sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số kép khác Viettel Số kép khác Mobifone Số kép khác Vinaphone Số kép khác Vietnamobile Số kép khác Gmobile Số kép khác Sfone Số kép khác Cố Định

Sim Số Đẹp Viettel > Số kép khác

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0868995590 1,250,000(đ)
Mua
2 0868995584 1,250,000(đ)
Mua
3 0868996684 1,250,000(đ)
Mua
4 0868995580 1,250,000(đ)
Mua
5 0868997794 1,250,000(đ)
Mua
6 0868997791 1,250,000(đ)
Mua
7 0868997793 1,250,000(đ)
Mua
8 0374411357 600,000(đ)
Mua
9 0389558879 4,600,000(đ)
Mua
10 0965511948 650,000(đ)
Mua
11 0333311980 3,500,000(đ)
Mua
12 0967008859 500,000(đ)
Mua
13 0965775516 400,000(đ)
Mua
14 0964775594 390,000(đ)
Mua
15 0972233942 330,000(đ)
Mua
16 0962255086 850,000(đ)
Mua
17 0339669916 900,000(đ)
Mua
18 0964880046 400,000(đ)
Mua
19 0964880032 400,000(đ)
Mua
20 0964884465 500,000(đ)
Mua
21 0976447706 400,000(đ)
Mua
22 0385577586 800,000(đ)
Mua
23 0978998851 350,000(đ)
Mua
24 0984776659 800,000(đ)
Mua
25 0964889905 560,000(đ)
Mua
26 0964889947 560,000(đ)
Mua
27 0964880059 660,000(đ)
Mua
28 0964772269 760,000(đ)
Mua
29 0963440081 400,000(đ)
Mua
30 0868833985 600,000(đ)
Mua
31 0978822690 500,000(đ)
Mua
32 0868855527 500,000(đ)
Mua
33 0981122980 800,000(đ)
Mua
34 0868866975 800,000(đ)
Mua
35 0868877391 500,000(đ)
Mua
36 0978866390 600,000(đ)
Mua
37 0865588980 500,000(đ)
Mua
38 0972288980 680,000(đ)
Mua
39 0868811394 500,000(đ)
Mua
40 0961119984 800,000(đ)
Mua
41 0868669975 500,000(đ)
Mua
42 0971177981 500,000(đ)
Mua
43 0962110059 350,000(đ)
Mua
44 0984112259 600,000(đ)
Mua
45 0866655976 500,000(đ)
Mua
46 0868866974 600,000(đ)
Mua
47 0987799594 380,000(đ)
Mua
48 0971133976 600,000(đ)
Mua
49 096338.80.87 650,000(đ)
Mua
50 0976.11.55.84 650,000(đ)
Mua
51 0978.89.93.80 650,000(đ)
Mua
52 0974.77.33.80 650,000(đ)
Mua
53 0976.00.44.80 650,000(đ)
Mua
54 0961.77.00.84 650,000(đ)
Mua
55 0965.11.44.80 650,000(đ)
Mua
56 097.44.11.7.94 650,000(đ)
Mua
57 0963.99.00.84 650,000(đ)
Mua
58 0869.98.87.91 650,000(đ)
Mua
59 097.22.336.97 650,000(đ)
Mua
60 09688.11.4.80 650,000(đ)
Mua
61 086.99.552.94 650,000(đ)
Mua
62 0869.00.66.81 715,000(đ)
Mua
63 0985.00.44.81 715,000(đ)
Mua
64 0373.30.02.84 650,000(đ)
Mua
65 0343.30.09.75 780,000(đ)
Mua
66 0328.22.11.05 780,000(đ)
Mua
67 0353.30.09.07 780,000(đ)
Mua
68 0372.20.09.02 780,000(đ)
Mua
69 0392.20.09.03 780,000(đ)
Mua
70 0337.22.11.09 780,000(đ)
Mua
71 0332.21.12.09 780,000(đ)
Mua
72 0352.20.08.14 780,000(đ)
Mua
73 0352.20.07.02 780,000(đ)
Mua
74 0373.31.12.03 780,000(đ)
Mua
75 0363.30.06.81 845,000(đ)
Mua
76 0372.20.02.98 845,000(đ)
Mua
