sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Sim Đặc Biệt Viettel Sim Đặc Biệt Mobifone Sim Đặc Biệt Vinaphone Sim Đặc Biệt Vietnamobile Sim Đặc Biệt Gmobile Sim Đặc Biệt Sfone Sim Đặc Biệt Cố Định

Sim Số Đẹp Vinaphone > Sim Đặc Biệt

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0848238386 1,500,000(đ)
Mua
2 0847938386 1,500,000(đ)
Mua
3 0826884078 1,380,000(đ)
Mua
4 0832.781.368 3,220,000(đ)
Mua
5 0945.774.078 1,200,000(đ)
Mua
6 0946.734.078 1,200,000(đ)
Mua
7 0917.274.078 1,380,000(đ)
Mua
8 0919.654.078 1,380,000(đ)
Mua
9 0947404078 1,840,000(đ)
Mua
10 0916254078 2,850,000(đ)
Mua
11 0943.92.8910 600,000(đ)
Mua
12 0886.35.8910 900,000(đ)
Mua
13 0914.24.8910 1,200,000(đ)
Mua
14 0941.08.8910 1,200,000(đ)
Mua
15 0918244078 2,090,000(đ)
Mua
16 0946538683 2,210,000(đ)
Mua
17 0942418683 2,300,000(đ)
Mua
18 0949268683 2,300,000(đ)
Mua
19 0918648683 2,580,000(đ)
Mua
20 0916488683 2,670,000(đ)
Mua
21 0916388683 2,950,000(đ)
Mua
22 0886898683 1,710,000(đ)
Mua
23 0942378386 1,050,000(đ)
Mua
24 0945178386 1,150,000(đ)
Mua
25 0948208386 1,300,000(đ)
Mua
26 0944578386 1,400,000(đ)
Mua
27 0911428386 1,570,000(đ)
Mua
28 0946758386 1,710,000(đ)
Mua
29 0941468386 1,710,000(đ)
Mua
30 0886038386 1,980,000(đ)
Mua
31 0943788386 2,030,000(đ)
Mua
32 0918468386 2,400,000(đ)
Mua
33 0886278386 2,490,000(đ)
Mua
34 0886778386 2,810,000(đ)
Mua
35 0943398386 3,450,000(đ)
Mua
36 0943381102 4,930,000(đ)
Mua
37 0817891102 4,140,000(đ)
Mua
38 0941931102 2,670,000(đ)
Mua
39 0888321102 2,670,000(đ)
Mua
40 0946321102 2,210,000(đ)
Mua
41 0886321102 2,070,000(đ)
Mua
42 0888371102 1,840,000(đ)
Mua
43 0945171102 1,710,000(đ)
Mua
44 0886941102 1,710,000(đ)
Mua
45 0949581102 1,710,000(đ)
Mua
46 0886011102 1,710,000(đ)
Mua
47 0947611102 1,610,000(đ)
Mua
48 0919541102 2,950,000(đ)
Mua
49 0911701102 2,490,000(đ)
Mua
50 0911541102 3,870,000(đ)
Mua
51 0942751102 2,210,000(đ)
Mua
52 0941801102 2,210,000(đ)
Mua
53 0945431102 2,300,000(đ)
Mua
54 0949571102 2,300,000(đ)
Mua
55 0949721102 2,400,000(đ)
Mua
56 0944891102 2,490,000(đ)
Mua
57 0914801102 2,580,000(đ)
Mua
58 0916571102 2,760,000(đ)
Mua
59 0917871102 3,220,000(đ)
Mua
60 0942171102 2,300,000(đ)
Mua
61 0912381102 5,520,000(đ)
Mua
62 0943641102 1,570,000(đ)
Mua
63 0947061368 5,710,000(đ)
Mua
64 0945971368 5,710,000(đ)
Mua
65 0945501368 4,790,000(đ)
Mua
66 0844001368 9,390,000(đ)
Mua
67 0943301368 4,790,000(đ)
Mua
68 0888701368 3,870,000(đ)
Mua
69 0833961368 5,710,000(đ)
Mua
70 0824791368 4,700,000(đ)
Mua
71 0847111368 7,360,000(đ)
Mua
72 0823151618 8,380,000(đ)
Mua
73 0857151618 8,380,000(đ)
