sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số Lộc Phát Viettel Số Lộc Phát Mobifone Số Lộc Phát Vinaphone Số Lộc Phát Vietnamobile Số Lộc Phát Gmobile Số Lộc Phát Sfone Số Lộc Phát Cố Định

Sim Số Đẹp Viettel > Số Lộc Phát

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0387802868 1,840,000(đ)
Mua
2 0377686868 625,600,000(đ)
Mua
3 0386568568 79,120,000(đ)
Mua
4 0342801968 1,200,000(đ)
Mua
5 0383258468 900,000(đ)
Mua
6 0373267368 900,000(đ)
Mua
7 0368064468 900,000(đ)
Mua
8 0366091768 500,000(đ)
Mua
9 0356534268 500,000(đ)
Mua
10 0397103168 800,000(đ)
Mua
11 0343199668 2,500,000(đ)
Mua
12 0339746668 1,500,000(đ)
Mua
13 0384797668 1,800,000(đ)
Mua
14 0372135368 900,000(đ)
Mua
15 0343911668 1,800,000(đ)
Mua
16 0354370468 600,000(đ)
Mua
17 0362603768 500,000(đ)
Mua
18 0366503168 500,000(đ)
Mua
19 0357868068 1,500,000(đ)
Mua
20 0372051268 800,000(đ)
Mua
21 0365246768 900,000(đ)
Mua
22 0354478468 1,200,000(đ)
Mua
23 0335799268 1,500,000(đ)
Mua
24 0365246568 1,500,000(đ)
Mua
25 0374068468 1,200,000(đ)
Mua
26 0343911868 1,500,000(đ)
Mua
27 0338229268 1,500,000(đ)
Mua
28 0378870568 800,000(đ)
Mua
29 0354386568 1,800,000(đ)
Mua
30 0376577868 1,500,000(đ)
Mua
31 0347478668 6,500,000(đ)
Mua
32 0374255868 1,500,000(đ)
Mua
33 0382373368 1,200,000(đ)
Mua
34 0352303068 900,000(đ)
Mua
35 0356559468 800,000(đ)
Mua
36 0365343568 900,000(đ)
Mua
37 0393313468 700,000(đ)
Mua
38 0383372868 1,500,000(đ)
Mua
39 0975713968 1,600,000(đ)
Mua
40 0975310968 1,000,000(đ)
Mua
41 0976824368 1,000,000(đ)
Mua
42 0987491768 800,000(đ)
Mua
43 0976193768 800,000(đ)
Mua
44 0964210068 570,000(đ)
Mua
45 0964373168 1,600,000(đ)
Mua
46 0985058768 1,200,000(đ)
Mua
47 0988635068 1,200,000(đ)
Mua
48 0963928068 1,200,000(đ)
Mua
49 0963519068 1,200,000(đ)
Mua
50 0962621068 1,200,000(đ)
Mua
51 0987655068 1,200,000(đ)
Mua
52 0974166468 1,600,000(đ)
Mua
53 0981275468 1,500,000(đ)
Mua
54 0971528668 20,240,000(đ)
Mua
55 0961141368 7,820,000(đ)
Mua
56 0977278668 22,540,000(đ)
Mua
57 0382808668 4,140,000(đ)
Mua
58 0334199668 1,840,000(đ)
Mua
59 0345199668 3,220,000(đ)
Mua
60 0342399668 1,840,000(đ)
Mua
61 0344129668 1,380,000(đ)
Mua
62 0342189668 1,840,000(đ)
Mua
63 0342061368 1,840,000(đ)
Mua
64 0868591368 7,360,000(đ)
Mua
65 0971827468 800,000(đ)
Mua
66 0342159668 1,660,000(đ)
Mua
67 0336599368 1,840,000(đ)
Mua
68 0358299368 2,300,000(đ)
Mua
69 0335199368 2,760,000(đ)
Mua
70 0868062568 1,380,000(đ)
Mua
71 0363.04.09.68 715,000(đ)
Mua
72 0386.17.01.68 780,000(đ)
Mua
73 0327.07.07.68 780,000(đ)
Mua
