sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

HL/Zalo:0838.10.10.10

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Bán Sim Số Đẹp Giá Rẻ Nhất - Giao Sim ĐK Chính Chủ Trong 24h Miễn Phí
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Sim Năm Sinh 19xx Viettel Sim Năm Sinh 19xx Mobifone Sim Năm Sinh 19xx Vinaphone Sim Năm Sinh 19xx Vietnamobile Sim Năm Sinh 19xx Gmobile Sim Năm Sinh 19xx Sfone Sim Năm Sinh 19xx Cố Định

Sim Số Đẹp Viettel > Sim Năm Sinh 19xx

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0362901999 11,400,000(đ)
Mua
2 0362941999 11,400,000(đ)
Mua
3 0869601983 2,380,000(đ)
Mua
4 0868931980 2,380,000(đ)
Mua
5 0868951978 2,380,000(đ)
Mua
6 0868931978 2,380,000(đ)
Mua
7 0868951984 2,380,000(đ)
Mua
8 0962732011 1,200,000(đ)
Mua
9 0975841973 950,000(đ)
Mua
10 0976371974 1,500,000(đ)
Mua
11 0973911974 1,500,000(đ)
Mua
12 0967281975 1,500,000(đ)
Mua
13 0966231973 1,500,000(đ)
Mua
14 0966231970 1,500,000(đ)
Mua
15 0965741973 1,500,000(đ)
Mua
16 0965601971 1,500,000(đ)
Mua
17 0965531977 1,500,000(đ)
Mua
18 0965471970 1,500,000(đ)
Mua
19 0965062011 1,500,000(đ)
Mua
20 0965062010 1,500,000(đ)
Mua
21 0965062008 1,500,000(đ)
Mua
22 0964461974 1,500,000(đ)
Mua
23 0963541971 1,500,000(đ)
Mua
24 0963531972 1,500,000(đ)
Mua
25 0963071971 1,500,000(đ)
Mua
26 0962802015 1,500,000(đ)
Mua
27 0965841970 1,600,000(đ)
Mua
28 0965391970 2,380,000(đ)
Mua
29 0987742001 3,330,000(đ)
Mua
30 0986942009 3,330,000(đ)
Mua
31 0967941998 3,330,000(đ)
Mua
32 0964162009 3,330,000(đ)
Mua
33 0963771978 3,330,000(đ)
Mua
34 0962111971 3,330,000(đ)
Mua
35 0965791978 3,800,000(đ)
Mua
36 0984472008 4,280,000(đ)
Mua
37 0976192004 4,280,000(đ)
Mua
38 0974192008 4,280,000(đ)
Mua
39 0966352010 4,280,000(đ)
Mua
40 0965362013 4,280,000(đ)
Mua
41 0366561969 1,400,000(đ)
Mua
42 0329761970 980,000(đ)
Mua
43 0383481971 980,000(đ)
Mua
44 0353301973 980,000(đ)
Mua
45 0399371974 1,300,000(đ)
Mua
46 0328641974 1,300,000(đ)
Mua
47 0329221976 1,500,000(đ)
Mua
48 0328851976 1,600,000(đ)
Mua
49 0395171976 1,500,000(đ)
Mua
50 0327381985 1,600,000(đ)
Mua
51 0395171984 1,500,000(đ)
Mua
52 0364481982 1,600,000(đ)
Mua
53 0383601981 1,500,000(đ)
Mua
54 0333731981 1,900,000(đ)
Mua
55 0336241970 1,700,000(đ)
Mua
56 0372201971 1,700,000(đ)
Mua
57 0395901973 1,700,000(đ)
Mua
58 0395901975 1,700,000(đ)
Mua
59 0395901977 1,700,000(đ)
Mua
60 0395901981 1,700,000(đ)
Mua
61 0395901984 1,800,000(đ)
Mua
62 0395901985 1,800,000(đ)
Mua
63 0395901994 1,800,000(đ)
Mua
64 0395901997 1,800,000(đ)
Mua
65 0395901998 1,800,000(đ)
Mua
66 0367752008 1,800,000(đ)
Mua
67 0334662009 2,660,000(đ)
Mua
68 0373932011 1,500,000(đ)
Mua
69 0372391970 1,600,000(đ)
Mua
70 0382851970 1,500,000(đ)
Mua
71 0359321970 1,500,000(đ)
Mua
72 0336241971 1,500,000(đ)
Mua
73 0344491971 1,600,000(đ)
Mua
74 0336241972 1,600,000(đ)
Mua
75 0336241973 1,600,000(đ)
Mua
76 0364521973 1,600,000(đ)
Mua
77 0336241974 1,600,000(đ)
