sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Sim Năm Sinh 19xx Viettel Sim Năm Sinh 19xx Mobifone Sim Năm Sinh 19xx Vinaphone Sim Năm Sinh 19xx Vietnamobile Sim Năm Sinh 19xx Gmobile Sim Năm Sinh 19xx Sfone Sim Năm Sinh 19xx Cố Định

Sim Số Đẹp Mobifone > Sim Năm Sinh 19xx

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0796172009 1,150,000(đ)
Mua
2 0796172008 1,150,000(đ)
Mua
3 0796172006 1,150,000(đ)
Mua
4 0796172005 1,150,000(đ)
Mua
5 0796172004 1,150,000(đ)
Mua
6 0796172003 1,150,000(đ)
Mua
7 0796172001 1,150,000(đ)
Mua
8 0796172000 1,500,000(đ)
Mua
9 0776431997 1,050,000(đ)
Mua
10 0763022000 950,000(đ)
Mua
11 0787001980 1,200,000(đ)
Mua
12 0787131987 1,200,000(đ)
Mua
13 0786751992 1,500,000(đ)
Mua
14 0785711992 1,500,000(đ)
Mua
15 0784101992 1,500,000(đ)
Mua
16 0785061992 1,500,000(đ)
Mua
17 0797521992 1,500,000(đ)
Mua
18 0785261992 1,900,000(đ)
Mua
19 0797921992 1,800,000(đ)
Mua
20 0785871992 1,500,000(đ)
Mua
21 0786271992 1,500,000(đ)
Mua
22 0785071992 1,500,000(đ)
Mua
23 0786511992 1,500,000(đ)
Mua
24 0783521992 1,500,000(đ)
Mua
25 0786721992 1,500,000(đ)
Mua
26 0785371992 1,500,000(đ)
Mua
27 0783611992 1,500,000(đ)
Mua
28 0784011992 1,500,000(đ)
Mua
29 0786731992 1,500,000(đ)
Mua
30 0785471992 1,500,000(đ)
Mua
31 0784061992 1,500,000(đ)
Mua
32 0786711992 1,500,000(đ)
Mua
33 0786171992 1,500,000(đ)
Mua
34 0785031992 1,500,000(đ)
Mua
35 0784391992 1,800,000(đ)
Mua
36 0786071992 1,500,000(đ)
Mua
37 0785341992 1,500,000(đ)
Mua
38 0783421992 1,500,000(đ)
Mua
39 0786341992 1,500,000(đ)
Mua
40 0785131992 1,500,000(đ)
Mua
41 0786141992 1,500,000(đ)
Mua
42 0785541992 1,500,000(đ)
Mua
43 0785421992 1,500,000(đ)
Mua
44 0785411992 1,500,000(đ)
Mua
45 0785301992 1,500,000(đ)
Mua
46 0785601992 1,500,000(đ)
Mua
47 0786491992 1,500,000(đ)
Mua
48 0783471992 1,500,000(đ)
Mua
49 0783341992 1,800,000(đ)
Mua
50 0783401992 1,500,000(đ)
Mua
51 0784021992 1,500,000(đ)
Mua
52 0785401992 1,500,000(đ)
Mua
53 0796151993 1,800,000(đ)
Mua
54 0794011969 600,000(đ)
Mua
55 0796151991 1,800,000(đ)
Mua
56 0776461969 700,000(đ)
Mua
57 0776461976 1,200,000(đ)
Mua
58 0796151995 1,800,000(đ)
Mua
59 0796151997 1,800,000(đ)
Mua
60 0795121984 1,200,000(đ)
Mua
61 0796151982 1,200,000(đ)
Mua
62 0796151981 1,200,000(đ)
Mua
63 0901742012 800,000(đ)
Mua
64 0904651997 2,500,000(đ)
Mua
65 0797381992 1,900,000(đ)
Mua
66 0785021992 1,600,000(đ)
Mua
67 0785361992 1,900,000(đ)
Mua
68 0783511992 1,600,000(đ)
Mua
69 0784091992 1,600,000(đ)
Mua
70 0783541992 1,600,000(đ)
Mua
71 0785271992 1,600,000(đ)
Mua
72 0785181988 1,800,000(đ)
Mua
