sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

HL/Zalo:0838.10.10.10

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Bán Sim Số Đẹp Giá Rẻ Nhất - Giao Sim ĐK Chính Chủ Trong 24h Miễn Phí
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Sim tứ quý giữa Viettel Sim tứ quý giữa Mobifone Sim tứ quý giữa Vinaphone Sim tứ quý giữa Vietnamobile Sim tứ quý giữa Gmobile Sim tứ quý giữa Sfone Sim tứ quý giữa Cố Định

Sim Số Đẹp Viettel > Sim tứ quý giữa

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0392888895 4,600,000(đ)
Mua
2 0374433338 4,600,000(đ)
Mua
3 0374388885 3,220,000(đ)
Mua
4 0374411119 2,760,000(đ)
Mua
5 0374411118 2,760,000(đ)
Mua
6 0374411116 2,760,000(đ)
Mua
7 0374411115 2,300,000(đ)
Mua
8 0982222376 5,230,000(đ)
Mua
9 0868888083 3,710,000(đ)
Mua
10 0868888084 3,330,000(đ)
Mua
11 0868888284 2,850,000(đ)
Mua
12 0982222874 2,380,000(đ)
Mua
13 0966663491 1,800,000(đ)
Mua
14 0977771825 1,500,000(đ)
Mua
15 0966222240 1,800,000(đ)
Mua
16 0966222243 2,090,000(đ)
Mua
17 0966222217 2,090,000(đ)
Mua
18 0966222264 2,380,000(đ)
Mua
19 0966222254 2,380,000(đ)
Mua
20 0966222231 2,380,000(đ)
Mua
21 0965888814 2,380,000(đ)
Mua
22 0965777702 2,380,000(đ)
Mua
23 0962111105 2,380,000(đ)
Mua
24 0966222274 3,330,000(đ)
Mua
25 0966222270 3,330,000(đ)
Mua
26 0966222265 4,280,000(đ)
Mua
27 0964999957 5,610,000(đ)
Mua
28 0968555597 8,550,000(đ)
Mua
29 0966222295 8,550,000(đ)
Mua
30 0966222281 11,400,000(đ)
Mua
31 0378888554 1,900,000(đ)
Mua
32 0338888494 3,610,000(đ)
Mua
33 0378888430 1,600,000(đ)
Mua
34 0357777102 4,940,000(đ)
Mua
35 0379999617 2,380,000(đ)
Mua
36 0373333697 2,380,000(đ)
Mua
37 0398555539 7,220,000(đ)
Mua
38 0374444171 1,000,000(đ)
Mua
39 0976255554 3,800,000(đ)
Mua
40 0388889796 1,500,000(đ)
Mua
41 0399998178 1,800,000(đ)
Mua
42 0382222172 1,140,000(đ)
Mua
43 0377774374 500,000(đ)
Mua
44 0399995240 800,000(đ)
Mua
45 0355556010 1,500,000(đ)
Mua
46 0355557928 1,200,000(đ)
Mua
47 0355553251 800,000(đ)
Mua
48 0966667840 1,000,000(đ)
Mua
49 0366669146 1,000,000(đ)
Mua
50 0966664504 1,140,000(đ)
Mua
51 0966663148 1,000,000(đ)
Mua
52 0962222354 1,750,000(đ)
Mua
53 0962222706 2,060,000(đ)
Mua
54 0962222132 2,850,000(đ)
Mua
55 0333334779 14,730,000(đ)
Mua
56 0333335663 5,990,000(đ)
Mua
57 0387777119 2,660,000(đ)
Mua
58 0387255557 1,950,000(đ)
Mua
59 0354000070 1,820,000(đ)
Mua
60 0357000069 1,630,000(đ)
Mua
61 0328222204 1,190,000(đ)
Mua
62 0328555509 1,000,000(đ)
Mua
63 0349444478 1,000,000(đ)
Mua
64 0866669896 6,180,000(đ)
Mua
65 0966660654 1,100,000(đ)
Mua
66 0977778413 1,177,000(đ)
Mua
67 0961111673 1,300,000(đ)
Mua
68 0983333814 1,350,000(đ)
Mua
69 0988885240 1,368,000(đ)
Mua
70 0977775083 1,368,000(đ)
Mua
71 0966669634 1,666,000(đ)
Mua
72 0967777408 1,900,000(đ)
Mua
73 0976999925 5,230,000(đ)
Mua
74 0868333316 3,710,000(đ)
Mua
75 0868555516 3,710,000(đ)
Mua
76 0869888826 3,800,000(đ)
Mua
77 0965222219 3,800,000(đ)
Mua
