sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

Hotline: 0377.68.68.68

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Giao sim, Đăng ký chính chủ, Thu tiền tại nhà trên toàn quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Taxi dạng: ABC.ABC Viettel Taxi dạng: ABC.ABC Mobifone Taxi dạng: ABC.ABC Vinaphone Taxi dạng: ABC.ABC Vietnamobile Taxi dạng: ABC.ABC Gmobile Taxi dạng: ABC.ABC Sfone Taxi dạng: ABC.ABC Cố Định

Số Taxi 3 > Taxi dạng: ABC.ABC

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0399.179.179 138,000,000(đ)
Mua
2 0393.352.352 9,110,000(đ)
Mua
3 0393.698.698 23,920,000(đ)
Mua
4 0393.246.246 35,880,000(đ)
Mua
5 0393.479.479 26,680,000(đ)
Mua
6 0393.586.586 59,800,000(đ)
Mua
7 0344.567.567 78,200,000(đ)
Mua
8 0926.586.586 31,280,000(đ)
Mua
9 0394.739.739 9,500,000(đ)
Mua
10 0395.793.793 9,500,000(đ)
Mua
11 0394.738.738 9,500,000(đ)
Mua
12 0397.426.426 9,500,000(đ)
Mua
13 0397.471.471 9,500,000(đ)
Mua
14 0396.493.493 9,500,000(đ)
Mua
15 0397.458.458 9,500,000(đ)
Mua
16 0397.450.450 9,500,000(đ)
Mua
17 0396.438.438 9,500,000(đ)
Mua
18 0396.437.437 9,500,000(đ)
Mua
19 0397.142.142 9,500,000(đ)
Mua
20 0396.143.143 9,500,000(đ)
Mua
21 0396.470.470 9,500,000(đ)
Mua
22 0397.470.470 9,500,000(đ)
Mua
23 0397.076.076 9,500,000(đ)
Mua
24 0396.453.453 9,500,000(đ)
Mua
25 0397.146.146 9,500,000(đ)
Mua
26 0397.164.164 9,500,000(đ)
Mua
27 0397.437.437 9,500,000(đ)
Mua
28 0397.473.473 9,500,000(đ)
Mua
29 0396.154.154 9,500,000(đ)
Mua
30 0396.490.490 9,500,000(đ)
Mua
31 0396.104.104 11,400,000(đ)
Mua
32 0372.246.246 11,400,000(đ)
Mua
33 0363.081.081 11,400,000(đ)
Mua
34 0359.056.056 11,400,000(đ)
Mua
35 0333.472.472 11,400,000(đ)
Mua
36 0397.084.084 11,400,000(đ)
Mua
37 0396.180.180 11,400,000(đ)
Mua
38 0397.081.081 11,400,000(đ)
Mua
39 0396.482.482 11,400,000(đ)
Mua
40 0397.482.482 11,400,000(đ)
Mua
41 0397.082.082 11,400,000(đ)
Mua
42 0396.187.187 11,400,000(đ)
Mua
43 0396.097.097 14,250,000(đ)
Mua
44 0973.462.462 15,200,000(đ)
Mua
45 0334.125.125 17,100,000(đ)
Mua
46 0823.125.125 19,000,000(đ)
Mua
47 0832.125.125 19,000,000(đ)
Mua
48 0363.025.025 19,000,000(đ)
Mua
49 0822.125.125 23,750,000(đ)
Mua
50 0869.025.025 26,600,000(đ)
Mua
51 0868.025.025 26,600,000(đ)
Mua
52 0397.089.089 26,600,000(đ)
Mua
53 0333.395.395 26,600,000(đ)
Mua
54 0333.093.093 26,600,000(đ)
Mua
55 0396.098.098 28,500,000(đ)
Mua
56 0396.189.189 28,500,000(đ)
Mua
57 0397.078.078 34,200,000(đ)
Mua
58 0395.078.078 34,200,000(đ)
Mua
59 0396.198.198 37,050,000(đ)
Mua
60 0962.359.359 47,500,000(đ)
Mua
61 0386.568.568 101,200,000(đ)
Mua
62 0859.159.159 63,480,000(đ)
Mua
63 0832.234.234 46,000,000(đ)
Mua
64 0857.159.159 32,200,000(đ)
Mua
65 0812.190.190 27,600,000(đ)
Mua
66 0854.367.367 13,800,000(đ)
Mua
67 0599.869.869 14,250,000(đ)
Mua
68 0599.386.386 11,400,000(đ)
Mua
69 0817.046.046 4,750,000(đ)
Mua
70 0818.832.832 5,700,000(đ)
Mua
71 0818.829.829 14,250,000(đ)
Mua
72 0818.826.826 14,250,000(đ)
Mua
73 0818.824.824 4,750,000(đ)
Mua
74 0796.304.304 4,750,000(đ)
Mua
75 0967.159.159 47,500,000(đ)
Mua
76 0812.678.678 90,350,000(đ)
Mua
