sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số ông địa Viettel Số ông địa Mobifone Số ông địa Vinaphone Số ông địa Vietnamobile Số ông địa Gmobile Số ông địa Sfone Số ông địa Cố Định

Sim Số Đẹp Vinaphone > Số ông địa

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0879187878 2,300,000(đ)
Mua
2 0837115678 23,000,000(đ)
Mua
3 0832233338 8,280,000(đ)
Mua
4 0838068078 4,600,000(đ)
Mua
5 0838616678 4,600,000(đ)
Mua
6 0838066678 2,300,000(đ)
Mua
7 0834335338 2,300,000(đ)
Mua
8 0843118338 2,300,000(đ)
Mua
9 0843118778 2,300,000(đ)
Mua
10 0837117778 2,300,000(đ)
Mua
11 0837117878 2,300,000(đ)
Mua
12 0843117778 1,380,000(đ)
Mua
13 0843116678 1,380,000(đ)
Mua
14 0838066878 1,380,000(đ)
Mua
15 0843117678 1,250,000(đ)
Mua
16 0843119678 1,250,000(đ)
Mua
17 0834335778 500,000(đ)
Mua
18 0818818378 1,380,000(đ)
Mua
19 0823866338 800,000(đ)
Mua
20 0819996978 1,000,000(đ)
Mua
21 0913666978 1,200,000(đ)
Mua
22 0822666978 1,200,000(đ)
Mua
23 0816050578 1,000,000(đ)
Mua
24 0816010178 800,000(đ)
Mua
25 0815010178 800,000(đ)
Mua
26 0812111278 1,000,000(đ)
Mua
27 0813121278 1,380,000(đ)
Mua
28 0839888978 1,000,000(đ)
Mua
29 0828688238 1,200,000(đ)
Mua
30 0818688938 800,000(đ)
Mua
31 0835999338 1,000,000(đ)
Mua
32 0816888238 1,660,000(đ)
Mua
33 0823666278 1,000,000(đ)
Mua
34 0826884078 1,380,000(đ)
Mua
35 0813070778 1,000,000(đ)
Mua
36 0813090978 1,000,000(đ)
Mua
37 0828686238 1,000,000(đ)
Mua
38 0818818278 1,380,000(đ)
Mua
39 0818188178 1,380,000(đ)
Mua
40 0828818238 1,380,000(đ)
Mua
41 0816686138 800,000(đ)
Mua
42 0816866138 800,000(đ)
Mua
43 0816221178 800,000(đ)
Mua
44 0911200878 1,200,000(đ)
Mua
45 0911240378 1,050,000(đ)
Mua
46 0911240778 1,050,000(đ)
Mua
47 0911240978 1,200,000(đ)
Mua
48 0818868238 1,380,000(đ)
Mua
49 0818188978 1,000,000(đ)
Mua
50 0838818978 800,000(đ)
Mua
51 0818188238 1,660,000(đ)
Mua
52 0835888278 800,000(đ)
Mua
53 0836386078 1,000,000(đ)
Mua
54 0815030378 1,000,000(đ)
Mua
55 0815050578 1,200,000(đ)
Mua
56 0819989078 1,200,000(đ)
Mua
57 0819699078 1,200,000(đ)
Mua
58 0838090978 1,200,000(đ)
Mua
59 0819969078 1,200,000(đ)
Mua
60 0819919078 1,380,000(đ)
Mua
61 0819929078 1,200,000(đ)
Mua
62 0819199078 1,200,000(đ)
Mua
63 0819299078 1,200,000(đ)
Mua
64 0819181178 800,000(đ)
Mua
65 0818221178 1,000,000(đ)
Mua
66 0816101178 800,000(đ)
Mua
67 0857121278 1,000,000(đ)
Mua
68 0813030378 1,000,000(đ)
Mua
69 0818388238 1,380,000(đ)
Mua
70 0948100578 1,000,000(đ)
Mua
71 0911110978 1,840,000(đ)
Mua
72 0911240278 1,050,000(đ)
Mua
73 0911240478 1,200,000(đ)
