sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số Taxi 3 Viettel Số Taxi 3 Mobifone Số Taxi 3 Vinaphone Số Taxi 3 Vietnamobile Số Taxi 3 Gmobile Số Taxi 3 Sfone Số Taxi 3 Cố Định

Sim Số Đẹp Mobifone > Số Taxi 3

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0778344344 5,980,000(đ)
Mua
2 0898004004 14,600,000(đ)
Mua
3 0901220220 14,600,000(đ)
Mua
4 0898005005 20,050,000(đ)
Mua
5 0898003003 20,050,000(đ)
Mua
6 0931008008 26,400,000(đ)
Mua
7 0705.209.209 8,280,000(đ)
Mua
8 0705.928.928 8,280,000(đ)
Mua
9 0705.926.926 8,280,000(đ)
Mua
10 0787916916 11,400,000(đ)
Mua
11 0767129129 9,570,000(đ)
Mua
12 0767127127 9,200,000(đ)
Mua
13 0776919919 16,900,000(đ)
Mua
14 0792161161 16,900,000(đ)
Mua
15 0704989989 103,090,000(đ)
Mua
16 0785988988 79,490,000(đ)
Mua
17 0704988988 79,490,000(đ)
Mua
18 0777711711 79,490,000(đ)
Mua
19 0932.198.198 51,300,000(đ)
Mua
20 0782103103 5,520,000(đ)
Mua
21 0763547547 5,520,000(đ)
Mua
22 0763540540 5,520,000(đ)
Mua
23 0785035035 5,520,000(đ)
Mua
24 0799691691 5,520,000(đ)
Mua
25 0794625625 5,520,000(đ)
Mua
26 0794521521 5,520,000(đ)
Mua
27 0794160160 5,520,000(đ)
Mua
28 0794132132 5,520,000(đ)
Mua
29 0793374374 5,520,000(đ)
Mua
30 0793372372 5,520,000(đ)
Mua
31 0702570570 5,520,000(đ)
Mua
32 0765501501 5,520,000(đ)
Mua
33 0785946946 5,520,000(đ)
Mua
34 0785976976 5,520,000(đ)
Mua
35 0793870870 5,520,000(đ)
Mua
36 0784564564 5,520,000(đ)
Mua
37 0783231231 5,520,000(đ)
Mua
38 0764435435 5,520,000(đ)
Mua
39 0798590590 5,520,000(đ)
Mua
40 0786014014 5,520,000(đ)
Mua
41 0784152152 5,520,000(đ)
Mua
42 0703031031 5,520,000(đ)
Mua
43 0703862862 5,520,000(đ)
Mua
44 0703860860 5,520,000(đ)
Mua
45 0785940940 5,520,000(đ)
Mua
46 0782875875 5,520,000(đ)
Mua
47 0795614614 5,520,000(đ)
Mua
48 0786041041 5,520,000(đ)
Mua
49 0799970970 5,520,000(đ)
Mua
50 0786049049 5,520,000(đ)
Mua
51 0786048048 5,520,000(đ)
Mua
52 0704560560 5,520,000(đ)
Mua
53 0703087087 5,520,000(đ)
Mua
54 0799971971 5,520,000(đ)
Mua
55 0769749749 5,520,000(đ)
Mua
56 0769746746 5,520,000(đ)
Mua
57 0769681681 5,520,000(đ)
Mua
58 0786104104 5,520,000(đ)
Mua
59 0794736736 5,520,000(đ)
Mua
60 0794734734 5,520,000(đ)
Mua
61 0786107107 5,520,000(đ)
Mua
62 0786162162 5,520,000(đ)
Mua
63 0786160160 5,520,000(đ)
Mua
64 0774674674 5,520,000(đ)
Mua
65 0794805805 5,520,000(đ)
Mua
66 0793827827 5,520,000(đ)
Mua
67 0792574574 5,520,000(đ)
Mua
68 0786125125 5,520,000(đ)
Mua
69 0703014014 5,520,000(đ)
Mua
70 0703017017 5,520,000(đ)
Mua
71 0703015015 5,520,000(đ)
Mua
72 0765594594 5,520,000(đ)
Mua
73 0786164164 5,520,000(đ)
Mua
