sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Sim tứ quý giữa Viettel Sim tứ quý giữa Mobifone Sim tứ quý giữa Vinaphone Sim tứ quý giữa Vietnamobile Sim tứ quý giữa Gmobile Sim tứ quý giữa Sfone Sim tứ quý giữa Cố Định

Sim Số Đẹp Mobifone > Sim tứ quý giữa

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0766888889 110,400,000(đ)
Mua
2 0795122220 900,000(đ)
Mua
3 0795122224 900,000(đ)
Mua
4 0795122225 950,000(đ)
Mua
5 0762088885 1,900,000(đ)
Mua
6 0795099990 6,000,000(đ)
Mua
7 0795099998 3,000,000(đ)
Mua
8 0932944443 1,000,000(đ)
Mua
9 0899000054 1,000,000(đ)
Mua
10 0939644442 1,200,000(đ)
Mua
11 0931055554 1,200,000(đ)
Mua
12 0939999634 1,400,000(đ)
Mua
13 0939999584 1,400,000(đ)
Mua
14 0939999425 1,400,000(đ)
Mua
15 0939999164 1,400,000(đ)
Mua
16 0939800004 1,400,000(đ)
Mua
17 0939444405 1,400,000(đ)
Mua
18 0907777254 1,400,000(đ)
Mua
19 0899000024 1,400,000(đ)
Mua
20 0939999524 1,400,000(đ)
Mua
21 0907111124 1,650,000(đ)
Mua
22 0898000075 1,850,000(đ)
Mua
23 0898000065 1,850,000(đ)
Mua
24 0898000063 1,850,000(đ)
Mua
25 0898000062 1,850,000(đ)
Mua
26 0898000061 1,850,000(đ)
Mua
27 0898000057 1,850,000(đ)
Mua
28 0898000053 1,850,000(đ)
Mua
29 0898000051 1,850,000(đ)
Mua
30 0898000037 1,850,000(đ)
Mua
31 0898000035 1,850,000(đ)
Mua
32 0898000027 1,850,000(đ)
Mua
33 0898000026 1,850,000(đ)
Mua
34 0898000023 1,850,000(đ)
Mua
35 0898000017 1,850,000(đ)
Mua
36 0898000016 1,850,000(đ)
Mua
37 0898000015 1,850,000(đ)
Mua
38 0932800005 1,850,000(đ)
Mua
39 0939999510 1,850,000(đ)
Mua
40 0907300002 1,850,000(đ)
Mua
41 0939911114 1,850,000(đ)
Mua
42 0939999716 1,950,000(đ)
Mua
43 0898000097 2,050,000(đ)
Mua
44 0898000096 2,050,000(đ)
Mua
45 0898000095 2,050,000(đ)
Mua
46 0898000092 2,050,000(đ)
Mua
47 0898000091 2,050,000(đ)
Mua
48 0898000085 2,050,000(đ)
Mua
49 0898000082 2,050,000(đ)
Mua
50 0898000067 2,050,000(đ)
Mua
51 0899000076 2,050,000(đ)
Mua
52 0899000075 2,050,000(đ)
Mua
53 0899000073 2,050,000(đ)
Mua
54 0899000072 2,050,000(đ)
Mua
55 0899000071 2,050,000(đ)
Mua
56 0899000053 2,050,000(đ)
Mua
57 0899000052 2,050,000(đ)
Mua
58 0899000051 2,050,000(đ)
Mua
59 0899000032 2,050,000(đ)
Mua
60 0899000031 2,050,000(đ)
Mua
61 0898000083 2,100,000(đ)
Mua
62 0898000058 2,100,000(đ)
Mua
63 0931033332 2,100,000(đ)
Mua
64 0939999758 2,100,000(đ)
Mua
65 0898000056 2,300,000(đ)
Mua
66 0898000030 2,300,000(đ)
Mua
67 0898000028 2,300,000(đ)
Mua
68 0898000018 2,300,000(đ)
Mua
69 0901222250 2,300,000(đ)
Mua
70 0901222270 2,300,000(đ)
Mua
71 0901222260 2,300,000(đ)
Mua
72 0901222253 2,300,000(đ)
Mua
73 0931000051 2,300,000(đ)
