sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

HL/Zalo:0838.10.10.10

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Bán Sim Số Đẹp Giá Rẻ Nhất - Giao Sim ĐK Chính Chủ Trong 24h Miễn Phí
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số tiến đơn Viettel Số tiến đơn Mobifone Số tiến đơn Vinaphone Số tiến đơn Vietnamobile Số tiến đơn Gmobile Số tiến đơn Sfone Số tiến đơn Cố Định

Sim Số Đẹp Viettel > Số tiến đơn

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0392678678 50,000,000(đ)
Mua
2 0395789789 150,000,000(đ)
Mua
3 0868366123 2,380,000(đ)
Mua
4 0869966123 2,380,000(đ)
Mua
5 0971167012 450,000(đ)
Mua
6 0963407012 390,000(đ)
Mua
7 0966280012 500,000(đ)
Mua
8 0985314012 550,000(đ)
Mua
9 0972589012 550,000(đ)
Mua
10 0973813345 990,000(đ)
Mua
11 0973192234 1,390,000(đ)
Mua
12 0986660012 1,900,000(đ)
Mua
13 0966123012 2,380,000(đ)
Mua
14 0968932345 11,400,000(đ)
Mua
15 0971846789 84,550,000(đ)
Mua
16 0971830012 380,000(đ)
Mua
17 0346018678 600,000(đ)
Mua
18 0335648234 410,000(đ)
Mua
19 0372659123 800,000(đ)
Mua
20 0334118567 1,500,000(đ)
Mua
21 0339596234 1,500,000(đ)
Mua
22 0388867456 1,800,000(đ)
Mua
23 0396223234 1,800,000(đ)
Mua
24 0379956456 1,600,000(đ)
Mua
25 0339585456 1,900,000(đ)
Mua
26 0327148567 1,000,000(đ)
Mua
27 0338356567 2,090,000(đ)
Mua
28 0384452012 1,300,000(đ)
Mua
29 0379352012 2,090,000(đ)
Mua
30 0366286012 800,000(đ)
Mua
31 0396841789 1,500,000(đ)
Mua
32 0337497345 700,000(đ)
Mua
33 0384057789 1,900,000(đ)
Mua
34 0337039789 3,990,000(đ)
Mua
35 0374764789 1,700,000(đ)
Mua
36 0375122789 3,330,000(đ)
Mua
37 0352852678 1,500,000(đ)
Mua
38 0334224678 1,800,000(đ)
Mua
39 0389853678 1,800,000(đ)
Mua
40 0347546678 1,300,000(đ)
Mua
41 0392471678 1,300,000(đ)
Mua
42 0329893567 1,800,000(đ)
Mua
43 0366728567 1,400,000(đ)
Mua
44 0368175567 1,600,000(đ)
Mua
45 0392163567 1,600,000(đ)
Mua
46 0375578567 1,800,000(đ)
Mua
47 0338816567 1,600,000(đ)
Mua
48 0369891567 1,900,000(đ)
Mua
49 0329236567 1,800,000(đ)
Mua
50 0327913567 1,000,000(đ)
Mua
51 0394148567 1,200,000(đ)
Mua
52 0337761567 1,300,000(đ)
Mua
53 0329785567 1,200,000(đ)
Mua
54 0353178567 1,500,000(đ)
Mua
55 0329416456 1,000,000(đ)
Mua
56 0344862456 1,000,000(đ)
Mua
57 0353184456 1,000,000(đ)
Mua
58 0387624456 1,000,000(đ)
Mua
59 0337772456 1,500,000(đ)
Mua
60 0358337456 1,300,000(đ)
Mua
61 0344177456 1,200,000(đ)
Mua
62 0356429456 1,200,000(đ)
Mua
63 0327495456 1,000,000(đ)
Mua
64 0345898456 1,900,000(đ)
Mua
65 0365051345 1,000,000(đ)
Mua
66 0374731345 700,000(đ)
Mua
67 0338417345 700,000(đ)
Mua
68 0337841345 700,000(đ)
Mua
69 0356730345 700,000(đ)
Mua
70 0389627456 1,000,000(đ)
Mua
71 0372418678 1,500,000(đ)
Mua
72 0348657567 1,800,000(đ)
Mua
73 0383721789 1,900,000(đ)
Mua
74 0326210789 1,900,000(đ)
Mua
75 0372467789 2,090,000(đ)
Mua
76 0346918789 2,090,000(đ)
Mua
77 0332501789 2,090,000(đ)
Mua
78 0352619789 3,330,000(đ)
