sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

HL/Zalo:0838.10.10.10

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Bán Sim Số Đẹp Giá Rẻ Nhất - Giao Sim ĐK Chính Chủ Miễn Phí Toàn Quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Taxi dạng: BAA.BAA Viettel Taxi dạng: BAA.BAA Mobifone Taxi dạng: BAA.BAA Vinaphone Taxi dạng: BAA.BAA Vietnamobile Taxi dạng: BAA.BAA Gmobile Taxi dạng: BAA.BAA Sfone Taxi dạng: BAA.BAA Cố Định

Số Taxi 3 > Taxi dạng: BAA.BAA

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0853.799.799 33,250,000(đ)
Mua
2 0839.733.733 19,000,000(đ)
Mua
3 0835.733.733 19,000,000(đ)
Mua
4 0815.811.811 19,000,000(đ)
Mua
5 0837.655.655 19,000,000(đ)
Mua
6 0856.211.211 19,000,000(đ)
Mua
7 0836.877.877 28,500,000(đ)
Mua
8 0825.788.788 38,000,000(đ)
Mua
9 0849.200.200 38,000,000(đ)
Mua
10 0968.288.288 361,000,000(đ)
Mua
11 0393.600.600 19,000,000(đ)
Mua
12 0869.200.200 65,550,000(đ)
Mua
13 0386.544.544 5,520,000(đ)
Mua
14 0853.522.522 14,250,000(đ)
Mua
15 0817.522.522 14,250,000(đ)
Mua
16 0824.633.633 12,350,000(đ)
Mua
17 0817.211.211 11,400,000(đ)
Mua
18 0837.244.244 11,400,000(đ)
Mua
19 0822.411.411 10,450,000(đ)
Mua
20 0857.644.644 9,500,000(đ)
Mua
21 0843.733.733 9,500,000(đ)
Mua
22 0828.411.411 9,030,000(đ)
Mua
23 0997.966.966 20,900,000(đ)
Mua
24 0997.366.366 20,900,000(đ)
Mua
25 0995.966.966 20,900,000(đ)
Mua
26 0993.566.566 20,900,000(đ)
Mua
27 0832.322.322 18,910,000(đ)
Mua
28 0827.911.911 28,500,000(đ)
Mua
29 0826.977.977 10,930,000(đ)
Mua
30 0346.988.988 23,750,000(đ)
Mua
31 0345.499.499 18,050,000(đ)
Mua
32 0345.488.488 17,100,000(đ)
Mua
33 0347.788.788 20,900,000(đ)
Mua
34 0346.488.488 13,300,000(đ)
Mua
35 0346.499.499 13,300,000(đ)
Mua
36 0347.499.499 13,300,000(đ)
Mua
37 0347.488.488 13,300,000(đ)
Mua
38 0343.877.877 11,400,000(đ)
Mua
39 0346.877.877 11,400,000(đ)
Mua
40 0346.977.977 11,400,000(đ)
Mua
41 0346.377.377 11,400,000(đ)
Mua
42 0346.477.477 9,500,000(đ)
Mua
43 0395.200.200 9,980,000(đ)
Mua
44 0971.922.922 31,350,000(đ)
Mua
45 0328.177.177 8,550,000(đ)
Mua
46 0856.944.944 13,800,000(đ)
Mua
47 0812.633.633 23,000,000(đ)
Mua
48 0812.622.622 18,400,000(đ)
Mua
49 0812.044.044 11,040,000(đ)
Mua
50 0854.311.311 11,040,000(đ)
Mua
51 0859.433.433 5,100,000(đ)
Mua
52 0832.233.233 32,200,000(đ)
Mua
53 0834.588.588 35,880,000(đ)
Mua
54 0967.166.166 51,520,000(đ)
Mua
55 0978.622.622 44,160,000(đ)
Mua
56 0849.355.355 5,170,000(đ)
Mua
57 0824.322.322 6,260,000(đ)
Mua
58 0846.933.933 6,260,000(đ)
Mua
59 0826.277.277 8,380,000(đ)
Mua
60 0852.133.133 8,380,000(đ)
Mua
61 0826.033.033 8,380,000(đ)
Mua
62 0823.277.277 8,380,000(đ)
Mua
63 0826.155.155 8,380,000(đ)
Mua
64 0845.955.955 8,470,000(đ)
Mua
65 0819.733.733 9,200,000(đ)
Mua
66 0857.133.133 9,390,000(đ)
Mua
67 0828.733.733 11,040,000(đ)
Mua
68 0826.200.200 11,500,000(đ)
Mua
69 0941.644.644 12,150,000(đ)
Mua
70 0852.611.611 12,520,000(đ)
Mua
71 0838.677.677 12,520,000(đ)
Mua
72 0838.577.577 12,520,000(đ)
Mua
73 0848.855.855 12,520,000(đ)
Mua
74 0824.088.088 12,520,000(đ)
Mua
75 0852.922.922 12,520,000(đ)
Mua
76 0858.322.322 12,520,000(đ)
Mua
77 0857.400.400 13,990,000(đ)
