sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Taxi dạng: BAA.BAA Viettel Taxi dạng: BAA.BAA Mobifone Taxi dạng: BAA.BAA Vinaphone Taxi dạng: BAA.BAA Vietnamobile Taxi dạng: BAA.BAA Gmobile Taxi dạng: BAA.BAA Sfone Taxi dạng: BAA.BAA Cố Định

Số Taxi 3 > Taxi dạng: BAA.BAA

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0834.588.588 53,360,000(đ)
Mua
2 0385.133.133 11,400,000(đ)
Mua
3 0868.688.688 653,600,000(đ)
Mua
4 0993.022.022 11,310,000(đ)
Mua
5 0795.544.544 4,750,000(đ)
Mua
6 0762.644.644 4,750,000(đ)
Mua
7 0768.433.433 5,700,000(đ)
Mua
8 0775.433.433 5,700,000(đ)
Mua
9 0769.533.533 7,600,000(đ)
Mua
10 0769.577.577 8,550,000(đ)
Mua
11 0773.577.577 11,400,000(đ)
Mua
12 0706.155.155 11,400,000(đ)
Mua
13 0794.599.599 14,250,000(đ)
Mua
14 0826.488.488 19,000,000(đ)
Mua
15 0899.233.233 23,750,000(đ)
Mua
16 0373.677.677 11,400,000(đ)
Mua
17 0394.299.299 31,350,000(đ)
Mua
18 0963.099.099 94,050,000(đ)
Mua
19 0832.233.233 33,120,000(đ)
Mua
20 0822.077.077 23,750,000(đ)
Mua
21 0822.700.700 47,500,000(đ)
Mua
22 0798.966.966 23,750,000(đ)
Mua
23 0766.177.177 23,750,000(đ)
Mua
24 0829.699.699 65,550,000(đ)
Mua
25 0825.688.688 127,150,000(đ)
Mua
26 0855.566.566 62,560,000(đ)
Mua
27 0398.611.611 7,360,000(đ)
Mua
28 0397.611.611 6,170,000(đ)
Mua
29 0398.022.022 7,460,000(đ)
Mua
30 0399.022.022 8,380,000(đ)
Mua
31 0398.422.422 3,680,000(đ)
Mua
32 0398.522.522 5,620,000(đ)
Mua
33 0397.522.522 4,600,000(đ)
Mua
34 0398.722.722 5,520,000(đ)
Mua
35 0397.722.722 5,520,000(đ)
Mua
36 0396.722.722 5,250,000(đ)
Mua
37 0398.033.033 6,540,000(đ)
Mua
38 0397.133.133 9,200,000(đ)
Mua
39 0397.233.233 9,200,000(đ)
Mua
40 0398.433.433 4,330,000(đ)
Mua
41 0398.533.533 6,440,000(đ)
Mua
42 0396.633.633 16,290,000(đ)
Mua
43 0398.733.733 7,090,000(đ)
Mua
44 0396.733.733 7,090,000(đ)
Mua
45 0397.933.933 9,300,000(đ)
Mua
46 0398.455.455 5,520,000(đ)
Mua
47 0397.455.455 5,340,000(đ)
Mua
48 0397.655.655 6,440,000(đ)
Mua
49 0397.755.755 6,170,000(đ)
Mua
50 0397.955.955 6,540,000(đ)
Mua
51 0398.977.977 14,720,000(đ)
Mua
52 0398.466.466 8,930,000(đ)
Mua
53 0395.688.688 104,150,000(đ)
Mua
54 0985.633.633 36,070,000(đ)
Mua
55 0978.855.855 56,050,000(đ)
Mua
56 0828.411.411 9,030,000(đ)
Mua
57 0843.733.733 9,500,000(đ)
Mua
58 0857.644.644 9,500,000(đ)
Mua
59 0822.411.411 10,450,000(đ)
Mua
60 0838.711.711 11,400,000(đ)
Mua
61 0837.244.244 11,400,000(đ)
Mua
62 0817.211.211 11,400,000(đ)
Mua
63 0824.633.633 12,350,000(đ)
Mua
64 0817.522.522 14,250,000(đ)
Mua
65 0853.522.522 14,250,000(đ)
Mua
66 0967.299.299 46,000,000(đ)
Mua
67 0384.655.655 8,550,000(đ)
Mua
68 0785.822.822 11,400,000(đ)
Mua
69 0852.522.522 19,000,000(đ)
Mua
70 0792.900.900 28,500,000(đ)
Mua
71 0389.344.344 7,600,000(đ)
Mua
72 0389.244.244 7,600,000(đ)
Mua
73 0389.411.411 7,600,000(đ)
Mua
74 0987.066.066 27,550,000(đ)
Mua
75 0987.488.488 38,000,000(đ)
Mua
76 0833.511.511 7,500,000(đ)
