sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số Thần Tài Viettel Số Thần Tài Mobifone Số Thần Tài Vinaphone Số Thần Tài Vietnamobile Số Thần Tài Gmobile Số Thần Tài Sfone Số Thần Tài Cố Định

Sim Số Đẹp Viettel > Số Thần Tài

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0984106639 500,000(đ)
Mua
2 0374433939 2,300,000(đ)
Mua
3 0389558579 1,840,000(đ)
Mua
4 0389558879 4,600,000(đ)
Mua
5 0387481979 1,900,000(đ)
Mua
6 0346151979 1,900,000(đ)
Mua
7 0344521979 1,900,000(đ)
Mua
8 0352678579 1,500,000(đ)
Mua
9 0384797579 1,200,000(đ)
Mua
10 0393431379 600,000(đ)
Mua
11 0967329439 400,000(đ)
Mua
12 0963508539 520,000(đ)
Mua
13 0963590739 520,000(đ)
Mua
14 0983697239 470,000(đ)
Mua
15 0966120739 520,000(đ)
Mua
16 0963325739 520,000(đ)
Mua
17 0963290239 520,000(đ)
Mua
18 0962544039 520,000(đ)
Mua
19 0976267539 470,000(đ)
Mua
20 0964170939 470,000(đ)
Mua
21 0968849539 470,000(đ)
Mua
22 0964856039 320,000(đ)
Mua
23 0964694739 320,000(đ)
Mua
24 0966502439 320,000(đ)
Mua
25 0964723039 300,000(đ)
Mua
26 0365246879 2,500,000(đ)
Mua
27 0988247539 490,000(đ)
Mua
28 0961567139 950,000(đ)
Mua
29 0961677439 390,000(đ)
Mua
30 0962457839 385,000(đ)
Mua
31 0964862139 350,000(đ)
Mua
32 0966497239 400,000(đ)
Mua
33 0964479639 480,000(đ)
Mua
34 0964897739 480,000(đ)
Mua
35 0966503739 480,000(đ)
Mua
36 0964883439 500,000(đ)
Mua
37 0333132779 500,000(đ)
Mua
38 0392539479 350,000(đ)
Mua
39 0372357579 1,200,000(đ)
Mua
40 0365246579 1,200,000(đ)
Mua
41 0976220539 350,000(đ)
Mua
42 0973720639 440,000(đ)
Mua
43 0975671339 700,000(đ)
Mua
44 0975363039 700,000(đ)
Mua
45 0972589839 700,000(đ)
Mua
46 0964138939 570,000(đ)
Mua
47 0963476339 570,000(đ)
Mua
48 0961677539 850,000(đ)
Mua
49 0968664039 385,000(đ)
Mua
50 0964885239 560,000(đ)
Mua
51 0964898739 560,000(đ)
Mua
52 0966508939 760,000(đ)
Mua
53 0961644439 800,000(đ)
Mua
54 0965494139 560,000(đ)
Mua
55 0962240579 1,570,000(đ)
Mua
56 0975280479 1,570,000(đ)
Mua
57 0969120779 1,660,000(đ)
Mua
58 0971120179 1,570,000(đ)
Mua
59 0971170679 1,570,000(đ)
Mua
60 0971120379 1,570,000(đ)
Mua
61 0342369339 1,380,000(đ)
Mua
62 0338119379 1,380,000(đ)
Mua
63 0358699379 1,200,000(đ)
Mua
64 0336579279 1,660,000(đ)
Mua
65 0338779379 1,380,000(đ)
Mua
66 0963543679 1,000,000(đ)
Mua
67 0962257339 800,000(đ)
Mua
68 0962158239 800,000(đ)
Mua
69 0966486179 1,000,000(đ)
Mua
70 0966005139 680,000(đ)
Mua
71 0962051679 1,380,000(đ)
Mua
72 0975891679 1,660,000(đ)
Mua
73 0976993679 1,840,000(đ)
Mua
74 0965883679 1,840,000(đ)
Mua
75 0976251679 1,660,000(đ)
Mua
76 0336689779 2,300,000(đ)
Mua
77 0344899779 1,660,000(đ)
Mua
78 0342899779 2,300,000(đ)
Mua
79 0334699779 1,840,000(đ)
Mua
80 0342139339 2,760,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0984106639 500,000(đ) Mua
0374433939 2,300,000(đ) Mua
0389558579 1,840,000(đ) Mua
0389558879 4,600,000(đ) Mua
0387481979 1,900,000(đ) Mua
0346151979 1,900,000(đ) Mua
0344521979 1,900,000(đ) Mua
0352678579 1,500,000(đ) Mua
0384797579 1,200,000(đ) Mua
0393431379 600,000(đ) Mua
0967329439 400,000(đ) Mua
0963508539 520,000(đ) Mua
0963590739 520,000(đ) Mua
0983697239 470,000(đ) Mua
0966120739 520,000(đ) Mua
0963325739 520,000(đ) Mua
0963290239 520,000(đ) Mua
0962544039 520,000(đ) Mua
0976267539 470,000(đ) Mua
0964170939 470,000(đ) Mua
0968849539 470,000(đ) Mua
0964856039 320,000(đ) Mua
0964694739 320,000(đ) Mua
0966502439 320,000(đ) Mua
0964723039 300,000(đ) Mua
0365246879 2,500,000(đ) Mua
0988247539 490,000(đ) Mua
0961567139 950,000(đ) Mua
0961677439 390,000(đ) Mua
0962457839 385,000(đ) Mua
0964862139 350,000(đ) Mua
0966497239 400,000(đ) Mua
0964479639 480,000(đ) Mua
0964897739 480,000(đ) Mua
0966503739 480,000(đ) Mua
0964883439 500,000(đ) Mua
0333132779 500,000(đ) Mua
0392539479 350,000(đ) Mua
0372357579 1,200,000(đ) Mua
0365246579 1,200,000(đ) Mua
0976220539 350,000(đ) Mua
0973720639 440,000(đ) Mua
0975671339 700,000(đ) Mua
0975363039 700,000(đ) Mua
0972589839 700,000(đ) Mua
0964138939 570,000(đ) Mua
0963476339 570,000(đ) Mua
0961677539 850,000(đ) Mua
0968664039 385,000(đ) Mua
0964885239 560,000(đ) Mua
0964898739 560,000(đ) Mua
0966508939 760,000(đ) Mua
0961644439 800,000(đ) Mua
0965494139 560,000(đ) Mua
0962240579 1,570,000(đ) Mua
0975280479 1,570,000(đ) Mua
0969120779 1,660,000(đ) Mua
0971120179 1,570,000(đ) Mua
0971170679 1,570,000(đ) Mua
0971120379 1,570,000(đ) Mua
0342369339 1,380,000(đ) Mua
0338119379 1,380,000(đ) Mua
0358699379 1,200,000(đ) Mua
0336579279 1,660,000(đ) Mua
0338779379 1,380,000(đ) Mua
0963543679 1,000,000(đ) Mua
0962257339 800,000(đ) Mua
0962158239 800,000(đ) Mua
0966486179 1,000,000(đ) Mua
0966005139 680,000(đ) Mua
0962051679 1,380,000(đ) Mua
0975891679 1,660,000(đ) Mua
0976993679 1,840,000(đ) Mua
0965883679 1,840,000(đ) Mua
0976251679 1,660,000(đ) Mua
0336689779 2,300,000(đ) Mua
0344899779 1,660,000(đ) Mua
0342899779 2,300,000(đ) Mua
0334699779 1,840,000(đ) Mua
0342139339 2,760,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68