74 0792057057 5,520,000(đ)
Mua
75 0792056056 5,520,000(đ)
Mua
76 0794761761 5,520,000(đ)
Mua
77 0794760760 5,520,000(đ)
Mua
78 0792082082 5,520,000(đ)
Mua
79 0774687687 5,520,000(đ)
Mua
80 0799741741 5,520,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0778344344 5,980,000(đ) Mua
0898004004 14,600,000(đ) Mua
0901220220 14,600,000(đ) Mua
0898005005 20,050,000(đ) Mua
0898003003 20,050,000(đ) Mua
0931008008 26,400,000(đ) Mua
0705.209.209 8,280,000(đ) Mua
0705.928.928 8,280,000(đ) Mua
0705.926.926 8,280,000(đ) Mua
0787916916 11,400,000(đ) Mua
0767129129 9,570,000(đ) Mua
0767127127 9,200,000(đ) Mua
0776919919 16,900,000(đ) Mua
0792161161 16,900,000(đ) Mua
0704989989 103,090,000(đ) Mua
0785988988 79,490,000(đ) Mua
0704988988 79,490,000(đ) Mua
0777711711 79,490,000(đ) Mua
0932.198.198 51,300,000(đ) Mua
0782103103 5,520,000(đ) Mua
0763547547 5,520,000(đ) Mua
0763540540 5,520,000(đ) Mua
0785035035 5,520,000(đ) Mua
0799691691 5,520,000(đ) Mua
0794625625 5,520,000(đ) Mua
0794521521 5,520,000(đ) Mua
0794160160 5,520,000(đ) Mua
0794132132 5,520,000(đ) Mua
0793374374 5,520,000(đ) Mua
0793372372 5,520,000(đ) Mua
0702570570 5,520,000(đ) Mua
0765501501 5,520,000(đ) Mua
0785946946 5,520,000(đ) Mua
0785976976 5,520,000(đ) Mua
0793870870 5,520,000(đ) Mua
0784564564 5,520,000(đ) Mua
0783231231 5,520,000(đ) Mua
0764435435 5,520,000(đ) Mua
0798590590 5,520,000(đ) Mua
0786014014 5,520,000(đ) Mua
0784152152 5,520,000(đ) Mua
0703031031 5,520,000(đ) Mua
0703862862 5,520,000(đ) Mua
0703860860 5,520,000(đ) Mua
0785940940 5,520,000(đ) Mua
0782875875 5,520,000(đ) Mua
0795614614 5,520,000(đ) Mua
0786041041 5,520,000(đ) Mua
0799970970 5,520,000(đ) Mua
0786049049 5,520,000(đ) Mua
0786048048 5,520,000(đ) Mua
0704560560 5,520,000(đ) Mua
0703087087 5,520,000(đ) Mua
0799971971 5,520,000(đ) Mua
0769749749 5,520,000(đ) Mua
0769746746 5,520,000(đ) Mua
0769681681 5,520,000(đ) Mua
0786104104 5,520,000(đ) Mua
0794736736 5,520,000(đ) Mua
0794734734 5,520,000(đ) Mua
0786107107 5,520,000(đ) Mua
0786162162 5,520,000(đ) Mua
0786160160 5,520,000(đ) Mua
0774674674 5,520,000(đ) Mua
0794805805 5,520,000(đ) Mua
0793827827 5,520,000(đ) Mua
0792574574 5,520,000(đ) Mua
0786125125 5,520,000(đ) Mua
0703014014 5,520,000(đ) Mua
0703017017 5,520,000(đ) Mua
0703015015 5,520,000(đ) Mua
0765594594 5,520,000(đ) Mua
0786164164 5,520,000(đ) Mua
0792057057 5,520,000(đ) Mua
0792056056 5,520,000(đ) Mua
0794761761 5,520,000(đ) Mua
0794760760 5,520,000(đ) Mua
0792082082 5,520,000(đ) Mua
0774687687 5,520,000(đ) Mua
0799741741 5,520,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68