sim hợp mệnh giá rẻ, sim số đẹp khuyến mại

HL/Zalo:0838.10.10.10

Chọn Sim Theo Mục Phân Tích Sẵn - Sim Hợp Mệnh Kim   - Sim Mộc  - Sim Thủy  - Sim Hỏa  - Sim Thổ  - Sim Taxi  - Sim Tam Hoa  - Sim Tứ Quí  - Sim Lộc Phát  - Sim Thần Tài  - Sim Giá Rẻ  - Sim Năm Sinh  - Sim Kép Lặp  - Sim Số Tiến  - Sim Vip   Sim Số Đẹp Dễ Đọc Dễ Nhớ

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

Ads 1

Tổng Kho Sim Số Đẹp Lớn Nhất Việt Nam


“ Tìm là thấy – Lấy là có “

MuaBanSo.vn– MuaBanSimSoDep.online

Bán Sim Số Đẹp Giá Rẻ Nhất - Giao Sim ĐK Chính Chủ Miễn Phí Toàn Quốc
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng caoẨn tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Taxi dạng: ABC.ABC Viettel Taxi dạng: ABC.ABC Mobifone Taxi dạng: ABC.ABC Vinaphone Taxi dạng: ABC.ABC Vietnamobile Taxi dạng: ABC.ABC Gmobile Taxi dạng: ABC.ABC Sfone Taxi dạng: ABC.ABC Cố Định

