sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Tam Hoa Đơn Viettel Tam Hoa Đơn Mobifone Tam Hoa Đơn Vinaphone Tam Hoa Đơn Vietnamobile Tam Hoa Đơn Gmobile Tam Hoa Đơn Sfone Tam Hoa Đơn Cố Định

Sim Số Đẹp Viettel > Tam Hoa Đơn

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0869.510.888 21,160,000(đ)
Mua
2 0869.521.888 22,080,000(đ)
Mua
3 0869.017.888 19,320,000(đ)
Mua
4 0986.435.888 23,920,000(đ)
Mua
5 0868.568.777 12,420,000(đ)
Mua
6 0346.390.666 3,320,000(đ)
Mua
7 0369.280.999 11,040,000(đ)
Mua
8 0368.839.777 4,450,000(đ)
Mua
9 0368.480.111 1,300,000(đ)
Mua
10 0328.656.444 780,000(đ)
Mua
11 0373.063.444 845,000(đ)
Mua
12 0333.805.444 845,000(đ)
Mua
13 0376.175.000 845,000(đ)
Mua
14 0334.225.444 845,000(đ)
Mua
15 0348.052.000 1,430,000(đ)
Mua
16 0338.232.000 1,690,000(đ)
Mua
17 0344.101.000 1,690,000(đ)
Mua
18 0397.272.000 2,080,000(đ)
Mua
19 0356.419.444 650,000(đ)
Mua
20 0356.376.444 650,000(đ)
Mua
21 0365.816.444 650,000(đ)
Mua
22 0356.597.444 650,000(đ)
Mua
23 0385.392.444 650,000(đ)
Mua
24 0342.802.444 650,000(đ)
Mua
25 0384.820.444 650,000(đ)
Mua
26 0396.634.000 650,000(đ)
Mua
27 0337.218.444 650,000(đ)
Mua
28 0379.706.444 650,000(đ)
Mua
29 0382.972.444 650,000(đ)
Mua
30 0388.408.000 650,000(đ)
Mua
31 0378.570.444 650,000(đ)
Mua
32 0338.209.444 650,000(đ)
Mua
33 0338.410.444 650,000(đ)
Mua
34 0363.621.444 650,000(đ)
Mua
35 0357.402.444 650,000(đ)
Mua
36 0363.315.444 650,000(đ)
Mua
37 0397.075.000 650,000(đ)
Mua
38 0353.921.444 650,000(đ)
Mua
39 0364.502.444 650,000(đ)
Mua
40 0354.819.000 650,000(đ)
Mua
41 0397.290.444 650,000(đ)
Mua
42 0357.394.000 650,000(đ)
Mua
43 0329.843.000 650,000(đ)
Mua
44 0328.849.000 650,000(đ)
Mua
45 0349.831.000 650,000(đ)
Mua
46 0348.059.000 650,000(đ)
Mua
47 0342.159.444 650,000(đ)
Mua
48 0374.281.444 650,000(đ)
Mua
49 0383.706.444 650,000(đ)
Mua
50 0373.461.444 650,000(đ)
Mua
51 0397.390.444 650,000(đ)
Mua
52 0382.153.444 650,000(đ)
Mua
53 0332.306.444 650,000(đ)
Mua
54 0337.620.444 650,000(đ)
Mua
55 0327.613.444 650,000(đ)
Mua
56 0327.057.444 650,000(đ)
Mua
57 0348.578.444 650,000(đ)
Mua
58 0373.709.444 650,000(đ)
Mua
59 0379.715.444 650,000(đ)
Mua
60 0328.087.000 650,000(đ)
Mua
61 0353.975.000 650,000(đ)
Mua
62 0332.369.444 650,000(đ)
Mua
63 0392.596.444 650,000(đ)
Mua
64 0384.803.000 650,000(đ)
Mua
65 0326.725.000 650,000(đ)
Mua
66 0379.056.000 650,000(đ)
Mua
67 0375.627.000 650,000(đ)
Mua
68 0332.185.000 650,000(đ)
Mua
69 0343.228.000 650,000(đ)
Mua
70 0334.926.444 650,000(đ)
Mua
71 0327.467.000 715,000(đ)
Mua
72 0334.395.000 715,000(đ)
Mua
73 0336.315.444 715,000(đ)
Mua