77 0383.30.03.81 845,000(đ)
Mua
78 0332.20.09.06 845,000(đ)
Mua
79 0392.20.06.87 845,000(đ)
Mua
80 0327.22.11.85 845,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0868995590 1,250,000(đ) Mua
0868995584 1,250,000(đ) Mua
0868996684 1,250,000(đ) Mua
0868995580 1,250,000(đ) Mua
0868997794 1,250,000(đ) Mua
0868997791 1,250,000(đ) Mua
0868997793 1,250,000(đ) Mua
0374411357 600,000(đ) Mua
0389558879 4,600,000(đ) Mua
0965511948 650,000(đ) Mua
0333311980 3,500,000(đ) Mua
0967008859 500,000(đ) Mua
0965775516 400,000(đ) Mua
0964775594 390,000(đ) Mua
0972233942 330,000(đ) Mua
0962255086 850,000(đ) Mua
0339669916 900,000(đ) Mua
0964880046 400,000(đ) Mua
0964880032 400,000(đ) Mua
0964884465 500,000(đ) Mua
0976447706 400,000(đ) Mua
0385577586 800,000(đ) Mua
0978998851 350,000(đ) Mua
0984776659 800,000(đ) Mua
0964889905 560,000(đ) Mua
0964889947 560,000(đ) Mua
0964880059 660,000(đ) Mua
0964772269 760,000(đ) Mua
0963440081 400,000(đ) Mua
0868833985 600,000(đ) Mua
0978822690 500,000(đ) Mua
0868855527 500,000(đ) Mua
0981122980 800,000(đ) Mua
0868866975 800,000(đ) Mua
0868877391 500,000(đ) Mua
0978866390 600,000(đ) Mua
0865588980 500,000(đ) Mua
0972288980 680,000(đ) Mua
0868811394 500,000(đ) Mua
0961119984 800,000(đ) Mua
0868669975 500,000(đ) Mua
0971177981 500,000(đ) Mua
0962110059 350,000(đ) Mua
0984112259 600,000(đ) Mua
0866655976 500,000(đ) Mua
0868866974 600,000(đ) Mua
0987799594 380,000(đ) Mua
0971133976 600,000(đ) Mua
096338.80.87 650,000(đ) Mua
0976.11.55.84 650,000(đ) Mua
0978.89.93.80 650,000(đ) Mua
0974.77.33.80 650,000(đ) Mua
0976.00.44.80 650,000(đ) Mua
0961.77.00.84 650,000(đ) Mua
0965.11.44.80 650,000(đ) Mua
097.44.11.7.94 650,000(đ) Mua
0963.99.00.84 650,000(đ) Mua
0869.98.87.91 650,000(đ) Mua
097.22.336.97 650,000(đ) Mua
09688.11.4.80 650,000(đ) Mua
086.99.552.94 650,000(đ) Mua
0869.00.66.81 715,000(đ) Mua
0985.00.44.81 715,000(đ) Mua
0373.30.02.84 650,000(đ) Mua
0343.30.09.75 780,000(đ) Mua
0328.22.11.05 780,000(đ) Mua
0353.30.09.07 780,000(đ) Mua
0372.20.09.02 780,000(đ) Mua
0392.20.09.03 780,000(đ) Mua
0337.22.11.09 780,000(đ) Mua
0332.21.12.09 780,000(đ) Mua
0352.20.08.14 780,000(đ) Mua
0352.20.07.02 780,000(đ) Mua
0373.31.12.03 780,000(đ) Mua
0363.30.06.81 845,000(đ) Mua
0372.20.02.98 845,000(đ) Mua
0383.30.03.81 845,000(đ) Mua
0332.20.09.06 845,000(đ) Mua
0392.20.06.87 845,000(đ) Mua
0327.22.11.85 845,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789



Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinh



mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 







Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68