Số Taxi 3 > Taxi dạng: ABC.ABC

STT 10S - Số -11S Tăng -Giảm Mạng Đặt Mua
1 0392.678.678 50,000,000(đ)
Mua
2 0395.789.789 150,000,000(đ)
Mua
3 0986.910.910 38,000,000(đ)
Mua
4 0392.183.183 26,600,000(đ)
Mua
5 0912.903.903 23,750,000(đ)
Mua
6 0392.583.583 23,750,000(đ)
Mua
7 0363.129.129 17,100,000(đ)
Mua
8 0362.659.659 11,400,000(đ)
Mua
9 0392.659.659 11,400,000(đ)
Mua
10 0362.536.536 11,400,000(đ)
Mua
11 0362.890.890 10,450,000(đ)
Mua
12 0852.698.698 20,900,000(đ)
Mua
13 0832.598.598 17,100,000(đ)
Mua
14 0854.498.498 7,600,000(đ)
Mua
15 0848.758.758 5,700,000(đ)
Mua
16 0833.320.320 25,120,000(đ)
Mua
17 0842.320.320 15,460,000(đ)
Mua
18 0889.734.734 8,170,000(đ)
Mua
19 0889.964.964 8,170,000(đ)
Mua
20 0844.384.384 8,170,000(đ)
Mua
21 0844.381.381 9,310,000(đ)
Mua
22 0859.532.532 7,410,000(đ)
Mua
23 0859.531.531 7,220,000(đ)
Mua
24 0836.581.581 11,400,000(đ)
Mua
25 0856.273.273 8,170,000(đ)
Mua
26 0856.634.634 7,130,000(đ)
Mua
27 0856.630.630 7,030,000(đ)
Mua
28 0856.650.650 7,030,000(đ)
Mua
29 0856.632.632 7,220,000(đ)
Mua
30 0853.824.824 7,510,000(đ)
Mua
31 0856.235.235 11,400,000(đ)
Mua
32 0856.635.635 8,080,000(đ)
Mua
33 0856.637.637 7,130,000(đ)
Mua
34 0816.685.685 24,700,000(đ)
Mua
35 0833.028.028 8,080,000(đ)
Mua
36 0835.831.831 7,030,000(đ)
Mua
37 0857.561.561 7,130,000(đ)
Mua
38 0835.398.398 11,400,000(đ)
Mua
39 0833.891.891 10,450,000(đ)
Mua
40 0825.019.019 11,400,000(đ)
Mua
41 0945.691.691 15,200,000(đ)
Mua
42 0943.803.803 13,300,000(đ)
Mua
43 0886.987.987 34,200,000(đ)
Mua
44 0828.264.264 4,750,000(đ)
Mua
45 0815.573.573 7,600,000(đ)
Mua
46 0854.167.167 7,600,000(đ)
Mua
47 0829.390.390 7,600,000(đ)
Mua
48 0839.972.972 7,600,000(đ)
Mua
49 0834.967.967 7,600,000(đ)
Mua
50 0856.876.876 7,600,000(đ)
Mua
51 0814.937.937 7,600,000(đ)
Mua
52 0825.876.876 7,600,000(đ)
Mua
53 0848.829.829 7,600,000(đ)
Mua
54 0844.859.859 7,600,000(đ)
Mua
55 0844.829.829 7,600,000(đ)
Mua
56 0886.850.850 7,600,000(đ)
Mua
57 0886.085.085 7,600,000(đ)
Mua
58 0814.160.160 9,500,000(đ)
Mua
59 0812.937.937 9,500,000(đ)
Mua
60 0815.937.937 9,500,000(đ)
Mua
61 0837.195.195 9,500,000(đ)
Mua
62 0834.619.619 9,500,000(đ)
Mua
63 0816.728.728 9,500,000(đ)
Mua
64 0838.872.872 9,500,000(đ)
Mua
65 0848.538.538 14,250,000(đ)
Mua
66 0854.786.786 17,100,000(đ)
Mua
67 0854.178.178 17,100,000(đ)
Mua
68 0824.178.178 17,100,000(đ)
Mua
69 0842.178.178 17,100,000(đ)
Mua
70 0888.478.478 17,100,000(đ)
Mua
71 0829.538.538 19,000,000(đ)
Mua
72 0826.738.738 19,000,000(đ)
Mua
73 0822.956.956 19,000,000(đ)
Mua
74 0817.956.956 19,000,000(đ)
Mua
75 0857.175.175 19,000,000(đ)
Mua
76 0855.176.176 19,000,000(đ)
Mua
77 0839.538.538 19,000,000(đ)
Mua
78 0826.538.538 19,000,000(đ)
Mua
79 0823.160.160 19,000,000(đ)
Mua
80 0855.175.175 19,000,000(đ)
Mua
10S - Số - 11S Tăng - Giảm Đặt Mua
0392.678.678 50,000,000(đ) Mua
0395.789.789 150,000,000(đ) Mua
0986.910.910 38,000,000(đ) Mua
0392.183.183 26,600,000(đ) Mua
0912.903.903 23,750,000(đ) Mua
0392.583.583 23,750,000(đ) Mua
0363.129.129 17,100,000(đ) Mua
0362.659.659 11,400,000(đ) Mua
0392.659.659 11,400,000(đ) Mua
0362.536.536 11,400,000(đ) Mua
0362.890.890 10,450,000(đ) Mua
0852.698.698 20,900,000(đ) Mua
0832.598.598 17,100,000(đ) Mua
0854.498.498 7,600,000(đ) Mua
0848.758.758 5,700,000(đ) Mua
0833.320.320 25,120,000(đ) Mua
0842.320.320 15,460,000(đ) Mua
0889.734.734 8,170,000(đ) Mua
0889.964.964 8,170,000(đ) Mua
0844.384.384 8,170,000(đ) Mua
0844.381.381 9,310,000(đ) Mua
0859.532.532 7,410,000(đ) Mua
0859.531.531 7,220,000(đ) Mua
0836.581.581 11,400,000(đ) Mua
0856.273.273 8,170,000(đ) Mua
0856.634.634 7,130,000(đ) Mua
0856.630.630 7,030,000(đ) Mua
0856.650.650 7,030,000(đ) Mua
0856.632.632 7,220,000(đ) Mua
0853.824.824 7,510,000(đ) Mua
0856.235.235 11,400,000(đ) Mua
0856.635.635 8,080,000(đ) Mua
0856.637.637 7,130,000(đ) Mua
0816.685.685 24,700,000(đ) Mua
0833.028.028 8,080,000(đ) Mua
0835.831.831 7,030,000(đ) Mua
0857.561.561 7,130,000(đ) Mua
0835.398.398 11,400,000(đ) Mua
0833.891.891 10,450,000(đ) Mua
0825.019.019 11,400,000(đ) Mua
0945.691.691 15,200,000(đ) Mua
0943.803.803 13,300,000(đ) Mua
0886.987.987 34,200,000(đ) Mua
0828.264.264 4,750,000(đ) Mua
0815.573.573 7,600,000(đ) Mua
0854.167.167 7,600,000(đ) Mua
0829.390.390 7,600,000(đ) Mua
0839.972.972 7,600,000(đ) Mua
0834.967.967 7,600,000(đ) Mua
0856.876.876 7,600,000(đ) Mua
0814.937.937 7,600,000(đ) Mua
0825.876.876 7,600,000(đ) Mua
0848.829.829 7,600,000(đ) Mua
0844.859.859 7,600,000(đ) Mua
0844.829.829 7,600,000(đ) Mua
0886.850.850 7,600,000(đ) Mua
0886.085.085 7,600,000(đ) Mua
0814.160.160 9,500,000(đ) Mua
0812.937.937 9,500,000(đ) Mua
0815.937.937 9,500,000(đ) Mua
0837.195.195 9,500,000(đ) Mua
0834.619.619 9,500,000(đ) Mua
0816.728.728 9,500,000(đ) Mua
0838.872.872 9,500,000(đ) Mua
0848.538.538 14,250,000(đ) Mua
0854.786.786 17,100,000(đ) Mua
0854.178.178 17,100,000(đ) Mua
0824.178.178 17,100,000(đ) Mua
0842.178.178 17,100,000(đ) Mua
0888.478.478 17,100,000(đ) Mua
0829.538.538 19,000,000(đ) Mua
0826.738.738 19,000,000(đ) Mua
0822.956.956 19,000,000(đ) Mua
0817.956.956 19,000,000(đ) Mua
0857.175.175 19,000,000(đ) Mua
0855.176.176 19,000,000(đ) Mua
0839.538.538 19,000,000(đ) Mua
0826.538.538 19,000,000(đ) Mua
0823.160.160 19,000,000(đ) Mua
0855.175.175 19,000,000(đ) Mua
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp là gì


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: muabanso.vn hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của muabanso.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 083.2233.666 simsodep, simgiare, tongkhosim, simthanglong, simdienthoaiĐăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Ads 3

 

 

 
Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

   Mr:Dũng

Tl:02466555666

Mb/Zalo: 0832233666

 Ms: Hằng :

Mobi/Zalo/Facebook

0838.10.10.10

++++++++++++++++++++

Góp ý/ Hotline Phụ

0377686868

0377333999

0838616789

Thời Gian Làm Việc

 

Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 20h30

 

Chủ nhật: 8h00 - 18h00

 

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "

 

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Quảng cáo
 

Copyright 2018 © - Công Ty Cổ Phần Mua Bán Số

Địa chỉ: Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Website: Http://MuaBanSo.vn - Http://MuaBanSimSoDep.online

Hotline: 024.66.555.666  -   083.22.33.666

Hotline Phụ: 0377333999 - 0377686868 - 0838616789Hotline: 024.66.555.666 - 083.2233.666