sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số Đảo Viettel Số Đảo Mobifone Số Đảo Vinaphone Số Đảo Vietnamobile Số Đảo Gmobile Số Đảo Sfone Số Đảo Cố Định

Sim Số Đẹp Viettel > Số Đảo

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0971528668 20,240,000(đ)
Mua
2 0977278668 22,540,000(đ)
Mua
3 0382808668 4,140,000(đ)
Mua
4 0869118118 42,320,000(đ)
Mua
5 0869148118 600,000(đ)
Mua
6 0869146116 600,000(đ)
Mua
7 0869144004 800,000(đ)
Mua
8 0869014004 800,000(đ)
Mua
9 0353679669 1,380,000(đ)
Mua
10 0342369339 1,380,000(đ)
Mua
11 0345189889 7,360,000(đ)
Mua
12 0342129229 2,300,000(đ)
Mua
13 0963155005 1,200,000(đ)
Mua
14 0355369669 3,500,000(đ)
Mua
15 0329189889 4,600,000(đ)
Mua
16 0965069229 1,380,000(đ)
Mua
17 0869142992 600,000(đ)
Mua
18 0335399889 2,760,000(đ)
Mua
19 0336689779 2,300,000(đ)
Mua
20 0344899779 1,660,000(đ)
Mua
21 0336289889 6,260,000(đ)
Mua
22 0359289889 4,600,000(đ)
Mua
23 0342899779 2,300,000(đ)
Mua
24 0334699779 1,840,000(đ)
Mua
25 0344359889 1,380,000(đ)
Mua
26 0345389889 7,360,000(đ)
Mua
27 0334079889 1,380,000(đ)
Mua
28 0342139339 2,760,000(đ)
Mua
29 0344626226 3,220,000(đ)
Mua
30 0335169669 3,500,000(đ)
Mua
31 0394282002 800,000(đ)
Mua
32 0335929229 3,220,000(đ)
Mua
33 0343707007 2,760,000(đ)
Mua
34 0335616116 3,500,000(đ)
Mua
35 0335636336 4,600,000(đ)
Mua
36 0962948778 800,000(đ)
Mua
37 0358922112 600,000(đ)
Mua
38 0969178338 1,200,000(đ)
Mua
39 0963679229 1,660,000(đ)
Mua
40 0967169229 1,480,000(đ)
Mua
41 0336959559 4,600,000(đ)
Mua
42 0377288118 1,380,000(đ)
Mua
43 0359779559 1,200,000(đ)
Mua
44 0358269559 800,000(đ)
Mua
45 0338858558 4,600,000(đ)
Mua
46 0344878778 2,760,000(đ)
Mua
47 0335787887 4,600,000(đ)
Mua
48 0334858558 3,220,000(đ)
Mua
49 0344606006 1,840,000(đ)
Mua
50 0964198008 800,000(đ)
Mua
51 0965238008 800,000(đ)
Mua
52 0963044004 2,300,000(đ)
Mua
53 0965126116 1,840,000(đ)
Mua
54 0962057007 1,000,000(đ)
Mua
55 0964729229 1,000,000(đ)
Mua
56 0963906116 1,000,000(đ)
Mua
57 0969039229 1,660,000(đ)
Mua
58 0969809229 1,660,000(đ)
Mua
59 0973389119 2,300,000(đ)
Mua
60 0379.26.2992 650,000(đ)
Mua
61 0395.04.01.10 780,000(đ)
Mua
62 0363.12.10.01 780,000(đ)
Mua
63 0377.26.10.01 780,000(đ)
Mua
64 0364.18.01.10 780,000(đ)
Mua
65 0375.19.08.80 845,000(đ)
Mua
66 0334.18.07.70 845,000(đ)
Mua
67 0374.21.10.01 845,000(đ)
Mua
68 0362.14.10.01 845,000(đ)
Mua
69 0397.05.01.10 845,000(đ)
Mua
70 0362.10.10.01 845,000(đ)
Mua
71 0357.02.01.10 845,000(đ)
Mua
72 0339.30.10.01 845,000(đ)
Mua
73 0368.26.10.01 845,000(đ)
Mua
74 0376.29.08.80 845,000(đ)