78 0981555590 4,750,000(đ)
Mua
79 0869999519 3,330,000(đ)
Mua
80 0869999529 3,610,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0392888895 4,600,000(đ) Mua
0374433338 4,600,000(đ) Mua
0374388885 3,220,000(đ) Mua
0374411119 2,760,000(đ) Mua
0374411118 2,760,000(đ) Mua
0374411116 2,760,000(đ) Mua
0374411115 2,300,000(đ) Mua
0982222376 5,230,000(đ) Mua
0868888083 3,710,000(đ) Mua
0868888084 3,330,000(đ) Mua
0868888284 2,850,000(đ) Mua
0982222874 2,380,000(đ) Mua
0966663491 1,800,000(đ) Mua
0977771825 1,500,000(đ) Mua
0966222240 1,800,000(đ) Mua
0966222243 2,090,000(đ) Mua
0966222217 2,090,000(đ) Mua
0966222264 2,380,000(đ) Mua
0966222254 2,380,000(đ) Mua
0966222231 2,380,000(đ) Mua
0965888814 2,380,000(đ) Mua
0965777702 2,380,000(đ) Mua
0962111105 2,380,000(đ) Mua
0966222274 3,330,000(đ) Mua
0966222270 3,330,000(đ) Mua
0966222265 4,280,000(đ) Mua
0964999957 5,610,000(đ) Mua
0968555597 8,550,000(đ) Mua
0966222295 8,550,000(đ) Mua
0966222281 11,400,000(đ) Mua
0378888554 1,900,000(đ) Mua
0338888494 3,610,000(đ) Mua
0378888430 1,600,000(đ) Mua
0357777102 4,940,000(đ) Mua
0379999617 2,380,000(đ) Mua
0373333697 2,380,000(đ) Mua
0398555539 7,220,000(đ) Mua
0374444171 1,000,000(đ) Mua
0976255554 3,800,000(đ) Mua
0388889796 1,500,000(đ) Mua
0399998178 1,800,000(đ) Mua
0382222172 1,140,000(đ) Mua
0377774374 500,000(đ) Mua
0399995240 800,000(đ) Mua
0355556010 1,500,000(đ) Mua
0355557928 1,200,000(đ) Mua
0355553251 800,000(đ) Mua
0966667840 1,000,000(đ) Mua
0366669146 1,000,000(đ) Mua
0966664504 1,140,000(đ) Mua
0966663148 1,000,000(đ) Mua
0962222354 1,750,000(đ) Mua
0962222706 2,060,000(đ) Mua
0962222132 2,850,000(đ) Mua
0333334779 14,730,000(đ) Mua
0333335663 5,990,000(đ) Mua
0387777119 2,660,000(đ) Mua
0387255557 1,950,000(đ) Mua
0354000070 1,820,000(đ) Mua
0357000069 1,630,000(đ) Mua
0328222204 1,190,000(đ) Mua
0328555509 1,000,000(đ) Mua
0349444478 1,000,000(đ) Mua
0866669896 6,180,000(đ) Mua
0966660654 1,100,000(đ) Mua
0977778413 1,177,000(đ) Mua
0961111673 1,300,000(đ) Mua
0983333814 1,350,000(đ) Mua
0988885240 1,368,000(đ) Mua
0977775083 1,368,000(đ) Mua
0966669634 1,666,000(đ) Mua
0967777408 1,900,000(đ) Mua
0976999925 5,230,000(đ) Mua
0868333316 3,710,000(đ) Mua
0868555516 3,710,000(đ) Mua
0869888826 3,800,000(đ) Mua
0965222219 3,800,000(đ) Mua
0981555590 4,750,000(đ) Mua
0869999519 3,330,000(đ) Mua
0869999529 3,610,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 083.2233.666 simsodep, simgiare, simthanglong, tongkhosim, simdienthoai, simphongthuyĐăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Mr:Dũng

Tl:02466555666

Mb/Zalo: 0832233666

 Ms: Hằng :

Mobi/Zalo/Facebook

0838.10.10.10

++++++++++++++++++++

Góp ý/ Hotline Phụ

0377686868

0377333999

0838616789

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.555.666  -   083.22.33.666

Hotline Phụ: 0377333999 - 0377686868 - 0838616789Hotline: 024.66.555.666 - 083.2233.666