sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số Thần Tài Viettel Số Thần Tài Mobifone Số Thần Tài Vinaphone Số Thần Tài Vietnamobile Số Thần Tài Gmobile Số Thần Tài Sfone Số Thần Tài Cố Định

Sim Số Đẹp Mobifone > Số Thần Tài

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0796172379 750,000(đ)
Mua
2 0799049779 2,600,000(đ)
Mua
3 0796172179 1,700,000(đ)
Mua
4 0795123339 500,000(đ)
Mua
5 0932354639 380,000(đ)
Mua
6 0762266579 700,000(đ)
Mua
7 0795093939 4,000,000(đ)
Mua
8 0795123939 3,500,000(đ)
Mua
9 0795127979 11,000,000(đ)
Mua
10 0795097979 12,000,000(đ)
Mua
11 0934570039 700,000(đ)
Mua
12 0934570239 700,000(đ)
Mua
13 0934570279 700,000(đ)
Mua
14 0766083339 800,000(đ)
Mua
15 0795129779 950,000(đ)
Mua
16 0934297739 800,000(đ)
Mua
17 0907951739 420,000(đ)
Mua
18 0907850739 420,000(đ)
Mua
19 0931032079 420,000(đ)
Mua
20 0932830039 480,000(đ)
Mua
21 0931086239 480,000(đ)
Mua
22 0932963079 480,000(đ)
Mua
23 0932831079 480,000(đ)
Mua
24 0907011439 480,000(đ)
Mua
25 0939287739 480,000(đ)
Mua
26 0901276339 480,000(đ)
Mua
27 0939980739 480,000(đ)
Mua
28 0939328739 480,000(đ)
Mua
29 0931018039 480,000(đ)
Mua
30 0931073539 480,000(đ)
Mua
31 0931058639 480,000(đ)
Mua
32 0907825039 480,000(đ)
Mua
33 0907381839 480,000(đ)
Mua
34 0931096539 480,000(đ)
Mua
35 0907895739 480,000(đ)
Mua
36 0931045339 480,000(đ)
Mua
37 0907765139 480,000(đ)
Mua
38 0907615079 480,000(đ)
Mua
39 0931021339 480,000(đ)
Mua
40 0931021639 480,000(đ)
Mua
41 0901031839 480,000(đ)
Mua
42 0939920739 480,000(đ)
Mua
43 0931031839 480,000(đ)
Mua
44 0939291039 480,000(đ)
Mua
45 0907731839 480,000(đ)
Mua
46 0901035239 480,000(đ)
Mua
47 0907107239 480,000(đ)
Mua
48 0931027079 480,000(đ)
Mua
49 0931083079 480,000(đ)
Mua
50 0931086479 480,000(đ)
Mua
51 0939627339 540,000(đ)
Mua
52 0939280139 540,000(đ)
Mua
53 0939362539 540,000(đ)
Mua
54 0939675739 540,000(đ)
Mua
55 0901017339 540,000(đ)
Mua
56 0939062539 540,000(đ)
Mua
57 0939196239 540,000(đ)
Mua
58 0907692079 540,000(đ)
Mua
59 0907631339 540,000(đ)
Mua
60 0939256239 540,000(đ)
Mua
61 0932981139 540,000(đ)
Mua
62 0939932539 540,000(đ)
Mua
63 0939625139 540,000(đ)
Mua
64 0901098339 540,000(đ)
Mua
65 0931056079 540,000(đ)
Mua
66 0907853079 600,000(đ)
Mua
67 0931073339 600,000(đ)
Mua
68 0907862239 600,000(đ)
Mua
69 0939998439 600,000(đ)
Mua
70 0932861239 600,000(đ)
Mua
71 0901089539 550,000(đ)
Mua
72 0939671079 550,000(đ)
Mua
73 0939612079 550,000(đ)
Mua
74 0932869079 550,000(đ)
Mua
75 0899667339 550,000(đ)
Mua
76 0932863539 550,000(đ)
Mua
77 0931068479 550,000(đ)
Mua
78 0932802179 600,000(đ)
Mua
79 0931090839 600,000(đ)
Mua
80 0931010639 600,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0796172379 750,000(đ) Mua
0799049779 2,600,000(đ) Mua
0796172179 1,700,000(đ) Mua
0795123339 500,000(đ) Mua
0932354639 380,000(đ) Mua
0762266579 700,000(đ) Mua
0795093939 4,000,000(đ) Mua
0795123939 3,500,000(đ) Mua
0795127979 11,000,000(đ) Mua
0795097979 12,000,000(đ) Mua
0934570039 700,000(đ) Mua
0934570239 700,000(đ) Mua
0934570279 700,000(đ) Mua
0766083339 800,000(đ) Mua
0795129779 950,000(đ) Mua
0934297739 800,000(đ) Mua
0907951739 420,000(đ) Mua
0907850739 420,000(đ) Mua
0931032079 420,000(đ) Mua
0932830039 480,000(đ) Mua
0931086239 480,000(đ) Mua
0932963079 480,000(đ) Mua
0932831079 480,000(đ) Mua
0907011439 480,000(đ) Mua
0939287739 480,000(đ) Mua
0901276339 480,000(đ) Mua
0939980739 480,000(đ) Mua
0939328739 480,000(đ) Mua
0931018039 480,000(đ) Mua
0931073539 480,000(đ) Mua
0931058639 480,000(đ) Mua
0907825039 480,000(đ) Mua
0907381839 480,000(đ) Mua
0931096539 480,000(đ) Mua
0907895739 480,000(đ) Mua
0931045339 480,000(đ) Mua
0907765139 480,000(đ) Mua
0907615079 480,000(đ) Mua
0931021339 480,000(đ) Mua
0931021639 480,000(đ) Mua
0901031839 480,000(đ) Mua
0939920739 480,000(đ) Mua
0931031839 480,000(đ) Mua
0939291039 480,000(đ) Mua
0907731839 480,000(đ) Mua
0901035239 480,000(đ) Mua
0907107239 480,000(đ) Mua
0931027079 480,000(đ) Mua
0931083079 480,000(đ) Mua
0931086479 480,000(đ) Mua
0939627339 540,000(đ) Mua
0939280139 540,000(đ) Mua
0939362539 540,000(đ) Mua
0939675739 540,000(đ) Mua
0901017339 540,000(đ) Mua
0939062539 540,000(đ) Mua
0939196239 540,000(đ) Mua
0907692079 540,000(đ) Mua
0907631339 540,000(đ) Mua
0939256239 540,000(đ) Mua
0932981139 540,000(đ) Mua
0939932539 540,000(đ) Mua
0939625139 540,000(đ) Mua
0901098339 540,000(đ) Mua
0931056079 540,000(đ) Mua
0907853079 600,000(đ) Mua
0931073339 600,000(đ) Mua
0907862239 600,000(đ) Mua
0939998439 600,000(đ) Mua
0932861239 600,000(đ) Mua
0901089539 550,000(đ) Mua
0939671079 550,000(đ) Mua
0939612079 550,000(đ) Mua
0932869079 550,000(đ) Mua
0899667339 550,000(đ) Mua
0932863539 550,000(đ) Mua
0931068479 550,000(đ) Mua
0932802179 600,000(đ) Mua
0931090839 600,000(đ) Mua
0931010639 600,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68