77 0342.971.971 3,410,000(đ)
Mua
78 0348.971.971 3,410,000(đ)
Mua
79 0353.971.971 3,780,000(đ)
Mua
80 0355.971.971 5,250,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0399.179.179 138,000,000(đ) Mua
0393.352.352 9,110,000(đ) Mua
0393.698.698 23,920,000(đ) Mua
0393.246.246 35,880,000(đ) Mua
0393.479.479 26,680,000(đ) Mua
0393.586.586 59,800,000(đ) Mua
0344.567.567 78,200,000(đ) Mua
0926.586.586 31,280,000(đ) Mua
0394.739.739 9,500,000(đ) Mua
0395.793.793 9,500,000(đ) Mua
0394.738.738 9,500,000(đ) Mua
0397.426.426 9,500,000(đ) Mua
0397.471.471 9,500,000(đ) Mua
0396.493.493 9,500,000(đ) Mua
0397.458.458 9,500,000(đ) Mua
0397.450.450 9,500,000(đ) Mua
0396.438.438 9,500,000(đ) Mua
0396.437.437 9,500,000(đ) Mua
0397.142.142 9,500,000(đ) Mua
0396.143.143 9,500,000(đ) Mua
0396.470.470 9,500,000(đ) Mua
0397.470.470 9,500,000(đ) Mua
0397.076.076 9,500,000(đ) Mua
0396.453.453 9,500,000(đ) Mua
0397.146.146 9,500,000(đ) Mua
0397.164.164 9,500,000(đ) Mua
0397.437.437 9,500,000(đ) Mua
0397.473.473 9,500,000(đ) Mua
0396.154.154 9,500,000(đ) Mua
0396.490.490 9,500,000(đ) Mua
0396.104.104 11,400,000(đ) Mua
0372.246.246 11,400,000(đ) Mua
0363.081.081 11,400,000(đ) Mua
0359.056.056 11,400,000(đ) Mua
0333.472.472 11,400,000(đ) Mua
0397.084.084 11,400,000(đ) Mua
0396.180.180 11,400,000(đ) Mua
0397.081.081 11,400,000(đ) Mua
0396.482.482 11,400,000(đ) Mua
0397.482.482 11,400,000(đ) Mua
0397.082.082 11,400,000(đ) Mua
0396.187.187 11,400,000(đ) Mua
0396.097.097 14,250,000(đ) Mua
0973.462.462 15,200,000(đ) Mua
0334.125.125 17,100,000(đ) Mua
0823.125.125 19,000,000(đ) Mua
0832.125.125 19,000,000(đ) Mua
0363.025.025 19,000,000(đ) Mua
0822.125.125 23,750,000(đ) Mua
0869.025.025 26,600,000(đ) Mua
0868.025.025 26,600,000(đ) Mua
0397.089.089 26,600,000(đ) Mua
0333.395.395 26,600,000(đ) Mua
0333.093.093 26,600,000(đ) Mua
0396.098.098 28,500,000(đ) Mua
0396.189.189 28,500,000(đ) Mua
0397.078.078 34,200,000(đ) Mua
0395.078.078 34,200,000(đ) Mua
0396.198.198 37,050,000(đ) Mua
0962.359.359 47,500,000(đ) Mua
0386.568.568 101,200,000(đ) Mua
0859.159.159 63,480,000(đ) Mua
0832.234.234 46,000,000(đ) Mua
0857.159.159 32,200,000(đ) Mua
0812.190.190 27,600,000(đ) Mua
0854.367.367 13,800,000(đ) Mua
0599.869.869 14,250,000(đ) Mua
0599.386.386 11,400,000(đ) Mua
0817.046.046 4,750,000(đ) Mua
0818.832.832 5,700,000(đ) Mua
0818.829.829 14,250,000(đ) Mua
0818.826.826 14,250,000(đ) Mua
0818.824.824 4,750,000(đ) Mua
0796.304.304 4,750,000(đ) Mua
0967.159.159 47,500,000(đ) Mua
0812.678.678 90,350,000(đ) Mua
0342.971.971 3,410,000(đ) Mua
0348.971.971 3,410,000(đ) Mua
0353.971.971 3,780,000(đ) Mua
0355.971.971 5,250,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 01238.61.6789Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Ms Hằng: 024.66.55.9999

Zalo: 0868315999


Mr Dũng : 024.66.555.999

Zalo: 01238616789

 

 Mr Lăng : 024.66.555.666

Zalo: 01238616789

 

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: HH2A Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://SimDienThoai.online

Hotline: 024.66.55.9999 - 01238.616789

 Hotline: 024.66.55.9999 - 01677.68.68.68