Mua
74 0837151618 8,380,000(đ)
Mua
75 0918274078 2,760,000(đ)
Mua
76 0916504078 2,760,000(đ)
Mua
77 0948914078 2,400,000(đ)
Mua
78 0944754078 2,400,000(đ)
Mua
79 0948964078 2,400,000(đ)
Mua
80 0917524078 1,570,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0848238386 1,500,000(đ) Mua
0847938386 1,500,000(đ) Mua
0826884078 1,380,000(đ) Mua
0832.781.368 3,220,000(đ) Mua
0945.774.078 1,200,000(đ) Mua
0946.734.078 1,200,000(đ) Mua
0917.274.078 1,380,000(đ) Mua
0919.654.078 1,380,000(đ) Mua
0947404078 1,840,000(đ) Mua
0916254078 2,850,000(đ) Mua
0943.92.8910 600,000(đ) Mua
0886.35.8910 900,000(đ) Mua
0914.24.8910 1,200,000(đ) Mua
0941.08.8910 1,200,000(đ) Mua
0918244078 2,090,000(đ) Mua
0946538683 2,210,000(đ) Mua
0942418683 2,300,000(đ) Mua
0949268683 2,300,000(đ) Mua
0918648683 2,580,000(đ) Mua
0916488683 2,670,000(đ) Mua
0916388683 2,950,000(đ) Mua
0886898683 1,710,000(đ) Mua
0942378386 1,050,000(đ) Mua
0945178386 1,150,000(đ) Mua
0948208386 1,300,000(đ) Mua
0944578386 1,400,000(đ) Mua
0911428386 1,570,000(đ) Mua
0946758386 1,710,000(đ) Mua
0941468386 1,710,000(đ) Mua
0886038386 1,980,000(đ) Mua
0943788386 2,030,000(đ) Mua
0918468386 2,400,000(đ) Mua
0886278386 2,490,000(đ) Mua
0886778386 2,810,000(đ) Mua
0943398386 3,450,000(đ) Mua
0943381102 4,930,000(đ) Mua
0817891102 4,140,000(đ) Mua
0941931102 2,670,000(đ) Mua
0888321102 2,670,000(đ) Mua
0946321102 2,210,000(đ) Mua
0886321102 2,070,000(đ) Mua
0888371102 1,840,000(đ) Mua
0945171102 1,710,000(đ) Mua
0886941102 1,710,000(đ) Mua
0949581102 1,710,000(đ) Mua
0886011102 1,710,000(đ) Mua
0947611102 1,610,000(đ) Mua
0919541102 2,950,000(đ) Mua
0911701102 2,490,000(đ) Mua
0911541102 3,870,000(đ) Mua
0942751102 2,210,000(đ) Mua
0941801102 2,210,000(đ) Mua
0945431102 2,300,000(đ) Mua
0949571102 2,300,000(đ) Mua
0949721102 2,400,000(đ) Mua
0944891102 2,490,000(đ) Mua
0914801102 2,580,000(đ) Mua
0916571102 2,760,000(đ) Mua
0917871102 3,220,000(đ) Mua
0942171102 2,300,000(đ) Mua
0912381102 5,520,000(đ) Mua
0943641102 1,570,000(đ) Mua
0947061368 5,710,000(đ) Mua
0945971368 5,710,000(đ) Mua
0945501368 4,790,000(đ) Mua
0844001368 9,390,000(đ) Mua
0943301368 4,790,000(đ) Mua
0888701368 3,870,000(đ) Mua
0833961368 5,710,000(đ) Mua
0824791368 4,700,000(đ) Mua
0847111368 7,360,000(đ) Mua
0823151618 8,380,000(đ) Mua
0857151618 8,380,000(đ) Mua
0837151618 8,380,000(đ) Mua
0918274078 2,760,000(đ) Mua
0916504078 2,760,000(đ) Mua
0948914078 2,400,000(đ) Mua
0944754078 2,400,000(đ) Mua
0948964078 2,400,000(đ) Mua
0917524078 1,570,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68