74 0393.12.01.68 780,000(đ)
Mua
75 0355.21.10.68 780,000(đ)
Mua
76 0382.07.10.68 780,000(đ)
Mua
77 0384.30.03.68 780,000(đ)
Mua
78 0356.29.03.68 780,000(đ)
Mua
79 0327.04.10.68 780,000(đ)
Mua
80 0337.15.09.68 780,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0387802868 1,840,000(đ) Mua
0377686868 625,600,000(đ) Mua
0386568568 79,120,000(đ) Mua
0342801968 1,200,000(đ) Mua
0383258468 900,000(đ) Mua
0373267368 900,000(đ) Mua
0368064468 900,000(đ) Mua
0366091768 500,000(đ) Mua
0356534268 500,000(đ) Mua
0397103168 800,000(đ) Mua
0343199668 2,500,000(đ) Mua
0339746668 1,500,000(đ) Mua
0384797668 1,800,000(đ) Mua
0372135368 900,000(đ) Mua
0343911668 1,800,000(đ) Mua
0354370468 600,000(đ) Mua
0362603768 500,000(đ) Mua
0366503168 500,000(đ) Mua
0357868068 1,500,000(đ) Mua
0372051268 800,000(đ) Mua
0365246768 900,000(đ) Mua
0354478468 1,200,000(đ) Mua
0335799268 1,500,000(đ) Mua
0365246568 1,500,000(đ) Mua
0374068468 1,200,000(đ) Mua
0343911868 1,500,000(đ) Mua
0338229268 1,500,000(đ) Mua
0378870568 800,000(đ) Mua
0354386568 1,800,000(đ) Mua
0376577868 1,500,000(đ) Mua
0347478668 6,500,000(đ) Mua
0374255868 1,500,000(đ) Mua
0382373368 1,200,000(đ) Mua
0352303068 900,000(đ) Mua
0356559468 800,000(đ) Mua
0365343568 900,000(đ) Mua
0393313468 700,000(đ) Mua
0383372868 1,500,000(đ) Mua
0975713968 1,600,000(đ) Mua
0975310968 1,000,000(đ) Mua
0976824368 1,000,000(đ) Mua
0987491768 800,000(đ) Mua
0976193768 800,000(đ) Mua
0964210068 570,000(đ) Mua
0964373168 1,600,000(đ) Mua
0985058768 1,200,000(đ) Mua
0988635068 1,200,000(đ) Mua
0963928068 1,200,000(đ) Mua
0963519068 1,200,000(đ) Mua
0962621068 1,200,000(đ) Mua
0987655068 1,200,000(đ) Mua
0974166468 1,600,000(đ) Mua
0981275468 1,500,000(đ) Mua
0971528668 20,240,000(đ) Mua
0961141368 7,820,000(đ) Mua
0977278668 22,540,000(đ) Mua
0382808668 4,140,000(đ) Mua
0334199668 1,840,000(đ) Mua
0345199668 3,220,000(đ) Mua
0342399668 1,840,000(đ) Mua
0344129668 1,380,000(đ) Mua
0342189668 1,840,000(đ) Mua
0342061368 1,840,000(đ) Mua
0868591368 7,360,000(đ) Mua
0971827468 800,000(đ) Mua
0342159668 1,660,000(đ) Mua
0336599368 1,840,000(đ) Mua
0358299368 2,300,000(đ) Mua
0335199368 2,760,000(đ) Mua
0868062568 1,380,000(đ) Mua
0363.04.09.68 715,000(đ) Mua
0386.17.01.68 780,000(đ) Mua
0327.07.07.68 780,000(đ) Mua
0393.12.01.68 780,000(đ) Mua
0355.21.10.68 780,000(đ) Mua
0382.07.10.68 780,000(đ) Mua
0384.30.03.68 780,000(đ) Mua
0356.29.03.68 780,000(đ) Mua
0327.04.10.68 780,000(đ) Mua
0337.15.09.68 780,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68