sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Sim Tứ Quý Viettel Sim Tứ Quý Mobifone Sim Tứ Quý Vinaphone Sim Tứ Quý Vietnamobile Sim Tứ Quý Gmobile Sim Tứ Quý Sfone Sim Tứ Quý Cố Định

Sim Số Đẹp Viettel > Sim Tứ Quý

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0353.32.9999 118,700,000(đ)
Mua
2 0362.12.8888 193,200,000(đ)
Mua
3 0368.12.8888 211,600,000(đ)
Mua
4 0368.85.9999 239,200,000(đ)
Mua
5 0386.63.9999 239,200,000(đ)
Mua
6 0326.95.9999 220,800,000(đ)
Mua
7 0334.12.6666 80,000,000(đ)
Mua
8 0399.76.1111 15,000,000(đ)
Mua
9 0342.60.1111 14,000,000(đ)
Mua
10 0986.46.3333 122,360,000(đ)
Mua
11 0868.74.0000 19,320,000(đ)
Mua
12 0389.23.5555 50,600,000(đ)
Mua
13 0389.35.7777 60,720,000(đ)
Mua
14 0368.25.8888 147,200,000(đ)
Mua
15 0339.23.6666 101,200,000(đ)
Mua
16 0332.83.8888 174,800,000(đ)
Mua
17 0332.61.6666 101,200,000(đ)
Mua
18 0368.22.6666 147,200,000(đ)
Mua
19 0972.87.3333 82,800,000(đ)
Mua
20 0961.19.7777 138,000,000(đ)
Mua
21 0347.93.5555 50,000,000(đ)
Mua
22 0335.94.8888 65,000,000(đ)
Mua
23 0358.42.8888 65,000,000(đ)
Mua
24 0345.27.9999 150,000,000(đ)
Mua
25 0345.90.9999 200,000,000(đ)
Mua
26 0393.04.7777 47,840,000(đ)
Mua
27 01645.75.8888 9,200,000(đ)
Mua
28 0962.76.0000 29,440,000(đ)
Mua
29 0388.31.2222 29,440,000(đ)
Mua
30 01688.31.2222 29,440,000(đ)
Mua
31 0981.56.4444 32,200,000(đ)
Mua
32 0971.03.1111 36,800,000(đ)
Mua
33 0395.71.5555 36,800,000(đ)
Mua
34 01695.71.5555 36,800,000(đ)
Mua
35 0981.16.0000 41,400,000(đ)
Mua
36 0989.58.4444 41,400,000(đ)
Mua
37 0988.35.4444 41,400,000(đ)
Mua
38 0962.16.1111 46,000,000(đ)
Mua
39 0358.11.3333 46,920,000(đ)
Mua
40 01658.11.3333 46,920,000(đ)
Mua
41 0982.15.1111 47,840,000(đ)
Mua
42 0962.36.1111 50,600,000(đ)
Mua
43 0964.74.3333 61,640,000(đ)
Mua
44 0376.23.6666 67,160,000(đ)
Mua
45 0965.67.1111 72,680,000(đ)
Mua
46 0335.68.5555 72,680,000(đ)
Mua
47 01635.68.5555 72,680,000(đ)
Mua
48 0981.23.1111 73,600,000(đ)
Mua
49 0393.07.9999 79,120,000(đ)
Mua
50 0398.15.8888 80,960,000(đ)
Mua
51 0977.58.2222 80,960,000(đ)
Mua
52 0388.21.6666 81,880,000(đ)
Mua
53 01688.21.6666 81,880,000(đ)
Mua
54 0962.24.2222 85,560,000(đ)
Mua
55 0971.86.2222 85,560,000(đ)
Mua
56 0359.25.6666 85,560,000(đ)
Mua
57 01659.25.6666 85,560,000(đ)
Mua
58 0353.83.6666 88,320,000(đ)
Mua
59 0383.71.8888 92,000,000(đ)
Mua
60 0971.26.3333 92,000,000(đ)
Mua
61 0367.19.8888 92,000,000(đ)
Mua
62 0385.25.6666 92,000,000(đ)
Mua
63 0345.75.8888 92,000,000(đ)
Mua
64 0387.31.8888 92,000,000(đ)
Mua
65 01667.19.8888 92,000,000(đ)
Mua
66 01687.31.8888 92,000,000(đ)
Mua
67 01685.25.6666 92,000,000(đ)
Mua
68 01683.71.8888 92,000,000(đ)
Mua
69 0384.69.8888 93,840,000(đ)
Mua
70 0399.04.8888 93,840,000(đ)
Mua
71 0336.23.6666 100,280,000(đ)
Mua
72 01636.23.6666 100,280,000(đ)
Mua
73 0965.68.2222 108,560,000(đ)
Mua
74 0392.11.6666 108,560,000(đ)
Mua