Mua
77 0819.944.944 6,500,000(đ)
Mua
78 0818.944.944 6,500,000(đ)
Mua
79 0817.944.944 6,500,000(đ)
Mua
80 0816.944.944 6,500,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0834.588.588 53,360,000(đ) Mua
0385.133.133 11,400,000(đ) Mua
0868.688.688 653,600,000(đ) Mua
0993.022.022 11,310,000(đ) Mua
0795.544.544 4,750,000(đ) Mua
0762.644.644 4,750,000(đ) Mua
0768.433.433 5,700,000(đ) Mua
0775.433.433 5,700,000(đ) Mua
0769.533.533 7,600,000(đ) Mua
0769.577.577 8,550,000(đ) Mua
0773.577.577 11,400,000(đ) Mua
0706.155.155 11,400,000(đ) Mua
0794.599.599 14,250,000(đ) Mua
0826.488.488 19,000,000(đ) Mua
0899.233.233 23,750,000(đ) Mua
0373.677.677 11,400,000(đ) Mua
0394.299.299 31,350,000(đ) Mua
0963.099.099 94,050,000(đ) Mua
0832.233.233 33,120,000(đ) Mua
0822.077.077 23,750,000(đ) Mua
0822.700.700 47,500,000(đ) Mua
0798.966.966 23,750,000(đ) Mua
0766.177.177 23,750,000(đ) Mua
0829.699.699 65,550,000(đ) Mua
0825.688.688 127,150,000(đ) Mua
0855.566.566 62,560,000(đ) Mua
0398.611.611 7,360,000(đ) Mua
0397.611.611 6,170,000(đ) Mua
0398.022.022 7,460,000(đ) Mua
0399.022.022 8,380,000(đ) Mua
0398.422.422 3,680,000(đ) Mua
0398.522.522 5,620,000(đ) Mua
0397.522.522 4,600,000(đ) Mua
0398.722.722 5,520,000(đ) Mua
0397.722.722 5,520,000(đ) Mua
0396.722.722 5,250,000(đ) Mua
0398.033.033 6,540,000(đ) Mua
0397.133.133 9,200,000(đ) Mua
0397.233.233 9,200,000(đ) Mua
0398.433.433 4,330,000(đ) Mua
0398.533.533 6,440,000(đ) Mua
0396.633.633 16,290,000(đ) Mua
0398.733.733 7,090,000(đ) Mua
0396.733.733 7,090,000(đ) Mua
0397.933.933 9,300,000(đ) Mua
0398.455.455 5,520,000(đ) Mua
0397.455.455 5,340,000(đ) Mua
0397.655.655 6,440,000(đ) Mua
0397.755.755 6,170,000(đ) Mua
0397.955.955 6,540,000(đ) Mua
0398.977.977 14,720,000(đ) Mua
0398.466.466 8,930,000(đ) Mua
0395.688.688 104,150,000(đ) Mua
0985.633.633 36,070,000(đ) Mua
0978.855.855 56,050,000(đ) Mua
0828.411.411 9,030,000(đ) Mua
0843.733.733 9,500,000(đ) Mua
0857.644.644 9,500,000(đ) Mua
0822.411.411 10,450,000(đ) Mua
0838.711.711 11,400,000(đ) Mua
0837.244.244 11,400,000(đ) Mua
0817.211.211 11,400,000(đ) Mua
0824.633.633 12,350,000(đ) Mua
0817.522.522 14,250,000(đ) Mua
0853.522.522 14,250,000(đ) Mua
0967.299.299 46,000,000(đ) Mua
0384.655.655 8,550,000(đ) Mua
0785.822.822 11,400,000(đ) Mua
0852.522.522 19,000,000(đ) Mua
0792.900.900 28,500,000(đ) Mua
0389.344.344 7,600,000(đ) Mua
0389.244.244 7,600,000(đ) Mua
0389.411.411 7,600,000(đ) Mua
0987.066.066 27,550,000(đ) Mua
0987.488.488 38,000,000(đ) Mua
0833.511.511 7,500,000(đ) Mua
0819.944.944 6,500,000(đ) Mua
0818.944.944 6,500,000(đ) Mua
0817.944.944 6,500,000(đ) Mua
0816.944.944 6,500,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 0868315999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 01238616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 01238616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68