Mua
79 0368662789 3,710,000(đ)
Mua
80 0353419789 2,380,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0392678678 50,000,000(đ) Mua
0395789789 150,000,000(đ) Mua
0868366123 2,380,000(đ) Mua
0869966123 2,380,000(đ) Mua
0971167012 450,000(đ) Mua
0963407012 390,000(đ) Mua
0966280012 500,000(đ) Mua
0985314012 550,000(đ) Mua
0972589012 550,000(đ) Mua
0973813345 990,000(đ) Mua
0973192234 1,390,000(đ) Mua
0986660012 1,900,000(đ) Mua
0966123012 2,380,000(đ) Mua
0968932345 11,400,000(đ) Mua
0971846789 84,550,000(đ) Mua
0971830012 380,000(đ) Mua
0346018678 600,000(đ) Mua
0335648234 410,000(đ) Mua
0372659123 800,000(đ) Mua
0334118567 1,500,000(đ) Mua
0339596234 1,500,000(đ) Mua
0388867456 1,800,000(đ) Mua
0396223234 1,800,000(đ) Mua
0379956456 1,600,000(đ) Mua
0339585456 1,900,000(đ) Mua
0327148567 1,000,000(đ) Mua
0338356567 2,090,000(đ) Mua
0384452012 1,300,000(đ) Mua
0379352012 2,090,000(đ) Mua
0366286012 800,000(đ) Mua
0396841789 1,500,000(đ) Mua
0337497345 700,000(đ) Mua
0384057789 1,900,000(đ) Mua
0337039789 3,990,000(đ) Mua
0374764789 1,700,000(đ) Mua
0375122789 3,330,000(đ) Mua
0352852678 1,500,000(đ) Mua
0334224678 1,800,000(đ) Mua
0389853678 1,800,000(đ) Mua
0347546678 1,300,000(đ) Mua
0392471678 1,300,000(đ) Mua
0329893567 1,800,000(đ) Mua
0366728567 1,400,000(đ) Mua
0368175567 1,600,000(đ) Mua
0392163567 1,600,000(đ) Mua
0375578567 1,800,000(đ) Mua
0338816567 1,600,000(đ) Mua
0369891567 1,900,000(đ) Mua
0329236567 1,800,000(đ) Mua
0327913567 1,000,000(đ) Mua
0394148567 1,200,000(đ) Mua
0337761567 1,300,000(đ) Mua
0329785567 1,200,000(đ) Mua
0353178567 1,500,000(đ) Mua
0329416456 1,000,000(đ) Mua
0344862456 1,000,000(đ) Mua
0353184456 1,000,000(đ) Mua
0387624456 1,000,000(đ) Mua
0337772456 1,500,000(đ) Mua
0358337456 1,300,000(đ) Mua
0344177456 1,200,000(đ) Mua
0356429456 1,200,000(đ) Mua
0327495456 1,000,000(đ) Mua
0345898456 1,900,000(đ) Mua
0365051345 1,000,000(đ) Mua
0374731345 700,000(đ) Mua
0338417345 700,000(đ) Mua
0337841345 700,000(đ) Mua
0356730345 700,000(đ) Mua
0389627456 1,000,000(đ) Mua
0372418678 1,500,000(đ) Mua
0348657567 1,800,000(đ) Mua
0383721789 1,900,000(đ) Mua
0326210789 1,900,000(đ) Mua
0372467789 2,090,000(đ) Mua
0346918789 2,090,000(đ) Mua
0332501789 2,090,000(đ) Mua
0352619789 3,330,000(đ) Mua
0368662789 3,710,000(đ) Mua
0353419789 2,380,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 083.2233.666 simsodep, simgiare, simthanglong, tongkhosim, simdienthoai, simphongthuyĐăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Mr:Dũng

Tl:02466555666

Mb/Zalo: 0832233666

 Ms: Hằng :

Mobi/Zalo/Facebook

0838.10.10.10

++++++++++++++++++++

Góp ý/ Hotline Phụ

0377686868

0377333999

0838616789

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.555.666  -   083.22.33.666

Hotline Phụ: 0377333999 - 0377686868 - 0838616789Hotline: 024.66.555.666 - 083.2233.666