75 01692.11.6666 108,560,000(đ)
Mua
76 0963.68.2222 119,600,000(đ)
Mua
77 0335.12.8888 119,600,000(đ)
Mua
78 0328.91.8888 119,600,000(đ)
Mua
79 01635.12.8888 119,600,000(đ)
Mua
80 01628.91.8888 119,600,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0353.32.9999 118,700,000(đ) Mua
0362.12.8888 193,200,000(đ) Mua
0368.12.8888 211,600,000(đ) Mua
0368.85.9999 239,200,000(đ) Mua
0386.63.9999 239,200,000(đ) Mua
0326.95.9999 220,800,000(đ) Mua
0334.12.6666 80,000,000(đ) Mua
0399.76.1111 15,000,000(đ) Mua
0342.60.1111 14,000,000(đ) Mua
0986.46.3333 122,360,000(đ) Mua
0868.74.0000 19,320,000(đ) Mua
0389.23.5555 50,600,000(đ) Mua
0389.35.7777 60,720,000(đ) Mua
0368.25.8888 147,200,000(đ) Mua
0339.23.6666 101,200,000(đ) Mua
0332.83.8888 174,800,000(đ) Mua
0332.61.6666 101,200,000(đ) Mua
0368.22.6666 147,200,000(đ) Mua
0972.87.3333 82,800,000(đ) Mua
0961.19.7777 138,000,000(đ) Mua
0347.93.5555 50,000,000(đ) Mua
0335.94.8888 65,000,000(đ) Mua
0358.42.8888 65,000,000(đ) Mua
0345.27.9999 150,000,000(đ) Mua
0345.90.9999 200,000,000(đ) Mua
0393.04.7777 47,840,000(đ) Mua
01645.75.8888 9,200,000(đ) Mua
0962.76.0000 29,440,000(đ) Mua
0388.31.2222 29,440,000(đ) Mua
01688.31.2222 29,440,000(đ) Mua
0981.56.4444 32,200,000(đ) Mua
0971.03.1111 36,800,000(đ) Mua
0395.71.5555 36,800,000(đ) Mua
01695.71.5555 36,800,000(đ) Mua
0981.16.0000 41,400,000(đ) Mua
0989.58.4444 41,400,000(đ) Mua
0988.35.4444 41,400,000(đ) Mua
0962.16.1111 46,000,000(đ) Mua
0358.11.3333 46,920,000(đ) Mua
01658.11.3333 46,920,000(đ) Mua
0982.15.1111 47,840,000(đ) Mua
0962.36.1111 50,600,000(đ) Mua
0964.74.3333 61,640,000(đ) Mua
0376.23.6666 67,160,000(đ) Mua
0965.67.1111 72,680,000(đ) Mua
0335.68.5555 72,680,000(đ) Mua
01635.68.5555 72,680,000(đ) Mua
0981.23.1111 73,600,000(đ) Mua
0393.07.9999 79,120,000(đ) Mua
0398.15.8888 80,960,000(đ) Mua
0977.58.2222 80,960,000(đ) Mua
0388.21.6666 81,880,000(đ) Mua
01688.21.6666 81,880,000(đ) Mua
0962.24.2222 85,560,000(đ) Mua
0971.86.2222 85,560,000(đ) Mua
0359.25.6666 85,560,000(đ) Mua
01659.25.6666 85,560,000(đ) Mua
0353.83.6666 88,320,000(đ) Mua
0383.71.8888 92,000,000(đ) Mua
0971.26.3333 92,000,000(đ) Mua
0367.19.8888 92,000,000(đ) Mua
0385.25.6666 92,000,000(đ) Mua
0345.75.8888 92,000,000(đ) Mua
0387.31.8888 92,000,000(đ) Mua
01667.19.8888 92,000,000(đ) Mua
01687.31.8888 92,000,000(đ) Mua
01685.25.6666 92,000,000(đ) Mua
01683.71.8888 92,000,000(đ) Mua
0384.69.8888 93,840,000(đ) Mua
0399.04.8888 93,840,000(đ) Mua
0336.23.6666 100,280,000(đ) Mua
01636.23.6666 100,280,000(đ) Mua
0965.68.2222 108,560,000(đ) Mua
0392.11.6666 108,560,000(đ) Mua
01692.11.6666 108,560,000(đ) Mua
0963.68.2222 119,600,000(đ) Mua
0335.12.8888 119,600,000(đ) Mua
0328.91.8888 119,600,000(đ) Mua
01635.12.8888 119,600,000(đ) Mua
01628.91.8888 119,600,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68