Mua
75 0339.05.10.01 845,000(đ)
Mua
76 0389.20.10.01 845,000(đ)
Mua
77 0353.27.10.01 845,000(đ)
Mua
78 0389.15.08.80 845,000(đ)
Mua
79 0366.04.10.01 845,000(đ)
Mua
80 0377.17.10.01 845,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0971528668 20,240,000(đ) Mua
0977278668 22,540,000(đ) Mua
0382808668 4,140,000(đ) Mua
0869118118 42,320,000(đ) Mua
0869148118 600,000(đ) Mua
0869146116 600,000(đ) Mua
0869144004 800,000(đ) Mua
0869014004 800,000(đ) Mua
0353679669 1,380,000(đ) Mua
0342369339 1,380,000(đ) Mua
0345189889 7,360,000(đ) Mua
0342129229 2,300,000(đ) Mua
0963155005 1,200,000(đ) Mua
0355369669 3,500,000(đ) Mua
0329189889 4,600,000(đ) Mua
0965069229 1,380,000(đ) Mua
0869142992 600,000(đ) Mua
0335399889 2,760,000(đ) Mua
0336689779 2,300,000(đ) Mua
0344899779 1,660,000(đ) Mua
0336289889 6,260,000(đ) Mua
0359289889 4,600,000(đ) Mua
0342899779 2,300,000(đ) Mua
0334699779 1,840,000(đ) Mua
0344359889 1,380,000(đ) Mua
0345389889 7,360,000(đ) Mua
0334079889 1,380,000(đ) Mua
0342139339 2,760,000(đ) Mua
0344626226 3,220,000(đ) Mua
0335169669 3,500,000(đ) Mua
0394282002 800,000(đ) Mua
0335929229 3,220,000(đ) Mua
0343707007 2,760,000(đ) Mua
0335616116 3,500,000(đ) Mua
0335636336 4,600,000(đ) Mua
0962948778 800,000(đ) Mua
0358922112 600,000(đ) Mua
0969178338 1,200,000(đ) Mua
0963679229 1,660,000(đ) Mua
0967169229 1,480,000(đ) Mua
0336959559 4,600,000(đ) Mua
0377288118 1,380,000(đ) Mua
0359779559 1,200,000(đ) Mua
0358269559 800,000(đ) Mua
0338858558 4,600,000(đ) Mua
0344878778 2,760,000(đ) Mua
0335787887 4,600,000(đ) Mua
0334858558 3,220,000(đ) Mua
0344606006 1,840,000(đ) Mua
0964198008 800,000(đ) Mua
0965238008 800,000(đ) Mua
0963044004 2,300,000(đ) Mua
0965126116 1,840,000(đ) Mua
0962057007 1,000,000(đ) Mua
0964729229 1,000,000(đ) Mua
0963906116 1,000,000(đ) Mua
0969039229 1,660,000(đ) Mua
0969809229 1,660,000(đ) Mua
0973389119 2,300,000(đ) Mua
0379.26.2992 650,000(đ) Mua
0395.04.01.10 780,000(đ) Mua
0363.12.10.01 780,000(đ) Mua
0377.26.10.01 780,000(đ) Mua
0364.18.01.10 780,000(đ) Mua
0375.19.08.80 845,000(đ) Mua
0334.18.07.70 845,000(đ) Mua
0374.21.10.01 845,000(đ) Mua
0362.14.10.01 845,000(đ) Mua
0397.05.01.10 845,000(đ) Mua
0362.10.10.01 845,000(đ) Mua
0357.02.01.10 845,000(đ) Mua
0339.30.10.01 845,000(đ) Mua
0368.26.10.01 845,000(đ) Mua
0376.29.08.80 845,000(đ) Mua
0339.05.10.01 845,000(đ) Mua
0389.20.10.01 845,000(đ) Mua
0353.27.10.01 845,000(đ) Mua
0389.15.08.80 845,000(đ) Mua
0366.04.10.01 845,000(đ) Mua
0377.17.10.01 845,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68