sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số ông địa Viettel Số ông địa Mobifone Số ông địa Vinaphone Số ông địa Vietnamobile Số ông địa Gmobile Số ông địa Sfone Số ông địa Cố Định

Sim Số Đẹp Mobifone > Số ông địa

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0931078478 700,000(đ)
Mua
2 0932887338 700,000(đ)
Mua
3 0932938778 700,000(đ)
Mua
4 0931007338 700,000(đ)
Mua
5 0898034678 700,000(đ)
Mua
6 0898834678 700,000(đ)
Mua
7 0932880338 750,000(đ)
Mua
8 0898837678 750,000(đ)
Mua
9 0898053678 750,000(đ)
Mua
10 0931006338 750,000(đ)
Mua
11 0899042678 750,000(đ)
Mua
12 0899049678 750,000(đ)
Mua
13 0899074678 750,000(đ)
Mua
14 0899043678 750,000(đ)
Mua
15 0899041678 750,000(đ)
Mua
16 0939660778 800,000(đ)
Mua
17 0898829678 800,000(đ)
Mua
18 0931030838 800,000(đ)
Mua
19 0931018778 850,000(đ)
Mua
20 0899657678 850,000(đ)
Mua
21 0899021678 850,000(đ)
Mua
22 0899650678 850,000(đ)
Mua
23 0899072678 850,000(đ)
Mua
24 0939189838 900,000(đ)
Mua
25 0939229778 900,000(đ)
Mua
26 0931001778 900,000(đ)
Mua
27 0939996778 900,000(đ)
Mua
28 0899026678 950,000(đ)
Mua
29 0901078478 1,000,000(đ)
Mua
30 0939778378 1,000,000(đ)
Mua
31 0939223778 1,000,000(đ)
Mua
32 0939518778 1,000,000(đ)
Mua
33 0898022678 1,000,000(đ)
Mua
34 0931084678 1,000,000(đ)
Mua
35 0907595838 1,000,000(đ)
Mua
36 0907452678 1,000,000(đ)
Mua
37 0939887338 1,000,000(đ)
Mua
38 0939991778 1,000,000(đ)
Mua
39 0931078778 1,100,000(đ)
Mua
40 0931092678 1,100,000(đ)
Mua
41 0899040678 1,100,000(đ)
Mua
42 0931072678 1,200,000(đ)
Mua
43 0931063678 1,200,000(đ)
Mua
44 0931062678 1,200,000(đ)
Mua
45 0931026678 1,200,000(đ)
Mua
46 0932920678 1,200,000(đ)
Mua
47 0939173678 1,200,000(đ)
Mua
48 0901270678 1,200,000(đ)
Mua
49 0901271678 1,200,000(đ)
Mua
50 0901031678 1,200,000(đ)
Mua
51 0931087678 1,300,000(đ)
Mua
52 0931081678 1,300,000(đ)
Mua
53 0931057678 1,300,000(đ)
Mua
54 0931052678 1,300,000(đ)
Mua
55 0931017678 1,300,000(đ)
Mua
56 0901273678 1,300,000(đ)
Mua
57 0901081678 1,300,000(đ)
Mua
58 0939270278 1,300,000(đ)
Mua
59 0901038538 1,300,000(đ)
Mua
60 0901028078 1,300,000(đ)
Mua
61 0932838778 1,300,000(đ)
Mua
62 0931097678 1,300,000(đ)
Mua
63 0901283678 1,300,000(đ)
Mua
64 0901083678 1,300,000(đ)
Mua
65 0907761678 1,300,000(đ)
Mua
66 0901281678 1,300,000(đ)
Mua
67 0901082678 1,300,000(đ)
Mua
68 0939767578 1,300,000(đ)
Mua
69 0931013678 1,300,000(đ)
Mua
70 0931079678 1,400,000(đ)
Mua
71 0932889838 1,400,000(đ)
Mua
72 0901008078 1,400,000(đ)
Mua
73 0932959838 1,400,000(đ)
Mua