Mua
74 0813555978 800,000(đ)
Mua
75 0828388138 800,000(đ)
Mua
76 0826888938 800,000(đ)
Mua
77 0828188238 1,200,000(đ)
Mua
78 0889066778 2,300,000(đ)
Mua
79 0818170878 800,000(đ)
Mua
80 0818668238 1,200,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0879187878 2,300,000(đ) Mua
0837115678 23,000,000(đ) Mua
0832233338 8,280,000(đ) Mua
0838068078 4,600,000(đ) Mua
0838616678 4,600,000(đ) Mua
0838066678 2,300,000(đ) Mua
0834335338 2,300,000(đ) Mua
0843118338 2,300,000(đ) Mua
0843118778 2,300,000(đ) Mua
0837117778 2,300,000(đ) Mua
0837117878 2,300,000(đ) Mua
0843117778 1,380,000(đ) Mua
0843116678 1,380,000(đ) Mua
0838066878 1,380,000(đ) Mua
0843117678 1,250,000(đ) Mua
0843119678 1,250,000(đ) Mua
0834335778 500,000(đ) Mua
0818818378 1,380,000(đ) Mua
0823866338 800,000(đ) Mua
0819996978 1,000,000(đ) Mua
0913666978 1,200,000(đ) Mua
0822666978 1,200,000(đ) Mua
0816050578 1,000,000(đ) Mua
0816010178 800,000(đ) Mua
0815010178 800,000(đ) Mua
0812111278 1,000,000(đ) Mua
0813121278 1,380,000(đ) Mua
0839888978 1,000,000(đ) Mua
0828688238 1,200,000(đ) Mua
0818688938 800,000(đ) Mua
0835999338 1,000,000(đ) Mua
0816888238 1,660,000(đ) Mua
0823666278 1,000,000(đ) Mua
0826884078 1,380,000(đ) Mua
0813070778 1,000,000(đ) Mua
0813090978 1,000,000(đ) Mua
0828686238 1,000,000(đ) Mua
0818818278 1,380,000(đ) Mua
0818188178 1,380,000(đ) Mua
0828818238 1,380,000(đ) Mua
0816686138 800,000(đ) Mua
0816866138 800,000(đ) Mua
0816221178 800,000(đ) Mua
0911200878 1,200,000(đ) Mua
0911240378 1,050,000(đ) Mua
0911240778 1,050,000(đ) Mua
0911240978 1,200,000(đ) Mua
0818868238 1,380,000(đ) Mua
0818188978 1,000,000(đ) Mua
0838818978 800,000(đ) Mua
0818188238 1,660,000(đ) Mua
0835888278 800,000(đ) Mua
0836386078 1,000,000(đ) Mua
0815030378 1,000,000(đ) Mua
0815050578 1,200,000(đ) Mua
0819989078 1,200,000(đ) Mua
0819699078 1,200,000(đ) Mua
0838090978 1,200,000(đ) Mua
0819969078 1,200,000(đ) Mua
0819919078 1,380,000(đ) Mua
0819929078 1,200,000(đ) Mua
0819199078 1,200,000(đ) Mua
0819299078 1,200,000(đ) Mua
0819181178 800,000(đ) Mua
0818221178 1,000,000(đ) Mua
0816101178 800,000(đ) Mua
0857121278 1,000,000(đ) Mua
0813030378 1,000,000(đ) Mua
0818388238 1,380,000(đ) Mua
0948100578 1,000,000(đ) Mua
0911110978 1,840,000(đ) Mua
0911240278 1,050,000(đ) Mua
0911240478 1,200,000(đ) Mua
0813555978 800,000(đ) Mua
0828388138 800,000(đ) Mua
0826888938 800,000(đ) Mua
0828188238 1,200,000(đ) Mua
0889066778 2,300,000(đ) Mua
0818170878 800,000(đ) Mua
0818668238 1,200,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68