sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số Taxi 3 Viettel Số Taxi 3 Mobifone Số Taxi 3 Vinaphone Số Taxi 3 Vietnamobile Số Taxi 3 Gmobile Số Taxi 3 Sfone Số Taxi 3 Cố Định

Sim Số Đẹp Vinaphone > Số Taxi 3

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0816163163 18,400,000(đ)
Mua
2 0818163163 18,400,000(đ)
Mua
3 0829162162 13,800,000(đ)
Mua
4 0816192192 13,800,000(đ)
Mua
5 0843268268 55,200,000(đ)
Mua
6 0812.192.192 17,500,000(đ)
Mua
7 0812.195.195 13,800,000(đ)
Mua
8 0812.197.197 13,800,000(đ)
Mua
9 0839.194.194 8,300,000(đ)
Mua
10 0816.106.106 7,850,000(đ)
Mua
11 0838.221.221 7,850,000(đ)
Mua
12 0835.390.390 6,900,000(đ)
Mua
13 0837.202.202 6,450,000(đ)
Mua
14 0837.203.203 6,450,000(đ)
Mua
15 0839.487.487 6,000,000(đ)
Mua
16 0855.481.481 5,550,000(đ)
Mua
17 0839.527.527 5,550,000(đ)
Mua
18 0859.433.433 5,100,000(đ)
Mua
19 0833.476.476 5,100,000(đ)
Mua
20 0859.435.435 4,600,000(đ)
Mua
21 0833.462.462 4,600,000(đ)
Mua
22 0837.924.924 3,700,000(đ)
Mua
23 0835.341.341 3,700,000(đ)
Mua
24 0853.260.260 3,500,000(đ)
Mua
25 0819068068 35,880,000(đ)
Mua
26 0834588588 35,880,000(đ)
Mua
27 0859159159 35,880,000(đ)
Mua
28 0812068068 33,120,000(đ)
Mua
29 0838616616 33,120,000(đ)
Mua
30 0832234234 32,200,000(đ)
Mua
31 0832233233 30,360,000(đ)
Mua
32 0812190190 25,760,000(đ)
Mua
33 0857159159 23,000,000(đ)
Mua
34 0843119119 23,000,000(đ)
Mua
35 0843118118 23,000,000(đ)
Mua
36 0843117117 18,400,000(đ)
Mua
37 0837121121 14,720,000(đ)
Mua
38 0854367367 13,800,000(đ)
Mua
39 0855124124 11,040,000(đ)
Mua
40 0838231231 9,200,000(đ)
Mua
41 0853264264 4,600,000(đ)
Mua
42 0853794794 4,600,000(đ)
Mua
43 01275986986 41,400,000(đ)
Mua
44 0815986986 41,400,000(đ)
Mua
45 0916.961.961 47,840,000(đ)
Mua
46 0912903903 23,750,000(đ)
Mua
47 0839626626 27,550,000(đ)
Mua
48 0833982982 11,060,000(đ)
Mua
49 0855867867 11,060,000(đ)
Mua
50 0855812812 11,060,000(đ)
Mua
51 0816655655 11,060,000(đ)
Mua
52 0855390390 11,060,000(đ)
Mua
53 0816292292 11,060,000(đ)
Mua
54 0813292292 11,060,000(đ)
Mua
55 0855219219 11,060,000(đ)
Mua
56 0855150150 11,060,000(đ)
Mua
57 0833483483 9,200,000(đ)
Mua
58 0829492492 7,950,000(đ)
Mua
59 0846950950 7,580,000(đ)
Mua
60 0847855855 7,580,000(đ)
Mua
61 0855492492 7,580,000(đ)
Mua
62 0846932932 7,210,000(đ)
Mua
63 0846920920 7,210,000(đ)
Mua
64 0846875875 7,210,000(đ)
Mua
65 0846872872 7,210,000(đ)
Mua
66 0846827827 7,210,000(đ)
Mua
67 0829644644 7,210,000(đ)
Mua
68 0855953953 7,080,000(đ)
Mua
69 0829849849 6,840,000(đ)
Mua
70 0835339339 26,710,000(đ)
Mua
71 0843909909 16,900,000(đ)
Mua
72 0833096096 16,900,000(đ)
Mua
73 0855072072 16,900,000(đ)
Mua
74 0849008008 16,900,000(đ)
