sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số Lộc Phát Viettel Số Lộc Phát Mobifone Số Lộc Phát Vinaphone Số Lộc Phát Vietnamobile Số Lộc Phát Gmobile Số Lộc Phát Sfone Số Lộc Phát Cố Định

Sim Số Đẹp Vinaphone > Số Lộc Phát

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0879182868 2,300,000(đ)
Mua
2 0879123568 1,000,000(đ)
Mua
3 0879123168 1,840,000(đ)
Mua
4 0879123668 1,380,000(đ)
Mua
5 0879123868 1,380,000(đ)
Mua
6 0879183868 3,220,000(đ)
Mua
7 0879185868 4,600,000(đ)
Mua
8 0879116668 4,600,000(đ)
Mua
9 0879126668 3,220,000(đ)
Mua
10 0839422468 2,300,000(đ)
Mua
11 0825310468 750,000(đ)
Mua
12 0832231968 1,500,000(đ)
Mua
13 0816355868 3,250,000(đ)
Mua
14 0816355668 3,250,000(đ)
Mua
15 0816088668 9,050,000(đ)
Mua
16 0812198668 8,300,000(đ)
Mua
17 0816357668 2,050,000(đ)
Mua
18 0819612668 2,800,000(đ)
Mua
19 0837126668 4,150,000(đ)
Mua
20 0816356668 5,550,000(đ)
Mua
21 0816106668 2,800,000(đ)
Mua
22 0858345668 8,750,000(đ)
Mua
23 0816036668 4,150,000(đ)
Mua
24 0819616668 13,800,000(đ)
Mua
25 0816106868 19,350,000(đ)
Mua
26 0828326868 21,200,000(đ)
Mua
27 0819618868 4,450,000(đ)
Mua
28 0843118668 7,920,000(đ)
Mua
29 0838616668 34,960,000(đ)
Mua
30 0838616868 62,560,000(đ)
Mua
31 0858286868 79,120,000(đ)
Mua
32 0832233668 22,080,000(đ)
Mua
33 0838066868 23,920,000(đ)
Mua
34 0855126668 13,800,000(đ)
Mua
35 0944268168 6,260,000(đ)
Mua
36 0943727868 1,380,000(đ)
Mua
37 0947293668 1,380,000(đ)
Mua
38 0943049568 800,000(đ)
Mua
39 0837115568 2,300,000(đ)
Mua
40 0838066768 1,380,000(đ)
Mua
41 0838616168 14,720,000(đ)
Mua
42 0837115668 1,380,000(đ)
Mua
43 0832595868 1,380,000(đ)
Mua
44 0835341868 1,380,000(đ)
Mua
45 0837121968 2,300,000(đ)
Mua
46 0832233468 1,840,000(đ)
Mua
47 0832596268 1,840,000(đ)
Mua
48 0843119868 1,380,000(đ)
Mua
49 0814686268 4,600,000(đ)
Mua
50 0837117668 1,380,000(đ)
Mua
51 0837115868 1,380,000(đ)
Mua
52 0843119968 1,840,000(đ)
Mua
53 0838616968 4,600,000(đ)
Mua
54 0832233768 1,000,000(đ)
Mua
55 0814661868 2,300,000(đ)
Mua
56 0832234068 800,000(đ)
Mua
57 0832234168 1,840,000(đ)
Mua
58 0819068068 35,880,000(đ)
Mua
59 0812068068 33,120,000(đ)
Mua
60 0834335468 1,000,000(đ)
Mua
61 0843120068 800,000(đ)
Mua
62 0834335568 2,300,000(đ)
Mua
63 0843119168 1,300,000(đ)
Mua
64 0843118868 2,760,000(đ)
Mua
65 0834588268 1,840,000(đ)
Mua
66 0818711968 1,200,000(đ)
Mua
67 0833411968 1,200,000(đ)
Mua
68 0948533768 560,000(đ)
Mua
69 0948674068 430,000(đ)
Mua
70 0948536068 430,000(đ)
Mua
71 0948672068 430,000(đ)
Mua
72 0886732068 500,000(đ)
Mua
73 0827381768 500,000(đ)