Mua
78 0813.277.277 14,720,000(đ)
Mua
79 0848.300.300 18,590,000(đ)
Mua
80 0825.255.255 18,680,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0853.799.799 33,250,000(đ) Mua
0839.733.733 19,000,000(đ) Mua
0835.733.733 19,000,000(đ) Mua
0815.811.811 19,000,000(đ) Mua
0837.655.655 19,000,000(đ) Mua
0856.211.211 19,000,000(đ) Mua
0836.877.877 28,500,000(đ) Mua
0825.788.788 38,000,000(đ) Mua
0849.200.200 38,000,000(đ) Mua
0968.288.288 361,000,000(đ) Mua
0393.600.600 19,000,000(đ) Mua
0869.200.200 65,550,000(đ) Mua
0386.544.544 5,520,000(đ) Mua
0853.522.522 14,250,000(đ) Mua
0817.522.522 14,250,000(đ) Mua
0824.633.633 12,350,000(đ) Mua
0817.211.211 11,400,000(đ) Mua
0837.244.244 11,400,000(đ) Mua
0822.411.411 10,450,000(đ) Mua
0857.644.644 9,500,000(đ) Mua
0843.733.733 9,500,000(đ) Mua
0828.411.411 9,030,000(đ) Mua
0997.966.966 20,900,000(đ) Mua
0997.366.366 20,900,000(đ) Mua
0995.966.966 20,900,000(đ) Mua
0993.566.566 20,900,000(đ) Mua
0832.322.322 18,910,000(đ) Mua
0827.911.911 28,500,000(đ) Mua
0826.977.977 10,930,000(đ) Mua
0346.988.988 23,750,000(đ) Mua
0345.499.499 18,050,000(đ) Mua
0345.488.488 17,100,000(đ) Mua
0347.788.788 20,900,000(đ) Mua
0346.488.488 13,300,000(đ) Mua
0346.499.499 13,300,000(đ) Mua
0347.499.499 13,300,000(đ) Mua
0347.488.488 13,300,000(đ) Mua
0343.877.877 11,400,000(đ) Mua
0346.877.877 11,400,000(đ) Mua
0346.977.977 11,400,000(đ) Mua
0346.377.377 11,400,000(đ) Mua
0346.477.477 9,500,000(đ) Mua
0395.200.200 9,980,000(đ) Mua
0971.922.922 31,350,000(đ) Mua
0328.177.177 8,550,000(đ) Mua
0856.944.944 13,800,000(đ) Mua
0812.633.633 23,000,000(đ) Mua
0812.622.622 18,400,000(đ) Mua
0812.044.044 11,040,000(đ) Mua
0854.311.311 11,040,000(đ) Mua
0859.433.433 5,100,000(đ) Mua
0832.233.233 32,200,000(đ) Mua
0834.588.588 35,880,000(đ) Mua
0967.166.166 51,520,000(đ) Mua
0978.622.622 44,160,000(đ) Mua
0849.355.355 5,170,000(đ) Mua
0824.322.322 6,260,000(đ) Mua
0846.933.933 6,260,000(đ) Mua
0826.277.277 8,380,000(đ) Mua
0852.133.133 8,380,000(đ) Mua
0826.033.033 8,380,000(đ) Mua
0823.277.277 8,380,000(đ) Mua
0826.155.155 8,380,000(đ) Mua
0845.955.955 8,470,000(đ) Mua
0819.733.733 9,200,000(đ) Mua
0857.133.133 9,390,000(đ) Mua
0828.733.733 11,040,000(đ) Mua
0826.200.200 11,500,000(đ) Mua
0941.644.644 12,150,000(đ) Mua
0852.611.611 12,520,000(đ) Mua
0838.677.677 12,520,000(đ) Mua
0838.577.577 12,520,000(đ) Mua
0848.855.855 12,520,000(đ) Mua
0824.088.088 12,520,000(đ) Mua
0852.922.922 12,520,000(đ) Mua
0858.322.322 12,520,000(đ) Mua
0857.400.400 13,990,000(đ) Mua
0813.277.277 14,720,000(đ) Mua
0848.300.300 18,590,000(đ) Mua
0825.255.255 18,680,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 083.2233.666 simsodep, simgiare, tongkhosim, simthanglong, simdienthoaiĐăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Mr:Dũng

Tl:02466555666

Mb/Zalo: 0832233666

 Ms: Hằng :

Mobi/Zalo/Facebook

0838.10.10.10

++++++++++++++++++++

Góp ý/ Hotline Phụ

0377686868

0377333999

0838616789

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.555.666  -   083.22.33.666

Hotline Phụ: 0377333999 - 0377686868 - 0838616789Hotline: 024.66.555.666 - 083.2233.666