74 0329.104.000 715,000(đ)
Mua
75 0386.083.000 715,000(đ)
Mua
76 0383.624.000 715,000(đ)
Mua
77 0328.539.000 715,000(đ)
Mua
78 0397.717.000 715,000(đ)
Mua
79 0374.347.444 715,000(đ)
Mua
80 0327.452.444 715,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0869.510.888 21,160,000(đ) Mua
0869.521.888 22,080,000(đ) Mua
0869.017.888 19,320,000(đ) Mua
0986.435.888 23,920,000(đ) Mua
0868.568.777 12,420,000(đ) Mua
0346.390.666 3,320,000(đ) Mua
0369.280.999 11,040,000(đ) Mua
0368.839.777 4,450,000(đ) Mua
0368.480.111 1,300,000(đ) Mua
0328.656.444 780,000(đ) Mua
0373.063.444 845,000(đ) Mua
0333.805.444 845,000(đ) Mua
0376.175.000 845,000(đ) Mua
0334.225.444 845,000(đ) Mua
0348.052.000 1,430,000(đ) Mua
0338.232.000 1,690,000(đ) Mua
0344.101.000 1,690,000(đ) Mua
0397.272.000 2,080,000(đ) Mua
0356.419.444 650,000(đ) Mua
0356.376.444 650,000(đ) Mua
0365.816.444 650,000(đ) Mua
0356.597.444 650,000(đ) Mua
0385.392.444 650,000(đ) Mua
0342.802.444 650,000(đ) Mua
0384.820.444 650,000(đ) Mua
0396.634.000 650,000(đ) Mua
0337.218.444 650,000(đ) Mua
0379.706.444 650,000(đ) Mua
0382.972.444 650,000(đ) Mua
0388.408.000 650,000(đ) Mua
0378.570.444 650,000(đ) Mua
0338.209.444 650,000(đ) Mua
0338.410.444 650,000(đ) Mua
0363.621.444 650,000(đ) Mua
0357.402.444 650,000(đ) Mua
0363.315.444 650,000(đ) Mua
0397.075.000 650,000(đ) Mua
0353.921.444 650,000(đ) Mua
0364.502.444 650,000(đ) Mua
0354.819.000 650,000(đ) Mua
0397.290.444 650,000(đ) Mua
0357.394.000 650,000(đ) Mua
0329.843.000 650,000(đ) Mua
0328.849.000 650,000(đ) Mua
0349.831.000 650,000(đ) Mua
0348.059.000 650,000(đ) Mua
0342.159.444 650,000(đ) Mua
0374.281.444 650,000(đ) Mua
0383.706.444 650,000(đ) Mua
0373.461.444 650,000(đ) Mua
0397.390.444 650,000(đ) Mua
0382.153.444 650,000(đ) Mua
0332.306.444 650,000(đ) Mua
0337.620.444 650,000(đ) Mua
0327.613.444 650,000(đ) Mua
0327.057.444 650,000(đ) Mua
0348.578.444 650,000(đ) Mua
0373.709.444 650,000(đ) Mua
0379.715.444 650,000(đ) Mua
0328.087.000 650,000(đ) Mua
0353.975.000 650,000(đ) Mua
0332.369.444 650,000(đ) Mua
0392.596.444 650,000(đ) Mua
0384.803.000 650,000(đ) Mua
0326.725.000 650,000(đ) Mua
0379.056.000 650,000(đ) Mua
0375.627.000 650,000(đ) Mua
0332.185.000 650,000(đ) Mua
0343.228.000 650,000(đ) Mua
0334.926.444 650,000(đ) Mua
0327.467.000 715,000(đ) Mua
0334.395.000 715,000(đ) Mua
0336.315.444 715,000(đ) Mua
0329.104.000 715,000(đ) Mua
0386.083.000 715,000(đ) Mua
0383.624.000 715,000(đ) Mua
0328.539.000 715,000(đ) Mua
0397.717.000 715,000(đ) Mua
0374.347.444 715,000(đ) Mua
0327.452.444 715,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68