Mua
75 0819933933 14,540,000(đ)
Mua
76 0812933933 14,540,000(đ)
Mua
77 0855290290 14,540,000(đ)
Mua
78 0839092092 14,540,000(đ)
Mua
79 0829092092 14,540,000(đ)
Mua
80 0829989989 193,760,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0816163163 18,400,000(đ) Mua
0818163163 18,400,000(đ) Mua
0829162162 13,800,000(đ) Mua
0816192192 13,800,000(đ) Mua
0843268268 55,200,000(đ) Mua
0812.192.192 17,500,000(đ) Mua
0812.195.195 13,800,000(đ) Mua
0812.197.197 13,800,000(đ) Mua
0839.194.194 8,300,000(đ) Mua
0816.106.106 7,850,000(đ) Mua
0838.221.221 7,850,000(đ) Mua
0835.390.390 6,900,000(đ) Mua
0837.202.202 6,450,000(đ) Mua
0837.203.203 6,450,000(đ) Mua
0839.487.487 6,000,000(đ) Mua
0855.481.481 5,550,000(đ) Mua
0839.527.527 5,550,000(đ) Mua
0859.433.433 5,100,000(đ) Mua
0833.476.476 5,100,000(đ) Mua
0859.435.435 4,600,000(đ) Mua
0833.462.462 4,600,000(đ) Mua
0837.924.924 3,700,000(đ) Mua
0835.341.341 3,700,000(đ) Mua
0853.260.260 3,500,000(đ) Mua
0819068068 35,880,000(đ) Mua
0834588588 35,880,000(đ) Mua
0859159159 35,880,000(đ) Mua
0812068068 33,120,000(đ) Mua
0838616616 33,120,000(đ) Mua
0832234234 32,200,000(đ) Mua
0832233233 30,360,000(đ) Mua
0812190190 25,760,000(đ) Mua
0857159159 23,000,000(đ) Mua
0843119119 23,000,000(đ) Mua
0843118118 23,000,000(đ) Mua
0843117117 18,400,000(đ) Mua
0837121121 14,720,000(đ) Mua
0854367367 13,800,000(đ) Mua
0855124124 11,040,000(đ) Mua
0838231231 9,200,000(đ) Mua
0853264264 4,600,000(đ) Mua
0853794794 4,600,000(đ) Mua
01275986986 41,400,000(đ) Mua
0815986986 41,400,000(đ) Mua
0916.961.961 47,840,000(đ) Mua
0912903903 23,750,000(đ) Mua
0839626626 27,550,000(đ) Mua
0833982982 11,060,000(đ) Mua
0855867867 11,060,000(đ) Mua
0855812812 11,060,000(đ) Mua
0816655655 11,060,000(đ) Mua
0855390390 11,060,000(đ) Mua
0816292292 11,060,000(đ) Mua
0813292292 11,060,000(đ) Mua
0855219219 11,060,000(đ) Mua
0855150150 11,060,000(đ) Mua
0833483483 9,200,000(đ) Mua
0829492492 7,950,000(đ) Mua
0846950950 7,580,000(đ) Mua
0847855855 7,580,000(đ) Mua
0855492492 7,580,000(đ) Mua
0846932932 7,210,000(đ) Mua
0846920920 7,210,000(đ) Mua
0846875875 7,210,000(đ) Mua
0846872872 7,210,000(đ) Mua
0846827827 7,210,000(đ) Mua
0829644644 7,210,000(đ) Mua
0855953953 7,080,000(đ) Mua
0829849849 6,840,000(đ) Mua
0835339339 26,710,000(đ) Mua
0843909909 16,900,000(đ) Mua
0833096096 16,900,000(đ) Mua
0855072072 16,900,000(đ) Mua
0849008008 16,900,000(đ) Mua
0819933933 14,540,000(đ) Mua
0812933933 14,540,000(đ) Mua
0855290290 14,540,000(đ) Mua
0839092092 14,540,000(đ) Mua
0829092092 14,540,000(đ) Mua
0829989989 193,760,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68