sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Sim dễ nhớ Viettel Sim dễ nhớ Mobifone Sim dễ nhớ Vinaphone Sim dễ nhớ Vietnamobile Sim dễ nhớ Gmobile Sim dễ nhớ Sfone Sim dễ nhớ Cố Định

Sim Số Đẹp Vinaphone > Sim dễ nhớ

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 01298818299 1,660,000(đ)
Mua
2 01273101002 1,000,000(đ)
Mua
3 01279150995 800,000(đ)
Mua
4 01232280995 800,000(đ)
Mua
5 01273777985 800,000(đ)
Mua
6 01258090993 1,380,000(đ)
Mua
7 01293362991 420,000(đ)
Mua
8 01259940022 480,000(đ)
Mua
9 01293348858 480,000(đ)
Mua
10 01294687299 480,000(đ)
Mua
11 01258869188 600,000(đ)
Mua
12 01297891970 1,000,000(đ)
Mua
13 01297891971 1,000,000(đ)
Mua
14 01297891974 1,000,000(đ)
Mua
15 01297891975 1,380,000(đ)
Mua
16 01297892000 1,380,000(đ)
Mua
17 01297891969 1,840,000(đ)
Mua
18 01297891985 1,840,000(đ)
Mua
19 01234131990 1,840,000(đ)
Mua
20 01297891994 1,840,000(đ)
Mua
21 01297891992 2,400,000(đ)
Mua
22 01297891979 2,670,000(đ)
Mua
23 01257541666 3,870,000(đ)
Mua
24 01259431666 3,870,000(đ)
Mua
25 01254231666 3,870,000(đ)
Mua
26 01259541666 3,870,000(đ)
Mua
27 01294521666 3,870,000(đ)
Mua
28 01254201666 3,870,000(đ)
Mua
29 01256421666 3,870,000(đ)
Mua
30 01254932666 3,870,000(đ)
Mua
31 01259412666 3,870,000(đ)
Mua
32 01258402666 3,870,000(đ)
Mua
33 01259432666 3,870,000(đ)
Mua
34 01254632666 3,870,000(đ)
Mua
35 01258403666 3,870,000(đ)
Mua
36 01255403666 3,870,000(đ)
Mua
37 01254503666 3,870,000(đ)
Mua
38 01254023666 3,870,000(đ)
Mua
39 01253413666 3,870,000(đ)
Mua
40 01254013666 3,870,000(đ)
Mua
41 01254203666 3,870,000(đ)
Mua
42 01252403666 3,870,000(đ)
Mua
43 01254703666 3,870,000(đ)
Mua
44 01252413666 3,870,000(đ)
Mua
45 01257203666 3,870,000(đ)
Mua
46 01254105666 3,870,000(đ)
Mua
47 01294605666 3,870,000(đ)
Mua
48 01297305666 3,870,000(đ)
Mua
49 01294205666 3,870,000(đ)
Mua
50 01294305666 3,870,000(đ)
Mua
51 01298405666 3,870,000(đ)
Mua
52 01294705666 3,870,000(đ)
Mua
53 01294105666 3,870,000(đ)
Mua
54 01295405666 3,870,000(đ)
Mua
55 01296405666 3,870,000(đ)
Mua
56 01293048666 3,870,000(đ)
Mua
57 01259418666 3,870,000(đ)
Mua
58 01294608666 3,870,000(đ)
Mua
59 01253418666 3,870,000(đ)
Mua
60 01252948666 3,870,000(đ)
Mua
61 01254908666 3,870,000(đ)
Mua
62 01294718666 3,870,000(đ)
Mua
63 01252148666 3,870,000(đ)
Mua
64 01294728666 3,870,000(đ)
Mua
65 01254718666 3,870,000(đ)
Mua
66 01257048666 3,870,000(đ)
Mua
67 01253148666 3,870,000(đ)
Mua
68 01294738666 3,870,000(đ)
Mua
69 01253408666 3,870,000(đ)
Mua
70 01257648666 3,870,000(đ)
Mua
71 01252748666 3,870,000(đ)
Mua
72 01257148666 3,870,000(đ)
Mua
73 01297438666 3,870,000(đ)
Mua