73 0783251988 1,600,000(đ)
Mua
74 0785401988 1,500,000(đ)
Mua
75 0786761988 1,800,000(đ)
Mua
76 0785201988 1,500,000(đ)
Mua
77 0784391988 1,800,000(đ)
Mua
78 0783541988 1,500,000(đ)
Mua
79 0792801988 1,500,000(đ)
Mua
80 0786131988 1,500,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0796172009 1,150,000(đ) Mua
0796172008 1,150,000(đ) Mua
0796172006 1,150,000(đ) Mua
0796172005 1,150,000(đ) Mua
0796172004 1,150,000(đ) Mua
0796172003 1,150,000(đ) Mua
0796172001 1,150,000(đ) Mua
0796172000 1,500,000(đ) Mua
0776431997 1,050,000(đ) Mua
0763022000 950,000(đ) Mua
0787001980 1,200,000(đ) Mua
0787131987 1,200,000(đ) Mua
0786751992 1,500,000(đ) Mua
0785711992 1,500,000(đ) Mua
0784101992 1,500,000(đ) Mua
0785061992 1,500,000(đ) Mua
0797521992 1,500,000(đ) Mua
0785261992 1,900,000(đ) Mua
0797921992 1,800,000(đ) Mua
0785871992 1,500,000(đ) Mua
0786271992 1,500,000(đ) Mua
0785071992 1,500,000(đ) Mua
0786511992 1,500,000(đ) Mua
0783521992 1,500,000(đ) Mua
0786721992 1,500,000(đ) Mua
0785371992 1,500,000(đ) Mua
0783611992 1,500,000(đ) Mua
0784011992 1,500,000(đ) Mua
0786731992 1,500,000(đ) Mua
0785471992 1,500,000(đ) Mua
0784061992 1,500,000(đ) Mua
0786711992 1,500,000(đ) Mua
0786171992 1,500,000(đ) Mua
0785031992 1,500,000(đ) Mua
0784391992 1,800,000(đ) Mua
0786071992 1,500,000(đ) Mua
0785341992 1,500,000(đ) Mua
0783421992 1,500,000(đ) Mua
0786341992 1,500,000(đ) Mua
0785131992 1,500,000(đ) Mua
0786141992 1,500,000(đ) Mua
0785541992 1,500,000(đ) Mua
0785421992 1,500,000(đ) Mua
0785411992 1,500,000(đ) Mua
0785301992 1,500,000(đ) Mua
0785601992 1,500,000(đ) Mua
0786491992 1,500,000(đ) Mua
0783471992 1,500,000(đ) Mua
0783341992 1,800,000(đ) Mua
0783401992 1,500,000(đ) Mua
0784021992 1,500,000(đ) Mua
0785401992 1,500,000(đ) Mua
0796151993 1,800,000(đ) Mua
0794011969 600,000(đ) Mua
0796151991 1,800,000(đ) Mua
0776461969 700,000(đ) Mua
0776461976 1,200,000(đ) Mua
0796151995 1,800,000(đ) Mua
0796151997 1,800,000(đ) Mua
0795121984 1,200,000(đ) Mua
0796151982 1,200,000(đ) Mua
0796151981 1,200,000(đ) Mua
0901742012 800,000(đ) Mua
0904651997 2,500,000(đ) Mua
0797381992 1,900,000(đ) Mua
0785021992 1,600,000(đ) Mua
0785361992 1,900,000(đ) Mua
0783511992 1,600,000(đ) Mua
0784091992 1,600,000(đ) Mua
0783541992 1,600,000(đ) Mua
0785271992 1,600,000(đ) Mua
0785181988 1,800,000(đ) Mua
0783251988 1,600,000(đ) Mua
0785401988 1,500,000(đ) Mua
0786761988 1,800,000(đ) Mua
0785201988 1,500,000(đ) Mua
0784391988 1,800,000(đ) Mua
0783541988 1,500,000(đ) Mua
0792801988 1,500,000(đ) Mua
0786131988 1,500,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68