sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số lặp khác Viettel Số lặp khác Mobifone Số lặp khác Vinaphone Số lặp khác Vietnamobile Số lặp khác Gmobile Số lặp khác Sfone Số lặp khác Cố Định

Sim Số Đẹp Mobifone > Số lặp khác

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0901219212 600,000(đ)
Mua
2 0939873373 700,000(đ)
Mua
3 0939591191 850,000(đ)
Mua
4 0901032232 1,000,000(đ)
Mua
5 0939612616 1,000,000(đ)
Mua
6 0907036636 1,000,000(đ)
Mua
7 0931083383 1,200,000(đ)
Mua
8 0901067767 1,200,000(đ)
Mua
9 0907923929 1,300,000(đ)
Mua
10 0932963969 1,400,000(đ)
Mua
11 0901016101 1,400,000(đ)
Mua
12 0932983383 1,400,000(đ)
Mua
13 0939368363 1,400,000(đ)
Mua
14 0932890898 1,500,000(đ)
Mua
15 0931069969 1,650,000(đ)
Mua
16 0907851858 1,650,000(đ)
Mua
17 0901056656 1,750,000(đ)
Mua
18 0932885585 1,750,000(đ)
Mua
19 0939028828 1,750,000(đ)
Mua
20 0931018818 1,850,000(đ)
Mua
21 0939729929 1,850,000(đ)
Mua
22 0907961969 1,850,000(đ)
Mua
23 0907881181 1,850,000(đ)
Mua
24 0932974979 2,100,000(đ)
Mua
25 0939008808 2,300,000(đ)
Mua
26 0931012010 2,300,000(đ)
Mua
27 0931081181 2,300,000(đ)
Mua
28 0939985989 2,300,000(đ)
Mua
29 0939183383 2,300,000(đ)
Mua
30 0932985989 2,750,000(đ)
Mua
31 0932829929 2,750,000(đ)
Mua
32 0907228828 2,750,000(đ)
Mua
33 0901289989 3,650,000(đ)
Mua
34 0907569969 3,650,000(đ)
Mua
35 0901228828 3,650,000(đ)
Mua
36 0932869868 6,850,000(đ)
Mua
37 0902057050 600,000(đ)
Mua
38 0904059050 600,000(đ)
Mua
39 0901536535 600,000(đ)
Mua
40 0933.86.0060 600,000(đ)
Mua
41 0901.985.989 4,600,000(đ)
Mua
42 0764758757 400,000(đ)
Mua
43 0769719717 400,000(đ)
Mua
44 0778334434 450,000(đ)
Mua
45 0788664464 500,000(đ)
Mua
46 0796186181 500,000(đ)
Mua
47 0707947949 500,000(đ)
Mua
48 0797602606 500,000(đ)
Mua
49 0798530535 500,000(đ)
Mua
50 0704415515 550,000(đ)
Mua
51 0704435535 550,000(đ)
Mua
52 0704425525 550,000(đ)
Mua
53 0785192292 550,000(đ)
Mua
54 0786061161 550,000(đ)
Mua
55 0788660060 600,000(đ)
Mua
56 0765775575 600,000(đ)
Mua
57 0773880080 600,000(đ)
Mua
58 0784654656 600,000(đ)
Mua
59 0767307707 600,000(đ)
Mua
60 0798481848 600,000(đ)
Mua
61 0797271727 600,000(đ)
Mua
62 0787567767 800,000(đ)
Mua
63 0787567565 800,000(đ)
Mua
64 0766609909 800,000(đ)
Mua
65 0769119919 1,000,000(đ)
Mua
66 0764758858 1,000,000(đ)
Mua
67 0773453454 1,000,000(đ)
Mua
68 0704413414 1,000,000(đ)
Mua
69 0765524525 1,000,000(đ)
Mua
70 0797473474 1,000,000(đ)
Mua
71 0704423424 1,000,000(đ)
Mua
72 0764271272 1,000,000(đ)
Mua
73 0779937939 1,200,000(đ)
Mua
74 0775778878 1,200,000(đ)
Mua
75 0778971979 1,200,000(đ)
Mua
76 0784201202 1,380,000(đ)
Mua
77 0768615616 1,380,000(đ)
Mua