74 01259548666 3,870,000(đ)
Mua
75 01256948666 3,870,000(đ)
Mua
76 01254708666 3,870,000(đ)
Mua
77 01294708666 3,870,000(đ)
Mua
78 01258748666 3,870,000(đ)
Mua
79 01252648666 3,870,000(đ)
Mua
80 01259748666 3,870,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
01298818299 1,660,000(đ) Mua
01273101002 1,000,000(đ) Mua
01279150995 800,000(đ) Mua
01232280995 800,000(đ) Mua
01273777985 800,000(đ) Mua
01258090993 1,380,000(đ) Mua
01293362991 420,000(đ) Mua
01259940022 480,000(đ) Mua
01293348858 480,000(đ) Mua
01294687299 480,000(đ) Mua
01258869188 600,000(đ) Mua
01297891970 1,000,000(đ) Mua
01297891971 1,000,000(đ) Mua
01297891974 1,000,000(đ) Mua
01297891975 1,380,000(đ) Mua
01297892000 1,380,000(đ) Mua
01297891969 1,840,000(đ) Mua
01297891985 1,840,000(đ) Mua
01234131990 1,840,000(đ) Mua
01297891994 1,840,000(đ) Mua
01297891992 2,400,000(đ) Mua
01297891979 2,670,000(đ) Mua
01257541666 3,870,000(đ) Mua
01259431666 3,870,000(đ) Mua
01254231666 3,870,000(đ) Mua
01259541666 3,870,000(đ) Mua
01294521666 3,870,000(đ) Mua
01254201666 3,870,000(đ) Mua
01256421666 3,870,000(đ) Mua
01254932666 3,870,000(đ) Mua
01259412666 3,870,000(đ) Mua
01258402666 3,870,000(đ) Mua
01259432666 3,870,000(đ) Mua
01254632666 3,870,000(đ) Mua
01258403666 3,870,000(đ) Mua
01255403666 3,870,000(đ) Mua
01254503666 3,870,000(đ) Mua
01254023666 3,870,000(đ) Mua
01253413666 3,870,000(đ) Mua
01254013666 3,870,000(đ) Mua
01254203666 3,870,000(đ) Mua
01252403666 3,870,000(đ) Mua
01254703666 3,870,000(đ) Mua
01252413666 3,870,000(đ) Mua
01257203666 3,870,000(đ) Mua
01254105666 3,870,000(đ) Mua
01294605666 3,870,000(đ) Mua
01297305666 3,870,000(đ) Mua
01294205666 3,870,000(đ) Mua
01294305666 3,870,000(đ) Mua
01298405666 3,870,000(đ) Mua
01294705666 3,870,000(đ) Mua
01294105666 3,870,000(đ) Mua
01295405666 3,870,000(đ) Mua
01296405666 3,870,000(đ) Mua
01293048666 3,870,000(đ) Mua
01259418666 3,870,000(đ) Mua
01294608666 3,870,000(đ) Mua
01253418666 3,870,000(đ) Mua
01252948666 3,870,000(đ) Mua
01254908666 3,870,000(đ) Mua
01294718666 3,870,000(đ) Mua
01252148666 3,870,000(đ) Mua
01294728666 3,870,000(đ) Mua
01254718666 3,870,000(đ) Mua
01257048666 3,870,000(đ) Mua
01253148666 3,870,000(đ) Mua
01294738666 3,870,000(đ) Mua
01253408666 3,870,000(đ) Mua
01257648666 3,870,000(đ) Mua
01252748666 3,870,000(đ) Mua
01257148666 3,870,000(đ) Mua
01297438666 3,870,000(đ) Mua
01259548666 3,870,000(đ) Mua
01256948666 3,870,000(đ) Mua
01254708666 3,870,000(đ) Mua
01294708666 3,870,000(đ) Mua
01258748666 3,870,000(đ) Mua
01252648666 3,870,000(đ) Mua
01259748666 3,870,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68