Mua
74 0827507168 500,000(đ)
Mua
75 0823771768 500,000(đ)
Mua
76 0857592768 500,000(đ)
Mua
77 0855740568 500,000(đ)
Mua
78 0825897068 500,000(đ)
Mua
79 0857249168 500,000(đ)
Mua
80 0828524768 500,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0879182868 2,300,000(đ) Mua
0879123568 1,000,000(đ) Mua
0879123168 1,840,000(đ) Mua
0879123668 1,380,000(đ) Mua
0879123868 1,380,000(đ) Mua
0879183868 3,220,000(đ) Mua
0879185868 4,600,000(đ) Mua
0879116668 4,600,000(đ) Mua
0879126668 3,220,000(đ) Mua
0839422468 2,300,000(đ) Mua
0825310468 750,000(đ) Mua
0832231968 1,500,000(đ) Mua
0816355868 3,250,000(đ) Mua
0816355668 3,250,000(đ) Mua
0816088668 9,050,000(đ) Mua
0812198668 8,300,000(đ) Mua
0816357668 2,050,000(đ) Mua
0819612668 2,800,000(đ) Mua
0837126668 4,150,000(đ) Mua
0816356668 5,550,000(đ) Mua
0816106668 2,800,000(đ) Mua
0858345668 8,750,000(đ) Mua
0816036668 4,150,000(đ) Mua
0819616668 13,800,000(đ) Mua
0816106868 19,350,000(đ) Mua
0828326868 21,200,000(đ) Mua
0819618868 4,450,000(đ) Mua
0843118668 7,920,000(đ) Mua
0838616668 34,960,000(đ) Mua
0838616868 62,560,000(đ) Mua
0858286868 79,120,000(đ) Mua
0832233668 22,080,000(đ) Mua
0838066868 23,920,000(đ) Mua
0855126668 13,800,000(đ) Mua
0944268168 6,260,000(đ) Mua
0943727868 1,380,000(đ) Mua
0947293668 1,380,000(đ) Mua
0943049568 800,000(đ) Mua
0837115568 2,300,000(đ) Mua
0838066768 1,380,000(đ) Mua
0838616168 14,720,000(đ) Mua
0837115668 1,380,000(đ) Mua
0832595868 1,380,000(đ) Mua
0835341868 1,380,000(đ) Mua
0837121968 2,300,000(đ) Mua
0832233468 1,840,000(đ) Mua
0832596268 1,840,000(đ) Mua
0843119868 1,380,000(đ) Mua
0814686268 4,600,000(đ) Mua
0837117668 1,380,000(đ) Mua
0837115868 1,380,000(đ) Mua
0843119968 1,840,000(đ) Mua
0838616968 4,600,000(đ) Mua
0832233768 1,000,000(đ) Mua
0814661868 2,300,000(đ) Mua
0832234068 800,000(đ) Mua
0832234168 1,840,000(đ) Mua
0819068068 35,880,000(đ) Mua
0812068068 33,120,000(đ) Mua
0834335468 1,000,000(đ) Mua
0843120068 800,000(đ) Mua
0834335568 2,300,000(đ) Mua
0843119168 1,300,000(đ) Mua
0843118868 2,760,000(đ) Mua
0834588268 1,840,000(đ) Mua
0818711968 1,200,000(đ) Mua
0833411968 1,200,000(đ) Mua
0948533768 560,000(đ) Mua
0948674068 430,000(đ) Mua
0948536068 430,000(đ) Mua
0948672068 430,000(đ) Mua
0886732068 500,000(đ) Mua
0827381768 500,000(đ) Mua
0827507168 500,000(đ) Mua
0823771768 500,000(đ) Mua
0857592768 500,000(đ) Mua
0855740568 500,000(đ) Mua
0825897068 500,000(đ) Mua
0857249168 500,000(đ) Mua
0828524768 500,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68