Mua
74 0931000076 2,300,000(đ)
Mua
75 0931000075 2,300,000(đ)
Mua
76 0931000073 2,300,000(đ)
Mua
77 0931000071 2,300,000(đ)
Mua
78 0931000053 2,300,000(đ)
Mua
79 0931000062 2,300,000(đ)
Mua
80 0931000061 2,300,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0766888889 110,400,000(đ) Mua
0795122220 900,000(đ) Mua
0795122224 900,000(đ) Mua
0795122225 950,000(đ) Mua
0762088885 1,900,000(đ) Mua
0795099990 6,000,000(đ) Mua
0795099998 3,000,000(đ) Mua
0932944443 1,000,000(đ) Mua
0899000054 1,000,000(đ) Mua
0939644442 1,200,000(đ) Mua
0931055554 1,200,000(đ) Mua
0939999634 1,400,000(đ) Mua
0939999584 1,400,000(đ) Mua
0939999425 1,400,000(đ) Mua
0939999164 1,400,000(đ) Mua
0939800004 1,400,000(đ) Mua
0939444405 1,400,000(đ) Mua
0907777254 1,400,000(đ) Mua
0899000024 1,400,000(đ) Mua
0939999524 1,400,000(đ) Mua
0907111124 1,650,000(đ) Mua
0898000075 1,850,000(đ) Mua
0898000065 1,850,000(đ) Mua
0898000063 1,850,000(đ) Mua
0898000062 1,850,000(đ) Mua
0898000061 1,850,000(đ) Mua
0898000057 1,850,000(đ) Mua
0898000053 1,850,000(đ) Mua
0898000051 1,850,000(đ) Mua
0898000037 1,850,000(đ) Mua
0898000035 1,850,000(đ) Mua
0898000027 1,850,000(đ) Mua
0898000026 1,850,000(đ) Mua
0898000023 1,850,000(đ) Mua
0898000017 1,850,000(đ) Mua
0898000016 1,850,000(đ) Mua
0898000015 1,850,000(đ) Mua
0932800005 1,850,000(đ) Mua
0939999510 1,850,000(đ) Mua
0907300002 1,850,000(đ) Mua
0939911114 1,850,000(đ) Mua
0939999716 1,950,000(đ) Mua
0898000097 2,050,000(đ) Mua
0898000096 2,050,000(đ) Mua
0898000095 2,050,000(đ) Mua
0898000092 2,050,000(đ) Mua
0898000091 2,050,000(đ) Mua
0898000085 2,050,000(đ) Mua
0898000082 2,050,000(đ) Mua
0898000067 2,050,000(đ) Mua
0899000076 2,050,000(đ) Mua
0899000075 2,050,000(đ) Mua
0899000073 2,050,000(đ) Mua
0899000072 2,050,000(đ) Mua
0899000071 2,050,000(đ) Mua
0899000053 2,050,000(đ) Mua
0899000052 2,050,000(đ) Mua
0899000051 2,050,000(đ) Mua
0899000032 2,050,000(đ) Mua
0899000031 2,050,000(đ) Mua
0898000083 2,100,000(đ) Mua
0898000058 2,100,000(đ) Mua
0931033332 2,100,000(đ) Mua
0939999758 2,100,000(đ) Mua
0898000056 2,300,000(đ) Mua
0898000030 2,300,000(đ) Mua
0898000028 2,300,000(đ) Mua
0898000018 2,300,000(đ) Mua
0901222250 2,300,000(đ) Mua
0901222270 2,300,000(đ) Mua
0901222260 2,300,000(đ) Mua
0901222253 2,300,000(đ) Mua
0931000051 2,300,000(đ) Mua
0931000076 2,300,000(đ) Mua
0931000075 2,300,000(đ) Mua
0931000073 2,300,000(đ) Mua
0931000071 2,300,000(đ) Mua
0931000053 2,300,000(đ) Mua
0931000062 2,300,000(đ) Mua
0931000061 2,300,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68