74 0931029678 1,400,000(đ)
Mua
75 0932978378 1,400,000(đ)
Mua
76 0907068338 1,400,000(đ)
Mua
77 0939110978 1,400,000(đ)
Mua
78 0939091078 1,400,000(đ)
Mua
79 0931080978 1,400,000(đ)
Mua
80 0931039038 1,400,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0931078478 700,000(đ) Mua
0932887338 700,000(đ) Mua
0932938778 700,000(đ) Mua
0931007338 700,000(đ) Mua
0898034678 700,000(đ) Mua
0898834678 700,000(đ) Mua
0932880338 750,000(đ) Mua
0898837678 750,000(đ) Mua
0898053678 750,000(đ) Mua
0931006338 750,000(đ) Mua
0899042678 750,000(đ) Mua
0899049678 750,000(đ) Mua
0899074678 750,000(đ) Mua
0899043678 750,000(đ) Mua
0899041678 750,000(đ) Mua
0939660778 800,000(đ) Mua
0898829678 800,000(đ) Mua
0931030838 800,000(đ) Mua
0931018778 850,000(đ) Mua
0899657678 850,000(đ) Mua
0899021678 850,000(đ) Mua
0899650678 850,000(đ) Mua
0899072678 850,000(đ) Mua
0939189838 900,000(đ) Mua
0939229778 900,000(đ) Mua
0931001778 900,000(đ) Mua
0939996778 900,000(đ) Mua
0899026678 950,000(đ) Mua
0901078478 1,000,000(đ) Mua
0939778378 1,000,000(đ) Mua
0939223778 1,000,000(đ) Mua
0939518778 1,000,000(đ) Mua
0898022678 1,000,000(đ) Mua
0931084678 1,000,000(đ) Mua
0907595838 1,000,000(đ) Mua
0907452678 1,000,000(đ) Mua
0939887338 1,000,000(đ) Mua
0939991778 1,000,000(đ) Mua
0931078778 1,100,000(đ) Mua
0931092678 1,100,000(đ) Mua
0899040678 1,100,000(đ) Mua
0931072678 1,200,000(đ) Mua
0931063678 1,200,000(đ) Mua
0931062678 1,200,000(đ) Mua
0931026678 1,200,000(đ) Mua
0932920678 1,200,000(đ) Mua
0939173678 1,200,000(đ) Mua
0901270678 1,200,000(đ) Mua
0901271678 1,200,000(đ) Mua
0901031678 1,200,000(đ) Mua
0931087678 1,300,000(đ) Mua
0931081678 1,300,000(đ) Mua
0931057678 1,300,000(đ) Mua
0931052678 1,300,000(đ) Mua
0931017678 1,300,000(đ) Mua
0901273678 1,300,000(đ) Mua
0901081678 1,300,000(đ) Mua
0939270278 1,300,000(đ) Mua
0901038538 1,300,000(đ) Mua
0901028078 1,300,000(đ) Mua
0932838778 1,300,000(đ) Mua
0931097678 1,300,000(đ) Mua
0901283678 1,300,000(đ) Mua
0901083678 1,300,000(đ) Mua
0907761678 1,300,000(đ) Mua
0901281678 1,300,000(đ) Mua
0901082678 1,300,000(đ) Mua
0939767578 1,300,000(đ) Mua
0931013678 1,300,000(đ) Mua
0931079678 1,400,000(đ) Mua
0932889838 1,400,000(đ) Mua
0901008078 1,400,000(đ) Mua
0932959838 1,400,000(đ) Mua
0931029678 1,400,000(đ) Mua
0932978378 1,400,000(đ) Mua
0907068338 1,400,000(đ) Mua
0939110978 1,400,000(đ) Mua
0939091078 1,400,000(đ) Mua
0931080978 1,400,000(đ) Mua
0931039038 1,400,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68