78 0778785878 1,380,000(đ)
Mua
79 0798788878 1,660,000(đ)
Mua
80 0768788878 1,660,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0901219212 600,000(đ) Mua
0939873373 700,000(đ) Mua
0939591191 850,000(đ) Mua
0901032232 1,000,000(đ) Mua
0939612616 1,000,000(đ) Mua
0907036636 1,000,000(đ) Mua
0931083383 1,200,000(đ) Mua
0901067767 1,200,000(đ) Mua
0907923929 1,300,000(đ) Mua
0932963969 1,400,000(đ) Mua
0901016101 1,400,000(đ) Mua
0932983383 1,400,000(đ) Mua
0939368363 1,400,000(đ) Mua
0932890898 1,500,000(đ) Mua
0931069969 1,650,000(đ) Mua
0907851858 1,650,000(đ) Mua
0901056656 1,750,000(đ) Mua
0932885585 1,750,000(đ) Mua
0939028828 1,750,000(đ) Mua
0931018818 1,850,000(đ) Mua
0939729929 1,850,000(đ) Mua
0907961969 1,850,000(đ) Mua
0907881181 1,850,000(đ) Mua
0932974979 2,100,000(đ) Mua
0939008808 2,300,000(đ) Mua
0931012010 2,300,000(đ) Mua
0931081181 2,300,000(đ) Mua
0939985989 2,300,000(đ) Mua
0939183383 2,300,000(đ) Mua
0932985989 2,750,000(đ) Mua
0932829929 2,750,000(đ) Mua
0907228828 2,750,000(đ) Mua
0901289989 3,650,000(đ) Mua
0907569969 3,650,000(đ) Mua
0901228828 3,650,000(đ) Mua
0932869868 6,850,000(đ) Mua
0902057050 600,000(đ) Mua
0904059050 600,000(đ) Mua
0901536535 600,000(đ) Mua
0933.86.0060 600,000(đ) Mua
0901.985.989 4,600,000(đ) Mua
0764758757 400,000(đ) Mua
0769719717 400,000(đ) Mua
0778334434 450,000(đ) Mua
0788664464 500,000(đ) Mua
0796186181 500,000(đ) Mua
0707947949 500,000(đ) Mua
0797602606 500,000(đ) Mua
0798530535 500,000(đ) Mua
0704415515 550,000(đ) Mua
0704435535 550,000(đ) Mua
0704425525 550,000(đ) Mua
0785192292 550,000(đ) Mua
0786061161 550,000(đ) Mua
0788660060 600,000(đ) Mua
0765775575 600,000(đ) Mua
0773880080 600,000(đ) Mua
0784654656 600,000(đ) Mua
0767307707 600,000(đ) Mua
0798481848 600,000(đ) Mua
0797271727 600,000(đ) Mua
0787567767 800,000(đ) Mua
0787567565 800,000(đ) Mua
0766609909 800,000(đ) Mua
0769119919 1,000,000(đ) Mua
0764758858 1,000,000(đ) Mua
0773453454 1,000,000(đ) Mua
0704413414 1,000,000(đ) Mua
0765524525 1,000,000(đ) Mua
0797473474 1,000,000(đ) Mua
0704423424 1,000,000(đ) Mua
0764271272 1,000,000(đ) Mua
0779937939 1,200,000(đ) Mua
0775778878 1,200,000(đ) Mua
0778971979 1,200,000(đ) Mua
0784201202 1,380,000(đ) Mua
0768615616 1,380,000(đ) Mua
0778785878 1,380,000(đ) Mua
0798788878 1,660,000(đ) Mua
0768788878 1,660,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 08683.15.9999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 0838616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 0838616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 0838.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68