Mua
78 0382851974 1,700,000(đ)
Mua
79 0336241975 1,600,000(đ)
Mua
80 0359321976 1,600,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0362901999 11,400,000(đ) Mua
0362941999 11,400,000(đ) Mua
0869601983 2,380,000(đ) Mua
0868931980 2,380,000(đ) Mua
0868951978 2,380,000(đ) Mua
0868931978 2,380,000(đ) Mua
0868951984 2,380,000(đ) Mua
0962732011 1,200,000(đ) Mua
0975841973 950,000(đ) Mua
0976371974 1,500,000(đ) Mua
0973911974 1,500,000(đ) Mua
0967281975 1,500,000(đ) Mua
0966231973 1,500,000(đ) Mua
0966231970 1,500,000(đ) Mua
0965741973 1,500,000(đ) Mua
0965601971 1,500,000(đ) Mua
0965531977 1,500,000(đ) Mua
0965471970 1,500,000(đ) Mua
0965062011 1,500,000(đ) Mua
0965062010 1,500,000(đ) Mua
0965062008 1,500,000(đ) Mua
0964461974 1,500,000(đ) Mua
0963541971 1,500,000(đ) Mua
0963531972 1,500,000(đ) Mua
0963071971 1,500,000(đ) Mua
0962802015 1,500,000(đ) Mua
0965841970 1,600,000(đ) Mua
0965391970 2,380,000(đ) Mua
0987742001 3,330,000(đ) Mua
0986942009 3,330,000(đ) Mua
0967941998 3,330,000(đ) Mua
0964162009 3,330,000(đ) Mua
0963771978 3,330,000(đ) Mua
0962111971 3,330,000(đ) Mua
0965791978 3,800,000(đ) Mua
0984472008 4,280,000(đ) Mua
0976192004 4,280,000(đ) Mua
0974192008 4,280,000(đ) Mua
0966352010 4,280,000(đ) Mua
0965362013 4,280,000(đ) Mua
0366561969 1,400,000(đ) Mua
0329761970 980,000(đ) Mua
0383481971 980,000(đ) Mua
0353301973 980,000(đ) Mua
0399371974 1,300,000(đ) Mua
0328641974 1,300,000(đ) Mua
0329221976 1,500,000(đ) Mua
0328851976 1,600,000(đ) Mua
0395171976 1,500,000(đ) Mua
0327381985 1,600,000(đ) Mua
0395171984 1,500,000(đ) Mua
0364481982 1,600,000(đ) Mua
0383601981 1,500,000(đ) Mua
0333731981 1,900,000(đ) Mua
0336241970 1,700,000(đ) Mua
0372201971 1,700,000(đ) Mua
0395901973 1,700,000(đ) Mua
0395901975 1,700,000(đ) Mua
0395901977 1,700,000(đ) Mua
0395901981 1,700,000(đ) Mua
0395901984 1,800,000(đ) Mua
0395901985 1,800,000(đ) Mua
0395901994 1,800,000(đ) Mua
0395901997 1,800,000(đ) Mua
0395901998 1,800,000(đ) Mua
0367752008 1,800,000(đ) Mua
0334662009 2,660,000(đ) Mua
0373932011 1,500,000(đ) Mua
0372391970 1,600,000(đ) Mua
0382851970 1,500,000(đ) Mua
0359321970 1,500,000(đ) Mua
0336241971 1,500,000(đ) Mua
0344491971 1,600,000(đ) Mua
0336241972 1,600,000(đ) Mua
0336241973 1,600,000(đ) Mua
0364521973 1,600,000(đ) Mua
0336241974 1,600,000(đ) Mua
0382851974 1,700,000(đ) Mua
0336241975 1,600,000(đ) Mua
0359321976 1,600,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 083.2233.666 simsodep, simgiare, simthanglong, tongkhosim, simdienthoai, simphongthuyĐăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Mr:Dũng

Tl:02466555666

Mb/Zalo: 0832233666

 Ms: Hằng :

Mobi/Zalo/Facebook

0838.10.10.10

++++++++++++++++++++

Góp ý/ Hotline Phụ

0377686868

0377333999

0838616789

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.555.666  -   083.22.33.666

Hotline Phụ: 0377333999 - 0377686868 - 0838616789Hotline: 024.66.555.666 - 083.2233.666