sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số Lộc Phát Viettel Số Lộc Phát Mobifone Số Lộc Phát Vinaphone Số Lộc Phát Vietnamobile Số Lộc Phát Gmobile Số Lộc Phát Sfone Số Lộc Phát Cố Định

Sim Số Đẹp Mobifone > Số Lộc Phát

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0795005468 850,000(đ)
Mua
2 0766122468 2,800,000(đ)
Mua
3 0762201868 600,000(đ)
Mua
4 0776375868 600,000(đ)
Mua
5 0787061668 1,500,000(đ)
Mua
6 0766358668 6,500,000(đ)
Mua
7 0766098668 5,000,000(đ)
Mua
8 0782306668 2,500,000(đ)
Mua
9 0795126668 3,000,000(đ)
Mua
10 0799158668 6,500,000(đ)
Mua
11 0799188668 9,000,000(đ)
Mua
12 0764436868 6,800,000(đ)
Mua
13 0766368668 9,000,000(đ)
Mua
14 0796198668 6,500,000(đ)
Mua
15 0796158668 6,500,000(đ)
Mua
16 0795128668 6,000,000(đ)
Mua
17 0795098668 6,000,000(đ)
Mua
18 0795096868 9,500,000(đ)
Mua
19 0795096668 2,500,000(đ)
Mua
20 0769858668 4,050,000(đ)
Mua
21 0898827768 360,000(đ)
Mua
22 0931053068 420,000(đ)
Mua
23 0901283768 480,000(đ)
Mua
24 0901063768 480,000(đ)
Mua
25 0907917068 480,000(đ)
Mua
26 0907572068 480,000(đ)
Mua
27 0907217068 480,000(đ)
Mua
28 0932903768 480,000(đ)
Mua
29 0898823268 480,000(đ)
Mua
30 0907782068 480,000(đ)
Mua
31 0932875068 480,000(đ)
Mua
32 0932837068 480,000(đ)
Mua
33 0932872068 480,000(đ)
Mua
34 0907051068 480,000(đ)
Mua
35 0907138068 480,000(đ)
Mua
36 0932951068 480,000(đ)
Mua
37 0939963068 540,000(đ)
Mua
38 0939805768 540,000(đ)
Mua
39 0932810768 540,000(đ)
Mua
40 0932815768 540,000(đ)
Mua
41 0939807068 540,000(đ)
Mua
42 0939723068 540,000(đ)
Mua
43 0939372068 540,000(đ)
Mua
44 0939087068 540,000(đ)
Mua
45 0907916068 540,000(đ)
Mua
46 0907912068 540,000(đ)
Mua
47 0907902068 540,000(đ)
Mua
48 0907865068 540,000(đ)
Mua
49 0907359068 540,000(đ)
Mua
50 0939287068 540,000(đ)
Mua
51 0907029068 540,000(đ)
Mua
52 0901062768 540,000(đ)
Mua
53 0932981768 540,000(đ)
Mua
54 0939334068 540,000(đ)
Mua
55 0939528068 540,000(đ)
Mua
56 0932918768 600,000(đ)
Mua
57 0931027768 600,000(đ)
Mua
58 0939695768 600,000(đ)
Mua
59 0939812768 600,000(đ)
Mua
60 0939165768 600,000(đ)
Mua
61 0939510068 600,000(đ)
Mua
62 0939957068 600,000(đ)
Mua
63 0939937068 600,000(đ)
Mua
64 0939857068 600,000(đ)
Mua
65 0939738068 600,000(đ)
Mua
66 0939361068 600,000(đ)
Mua
67 0939215068 600,000(đ)
Mua
68 0939230068 600,000(đ)
Mua
69 0907609768 600,000(đ)
Mua
70 0898828068 600,000(đ)
Mua
71 0931019468 600,000(đ)
Mua
72 0901277068 550,000(đ)
Mua
73 0901095768 550,000(đ)
Mua
74 0939025968 550,000(đ)
Mua
75 0901023768 550,000(đ)
Mua
76 0931087268 550,000(đ)
Mua
77 0931095268 550,000(đ)
Mua
78 0939982068 550,000(đ)
Mua
79 0939928768 550,000(đ)
Mua
80 0939671768 550,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0795005468 850,000(đ) Mua
0766122468 2,800,000(đ) Mua
0762201868 600,000(đ) Mua
0776375868 600,000(đ) Mua
0787061668 1,500,000(đ) Mua
0766358668 6,500,000(đ) Mua
0766098668 5,000,000(đ) Mua
0782306668 2,500,000(đ) Mua
0795126668 3,000,000(đ) Mua
0799158668 6,500,000(đ) Mua
0799188668 9,000,000(đ) Mua
0764436868 6,800,000(đ) Mua
0766368668 9,000,000(đ) Mua
0796198668 6,500,000(đ) Mua
0796158668 6,500,000(đ) Mua
0795128668 6,000,000(đ) Mua
0795098668 6,000,000(đ) Mua
0795096868 9,500,000(đ) Mua
0795096668 2,500,000(đ) Mua
0769858668 4,050,000(đ) Mua
0898827768 360,000(đ) Mua
0931053068 420,000(đ) Mua
0901283768 480,000(đ) Mua
0901063768 480,000(đ) Mua
0907917068 480,000(đ) Mua
0907572068 480,000(đ) Mua
0907217068 480,000(đ) Mua
0932903768 480,000(đ) Mua
0898823268 480,000(đ) Mua
0907782068 480,000(đ) Mua
0932875068 480,000(đ) Mua
0932837068 480,000(đ) Mua
0932872068 480,000(đ) Mua
0907051068 480,000(đ) Mua
0907138068 480,000(đ) Mua
0932951068 480,000(đ) Mua
0939963068 540,000(đ) Mua
0939805768 540,000(đ) Mua
0932810768 540,000(đ) Mua
0932815768 540,000(đ) Mua
0939807068 540,000(đ) Mua
0939723068 540,000(đ) Mua
0939372068 540,000(đ) Mua
0939087068 540,000(đ) Mua
0907916068 540,000(đ) Mua
0907912068 540,000(đ) Mua
0907902068 540,000(đ) Mua
0907865068 540,000(đ) Mua
0907359068 540,000(đ) Mua
0939287068 540,000(đ) Mua
0907029068 540,000(đ) Mua
0901062768 540,000(đ) Mua
0932981768 540,000(đ) Mua
0939334068 540,000(đ) Mua
0939528068 540,000(đ) Mua
0932918768 600,000(đ) Mua
0931027768 600,000(đ) Mua
0939695768 600,000(đ) Mua
0939812768 600,000(đ) Mua
0939165768 600,000(đ) Mua
0939510068 600,000(đ) Mua
0939957068 600,000(đ) Mua
0939937068 600,000(đ) Mua
0939857068 600,000(đ) Mua
0939738068 600,000(đ) Mua
0939361068 600,000(đ) Mua
0939215068 600,000(đ) Mua
0939230068 600,000(đ) Mua
0907609768 600,000(đ) Mua
0898828068 600,000(đ) Mua
0931019468 600,000(đ) Mua
0901277068 550,000(đ) Mua
0901095768 550,000(đ) Mua
0939025968 550,000(đ) Mua
0901023768 550,000(đ) Mua
0931087268 550,000(đ) Mua
0931095268 550,000(đ) Mua
0939982068 550,000(đ) Mua
0939928768 550,000(đ) Mua
0939671768 550,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68