,590,000(đ) Mua
0855.71.71.71 46,000,000(đ) Mua
0848.74.74.74 46,190,000(đ) Mua
0857.90.90.90 50,600,000(đ) Mua
0853.24.24.24 55,200,000(đ) Mua
0823.31.31.31 55,200,000(đ) Mua
0856.17.17.17 64,400,000(đ) Mua
0847.81.81.81 64,400,000(đ) Mua
0852.81.81.81 73,600,000(đ) Mua
0858.92.92.92 81,880,000(đ) Mua
0941.90.90.90 101,390,000(đ) Mua
0827.96.96.96 110,400,000(đ) Mua
0848.98.98.98 113,160,000(đ) Mua
0911.07.07.07 257,790,000(đ) Mua
0814.51.51.51 46,000,000(đ) Mua
0854.70.70.70 64,400,000(đ) Mua
0853.37.37.37 73,600,000(đ) Mua
0947.08.08.08 82,800,000(đ) Mua
0827.64.64.64 82,800,000(đ) Mua
0836.61.61.61 115,000,000(đ) Mua
0814.74.74.74 165,300,000(đ) Mua
0888.38.38.38 655,500,000(đ) Mua
0946.09.09.09 190,000,000(đ) Mua
0858.56.56.56 142,790,000(đ) Mua
0828.06.06.06 82,070,000(đ) Mua
0856.56.56.56 1,098,200,000(đ) Mua
0854.40.40.40 38,000,000(đ) Mua
0827.06.06.06 47,500,000(đ) Mua
0829.32.32.32 57,000,000(đ) Mua
0818.21.21.21 64,600,000(đ) Mua
0853.95.95.95 65,550,000(đ) Mua
0837.35.35.35 95,000,000(đ) Mua
0813.29.29.29 99,750,000(đ) Mua
0857.37.37.37 104,500,000(đ) Mua
0852.37.37.37 104,500,000(đ) Mua
0859.07.07.07 109,250,000(đ) Mua
0858.07.07.07 114,000,000(đ) Mua
0857.07.07.07 118,750,000(đ) Mua
0826.37.37.37 123,500,000(đ) Mua
0816.37.37.37 123,500,000(đ) Mua
0828.37.37.37 142,500,000(đ) Mua
0822.69.69.69 209,000,000(đ) Mua
  Sim số đẹp là gì?

  Sim số đẹp là gì


  Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

  Sim số đẹp là gì?

  - Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

  - Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

  + Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

  + Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

  + Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

  + Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

  + Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


  Cách mua sim số đẹp như thế nào?

  Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

  Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

  Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789  Đăng bán sim
  Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

  Ads 3

   

   

   
  Tìm sim năm sinh  mặc định 19xx m/d/Y

  Hỗ trợ khách hàng

     Ms Hằng: 024.66.55.9999

  Zalo: 08683.15.9999


  Mr Dũng : 024.66.555.999

  Zalo: 0838616789

   

   Mr Lăng : 024.66.555.666

  Zalo: 0838616789

   

  Thời Gian Làm Việc

   

  Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

   

  Chủ nhật: 8h00 - 18h00

   

  Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

   

  Số đẹp theo phong thủy
  Tin tức
  Chọn theo giá tiền
  Quảng cáo
   

  Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

  Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

  Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

  Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

   

  
  

  Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68